www.wimjongman.nl

(homepagina)


Zal een economische Pearl Harbor Amerika vernietigen?

Door Britt Gillette - 20 november 2022

( )

7 december 1941, Pearl-Harbor

Op 7 december 1941 verraste Japan Amerika toen het de Amerikaanse marinebasis in Pearl Harbor in Honolulu, Hawaii aanviel. Japan wilde de Amerikaanse Pacific Fleet vernietigen. Gelukkig heeft die aanval de Verenigde Staten niet vernietigd. Maar de toekomst is misschien niet zo vriendelijk. Waarom? Omdat de VS zich opmaakt voor een moderne Pearl Harbor - een waarvan het nooit meer zal herstellen. En het zal niet het resultaat zijn van een militaire aanval. Het zal het resultaat zijn van een economische aanval. Om te begrijpen wat er komen gaat (deze aanval is al gaande), moeten we onze geschiedenis begrijpen.

Het systeem van Bretton Woods

In 1944 werden in het Akkoord van Bretton Woods de financiële regels en het monetaire systeem voor de westerse landen vastgelegd. Het systeem vereiste dat de deelnemende landen de converteerbaarheid van hun valuta in Amerikaanse dollars tegen een vaste koers garandeerden, waarbij de dollar door buitenlandse regeringen in goud kon worden omgezet. Dit zette de wereld in wezen op een soort gouden standaard via de Amerikaanse dollar.

Dit systeem deed de wereld goed tot eind jaren 60, toen duidelijk werd dat de Verenigde Staten dollars drukten zonder het goud dat nodig was om die dollars te ondersteunen. Uit de hand gelopen overheidsuitgaven via een groot aantal nieuwe sociale programma's en de oorlog in Vietnam dreigden de Amerikaanse goudvoorraden uit te putten. Dus op 15 augustus 1971 sloot president Nixon "tijdelijk" het goudloket (het is nooit heropend) - en beëindigde de inwisselbaarheid van dollars in goud. Dit maakte van de dollar een fiatmunt, wat betekent dat er niets van waarde tegenover stond. Om een op hol geslagen inflatie te voorkomen, sloten de Verenigde Staten een deal met Saoedi-Arabië, die in feite een nieuw wereld monetair systeem opzette.

Het Petro-Dollar Systeem

Na de Yom Kippur Oorlog in 1973, werden de Verenigde Staten het doelwit van een OPEC olie-embargo, als gevolg van de militaire hulp die ze aan Israël gaven. De olieprijzen verviervoudigden. Omdat de dollar niet langer aan goud was gekoppeld, steeg de inflatie en bleven de VS jaarlijkse begrotingstekorten houden. Geconfronteerd met deze tegenwind, sloot de VS in 1974 een deal met Saoedi-Arabië om de dollar te stabiliseren. De VS stemde erin toe olie te kopen van Saoedi-Arabië en het koninkrijk militair te verdedigen, terwijl ze ook militaire hulp en uitrusting leverden. In ruil daarvoor stemde Saoedi-Arabië (en de rest van de OPEC) ermee in olie alleen in Amerikaanse dollars te verkopen en die dollars te gebruiken om Amerikaanse schulden te kopen, waardoor zowel de dollar als de Amerikaanse tekorten werden ondersteund.

Bijna vijf decennia lang hield de relatie tussen de VS en Saoedi-Arabië goed stand. De Verenigde Staten verdedigden Saudi-Arabië met succes tijdens operatie Desert Shield in 1990-1991, en Saudi-Arabië bleef olie in dollars verkopen. Maar in de afgelopen jaren is de relatie tussen de VS en Saoedi-Arabië verslechterd, en in de afgelopen 18 maanden is deze zo goed als uit elkaar gevallen. Dat betekent dat de dagen geteld zijn van wat er overblijft van het petro-dollar systeem.

