www.wimjongman.nl

(homepagina)


Wereldwijde FORCE MAJEUR ('overmacht') komt na afkondiging van de Derde Wereldoorlog

Waarin veel financiële verplichtingen, contracten en pensioenen zullen worden opgeheven.

12 september 2022 - door Mike Adams

Dit artikel kan uitspraken bevatten die de mening van de auteur weergeven

( )

Beeld: Wereldwijde OVERMACHT komt na afkondiging van de Derde Wereldoorlog - vele financiële verplichtingen, contracten en pensioenen zullen worden opgeheven

Er is een reeks gebeurtenissen in gang gezet die volgens ons zal eindigen in een "wereldwijde overmacht" (daad van God) onder Westerse naties. Als deze analyse juist is, betekent dit dat vele financiële verplichtingen - mogelijk inclusief sociale zekerheid, schuld van de Amerikaanse schatkist, pensioenen, derivaten, papieren contracten voor grondstoffen, industriële leveranties, uitbetalingsverplichtingen van verzekeringen, etc. - teniet zullen worden gedaan. Dit lijkt deel uit te maken van het "Grote Reset" plan om de schuld van het Amerikaanse ministerie van Financiën (en de te hoge schuld van andere westerse naties) weg te werken door "in gebreke te blijven zonder in gebreke te blijven" - d.w.z. door een andere grote noodsituatie de schuld te geven voor het cancellen van financiële verplichtingen en het op grote schaal resetten van het wereldwijde geldcanvas.

Om dit te bereiken, moeten de westerse naties eerst een wereldwijde oorlog uitlokken met Rusland of China. Zoals we dit jaar uitvoerig hebben gedocumenteerd, zijn er vele pogingen in gang gezet door de controllers van het Biden regime om een oorlog te ontketenen met beide tegenstanders. Het meest recente voorbeeld is het Oekraïense tegenoffensief, zwaar gehypet door de westerse media, waarbij Russische strijdkrachten zich terugtrokken uit een gebied met zo'n 40-50 kleine dorpen en steden om te voorkomen dat zij door Oekraïense strijdkrachten zouden worden omsingeld. Het belangrijkste is hier te begrijpen dat de Oekraïense strijdkrachten werden opgeleid en geleid door militaire leiders van de NAVO en dat zij NAVO-materieel gebruikten, waaronder hoge-precisie artillerie en lange-afstands raketgeschut (HIMARS, bijvoorbeeld) dat grotendeels door Britse en Amerikaanse troepen werd gebruikt.

In feite werd het tegenoffensief tegen dit specifieke segment van Ruslands frontlinies in Oost-Oekraïne in de eerste plaats geleid door het VK en de VS, en niet door de Oekraïense militaire leiding. Deze aanval was de praktische oorlogsverklaring van het Westen aan Rusland, ook al is een dergelijke verklaring nog niet officieel uitgesproken.

Rusland weet al dat de wereldoorlog is begonnen... en spoedig zal worden verklaard

Rusland erkent dit feit volledig. Rusland weet dat het in een totale oorlog met de NAVO en West-Europa is verwikkeld, en niet slechts in een speciale militaire operatie die met reserve-eenheden kan worden gewonnen. Rusland bereidt zich dus voor om nu officieel de oorlog aan het Westen te verklaren en zijn volledige militaire strijdmacht in te zetten om West-Europa in te schakelen en te vernietigen. In mijn analyse is Rusland tot de conclusie gekomen dat de NAVO nooit zal toestaan dat Rusland als soevereine natie bestaat, en Rusland wordt nu geconfronteerd met een existentiële bedreiging door de NAVO-landen en West-Europa in het algemeen.

U herinnert zich wellicht dat Rusland de wereld onlangs had beloofd geen kernwapens te gebruiken tenzij het met een existentiële dreiging werd geconfronteerd. Het door de NAVO geleide Oekraïnse tegenoffensief heeft nu duidelijk gemaakt dat Rusland inderdaad met een dergelijke bedreiging wordt geconfronteerd, en dat een mislukking om de NAVO als geheel te verslaan het einde van Rusland zal betekenen.

