www.wimjongman.nl

(homepagina)


Geef ons een leider

26 november 2022 door Daymond Duck

( )

Sinds de tussentijdse verkiezingen zeggen tv- en social media-pundits: "Biden, Pelosi, Trump en McConnell zijn te oud. We hebben vers bloed nodig, iemand met nieuwe ideeën om onze problemen op te lossen. Het is tijd voor iemand anders om te leiden, iemand die jonge kiezers kan aanspreken, een vereniger, geen verdeler."

Het interessante hiervan is dat Bijbelprofetieleerders al lang zeggen dat er aan het eind van het tijdperk een roep zal zijn om "een man met een plan".

We kunnen er zeker van zijn dat hij (de antichrist) komt, en het is zelfs waarschijnlijk dat hij leeft en klaar staat om de oproep te beantwoorden.

Het is geen toeval dat beide partijen roepen om een nieuwe leider op hetzelfde moment dat de New York Federal Reserve Bank en verschillende andere banken een proefprogramma van 12 weken uitvoeren (De 12 weken begonnen op 15 nov. 2022) om het gebruik van een Central Bank Digital Currency (CBDC) te bestuderen.

Gewoon om u te laten weten, LifeSiteNews plaatste een artikel van Emily Mangiaracina van 16 november 2022, waarin staat:

Sommige banken die betrokken zijn bij het 12 weken durende proefprogramma zijn wereldbanken (Als wereldbanken zullen ze invloed hebben op het wereldwijde economische systeem).

De regering zegt dat CBDC's transacties zullen versnellen en het wereldwijde financiële systeem zullen verbeteren (Ze voorspellen een wereldwijde impact).

Als de regering CBDC's gaat gebruiken, kunnen ze alles controleren wat mensen kopen en verkopen (in elk land dat ze gebruikt).

Als de overheid de burgers een negatieve rente wil opleggen, kan de overheid rente heffen op het geld dat burgers op de bank hebben staan.

Als de regering belasting wil inhouden op de bankrekeningen van burgers, kan de regering belasting inhouden zonder toestemming van de burgers.

Als andere landen de CBDC willen gebruiken, kan het een multi-nationale munt worden (het kan zelfs worden omgevormd tot een één-wereld munt).

De Amerikaanse regering heeft niet gezegd wanneer een CBDC kan worden ingevoerd, maar het proefprogramma van 12 weken vindt nu plaats (Het kan worden ingevoerd wanneer de Amerikaanse regering dat wil).

(Mijn mening: Het merkteken van het Beest zal worden ingevoerd in het midden van de Verdrukkingsperiode. Christenen zullen het zien aankomen, maar de pre-verdrukking-opname zal de christenen verwijderen voordat het wordt uitgevoerd.)

(Een andere mening: Op hetzelfde moment dat dit alles begint te gebeuren, willen globalisten de Tien Geboden in de Bijbel vervangen door tien klimaatveranderingsgeboden en er wereldwijde wetten van maken. Moet ik zeggen: Mysterieus Groot Babylon, de Moeder der hoeren en gruwelen der aarde?)

(Een andere mening: Deze profetieën werden bijna 2000 jaar geleden gegeven, en iedereen die denkt dat het gewoon toeval of een complottheorie is dat al deze dingen tegelijkertijd gebeuren, moet nog eens goed nadenken, en misschien moeten ze hun redding zeker stellen).

Hier zijn meer profetie-gerelateerde actuele gebeurtenissen die onlangs het nieuws haalden.

Eén, betreffende het volgen van alle koop en verkoop: op 9 november 2022 riep een gezamenlijke richtlijn van China's Nationale Gezondheidscommissie en andere gezondheidsgerelateerde agentschappen op om de gezondheidsdossiers van China's 1,4 miljard burgers te digitaliseren en te koppelen aan hun nationale ID-nummer tegen 2025.

Chinese overheidsinstanties kunnen dan elke burger die zich niet aan het overheidsbeleid houdt opsporen en de uitkeringen weigeren.

Twee, betreffende de groei van Israël aan het einde van het tijdperk: op 18 november 2022 werd gemeld dat Benjamin Netanyahu ermee heeft ingestemd om tientallen nederzettingen in Judea en Samaria te legaliseren binnen 60 dagen na zijn beëdiging als Israëls volgende premier.

Dit moet worden goedgekeurd door de Knesset.

President Biden, vele wereldleiders en de Palestijnen zullen zich hiertegen verzetten.

Drie, volgens Openb. 16:12 zal de grote rivier de Eufraat tijdens de Verdrukkingsperiode opdrogen om de Koningen van het Oosten (een alliantie van Oosterse naties waarschijnlijk onder leiding van China) in staat te stellen hun leger van 200 miljoen man naar het Midden-Oosten te verplaatsen ter voorbereiding van een aanval op Israël.

