www.wimjongman.nl

(homepagina)


IS AMERIKA AAN HET EINDE VAN DE WEG?

15 november 2022 - door Jonathan Brentner

()

Is Amerika als natie aan het einde van de weg gekomen? Hebben we een plaats bereikt die vergelijkbaar is met die van Juda vlak voordat Nebukadnezar en de Babyloniërs Jeruzalem en de tempel verwoestten?

Drie keer in het boek Jeremia vertelt de Heer de profeet niet te bidden voor het volk van Juda (Jeremia 7:16, 11:14, 14:11). Gods oordeel over het volk stond op dit moment vast; bidden zou de uiteindelijke uitkomst niet veranderen.

Kunnen we Jeremia's woorden ook toepassen op de VS? Ik geloof van wel.

Gods oordeel over Amerika is niet alleen zeker, ik geloof dat het al begonnen is. Weet dat ik niet wil zeggen dat er geen opwekkingen meer zullen plaatsvinden in de VS. We moeten bidden dat mensen tot de Heiland komen en hopelijk zullen velen Zijn aanbod van eeuwig leven blijven aannemen.

Wat ik echter zeg, is dat er geen groot geestelijk ontwaken zal plaatsvinden dat Amerika opnieuw zal vormen of zijn neerwaartse koers zal veranderen. Als natie hebben we God en Zijn wegen verworpen, net zoals Juda deed in de tijd van de profeet Jeremia.

De verkiezingen van 8 november 2022 in de VS bevestigen dat wij als natie dicht bij aan het einde van de weg zijn. Zoals verwacht veranderde wijdverspreid bedrog de uitslag van veel belangrijke verkiezingen, waardoor de Democraten de Senaat en verschillende gouverneurschappen in handen hielden. Het lichte voordeel voor de Republikeinen in het Huis zal niets veranderen aan de voortdurende afdaling van Amerika in de duisternis.

Abortus tot het moment van de geboorte won groots. In Californië werd het voorstel om de moord op ongeboren kinderen in de grondwet op te nemen met 1,3 miljoen stemmen aangenomen. In Vermont stemde 77,4% voor het opnemen van het doden van onschuldigen in de grondwet, terwijl 56,7% dat deed in Michigan.

Er is ook bewijs dat veel mensen naar de stembus gingen om hun steun uit te spreken voor het legaal houden van abortus tot aan de geboorte.

DE ROMEINEN 1 WEG NAAR DE ONDERGANG

Paulus schreef deze woorden in Romeinen 1:18:

"Want de toorn Gods is geopenbaard uit de hemel tegen alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, die de waarheid in ongerechtigheid houden."

Wat de apostel in de rest van het hoofdstuk beschrijft, komt goed overeen met de afgelopen zestig jaar van de Amerikaanse geschiedenis. In Romeinen 1:28-32 zien we het eindresultaat van het verwerpen van God en Zijn Woord:

"En omdat zij God niet wilden erkennen, gaf God hen over aan een verdorven geest om te doen wat niet hoort. Zij waren vervuld van allerlei ongerechtigheid, kwaad, begeerte en boosaardigheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Ze zijn roddelaars, lasteraars, haters van God, onbeschaamd, hoogmoedig, opschepperig, uitvinders van kwaad, ongehoorzaam aan ouders, dwaas, trouweloos, harteloos, meedogenloos. Hoewel zij weten dat God rechtvaardig heeft bepaald dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, doen zij die dingen niet alleen, maar geven zij ook toestemming aan hen die ze doen."

De VS heeft het einde bereikt van de Romeinen 1 weg naar de ondergang. Tekenen van de "verdorven geest" zoals beschreven in de bovenstaande verzen zijn er in overvloed in onze cultuur en in de zalen van onze federale regering.

Een recent nieuwsbericht beweerde dat de regering Biden geld naar Ecuador stuurde voor het organiseren van shows met travestieten, die een afschuwelijke en onfatsoenlijke verwerping zijn van alles wat Gods Woord zegt over geslacht en moraal.

De pogingen van Newsweek om dit rapport op feiten te controleren resulteerden in de twee onderstaande verontrustende paragrafen:

In een verklaring aan Newsweek zei een woordvoerder van het State Department dat het bureau "een breed scala aan strategische programma's in Ecuador" ondersteunt die zich richten op diversiteit en vertegenwoordiging, en dat het doel van het CEN-programma is om "tolerantie te bevorderen" en "nieuwe mogelijkheden te bieden voor LGBTQI+ Ecuadorianen om zich vrij en veilig te uiten".

"LGBTQI+ mensen over de hele wereld verdienen het om te leven in samenlevingen die vrij zijn van gericht geweld en discriminatie. Recente gegevens wijzen op een alarmerende en dodelijke toename van geweld tegen LGBTQI+ personen in Ecuador," aldus de woordvoerder.[i]

Met andere woorden, het bericht dat de regering Biden dragshows in Ecuador financierde was niet alleen waar, maar het is slechts een voorbeeld van hun inspanningen om ook in andere landen weerzinwekkende losbandigheid te bevorderen.

De corruptie die de Amerikaanse regering kenmerkt, strekt zich ook uit tot de Republikeinen. De meeste, zo niet alle leiders van de GOP steunen de agenda van de globalisten, terwijl slechts een handvol politici zich uitspreekt tegen het onrecht en het verdorven gedrag dat in heel Amerika voorkomt.