Er zal geen coëxistentie zijn. Ofwel West-Europa (NAVO), ofwel Rusland zal moeten worden verslagen.

Het door de NAVO geïnitieerde Oekraïense tegenoffensief heeft Rusland dus de interne rechtvaardiging gegeven die het nodig had om te escaleren tot een volledige oorlog tegen het Westen, die de inzet van kernwapens kan omvatten (maar vrijwel zeker ook het gebruik van niet-nucleaire thermobarische wapens zal omvatten, die op hun eigen manier ook verwoestend zijn).

Deze escalatie is precies wat Biden en de Democraten nodig hebben om de wereld in een chaos te storten vóór de tussentijdse verkiezingen

Bidens controleurs weten al dat ze in november hun een verkiezingsnederlaag te wachten staat. Zij geloven dat de verkiezingen in november met alle mogelijke middelen in chaos moeten worden gegooid, of de Democraten verliezen het Huis en mogelijk de Senaat, waardoor de regering Biden de komende twee jaar grotendeels ineffectief zal zijn. Het is dus in het belang van de Democraten dat er voor Halloween een wereldoorlog uitbreekt, zelfs als dat betekent dat er een nucleaire ontploffing moet worden geënsceneerd in een Amerikaanse stad en dat Rusland daarvan de schuld moet krijgen. Wees gerust, dit is een van de opties in hun "portfolio van onheil" die wordt overwogen.

Andere opties zijn een scenario waarbij het nationale elektriciteitsnet wordt platgelegd (met Russische cyberaanvallen als schuldige) of een financieel Armageddon waarbij banken worden bevroren, alle transacties worden stopgezet en het land in een onmiddellijke chaos en burgerlijke onrust wordt gestort. Dit kan met één druk op de knop worden bereikt, terwijl Rusland de schuld krijgt van een cyberaanval.

Hoe agressiever de reactie van Rusland op het tegenoffensief van Oekraïne, hoe sneller Biden/Obama en de globalisten ons allemaal in een wereldoorlog kunnen storten, waarbij ze zich kunnen beroepen op hetzelfde ongrondwettelijke machtsmisbruik dat Amerika in de Tweede Wereldoorlog heeft gezien. Voor het geval u niet bekend bent met wat er toen gebeurde, laten we uw geheugen opfrissen:

  • Gedwongen internering in concentratiekampen op basis van je etniciteit (Japanse internering)
  • Inbeslagname door de regering van commerciële inventaris van particuliere en overheidsbedrijven.
  • Overname door de regering van particuliere bedrijven, gedwongen tot productie in oorlogstijd.
  • Prijscontrole door de regering op strategische grondstoffen
  • Strafbaarstelling van anti-regeringsuitingen
  • Rantsoenering van kleding, suiker, koffie, melk, vlees, kaas, boter en andere voedingsmiddelen - burgers kregen rantsoenbonnen uitgereikt en moesten het doen met een beperkte voorraad basisvoedsel

Met andere woorden, onder oorlog werd de regering van de VS een dictatuur. Zie deze rantsoeneringslijn foto's uit de Tweede Wereldoorlog in Amerika om een idee te krijgen van wat er komen gaat (maar alles onder digitale controle en met constante bewaking door de regering):

()

Dit is precies wat de Democraten voor de zoveelste keer proberen te bereiken, als een manier om zichzelf aan de macht te houden en de grondwet en verkiezingen teniet te doen.