Een kritiek keerpunt: Augustus 2021

Precies vijftig jaar na de dag dat Nixon het goudraam sloot, trokken de Taliban Kaboel binnen en ontvluchtte de Afghaanse president het land. Achteraf gezien was deze gebeurtenis een fatale klap voor het petro-dollar systeem. De petro-dollar leeft nog, maar het zal niet lang meer duren. Waarom?

De VS lieten hun bondgenoten in de steek. Het liet de Amerikanen achter de vijandelijke linies en ze lieten degenen die Amerika bijstonden in de handen van de Taliban vallen. Is het verwonderlijk dat Saoedi-Arabië na dit verraad vraagtekens zet bij de Amerikaanse inzet voor hun veiligheid? De VS toonde zich een onbetrouwbare partner. Rusland speelde er snel op in. Onopgemerkt door velen in de westerse media, bemiddelde Rusland zijn eigen veiligheidsdeal met Saoedi-Arabië, waardoor de petro-dollar werd ondermijnd en de toekomst ervan werd bedreigd.

De Russische invasie van Oekraïne

Verder door naar februari 2022. Rusland viel Oekraïne binnen. Als reactie daarop legden de VS en hun bondgenoten Rusland sancties op, bevroren Russische activa en schopten Russische banken uit het internationale financiële berichtensysteem SWIFT. Dit diende als een belangrijke waarschuwing voor de landen van de wereld. Net zoals Amerika's vertrek uit Afghanistan elke natie deed twijfelen aan Amerika's betrokkenheid bij de bondgenoten, deden de acties van de VS tegen Rusland de naties van de wereld beseffen wat er zou gebeuren als ze op Amerika's "slechte lijst" terecht zouden komen. Ze begrijpen nu het risico van te veel Amerikaanse schatkistpapier of van een te grote afhankelijkheid van een internationaal financieel systeem dat gedomineerd wordt door de Amerikaanse dollar. Het resultaat? Deze landen zijn nu bereid een alternatief voor de dollar te onderzoeken (zo niet actief te zoeken).

BRICS

In 2006 hielden Brazilië, Rusland, India en China (de BRIC-landen) de eerste BRIC-top. Doel was meer samenwerking en onderzoek naar mogelijkheden voor economische groei tussen deze groeiende landen. In 2010 kwam Zuid-Afrika erbij en kreeg de coalitie de naam BRICS. Sindsdien heeft BRICS gewerkt aan een alternatief voor het SWIFT-betalingssysteem en aan een op grondstoffen gebaseerde munt om de Amerikaanse dollar uit te dagen. Nu 2022 ten einde loopt, hebben tal van andere landen belangstelling getoond om zich bij de BRICS-coalitie aan te sluiten. Onder hen zijn enkele van de belangrijkste producenten van olie en aardgas - Nigeria, Iran, Argentinië, Algerije, Kazachstan en Indonesië. Het laatste land dat belangstelling heeft getoond? Saoedi-Arabië.

De komende vernietiging van de Amerikaanse dollar

Als BRICS zijn eigen door grondstoffen gedekte munt creëert als alternatief voor de Amerikaanse dollar, en alle landen die belangstelling tonen zich bij BRICS aansluiten, zal dat de dollar vernietigen. Die landen vertegenwoordigen meer dan 50% van de wereldbevolking en een nog groter deel van de wereldproductie van grondstoffen. Als olie in andere valuta's gaat handelen... Als de dollar zijn status van reservevaluta verliest... Als de internationale handel in steeds minder dollars wordt gevoerd - wat betekent dat de vraag naar dollars daalt terwijl het aanbod hetzelfde blijft - dan zal een vloedgolf van dollars terugkeren naar de Verenigde Staten. Dit zal enorme inflatie veroorzaken, een ineenstorting van het vertrouwen in de Amerikaanse dollar, en grote verwoesting in de hele Amerikaanse economie. De rente zal omhoog schieten en de vier pijlers van de Amerikaanse rijkdom - aandelen, obligaties, dollars en onroerend goed - zullen in reële termen instorten. De VS zullen niet langer het financiële centrum van de wereld zijn. Haar macht zal aanzienlijk afnemen.

