www.wimjongman.nl

(homepagina)


De vallei van de schaduw des doods

Greg Lauer - oktober 2022

(Totale zonsverduistering)

Enkele maanden geleden schreef ik een artikel over de interpretatie van de zeven jaren van overvloed die voorafgingen aan de zeven jaren van hongersnood in de dagen van Jozef in Egypte (Gen. 41). Hoewel het algemeen aanvaard is dat de zeven jaren van hongersnood de voorbode zijn van de Verdrukking, worden de zeven goede jaren zelden behandeld. In dat artikel bespreek ik waarom ik geloof dat de zeven goede jaren van Jozef de voorbode zijn van de laatste zeven jaren van het Kerkelijk Tijdperk en eindigen met de Opname.

Ik bespreek ook verschillende zaken die mij doen geloven dat de zeven "goede jaren" van de eindtijd begonnen in 2017 en zullen eindigen in 2024 - wat 2024 naar mijn bescheiden mening een waardige kandidaat maakt voor het jaar van de Opname.

Daartoe noem ik de bevestiging van het grote teken van Openbaring 12:1-2 op 23 september 2017, waarvan velen al lang overtuigd zijn dat het een teken is dat het laatste aftellen naar de Opname inluidt. Ik spreek over de inauguratie van Donald Trump in 2017, die hielp om de satanische krachten die Amerika-Israël's weldoener en sterkste vriend willen vernietigen, tijdelijk in toom te houden.

Ik bespreek ook een paar zonsverduisteringen die over de Verenigde Staten trekken, de eerste in 2017 en de tweede in 2024. De eerste gaat omlaag van het noordwesten naar het zuidoosten, en de tweede gaat omhoog van het zuidwesten naar het noordoosten, en vormt een grote "X" op Amerika, die volgens mij een teken is van Gods naderend oordeel over een land dat Hem en alles waar Hij voor staat volledig de rug heeft toegekeerd.

Met betrekking tot deze twee zonsverduisteringen ontving ik echter onlangs een e-mail van een lezer die zo vriendelijk was mij te wijzen op een opvallend ongewoon aspect van die verduisteringen dat ik verzuimd had te vermelden. In mijn antwoord gaf ik toe dat ik me "heel vaag" herinnerde er jaren geleden iets over gelezen te hebben, maar het helemaal vergeten was toen ik mijn artikel schreef. Ik bedankte hem dat hij me eraan herinnerde, en zei hem dat het belangrijk genoeg was dat ik zou overwegen terug te gaan en een paar alinea's aan mijn oorspronkelijke artikel toe te voegen. Dat is iets wat ik slechts bij een paar gelegenheden heb gedaan, maar in dit geval was ik vast van plan dat te doen.

Totdat de Heer klaar was met mij.

Ik vermoed eigenlijk dat de Heilige Geest mij opzettelijk dit ongewone aspect van deze twee zonsverduisteringen deed vergeten toen ik mijn vorige stuk schreef, want wat de Heer mij te tonen had was zo verbluffend dat het gemakkelijk een eigen artikel rechtvaardigde.

Oh...het opvallend ongewone aspect van deze twee verduisteringen waar ik naar verwijs is het feit dat het pad van totaliteit van de eerste in 2017 over zeven gemeenten in de Verenigde Staten gaat die Salem heten, en de tweede in 2024 over één van diezelfde Salems gaat.

Vreemd, hè?

(Cue "The Twilight Zone" thema...) Vreemd genoeg begon er in de loop van de volgende dagen iets in mijn geest te roeren, en ik herkende het als de vertrouwde manier van de Heer om me te laten weten dat Hij me nog iets te tonen had. Dus deed ik wat ik altijd doe als dat gebeurt: Ik ging in gebed naar de Heer en vroeg Hem door te gaan en me te laten zien wat Hij me wilde laten zien.

En zoals altijd, deed Hij uiteindelijk precies dat. Dus riemen vast.

De saga van de Salems

Je moet toegeven dat het idee van de eerste eclips over zeven steden met de naam Salem en de tweede over een van diezelfde Salems vreemd genoeg meeslepend is. Het laat je achterover leunen en tegen jezelf zeggen:

"Man, er moet toch ergens een profetische noot in zitten."

Maar toen ik me wat meer in de zaak van de Salems verdiepte, bleken er een paar onverwachte wendingen in het verhaal te zitten die ik jullie moet vertellen, dus heb geduld.