Op 16 november 2022 sloten twaalf Republikeinse Senatoren zich aan bij de Democraten om het debat over de "Respect for Marriage Act", die het homohuwelijk in de federale wet vastlegt, te beëindigen. Dit zorgt ervoor dat het wet wordt.

Een artikel op de Harbingers Daily website citeerde Franklin Graham met betrekking tot de wetgeving:

"De bedrieglijk genoemde 'Respect for Marriage Act' zal deze week door de Amerikaanse Senaat in stemming worden gebracht, woensdag al. Het wetsvoorstel is een aanslag op de godsdienstvrijheid van individuen en ministeries en is eigenlijk de 'Destruction of Marriage Act'. De sponsors beweren opmerkelijk genoeg dat het de vrijheid van godsdienst beschermt. Dat is niet zo. Deze rampzalige wet stuurt een boodschap naar de Amerikanen dat als je het niet eens bent met de linkse definitie van het huwelijk, je een dweper bent.

DE NABIJHEID VAN DE ZEVENJARIGE VERDRUKKING

Een andere aanwijzing dat Amerika het einde van de weg nabij is, is de snel naderende Dag des Heren, of de zevenjarige Verdrukking, waarin alle volken Gods toorn zullen ervaren. Het zal de ergste tijd in de wereldgeschiedenis zijn; er zullen relatief weinig mensen in leven gebleven zijn op het moment van Jezus' terugkeer naar de aarde (Matteüs 24:22; zie ook Jesaja 13:9-12).

Alleen al in Amerika zijn er 63 miljoen abortussen geweest en wereldwijd meer dan een miljard sinds het legaal werd. Dit alleen al verklaart de ernst van de toekomstige oordelen van de Heer waarvan Johannes getuige was en die hij voor ons beschrijft in Openbaring 6-18.

Maar er is nog veel meer goddeloosheid die de koers van Amerika op een neerwaarts pad plaatst, zoals ik in andere artikelen heb aangegeven.

Enkele tientallen jaren geleden, nadat Ruth Graham het ontwerp had gelezen van een boek dat haar man aan het schrijven was, zei ze: "Als God Amerika niet straft, zal Hij zich moeten verontschuldigen bij Sodom en Gomorra."

Haar woorden klinken vandaag de dag nog steeds overduidelijk. Maar God zal zich niet verontschuldigen! In plaats daarvan zullen de V.S. hetzelfde lot ondergaan als die twee oude steden.

Zelfs als ik niet zou geloven in een pre-Verdrukking-Opname, zou ik nog steeds mensen waarschuwen voor het naderende oordeel van de Heer over Amerika.

ER IS ECHT GOED NIEUWS

Te midden van al het slechte nieuws over het morele verval van Amerika en de rest van de wereld, is er echt veel goed nieuws!

Ten eerste weten we dat Jezus binnenkort voor ons komt; er is geen beter nieuws voor vermoeide zielen dan dat.

Ongeacht onze huidige omstandigheden, ook al zijn die fantastisch, zal de hemel zoveel beter zijn, het zal heerlijk zijn. Vanaf het moment van de opname zullen we genieten van onsterfelijke lichamen en vreugde ervaren die onze stoutste verbeelding te boven gaat.

We zullen Jezus ontmoeten in de lucht en naar de plaats gaan die Hij voor ons heeft bereid. Kun je je de opwinding voorstellen die we zullen voelen als we Jezus van aangezicht tot aangezicht zien? Denk even aan de herenigingen die zullen plaatsvinden met geliefden en dierbare vrienden die al bij de Heer zijn. Zodra we voet zetten in de heerlijkheid, zullen we onmiddellijk onze beproevingen en ontberingen op aarde vergeten.

Ten tweede, als u uw geloof nog niet in Jezus en zijn reddingswerk aan het kruis hebt gesteld, is het goede nieuws dat u kunt weten dat u eeuwig leven bezit (1 Johannes 5:13). Allen die Jezus in geloof aanroepen zijn gebonden aan de heerlijkheid; zij zullen nooit Gods toorn ervaren (1 Thessalonicenzen 1:9-10; 5:9-10).

In mijn artikel, Jezus is de enige weg naar het eeuwige leven, leg ik uit hoe je kunt weten dat God al uw zonden heeft vergeven vanwege het bloed dat Jezus aan het kruis vergoot. Hij stierf in uw plaats; Hij nam de toorn die wij allen verdienen op Zich. Hij betaalde de straf voor al onze zonden uit het verleden, het heden en de toekomst.

In 1 Johannes 5:11-12 vinden we deze troostende woorden over het eeuwige leven:

En dit is het getuigenis: dat God ons het eeuwige leven heeft gegeven, en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven, en wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

Roep de Heiland aan nu u de kans hebt; morgen kan het te laat zijn. Hij alleen is de weg naar het eeuwige leven (Johannes 14:6).


[Katherine Fung, Fact Check: Financiert regering Biden sleepshows in Ecuador?, 20 oktober 2022. Op de Newsweek website: https://www.newsweek.com/fact-check-biden-administration-funding-drag-shows-ecuador-1753649

Bron: Is America at the End of the Road? — Jonathan Brentner