www.wimjongman.nl

(homepagina)


Zweden duidelijke winnaar in pandemische marathon - laagste oversterfte wereldwijd

door Dr. Peter F. Mayer 9 november 2022

Zweden, onder leiding van epidemiologen en volksgezondheidsdeskundigen Anders Tegnell en Johan Giesecke, was met de Coronamaatregelen een andere weg ingeslagen dan voorgeschreven door de WHO, de EU en andere internationale instanties. Er waren geen sluitingen, geen schoolsluitingen, restaurants en winkels waren altijd open en maskers werden nooit voorgeschreven of gedragen. Deze weg, die in overeenstemming is met reeds lang bestaand wetenschappelijk bewijs, leidde tot woedende aanvallen van de bedrijfsmedia van de WHO en van politici in andere landen.

De verantwoordelijken hadden altijd gezegd dat pas na enige tijd het succes of het falen van de ene of de andere weg zou kunnen worden aangetoond. En het succes is duidelijk: Zweden is de duidelijke winnaar met de laagste oversterfte wereldwijd sinds 2020.

Maar voordat we daarop ingaan, kijken we even terug naar april 2020. In heel Europa was het begin april al volkomen duidelijk dat de piek van de infectiegolf voorbij was, zoals in vrijwel elk jaar daarvoor. In het geval van sterfgevallen veroorzaakt door ademhalingsziekten wordt dit echter pas duidelijk na een vertraging van ongeveer drie tot vijf weken - de incubatietijd en de duur van het verloop van een ziekte tellen meestal op tot ongeveer drie tot vijf weken voordat het lichaam de strijd tegen infectie en ziekte verliest.

In een artikel van 26.4.2020 met een evaluatie van de door Zweden gepubliceerde gegevens heb ik dit in detail beschreven aan de hand van Zweden. De titel "Zweden: epidemie stopt zonder afsluiting" was enigszins provocerend en het artikel trok niet alleen veel lezers maar ook deels boze kritiek op meinbezirk.at, waar ik tot november 2020 ook alle TKP-artikelen parallel publiceerde. Het artikel werd vervolgens het slachtoffer van een "server crash" nadat het meer dan 683.000 hits had bereikt.

()

De beweringen in het artikel zijn zelfs achteraf volledig correct, bijvoorbeeld deze:

"Aangenomen kan worden dat Covid19 niet zichtbaar zal zijn in de Zweedse totale sterfte in 2020". Het Zweedse voorbeeld toont aan dat "lockdowns" medisch gezien onnodig of zelfs contraproductief waren en sociaal en economisch gezien verwoestend."

Dergelijke beweringen waren en zijn waar, en zijn nu duizenden keren bewezen in studies, maar ze werden hevig tegengewerkt door fact-checkers, sociale media en de gekochte media. Erkenning zou de vaccinatiecampagne en vooral de vaccinatiekaarten overbodig hebben gemaakt, die de EU bijvoorbeeld al sinds 2018 voorbereidt, zoals TKP gisteren uitgebreid berichtte.

Joel Smalley, over wiens evaluaties van oversterfte in verschillende landen TKP herhaaldelijk heeft bericht, heeft deze laatste evaluatie gepubliceerd in zijn Substack.

()

Tegnell en Gieseke hadden dus gelijk toen zij spraken van een marathon en een afrekening aan het eind. Op 19 juni 2022 had Zweden het laagste totale aantal overlijdensoverschrijdingen van alle door de OESO geanalyseerde landen.

De analyse per land leidt Joel Smalley tot drie belangrijke conclusies:

Ten eerste, coviditeit bestaat en is dodelijk voor sommigen. Dit blijkt uit de zeer sterke en consistente correlaties tussen de wekelijkse excessieve sterfgevallen en de wekelijks gemelde Covid-sterfgevallen. Ik denk dat het ook belangrijk is om dit feit te accepteren, aangezien er weinig weerstand meer is tegen de bewering dat Covid in een biolab is vervaardigd. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de productie van Covid zijn ook verantwoordelijk voor de miljoenen doden die het heeft veroorzaakt.

Ten tweede tonen experimentele pogingen om de verspreiding van het virus in te dammen door middel van diverse "sociale afstandsmaatregelen", zoals het sluiten van scholen en winkels, het opsluiten van gezonde mensen in hun huizen, het verplichten van het dragen van maskers, enz. Alle magere bewijzen van gevangeniseilanden (Australië en Nieuw-Zeeland) blijken uiteindelijk nutteloos, zoals voorspeld door de twee beste epidemiologen ter wereld (Giesecke en Tegnell). De schade van deze maatregelen blijkt ook uit het hoge aantal doden. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze maatregelen moeten verantwoordelijk worden gehouden voor de doden die zij veroorzaken.

Ten derde, het enige dat Covid slechter zou hebben gemaakt, zou zijn geweest dat dezelfde mensen die verantwoordelijk zijn voor het maken van Covid de leiding zouden hebben gekregen over het maken van het tegengif. Het is zoiets als brandstichters de leiding geven over het brandbeleid nadat ze de stad hebben platgebrand. Maar dat is precies wat er gebeurd is met Covid. Het is volkomen duidelijk dat de massale toediening van het experimentele "vaccin" niet heeft geleid tot een vermindering van het aantal Covid-doden. Aangezien men logischerwijs tekorten zou moeten verwachten na buitensporige sterfte, zoals in de negen maanden vóór het medische experiment, en aangezien er een grotere bescherming is door kudde-immuniteit en natuurlijke selectie van minder virulente varianten, is het moeilijk om tegen de bewering in te brengen dat het experiment op enigerlei wijze heeft bijgedragen tot het voortbestaan van Covid in plaats van de ondergang ervan. Dit wordt ook ondersteund door het feit dat zowel Covid als oversterfte afnemen wanneer de samenleving tot het besef komt dat zij niet aan het experiment moet blijven deelnemen.

Wat deze gegevens en bevindingen ook ophelderen zijn de excuses dat die in het begin niet bekend waren. Het tegenovergestelde is waar. Zoals uit het voorbeeld van Zweden blijkt, was de epidemiologische basis van de reactie op de welig tierende ademhalingsziekte duidelijk en bekend In plaats daarvan werden nieuwe en ongeteste wegen verkend.

In een artikel van 15 april 2020, getiteld "Zweden model om coronacrisis aan te pakken succesvol", lezen we:

Een Zweedse publicist zegt in de Britse Spectator: "Het is niet Zweden dat een massaal experiment uitvoert. Het zijn alle andere landen die het doen."

Zoals de critici van het experiment vanaf maart 2020 hebben voorspeld, is het experiment faliekant mislukt.

Bron: Schweden klarer Sieger im Pandemie Marathon – geringste Übersterblichkeit weltweit