www.wimjongman.nl

(homepagina)


De duisternis zal niet duren

Door Hal Lindsey op 25 juli 2022

()

Stephen Hawking was de beroemdste wetenschapper van zijn generatie. De auteur van A Brief History of Time overleed in 2018. Tegen het einde van zijn leven werd hij een soort onheilsprofeet. In zijn laatste jaren wees hij op verschillende bedreigingen voor de menselijke beschaving en zelfs voor het menselijk bestaan. In 2014 schreef hij: "De ontwikkeling van volledige kunstmatige intelligentie zou het einde van het menselijk ras kunnen betekenen." In 2015 zei hij: "Agressie... dreigt ons allemaal te vernietigen."

Hij was niet de enige met zijn zorgen. Films, muziek, boeken (zowel fictie als non-fictie), nieuwsberichten, en zelfs videogames zijn gevuld met apocalyptische horror. En de antwoorden - vooral de fictieve - zijn niet bepaald geruststellend. In het echte leven verwachten maar weinig mensen dat een superheld de dag zal redden. (Er komt een redder, maar hij draagt geen S op zijn borst).

Sommige zorgen zijn terecht, andere niet. Maar ze laten allemaal zien dat de mensheid haar zonde beseft en bang is voor het komende oordeel. Ze gebruiken het woord zonde niet, maar ze spreken veel over het begrip. Hoe ze het ook uitdrukken, ze laten een groeiend besef zien dat we, als soort en als individuen, het doel voorbij schieten. En dat er een vorm van oordeel moet komen.

Er zit een voordeel aan het oordeel. Het betekent dat God echt is, en dat zijn normen dat ook zijn. Het betekent dat de wereld geen toeval is. Jij bent geen toeval. Hij schiep ieder van ons met een doel en betekenis. We voelen allemaal aan dat deze dingen waar zijn, maar God gaf ons meer dan een intuïtie. Hij gaf ons de Bijbel. En Hij heeft de betrouwbaarheid van de Bijbel keer op keer geverifieerd.

Hebreeën 1:1 (NIV 1984) zegt: "In het verleden sprak God tot onze voorvaderen door de profeten op vele tijden en op verschillende manieren." De profeten beschreven op correcte wijze gebeurtenissen die korte tijd later, of zelfs duizenden jaren later, zouden plaatsvinden. Hun woorden waren vooral gericht op de eerste en tweede komst van Jezus. Zij spraken over onze tijd in verbluffend detail.

Zij hadden deze dingen niet juist omdat zij goede gissers waren. Niemand kan zoveel goede gissingen doen. Ze hadden het elke keer juist omdat God door hen sprak.

We zien een voorbeeld van de ultieme uitdrukking van Gods liefde in Johannes 3:16 (NKJV). "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."

Ja, wij zijn schuldig. Wij zijn zondaars. Wij verdienen het oordeel. Maar, zoals 1 Petrus 2:24 (NASB) uitlegt, "Hij droeg zelf onze zonden in zijn lichaam aan het kruis." In Johannes 14:3 belooft Hij aan allen die Hem volgen: "Ik zal wederkomen en u tot Mij nemen."

Het nieuws is vaak somber. Zij die Christus verwerpen hebben gelijk om een gevoel van naderend onheil te hebben. Maar volgelingen van Jezus moeten weten dat de duisternis niet zal duren. De Heer zal Zijn volk uit deze puinhoop halen. Later zal Hij naar de aarde terugkeren om Zijn duizendjarig koninkrijk op te richten. De wereld zal uit de duisternis overgaan in het licht. Jezus heeft het beloofd, en Hij houdt altijd Zijn woord.

Bron: Hal Lindsey