(Pad boven Salem, Oregon)

Rond die tijd merkte iemand op dat het pad van de zonsverduistering van 2017 onmiddellijk over Salem, Oregon, liep. (Dat is een makkelijke - het is de hoofdstad van de staat.) Om een bepaalde, maar onbekende reden wekte dit hun nieuwsgierigheid, en ze bleven zoeken en kwamen uiteindelijk met een lijst van wat werd aangeprezen als de Zeven Salems langs het pad van de eclips. Dit deed snel de ronde op verschillende profetie-gerelateerde websites en genereerde een gezonde hoeveelheid profetische buzz. En zoals ik al zei, kan ik me vaag herinneren er iets over gehoord te hebben, maar op het moment dat ik mijn artikel schreef was het me volledig ontgaan.

Het is waar dat er toen een aanzienlijke buzz was met betrekking tot vele aspecten van de verduisteringen van 2017 en 2024, sommige accuraat en sommige minder. Eén persoon beweerde bijvoorbeeld opgewonden dat op het precieze moment dat de eclips van 2017 het eerste Salem (Oregon) raakte om 10:17 uur in de ochtend van 21 augustus, de zon onderging in Jeruzalem. Wow! Wees stil, mijn profetisch hart!

Maar ik heb het gecontroleerd - ze zaten er een uur naast.

(Ik heb het stiekeme vermoeden dat deze persoon zich misschien niet realiseerde dat Israël ook zomertijd gebruikt, en dat dat feit hem misschien in de war bracht. Om eerlijk te zijn, wist ik dat ook niet totdat ik dit uitzocht.)

Hoe dan ook, je kent me. Ik wil nooit iets in een van mijn artikelen zetten waarvan ik niet 99,99 procent zeker ben, dus nam ik de tijd om deze zeven Salems te onderzoeken, die gewoonlijk worden opgesomd in de volgorde waarin de eclips over hen heen trok (en ik zal er een punt van maken om de provincies te vermelden, want zoals we zullen zien zijn er verschillende staten die meerdere steden hebben die Salem heten):

1. Salem, Oregon (Marion Co.)
2. Salem, Idaho (Madison Co.)
3. Salem, Wyoming (Laramie Co.)
4. Salem, Nebraska (Richardson Co.)
5. Salem, Missouri (Dent Co.)
6. Salem, Kentucky (Livingston Co.)
7. Salem, South Carolina (Oconee Co.)

Ik dook in verschillende websites met kaarten van staten en provincies, informatie over kleine gemeenschappen, gedetailleerde weergaven van het pad van de eclips, enzovoort. Eén voor één controleerde ik zorgvuldig alle Seven Salems. Tot mijn verbazing en ontzetting ontdekte ik echter dat blijkbaar de overgrote meerderheid van de mensen die over dit onderwerp praten verzuimd hebben te doen wat ik heb gedaan:

Het werk.

Het blijkt dat twee van deze gemeenschappen niet in het pad van de totaliteit van de zonsverduistering van 2017 liggen: Salem, Wyoming en Salem, Missouri.

Het eerste wat ik ontdekte was dat onderzoek naar dit soort dingen verrassend moeilijk en frustrerend kan zijn, omdat veel kleine gemeenschappen in Amerika niet zijn opgericht, niet voorkomen in officiële censusinformatie, en misschien niet veel meer zijn dan een benzinestation en een paar huizen - een vliegvlek in een afgelegen gebied waarover alleen de meest uitputtende Google-zoekopdracht het kleinste beetje informatie kan opleveren (als die er al is).

Maar misschien wonen er wel goede, hardwerkende Amerikanen. Het heeft een naam, en die naam wordt met trots gebruikt door de mensen die er wonen, en het verdient zeker erkenning als legitieme gemeenschap, ook al is het misschien zo klein dat het vrijwel onmogelijk is om er informatie over op te zoeken.

Tiny Town, USA: Veel kleine gemeenschappen worden niet getoond op Google Maps of Google Earth, dus doe geen moeite om te zoeken. Maar als het een legitieme gemeenschap is en er mensen wonen, staat het waarschijnlijk vermeld op websites als RoadsideThoughts.com of HomeTownLocator.com, waar grote aantallen kleine gemeenschappen staan vermeld als "bevolkte plaatsen" of "minor civil divisions" (MCD's). Met andere woorden, als je je gaat verdiepen in dit soort dingen en op zoek gaat naar kleine steden, verspil dan niet eens je tijd met Google Maps of Google Earth - die zijn niet geschikt voor kleine steden.