Op 18 november 2022 werd gemeld dat de regenval in Irak de laatste 3 decennia met 30% is afgenomen, dat bijna 40% van Irak nu woestijn is, dat stuwdammen de waterstroom uit Turkije verminderen, en dat de waterstroom in de rivier nu is afgenomen tot ongeveer 20% van wat het ooit was.

(Opmerking: Hierdoor drogen meren achter de stuwdammen op, vermindert het de elektriciteitsvoorziening, laten oogsten mislukken, wordt de voedsel- en drinkwatervoorziening bedreigd, en nog veel meer. Het is een grote ramp in wording.)

Vier, over de wereldregering: tijdens de recente bijeenkomst van de G20 (19 grote landen plus de EU) op 15-16 november 2022 zei Klaus Schwab, hoofd van het Wereld Economisch Forum (WEF): "Wij (de landen) hebben een "diepe systemische en structurele herstructurering van onze wereld" nodig.

De naties maken nu de overgang naar een geherstructureerde wereld (genaamd Build Back Better of The Great Reset), en deze overgang zal leiden tot de opkomst van de Antichrist en de Verdrukkingsperiode.

Vijf, betreffende de wereldregering: op 18 nov. 2022 zei de Franse president Emanuel Macron: "We hebben één wereldorde nodig" (een Nieuwe Wereldorde om vrede en stabiliteit in de wereld te handhaven).

Veel studenten van Bijbelprofetie weten dat het doel van de VN 2030 of eerder is.

Elke dag brengt ons een dag dichterbij, en voor sommigen gaan ze snel voorbij.

Zes, met betrekking tot de komende wereldgodsdienst en de Conferentie van Partijen (COP27) in Sharm el-Sheikh, Egypte, eerder deze maand: op 21 november 2022 werd gemeld dat leden van het Interfaith Sustainable Development Center hun 10 klimaatveranderingsgeboden meenamen naar de Sinaï en ze verbrijzelden, als afspiegeling van Mozes' verbrijzeling van de stenen tafelen waarop God de Tien Geboden schreef.

De 10 klimaatveranderingsgeboden werden geschreven door de Elijah Board of World Religious Leaders, en ze werden verbrijzeld om te protesteren tegen de passiviteit van de wereld op het gebied van klimaatverandering.

Zeven, Senate Majority Leader Chuck Schumer heeft een onbetwistbare staat van dienst als voorstander van onbeperkte abortus, het homohuwelijk, geslachtsveranderingen, klimaatverandering en ook voorstander is van vermindering van de bevolking van de aarde, en de Covid-19 vaccinaties die miskramen of onvruchtbaarheid veroorzaken.

Volgens het National Center for Health Statistics is het geboortecijfer in de VS zodanig gedaald dat we niet langer al onze overleden burgers vervangen.

Daarom zei Schumer dat de VS een tekort aan arbeidskrachten heeft en dat we meer immigranten moeten opnemen.

Heb je dat begrepen?

Schumer wil baby's van Amerikaanse burgers doden, betalen voor transgender operaties en Covid-19 vaccinaties om te voorkomen dat baby's geboren worden, etc., maar hij wil de bevolking van de VS vergroten met illegale immigranten uit andere landen.

Wie had ooit gedacht dat een Amerikaanse senator Amerikaanse burgers zou willen beletten om zich voort te planten en hen vervangen door illegale immigranten?

Acht, betreffende de ziektes en een opzettelijke vermindering van de bevolking van de aarde: op 22 november 2022 hield Dr. Anthony Fauci, hoofd van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), een toespraak over Covid-19 in het Witte Huis waarin hij zei: "Ik heb me niet voorgesteld, en ik denk niet dat iemand van mijn collega's zich had voorgesteld, dat we een drie jaar durende tijdperk van lijden en dood zouden meemaken en een miljoen Amerikanen het leven zouden laten."

Eén miljoen mensen waren misschien niet gestorven als Dr. Fauci en zijn collega's het gebruik van Ivermectine en Hydroxychloroquine niet opzettelijk hadden geblokkeerd.

Het bloed van een miljoen Amerikanen kan aan hun handen kleven.

Negen, over corruptie in de recente verkiezingen: een Trump-aanhanger, Kari Lake (R), ging Arizona's staatssecretaris, Kati Hobbs (D), uit voor gouverneur.

Als staatssecretaris was Hobbs de hoogste verkiezingsfunctionaris in Arizona.

De Republikein, Lake, riep de Democraat, Hobbs, op haar functie als verantwoordelijke voor de verkiezingen neer te leggen, maar Hobbs weigerde af te treden.

Er waren 223 stembureaus in Maricopa County, waar de meeste kiezers in Arizona wonen, en de printerinkt in de tabulatiemachines was niet gped in 70 van de tabulatiemachines die zich in overwegend Republikeinse gebieden bevonden.

