www.wimjongman.nl

(homepagina)


De Nieuwe Wereld Orde is niet langer een samenzwering. De globalisten zullen ons komen redden van de rampspoed die ze hebben gecreëerd. Ze zeggen dat je niets zult bezitten, maar je zult gelukkig zijn. Dus, wat kun je nog meer vragen?

Nieuwe Wereld Orde is niet langer een samenzwering,

Door Ray DiLorenzo - 26 maart 2022

Als er iets is wat ik hoop te bereiken in dit leven, bid ik dat het zal zijn dat ik mensen aan het verstand zal brengen dat er gezagsdragers zijn die kwaadaardige en dreigende plannen hebben gemaakt voor ieder mens op deze planeet. Zonder enige twijfel, het meest gruwelijke complot ooit door de mensheid bedacht. Deze plannen zijn niet louter voorstellen, maar een actie die op dit moment wordt ondernomen en waaraan vele vooraanstaande wereldleiders deelnemen.

Op Wikipedia staat nog steeds, in gehoorzaamheid aan het Wereld Economisch Forum (WEF), de Nieuwe Wereldorde te definiëren als een "samenzweringstheorie, geloven in plannen voor een totalitaire wereldregering,"

President Biden, in een toespraak op maandag, mogelijk als gevolg van anderen in een reeks van versprekingen, vernietigde die richtlijn door te bevestigen dat er een nieuwe wereldorde zal komen.

Deze Nieuwe Wereldorde, of Grote Reset, is een pro-fascistische, totalitaire wereldorde

Deze Nieuwe Wereldorde, of Grote Reset, is een pro-fascistische, totalitaire wereldorde die voltooid moet zijn tegen het jaar 2030; vandaar dat de laatste naam van hun plan Agenda 2030 is. Ze lopen achter op schema, vooral door president Trump die niets te maken wilde hebben met welke wereldregering dan ook, en de Oekraïne-Rusland oorlog die het globalisme heroverweegt.

Al vele decennia hebben oligarchen (zelf aangestelde heersers), uitsluitend gebaseerd op hun financiële status, besloten dat de wereld uit de hand loopt...hun controle. Ze hebben nu besloten dat de wereld een totalitaire één-wereld regering nodig heeft. Geen naties meer zoals wij die kennen. Geen grondwet meer, rechten van de mens, of dergelijke frivoliteiten, zoals zij het zien. Geen religie meer, maar een universele religie, op maat gemaakt voor een decadente samenleving. Iedereen mag zich goed voelen. Zij zien dat de mensheid het milieu heeft vernietigd, onze natuurlijke hulpbronnen heeft uitgeput en een beschaving heeft geschapen die niet duurzaam is. Ze houden van dat woord... duurzaam.

Onze samenleving, onze waarden, onze mores hebben de laatste decennia een scherpe draai naar links gemaakt, dankzij het moeizaam slaan in het hart van onze maatschappelijke orde door de media, Hollywood, onze educatieve, financiële en commerciële instellingen. We zijn op een punt gekomen waarop kinderporno zelfs geleidelijk aan uit de criminele sfeer wordt gehaald. Dit alles met de goedkeuring van een groot deel van onze wereldregeringen (de Deep State). Kerkbezoek is gedaald. Het Christendom, in het bijzonder, is onophoudelijk aangevallen. Onze sociale orde is in zo'n wanorde dat zelfs de huidige kandidate voor het Hooggerechtshof, mevrouw Jackson, geen antwoord kon geven op de vraag of zij het woord vrouw kon definiëren.

Deze globalistische kliek zegt dat zij vastbesloten is om onze planeet en haar natuurlijke hulpbronnen te beschermen. Maar hun oplossing is om de bevolking van de planeet terug te brengen van 7,9 miljard tot tussen de 500 miljoen en één miljard mensen. Vrijwilligers?
Ik dacht het niet.

Het WEF zegt op haar website: ... het Great Reset initiatief heeft een aantal dimensies om een nieuw sociaal contract op te bouwen dat de waardigheid van ieder mens eerbiedigt. Een aantal dimensies? Nieuw sociaal contract? Ja, en je moet het hacken van je genetische code accepteren, en een micro-chip implantaten.