Nu, wat Salem, Wyoming betreft, dat kan ooit een echte gemeenschap zijn geweest, maar het enige wat ik erover kon vinden is dat het ergens in Laramie County lag. Nu is er een Salem Diner en een Salem Road in de stad Cheyenne, en een Salem Cemetery in het midden van een stel stoffige velden ongeveer 35 mijl ten oosten van Cheyenne, allemaal in Laramie County. Maar er is nergens in het gebied een stad met de naam Salem, in geen enkele bron die ik heb gecontroleerd en zeker niet op Google Earth of Google Maps. Het is er gewoon niet.

Dit is wat RoadsideThoughts.com erover te zeggen had:


Hoewel we tijdens ons onderzoek vermelding van Salem vonden, hebben we er weinig informatie over. Gezien de context waarin Salem werd genoemd, geloven we dat het eerder een gemeenschap was dan een plaats of een soort mijlpaal. Wij hebben vluchtig gezocht en als het een gemeenschap was, hebben wij geen bewijs kunnen vinden dat zij nog bestaat.

Hoewel we er zeker van zijn dat Salem in Laramie County lag, weten we niet waar het zich in het graafschap bevindt. [Ze leggen elders uit dat wanneer dit gebeurt, het meestal een bevestiging is dat de gemeenschap niet meer bestaat - of misschien niet meer bestaat onder die naam omdat het is opgenomen in een groter ontwikkeld gebied. Maar één blik op de kaart vertelt u alles wat u moet weten: Dat laatste is zeker niet het geval in Laramie County, Wyoming... we hebben het hier over coyote country].
(nadruk en [opmerkingen] toegevoegd)
- van RoadsideThoughts.com [Bron]


Kortom: Die plek bestaat niet. Oh, je bent het er niet mee eens? Nou, hier is de clou: Zelfs als we aannemen dat deze gemeenschap in Laramie County ligt (of lag), dan kan het niet in het pad van de totaliteit liggen. Zo simpel is het. Het pad van de totaliteit passeerde ongeveer 25 mijl ten noorden van dat hele graafschap, dus we verdoen onze tijd. Zelfs als deze gemeenschap in 2017 bestond, zou ze niet in het pad van de totaliteit liggen, hoe graag iemand dat ook zou willen. Dus moest ik het van de lijst schrappen. Het kan me niet schelen wat iedereen op het internet zegt: Salem, Wyoming is een 100% no-go.

Oké, dus het zijn de Six Salems.

Salem, Missouri bleek ook een flop te zijn. In tegenstelling tot Salem, Wyoming, kon ik het wel op de kaart vinden (in Dent County). Helaas mist het pad van de totaliteit net die hele county, laat staan de stad Salem. (Dit Salem mist trouwens ook nipt de tweede eclips in 2024.) Ik weet niet waar die internetmensen naar kijken, maar het ligt gewoon niet in het pad. Punt. Dus die moest ik ook van de lijst schrappen.

(Eclips pad boven Wyoming en Missouri)

Het kan niet: Ik ontdekte dat er in Missouri nog drie andere gemeenten zijn (geweest) met de naam Salem, gelegen in de graafschappen Daviess, Caldwell en Lewis. De gemeenten in Daviess en Caldwell Counties lagen in of vlakbij het pad van de totaliteit, maar deze twee gemeenten bestaan blijkbaar niet meer. Dus, niet mogelijk. De derde in Lewis County is nergens in de buurt van het pad van de eclips.

Uh...wil je de Vijf Salems geloven?

Toen ik die twee Salems van de lijst schrapte, vroeg ik me af of ik wel verder moest gaan met dit artikel en wat de Heer me in vredesnaam wilde laten zien. Misschien dat het hele Seven Salem gebeuren een hoop overdreven onzin was? Hmmm...

Maar toen ik de informatie op RoadsideThoughts.com doornam, ontdekte ik een uitputtende lijst van steden met de naam Salem in Noord-Amerika. Niets over de eclips, gewoon een uitgebreide lijst van steden met de naam Salem.

Uit pure vasthoudendheid begon ik hun lijst door te nemen, van de ene potentiële eclipsgerelateerde Salem naar de andere, waarbij ik kaarten van staten en provincies en kaarten van het pad van de eclips bestudeerde, in de hoop dat ik geluk zou hebben en iets zou tegenkomen dat anderen hadden gemist. En ja hoor:

Ik bofte.