Het stemmen werd vertraagd, en kiezers kregen te horen dat ze hun stembiljetten moesten achterlaten zodat ze ergens anders konden worden geteld.

Met 98% van de stemmen geteld en Hobbs met ongeveer 17.200 stemmen voor, riep Hobbs zichzelf uit tot winnaar van de verkiezing.

Lake heeft verzocht om een herstemming in die gebieden waar de telmachines het lieten afweten en de stemmen elders werden geteld.

Hobbs, die de verkiezingen overziet en zichzelf tot winnaar heeft uitgeroepen, weigert dit te doen.

Als verantwoordelijke voor de verkiezingen, had Hobbs 2 jaar de tijd om er zeker van te zijn dat de telmachines de juiste inkt hadden en goed werkten.

Hobbs' acties hebben twijfel gezaaid over de geldigheid van de verkiezing.

Lake laat advocaten de situatie bekijken en zegt dat ze nog steeds in de strijd zit.

De procureur-generaal van Arizona heeft Maricopa County opgedragen een volledig rapport op te stellen over het verloop van de verkiezingen en verkiezingsfunctionarissen in twee Republikeinse districten weigerden om de verkiezingen te certificeren.

(Opmerking: Demonstranten die protesteren tegen een gestolen verkiezing in Brazilië hebben hun bankrekeningen zien bevriezen en mogen geen informatie meer op sociale media plaatsen).

Ten aanzien van de inflatie: op 19 november 2022 meldde de American Farm Bureau Federation dat de gemiddelde Thanksgiving-maaltijd met alles erop en eraan dit jaar in de VS 20% meer zal kosten dan vorig jaar.

(Meer: Volgens een rapport van de Heritage Foundation heeft de inflatie in de VS het gemiddelde gezin in 2022 7.400 dollar gekost. In dit tempo zullen veel gezinnen voor 2030 niets meer bezitten).

Elf, betreffende de strijd van Gog en Magog in de laatste dagen en laatste jaren: deze week las ik dat Israël zich grote zorgen maakt over de recente ontwikkelingen in de relatie tussen Rusland en Iran (verkoop van drones, olie, etc.), dus Israël houdt die relatie dagelijks in de gaten en beoordeelt deze.

(Meer: Op 21 nov. 2022 werd gemeld dat de nationale veiligheidsadviseur van Israël Rusland heeft meegedeeld dat Israël hoge-precisieraketten aan Oekraïne zal gaan leveren als Iran ballistische raketten aan Rusland gaat leveren. Poetin heeft Israël gewaarschuwd tegen het leveren van wapens aan Oekraïne).

Twaalf, betreffende de wereldregering: op 22 nov. 2022 meldde lifesitenews.com dat aartsbisschop Carlo Maria Vigano onlangs tegen een groep artsen zei (samengevat in de woorden van Vigano en mijzelf):

Tijdens de recente G-20 top besprak Klaus Schwab de toekomstige stappen van het World Economic Forum naar de oprichting van een wereldregering.

Schwab zei: "In de vierde industriële revolutie zullen de winnaars alles pakken, dus als je een World Economic Forum first mover bent, ben je de winnaar."

Vigano zei: "Deze (Schwab's) zeer ernstige uitspraken hebben twee implicaties: de eerste is dat 'de winnaars alles zullen nemen' en zij de 'winnaars' zullen zijn. De tweede is dat degenen die zich niet aanpassen aan deze 'vierde industriële revolutie' zichzelf zullen verdringen en zullen verliezen - ze zullen alles verliezen, inclusief hun vrijheid."

Vigano voegde eraan toe: "Het is een wereldwijde staatsgreep.... Degenen die landen besturen zijn allemaal slaven geworden of gechanteerd door deze internationale maffia."

"De drijvende principes (van mensen als Klaus Schwab, George Soros, en Bill Gates) zijn een rebellie tegen God, haat tegen de Kerk en de mensheid, en vernietigende woede gericht tegen de Schepping en vooral tegen de mens, omdat hij geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God."

"Men kan niet doen alsof wat zich voor onze ogen afspeelt uitsluitend het gevolg is van winstbejag of machtswellust. Zeker, het economische deel kan niet genegeerd worden, gezien hoeveel mensen hebben samengewerkt met het World Economic Forum. En toch zijn er, naast winstbejag, onuitgesproken doelen die voortkomen uit een "theologische" visie - weliswaar een omgekeerde, maar nog steeds theologische - een visie die twee tegengestelde kanten ziet: de kant van Christus en de kant van de antichrist."

"Onze strijd is niet gericht tegen schepselen van vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten, tegen de heersers van deze wereld van de duisternis, tegen de geesten van het kwaad die in de hemelse gewesten wonen" (Ef 6:12).