Tucker Carlson, de moedigste man in het massapublieke nieuws

Om duidelijk te zien welke weg deze globalisten inslaan, onderzoek dan Dr. Yuval Noah Harari, een van de oprichters van het World Economic Forum. Hij wil de menselijke genetische code hacken om de mens 'vooruit te helpen'... transhumanisme. Hij gelooft dat God en de vrije wil niets meer is dan een menselijke uitvinding en dat gevoelens slechts bio-chemische algoritmen zijn. Veel artsen en wetenschappers geloven dat het al begonnen is met de COVID-vaccins. Dit zijn de mensen die over de aarde en jou willen heersen! Zoek het maar op. Ja, ik weet het, Twilight Zone.

Hoe kunnen ze dit voor elkaar krijgen? Simpel, doen wat elke demon zou doen... Liegen! Iedereen die denkt dat klimaatverandering, afkoeling van de aarde of opwarming van de aarde een demonstratie was van oprechte bezorgdheid voor de planeet is niet alleen onwetend, maar ook politiek naïef. Het is altijd al een middel geweest, een rechtvaardiging om geld en macht te vergaren, niets meer.

Een ander ingenieus instrument dat de cabal bedacht was COVID. Het diende verschillende doelen. Samen met frauduleuze verkiezingen, werd COVID gebruikt om Trump uit zijn ambt te zetten. Trump was onaanvaardbaar voor de oligarchen. Hij was een nationalist en een America First man... geen globaal materiaal. Het COVID plan was listig en vindingrijk. Het gaf de macht in handen van de meest snode mensen... het gebruikte het om kerken en scholen te sluiten, kleine bedrijven te vernietigen, mensen gehoorzaam, volgzaam en afhankelijk te maken, en, zoals we nu ontdekken, hen ook te doden. COVID is bedacht voor de vaccins, niet andersom. Dit serum, dit experimentele medicijn, dat in vele delen van de wereld en in vele bedrijven verplicht wordt gesteld, doodt in aantallen die voor het publiek verborgen blijven. Tucker Carlson, de moedigste man in het massapubliek nieuws, heeft zelfs zelf gezegd dat de vaccins mensen doden en dat de regering en de media het in de doofpot stoppen. De sterfgevallen zullen snel aan het licht komen als de cijfers te duidelijk worden. Ontvolking?

De ambitie van de globalisten is om HUN eigendom, HUN geld en HUN macht voor altijd te beschermen... door het jouwe af te nemen.

De ambitie van de globalisten is om HUN eigendom, HUN geld en HUN macht voor altijd te beschermen... door het jouwe af te nemen. Het financiële systeem, de inflatiemachine van de Federal Reserve, het piramidespel dat de miljardairs creëerden om hen rijk te houden terwijl wij ervoor betalen, loopt ten einde. Zij weten het. Verergerd door hun COVID schema. Dus nu zullen ze de mensen een utopie verkopen, en binnenkort een universeel basisinkomen van sociale kredieten aanbieden, gebaseerd op jullie gehoorzaamheid. Ze zullen zorgen voor een gemeubileerd huis van hun keuze, op een locatie van hun keuze, dat jullie zullen huren.

Ze zeggen dat ze de levensstandaard voor alle "ontwikkelende" derde- en vierdewereldlanden zullen verhogen. Dat zal gebeuren door onze levensstandaard aanzienlijk te verlagen... niet door de bodem te verhogen, maar door het plafond te verlagen. Het is al begonnen. De energieprijzen, voedsel- en producttekorten zijn nog maar net begonnen. Costco heeft net aangekondigd dat het aankopen van bepaalde basis artikelen zich zal beperken... alweer. Fauci zei ook dat we ons klaar moeten maken voor meer mandaten... alweer.

De Nieuwe Wereld Orde is niet langer een samenzwering. De globalisten zullen ons komen redden van de rampspoed die ze hebben gecreëerd. Ze zeggen dat je niets zult bezitten, maar je zult gelukkig zijn. Dus, wat kun je nog meer vragen?

[Vertaler: De wereld waar ik naar verlang en waarin ik niets bezit en totaal gelukkig zal zijn, is het Vaderhuis en te zijn bij Yeshua.]

Bron: New World Order Conspiracy No Longer | Canada Free Press