www.wimjongman.nl

(homepagina)


Droom over: Harari (WEF), met twee interpretaties

Door Carolyn Hyde - 17 jul, 2022

( )

Yuval Noah Harari, hoogleraar geschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit, op het World Economic Forum in 2020 (Foto: Boris Baldinger/WEF)

We zaten met een aantal mensen rond de tafel in een conferentieruimte. Er zat een man recht tegenover me die me bekend voorkwam en toen realiseerde ik me dat het Yuval Noah Harari was, de Israëlische "profeet" van Klaus Schwab en het Wereld Economisch Forum (WEF). Verschillende keren voelde ik zijn ogen in mij boren, dus uiteindelijk keek ik hem recht in de ogen, wees zachtjes naar hem en zei: "Ik weet wie je bent en ik heb je in de gaten gehouden."

Hij keek me aan met een mengeling van angst en amusement en zei alleen maar: "Ik heb jou ook in de gaten gehouden en jij bent goed."

Dus antwoordde ik, terwijl ik op zijn koude hart wees, dat er niets goeds in mij is, behalve Degene die in mij woont. Maar hij schudde zijn hoofd alsof hij het er niet mee eens was en ik kon duidelijk zien dat hij de spot dreef met G-d.

Ik liep naar buiten om mijn fiets te halen en hij volgde me. Terwijl hij in zijn auto stapte om de parkeerplaats te verlaten, zag ik dat het hek gesloten was en dat er een elektrisch onderdeel ontbrak om het te kunnen openen. Toen vond ik het ontbrekende stuk op de grond. Het was een soort elektrisch apparaat met een sleutelgat dat aan één kant erg kleverig was. En ik wist dat het ergens moest vastzitten, maar ik had geen idee waar. Toen realiseerde ik me dat dit het apparaat was dat gebruikt werd om de poort te openen, dus ik plakte het op het bovenste deel van de poort met het sleutelgat weg van de parkeerplaats.

Toen Harari in zijn auto op de knop drukte, ging de poort die vastzat eindelijk open en hij lachte zegevierend. Ik keek geamuseerd toe hoe de poort openging, want de poort was te klein voor zijn auto om erdoor te kunnen! Hij moest hem dus op de parkeerplaats laten staan en lopen. Hij ging door de poort terwijl hij me woedend aanstaarde, wat snel veranderde in angst. Wetende dat we elkaar weer zouden ontmoeten, bood ik aan om hem de volgende keer mijn aanbiddingsmuziek CD's te geven. Hij stemde toe, maar liep toen snel weg en verdween voor mijn ogen in een donkere rookwolk.

Dus stapte ik op mijn fiets en reed zuidwaarts naar de woestijn om daar onze plaats te vinden...

En bij het ontwaken had ik sterk de indruk dat het niet om Harari en mij persoonlijk ging, maar om het koninkrijk van duisternis en licht en dat de vijand, terwijl hij voortdurend de spot drijft met het overblijfsel, eigenlijk bang is voor ons. Dus moeten we opstaan door onze eigen angsten heen voor de verwoesting, terreur en rampspoed die hij brengt en wandelen in 100% vertrouwen op onze Koning Yeshua die de voorbije en komende veldslagen al gewonnen heeft!

Interpretatie 1:

Briljant! Ik sluit me aan bij de interpretatie. Harari heeft het trotse deel van de rol goed onder de knie, maar de angst voor de dienaren van YHVH die wandelen in hun ware autoriteit is een nieuwe verschrikking voor hem. We moeten ons verenigen, opstaan en ons inzetten; gebruikmakend van onze door YHVH gegeven autoriteit in de Geest!

Interpretatie 2:

Elke demonische confederatie die de moeite waard is, komt samen tussen nu en de 9e van Av, in een poging het volk van G-d te overmeesteren, maar deze droom laat zien in welke toestand zij verkeren - spottend maar bedreigd.

Bron: Dream: Harari, with two interpretations » Kehila News Israel