Zoals ik Vigano begrijp, zit er meer achter de creatie van een Nieuwe Wereldorde dan goed gefinancierde rijke mannen die uit zijn op geld en macht.

Wereldleiders staan onder invloed van georganiseerde geestelijke krachten die werken om God uit de weg te ruimen en iedereen te onderwerpen aan een antichristelijke regering.

Een van Vigano's meest diepgaande uitspraken is: "Er kan geen neutraliteit zijn, want als er een botsing is tussen twee legers, maken degenen die ervoor kiezen niet te vechten ook een keuze die de uitkomst van de strijd beïnvloedt."

Hier is een link naar het artikel:

https://www.lifesitenews.com/opinion/abp-vigano-the-covid-pandemic-farce-served-as-a-trial-balloon-for-the-new-world-order/?utm_source=daily-usa-2022-11-23&utm_medium=email

Dertien, betreffende de wereldregering: op 22-28 mei 2022 kwam de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bijeen om te stemmen over 13 amendementen die de VS wilden op een verdrag dat de WHO controle zou geven over de gezondheidszorg van elk individu op aarde.

12 van de amendementen werden ingediend en alle landen kregen toestemming om amendementen in te dienen tot september 2022.

De behandeling van de amendementen door de WHO zou in november 2022 beginnen.

De WHO kondigde al snel aan dat het een nieuw verdrag zou opstellen met de naam Internationaal Pandemie Verdrag op basis van de gevraagde amendementen.

De WHO wilde ook de bevoegdheid om noodsituaties voor de volksgezondheid af te kondigen, een digitaal paspoort te eisen en een digitaal ID-systeem.

Dus, de WHO zei dat het een verdrag zou opstellen dat de WHO zou toestaan om:

  • Noodsituaties voor de volksgezondheid af te kondigen,
  • ieders gezondheidszorg te controleren,
  • een digitaal paspoort te eisen, en
  • een digitaal ID systeem te eisen.

De WHO zei dat het zou vragen om het nieuwe internationale verdrag af te ronden tegen 2024 (Tegen 2024 betekent waarschijnlijk voor het einde van 2023).

Naast het uitroepen van een noodsituatie voor de volksgezondheid over naties, zei de WHO dat het ook de bevoegdheid zou vragen om een noodsituatie voor de volksgezondheid over regio's van naties uit te roepen.

Er werd niets gezegd over het aantal regio's van naties.

De WHO zei dat zij een noodcomité van "regionale directeuren" (of regionale tsaren) wil die verslag uitbrengen aan de directeur-generaal van de WHO.

De WHO zou de bevoegdheid hebben om een noodsituatie voor de volksgezondheid uit te roepen (en af te dwingen), zelfs als de leiders van de afzonderlijke landen het daar niet mee eens zijn.

Dit betekent dat de directeur-generaal van de WHO en de regionale directeuren macht zouden hebben over de naties.

Denk er eens over na: wereldwijd digitaal paspoort, wereldwijd digitaal ID-systeem, de wereld verdeeld in regio's onder regionale directeuren, de regionale directeuren rapporteren aan één man (de directeur-generaal).

Ik weet niet of dit allemaal in het verdrag staat of niet, maar dit weet ik wel: Op 11 november 2022 meldde naturalnews.com dat het Nieuwe Internationale Pandemie Verdrag in de laatste fase van ontwikkeling is.

Volgens Mike Adams en Dr. Francis Boyle is het verdrag "specifiek geschreven om de grondwet van de Verenigde Staten en alle binnenlandse wetten in elke natie ter wereld teniet te doen."

Het artikel zegt: "In wezen verandert het nieuwe WHO-pandemieverdrag de hele wereld in een medische politiestaat zoals in China, waar soevereine naties, staten en individuen zelf geen enkel erkend recht op vrijheid van gezondheid hebben."

Er staat: "Nog erger, het WHO-pandemieverdrag roept op tot wereldwijde censuur tegen iedereen die het niet eens is met de WHO, waardoor de WHO kan dicteren welke stemmen of organisaties verwijderd moeten worden van technologieplatforms."

"In wezen maakt het van de WHO het 'Ministerie van Waarheid'."

Hier is een link naar een artikel:

https://www.naturalnews.com/2022-11-22-who-pandemic-treaty-in-final-stages-overrule-us-constitution-medical-dictatorship.html

Hier is een link naar een video:

https://www.brighteon.com/f6c011ae-e0a1-4693-be9b-60e0ca13ddf5

Ten slotte, bent u klaar voor de opname?

Als u klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet u opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van je, en als je dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat je een zondaar bent; geloof dat Jezus de maagdelijk geboren, zondeloze Zoon van God is, die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en werd opgewekt uit de dood; vraag Hem je zonden te vergeven, je te reinigen, in je hart te komen en je Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat je dit hebt gedaan.

Bron: Give Us A Leader :: By Daymond Duck - Rapture Ready