Toen ik alle mogelijke eclipsgerelateerde Salems bekeek, kwam ik verleidelijk dichtbij met een paar bijna-ongelukken. Bovendien kwam ik een of twee Salems tegen die wel werden genoemd, maar die niet nauwkeurig konden worden vastgesteld omdat ze vermoedelijk niet meer bestaan (zoals Salem, Wyoming). Ik kon er dus niet zeker van zijn en moest passen.

Tegen de tijd dat ik klaar was, was ik er echter in geslaagd twee andere legitieme, identificeerbare gemeenschappen met de naam Salem op te sporen die absoluut binnen het pad van de totaliteit lagen en die misschien door een paar anderen zijn opgemerkt, maar niet bij mijn weten: Salem, Tennessee (Montgomery County) en Salem, Georgia (Fannin County).

We zijn dus terug bij af met een andere reeks Salems:

1. Salem, Oregon (Marion Co.)
2. Salem, Idaho (Madison Co.)
3. Salem, Nebraska (Richardson Co.)
4. Salem, Kentucky (Livingston Co.)
5. Salem, Tennessee (Montgomery Co.)
6. Salem, Georgia (Fannin Co.)
7. Salem, South Carolina (Oconee Co.)

De Zeven Salems, alleen niet de zeven die de meeste anderen noemen.

Naast de eclips in 2017 die over de Zeven Salems gaat, gaat de tweede eclips in 2024 over een van diezelfde gemeenten: Salem, Kentucky. En het klopt. Dit wekte mijn nieuwsgierigheid, en voorspelbaar genoeg begon ik voor de eclips van 2024 hetzelfde werk te doen als voor de eclips van 2017.

Vergelijkbare taak, verschillende kaarten.

Dit was een vervelend proces, maar de informatie op RoadsideThoughts.com was uiterst nuttig. Om een lang verhaal iets minder lang te maken: uiteindelijk ontdekte ik in totaal 12 gemeenten met de naam Salem in het pad van de zonsverduistering van 2024, waarvan één (in Livingston County, Kentucky) de enige is op de kruising van de paden van de twee verduisteringen.

FWIW: Hoewel de eclips van 2017 over zeven gemeenten met de naam Salem ging en die van 2024 over 12, liggen die Salems in beide gevallen in totaal in zeven staten. Doe daarmee wat u wilt.

Natuurlijk waren er, net als bij de eclips van 2017, een paar bijna-ongelukken en een of twee gemeenten waarvan het bestaan niet kon worden bevestigd (het Salem, Wyoming-syndroom). Er waren dus een of twee zeer twijfelachtige Salems die ik gewoon moest overslaan.

Maar uiteindelijk zijn de bevestigde Salems die zeker in het pad van de totaliteit van de eclips van 2024 liggen als volgt (en ik heb de ene Salem die op het kruispunt van de twee eclipsdagen ligt gemarkeerd):

1. Salem, Texas (Wood Co.)
2. Salem, Arkansas (Pike Co.)
3. Salem, Arkansas (Saline Co.)
4. Salem, Arkansas (Fulton Co.)
5. Salem, Kentucky (Livingston Co.)
6. Salem, Illinois (Marion Co.)
7. Salem, Indiana (Washington Co.)
8. Salem, Indiana (Union Co.)
9. Salem, Indiana (Jay Co.)
10. Salem, Indiana (Adams Co.)
11. Salem, Pennsylvania (Mercer Co.)
12. Salem, Maine (Franklin Co.)

(Beide verduisteringen en alle Salems)

Maar nadat ik me een aantal dagen te pletter had gewerkt aan al die Salem-zaken, was ik opgebrand... Ik had een aantal emotionele hoogte- en dieptepunten meegemaakt en ik had een heleboel dingen opgegraven waarvan ik niet wist wat ik ermee moest doen. Ik had het einde van mezelf bereikt en het enige wat ik kon doen was op mijn knieën vallen en zeggen:

"Heer, ik weet dat U me iets wilt laten zien... dus wat is het?!"

Pas toen begon de Heer eindelijk dingen samen te voegen.

Een tocht door de Psalmen

De belangrijkste passage uit de Schrift die de Heer in mijn gedachten bracht om mij te laten zien wat Hij volgens mij probeert te laten zien aan allen die oren hebben om te horen, staat in de alom bekende Drieëntwintigste Psalm.