CBCD's

En dan? Wanneer de petro-dollar ophoudt te bestaan en de dollar een enorme inflatie of zelfs hyperinflatie kent, zal er een nieuw monetair systeem voor in de plaats moeten komen. Wordt het de nieuwe BRICS-valuta of iets anders? We weten het niet zeker. Maar naar alle waarschijnlijkheid zal het worden gebouwd op blockchain. Velen denken dat als BRICS een nieuwe, door grondstoffen gedekte valuta creëert, die valuta niet converteerbaar zal zijn in de onderliggende grondstof. In plaats daarvan zullen de grondstoffen worden verpand en via blockchaintechnologie aan de nieuwe munt worden gekoppeld. Ondertussen bespreken centrale banken openlijk hun plannen om de huidige nationale valuta's te vervangen door digitale valuta's van de centrale banken (CBDC's). Hoe dan ook, er komt een "grote reset" van het wereldwijde financiële systeem, en digitale munten zullen het overnemen. Dan zal de overheid ongekende macht hebben. Met zulke macht zal de overheid niet alleen alles kunnen volgen wat je koopt of verkoopt, ze zal je ook uit het economische systeem kunnen schoppen - precies zoals de Bijbel zegt.

Wat de wereld te wachten staat

Wanneer door de overheid gesponsorde cryptocurrencies papieren valuta vervangen, zullen individuele vrijheid en vrijheid verdwijnen. Overheden zullen je cryptocurrency kunnen "uitschakelen" of herprogrammeren om te bepalen hoe je het kunt gebruiken. Bijvoorbeeld, als je sociale kredietscore niet hoog genoeg is, kunnen ze de valuta op je rekening herprogrammeren om alleen te werken binnen vijf mijl van je huis of beperken tot de aankoop van specifieke "vooraf goedgekeurde" artikelen. Uiteindelijk, als je iets doet wat de overheid niet goedkeurt, kunnen ze je mogelijkheid om te kopen en verkopen helemaal afsluiten. De Canadese regering toonde al haar bereidheid om dit te doen, toen ze iedereen die het Canadese truckersprotest steunde, de financiële toegang afsloot.

De Bijbel zegt dat dit precies is wat er zal gebeuren in de eindtijd. De antichrist zal een wereldwijd handelssysteem opzetten. Zijn systeem zal een rol spelen in elke economische transactie op aarde. Het zal zo dominant zijn dat niemand iets zal kunnen kopen of verkopen zonder de goedkeuring van de antichrist (Openbaring 13:17). Klinkt dit als iets ver weg in de toekomst? Dat is het niet. Het komt snel dichterbij. We zien de fundamenten van het economische systeem van de antichrist vandaag de dag ontstaan. De Amerikaanse dollar zal spoedig zijn status als wereldreservemunt verliezen, en de wereld zal een stap dichter bij het merkteken van het beest zijn.

Nog een teken dat we leven in het seizoen van de wederkomst van de Heer. We hebben net een wereldwijde pandemie meegemaakt (Lucas 21:11). Een wereldwijde hongersnood ligt in het verschiet (Matteüs 24:7). Israël is terug in het land (Jeremia 23:7-8). Het Joodse volk is terug in Jeruzalem (Lucas 21:24-28). En het Evangelie wordt over de hele wereld verkondigd (Matteüs 24:14). Vergis u niet. De verdrukking, de antichrist en de wereldregering maken deel uit van de nabije toekomst van de wereld. Maar wanhoop niet; dit betekent ook dat de terugkeer van Jezus deel uitmaakt van onze nabije toekomst (Openbaring 22:20). En het Zijne is een eeuwig koninkrijk (Daniël 2:44) zonder dood, huilen of pijn (Openbaring 21:4). Houd uw ogen dus op Hem gericht!

Bron: Britt Gillette Archives - Rapture Ready