www.wimjongman.nl

(homepagina)


2025: HET JAAR DAT DE ESSENEN EN HENOCH VOORSPELDEN DAT HET LAATSTE TIJDPERK ZOU BEGINNEN WANNEER DE MESSIAS KOMT

8 november 2021 - S. Douglas Woodward

HEBBEN ANDERE OUDE STEMMEN DAN DE HEBREEUWSE PROFETEN VOORSPELD DAT DE GROTE VERDRUKKING IN 2025 BEGINT?

In deze aflevering van de Hot Seat, interview ik vriend Josh Peck, lid van het SkyWatchTV team. Josh heeft onlangs een uitstekend nieuw boek voltooid, THE LOST PROPHECIES OF QUMRAN. Het introduceert een aantal inzichten en onderwerpen die deze student en leraar Bijbelprofetie nog niet eerder was tegengekomen. En ze zijn fascinerend.

Allereerst geeft Josh een uitstekende samenvatting van de Essenen, wie zij waren, wat zij geloofden, en waarom zij zo nauw verbonden zijn met de opkomende 'cultus' die groeide in Judea in de eerste eeuw - wat wij nu het Christendom noemen.

Ja, er zijn inderdaad sterke wortels in de gemeenschap van de Essenen die hielpen bij de aanvaarding van "De Weg" ondanks "het gevestigde" priesterschap, de wereldlijke Sadduceeën en de vijandige Farizeeën. Natuurlijk waren de Essenen de bewoners van de woestijngemeenschap van Qumran en staan zij bekend als de schriftgeleerden die 2000 jaar geleden duizenden manuscripten en rollen kopieerden en opsloegen in hoge, kleien kruiken.

[Opmerking: Uit onderzoek is gebleken dat de Essenen daar niet woonden maar het een bijeenkomstplaats was, vooral voor Pesach. Er zijn sporen van behuizingen aangetroffen. Nieuwe studie lost mysterie op van vindplaats van de Dode Zee-rollen]

De Dode Zee-rollen (zo genoemd omdat Qumran aan de Dode Zee ligt, ongeveer 32 km van Jeruzalem), werden in 1947 ontdekt en zijn de belangrijkste archeologische ontdekking van de twintigste eeuw gebleken. De Essenen worden ook in verband gebracht met het paradigma van "de Zonen van het Licht" en de "Zonen van de Duisternis" en hun oorlog in de laatste dagen. (Geïllustreerd door de omslagfoto van dit bericht hierboven).

Van het grootste belang voor het verhaal is de onthulling van de Zonnekalender van de Essenen, die de ware religieuze bijbelse kalender kan zijn geweest, vergeleken met de Maankalender die waarschijnlijk ontstond in de tijd van de Seleuciden (re: Antiochus Epiphanes IV). De kalender legde de nadruk op de Jubeljaren (zogenaamd de 50-jarige "wegschelding" van alle schuld) en de gebeurtenissen die op die data vallen. Josh legt de verschillende perioden uit (Shemittah, Onahs, en Ages) en hun relevantie voor Bijbelprofetie.

De gangbare opvatting van bijbelse chronologie bestaat uit 7000 jaren (6.000 jaar geschiedenis vóór de Messias, en dan het 1000-jarige tijdperk van de Messias, alias het Millennium). De Essenen begrepen exclusief de aard van de Messias voordat Hij kwam en de levensstijl die veel Christenen zouden volgen nadat zij de Christus hadden leren kennen (zij het een beetje te Spartaans en in sommige gevallen volledig ascetisch).

De Essenen voorspelden zelfs dat de Messias zou komen tussen het jaar 25 en 75 na Christus. Zoals wij weten, kwam en stierf hij inderdaad in het eerste deel van deze Jubelperiode en Zijn nieuwe vorm van Jodendom zou in 75 volledig wortel hebben geschoten met de voltooiing van bijna het gehele Nieuwe Testament.

Bovendien voorspelden de Essenen, 2000 jaar later, dat er een unieke periode van 50 jaar zou zijn waarin het oordeel over de zondaars zou komen en de Messias zou komen om over de volkeren te heersen. Vandaar dat zij in feite de voorspelling deden dat in 2025 de Verdrukking zou beginnen (en waarschijnlijker, op enig moment na dat jaar, binnen een periode van 50 jaar).

Net als bij de Essenen geeft het Boek Henoch - dat ook werd gevonden tussen de Dode Zee Rollen - een beeld van zeven tijdperken van 700 jaar (4900 jaar). Evenals bij de Essenen kan de profetie van Henoch ook worden gezien als passend bij de eindtijd-voorspelling van 2025. Toeval? Josh legt dit fenomeen uit in deze video en met veel meer detail in zijn mooie boek.

De connectie van deze buitenbijbelse bronnen vereist dat we er nota van nemen. Omdat het "the Hot Seat" is, gaf ik Josh aanzienlijke feedback over waarom ik het niet eens ben met de 7000-jaar-"profetie", omdat ik geloof dat de langere chronologie van de Septuagint een supersterke historische en empirische ondersteuning heeft.

Evenzo bekritiseerde ik zijn voorstelling van de vorming van de canon van de Schrift. Ik heb echter wel een mogelijke reden aangedragen om de kalender van de Essenen nog steeds te beschouwen als iets dat intensief bestudeerd moet worden. Ik behandel dit zorgvuldig tegen het einde van de video. Dit is zeker geen reden om zijn werk te verwerpen. Het is een belangrijke bijdrage aan de profetische discussie.

Josh en ik zijn vrienden. Ik was een van zijn eerste gasten in zijn internet-show 10 jaar geleden, en hij steunde mijn werk door herhaalde optredens daar. Hij is uitgebreid gegroeid in zijn bijbelse kennis en schrijfkunst, en heeft talrijke boeken geschreven, sommige in samenwerking met Derek Gilbert, de gastheer van SkyWatchTV's "5 onderwerpen in 15 minuten." Ik ben blij dat ik deel heb mogen uitmaken van Josh's bediening vanaf het begin.

Zoals bij de meeste Hot Seat afleveringen, zorg ik voor talrijke grafieken uit later onderzoek om duidelijk te maken wat er besproken wordt. U zult de show een substantiële les in bijbelse profetie vinden. Er zijn veel grafieken, definities en illustraties. Een paar voorbeelden vindt u in deze samenvattende post. Eschatologie studenten zullen gezegend zijn door te luisteren naar de volledige twee uur. Selah.

En als je houdt van wat ik presenteer, overweeg dan alsjeblieft om de bediening te steunen. Ja, gelukkig ben ik nu geld aan het verdienen aan de inhoud. In de afgelopen maand heb ik $5.84 verdiend (moet nog op mijn bankrekening gestort worden). Ik zal tien keer zoveel abonnees en kijkers moeten hebben voordat er enige subsidie van betekenis binnenkomt. Ik heb natuurlijk al honderden uren gewerkt aan wat er op mijn kanaal wordt gepresenteerd. Uiteraard, gelieve te delen en moedig uw vrienden aan. Het zal nog vele maanden duren voordat het kanaal zichzelf kan betalen... en dat is als YouTube me er niet afschopt (ik vermijd politieke inhoud en dat -andemische- gedoe).

Zegen! Doug

Bron: 2025: The Year the Essenes and Enoch Predicted Would Begin the Final Age When Messiah Comes | FAITH HAPPENS BOOKS — Website Home of S. Douglas Woodward