Ze hebben Poetin nodig om de oorlog te verklaren en agressievere wapens te lanceren, inclusief thermobarische raketaanvallen die door de oneerlijke media als "kernwapens" kunnen worden geclaimd. Zodra de grote bommen beginnen te vallen, gooien Bidens handlangers gewoon de noodschakelaars over om het elektriciteitsnet en de bankinstellingen plat te leggen, en vervolgens verklaren ze dat Poetin de cyberoorlog tegen Amerika heeft ontketend. Dat zal vrijwel onmiddellijk worden gevolgd door verklaringen van oorlogsbevoegdheden en het ontketenen van een militaire bezetting in heel Amerika, gecombineerd met de opschorting van alle grondwettelijke rechten door de regering.

( )

Een hyperbarische raket detonatie in de buurt van een zeeschip

Covid-19 lockdowns waren een generale repetitie voor precies dit scenario.

Onder de NDAA, door Obama in 2012 in wet ondertekend, heeft de federale regering de onbeperkte macht om alle voedsel, boerderijen, brandstof, munitie, grondstoffen, kunstmest en al het andere wat zij als een strategische nationale hulpbron beschouwt, in beslag te nemen. Alles wat ze nu nog nodig hebben is oorlog.

De huidige koers brengt ons in de Derde Wereldoorlog binnen enkele weken.

Tenzij de gemoederen bedaard blijven, stevenen we binnen enkele weken af op een Derde Wereldoorlog. Het gerucht gaat dat Rusland slechts enkele dagen verwijderd is van zijn eigen oorlogsverklaring aan het Westen, en dit zou bijna zeker gevolgd worden door een opvoering van de raketaanvallen op Westerse steden zoals Berlijn, Parijs, Londen en misschien zelfs Brussel.

De West-Europese naties hebben met name geen middelen om hypersonische raketaanvallen tegen te houden, noch echte middelen om de Russische middellangeafstandsraketten, zoals de Iskander-raketten (die wel nucleair kunnen zijn), tegen te houden.

Zo kan Rusland de steden van Europa in luttele minuten in puin veranderen... letterlijk. De vluchttijd is minder dan 3 minuten, wat betekent dat er geen enkele waarschuwing zal zijn voor miljoenen Europeanen die in een oogwenk kunnen worden verdampt, terwijl hun steden in puin en as worden veranderd.

West-Europa krijgt al te maken met een verwoestende winter met een obsceen niveau van voedsel- en energieschaarste + kostenstijgingen. Als het elektriciteitsnet wordt uitgeschakeld en de gemeentelijke watersystemen niet werken omdat ze zijn geraakt door Russische raketten, zal West-Europa zich in de Middeleeuwen bevinden, doodvriezen, verhongeren, sterven aan door uitwerpselen overgebrachte ziekten en smeken om humanitaire hulp van een wereld die zelf al in een voedsel- en energiecrisis verkeert.

Op dit moment heeft de NAVO Rusland geen andere optie gegeven dan escalatie. Dat is nogmaals, omdat, de VS een Derde Wereldoorlog wil voor november. Als de gebeurtenissen in dit tempo escaleren, zouden ze wel eens precies kunnen krijgen waar ze om smeken.

Als Europa in een wereldoorlog uitbarst, zal het hele westerse financiële systeem (d.w.z. schuldpiramide Ponzi schema) in elkaar storten, omdat het is gebouwd op schuld-financieringsinstrumenten met een hoge hefboomwerking, in plaats van op werkelijke activa en winsten. Op dit moment hangt het hele westerse financiële systeem aan een zijden draadje, draaiend op hype en "geloof" dat wordt gepusht door de leugenachtige bedrijfsmedia. De aandelenmarkt, de vastgoedmarkt en de commerciële schuldenmarkten zijn in wezen fictieve fraudes, met zeer weinig onderliggende waarden die de huidige opgeblazen prijzen zouden kunnen rechtvaardigen. Bijgevolg kan zelfs een kleine uitval in de fragiele financiële piramide resulteren in een catastrofale "besmettelijke" ineenstorting.

Bron: Global FORCE MAJEURE coming after declaration of World War III – many financial obligations, contracts and pensions will be vacated – NaturalNews.com