Maar nadat de Heer Psalm 23 onder mijn aandacht had gebracht, leidde Hij mij op een korte tocht door de eerste 24 psalmen: Ik ging terug en las alle voorgaande psalmen plus de volgende. Wat me daarbij opviel was het feit dat er een rode draad loopt door bijna alle eerste 21 psalmen, die als volgt kan worden samengevat:

De HEER heeft beloofd te strijden voor
Zijn volk en hun vijanden te verslaan,
en ze kunnen vrede, kracht,
en redding in Zijn bescherming.

Toen ik de eerste 21 psalmen doorlas (de meeste zijn vrij kort, dus het duurt niet al te lang), sprong dit er steeds weer uit - op een paar na treffen alle eerste 21 psalmen dezelfde snaar:

De HEER zal de vijanden die zijn volk bedreigen verslaan en verpletteren. God zal zijn volk beschermen. Zij zullen niet bang zijn, want hun vrede en heil zijn in de HEER. Ze zijn veilig in zijn schaduw.

En ga zo maar door. Ik ga ze niet allemaal citeren omdat het er gewoon te veel zijn, maar ik ben zo vrij geweest om een snelle waslijst van zeven voorbeelden samen te stellen om u een voorproefje te geven van wat ik bedoel:


<1> De koningen der aarde stellen zich op, en de machthebbers beraadslagen samen, tegen de HERE en tegen zijn gezalfde, zeggende,
Laten wij hun banden verbreken, en hun koorden van ons afwerpen.
Hij, die in den hemel zit, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten.
Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en hen kwellen in Zijn zwaar ongenoegen.
(Psalm 2:2-5 AKJV)

<2> Ik zal niet bang zijn voor tienduizenden mensen, die zich rondom tegen mij hebben opgesteld.
Opstaan, HERE, red mij, mijn God; want U hebt al mijn vijanden op het jukbeen geslagen; U hebt de tanden van de goddelozen gebroken.
Het heil behoort de HERE toe; uw zegen is over uw volk. Selah.
(Psalm 3:6-8 AKJV)

<3> Mijn verdediging is van God, die de oprechten van hart redt.
God oordeelt de rechtvaardige, en God is elke dag boos op de goddeloze.
Als hij zich niet omkeert, zal hij zijn zwaard spannen; hij heeft zijn boog gebogen en gereed gemaakt.
(Psalm 7:10-12 AKJV)

<4> Wanneer mijn vijanden zich omkeren, zullen zij vallen en omkomen bij uw aanwezigheid.
Want U hebt mijn recht en mijn zaak gehandhaafd; U zat op de troon rechtsprekende.
(Psalm 9:3-4 AKJV)

<5> Bewaar mij als oogappel, verberg mij onder de schaduw van uw vleugels,
Van de goddelozen die mij verdrukken, van mijn doodsvijanden, die mij omsingelen.
(Psalm 17:8-9 AKJV)

<6> Ik zal de HERE aanroepen, die het waard is geprezen te worden; zo zal ik gered worden van mijn vijanden.
(Psalm 18:3 AKJV)

<7> Uw hand zal al uw vijanden ontdekken; uw rechterhand zal hen ontdekken die u haten.
U zult hen maken als een vurige oven ten tijde van uw toorn; de HERE zal hen verzwelgen in zijn toorn, en het vuur zal hen verteren.
(Psalm 21:8-9 AKJV)


Na deze eerste 21 psalmen volgt een kort intermezzo in Psalm 22, die vaak de psalm van de kruisiging wordt genoemd. Psalm 22 is niets minder dan een grafische (en profetisch nauwkeurige) beschrijving van het tafereel bij de kruisiging, en het is de psalm die Jezus vanaf het kruis citeert (Matt. 27:46; Marcus 15:34):


Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
(Psalm 22:1a AKJV)


En dat brengt ons bij Psalm 23. Het zijn maar zes verzen, en sommigen van u kennen het waarschijnlijk uit het hoofd. Maar ik zal hem in zijn geheel citeren - en ik moet gewoon de King James versie citeren:


De HEER is mijn herder, mij ontbreekt niets.
Hij doet mij nederliggen in groene weiden; Hij voert mij aan rustige wateren.
Hij herstelt mijn ziel; Hij leidt mij in de paden der gerechtigheid om Zijns Naams wil.
Ja, al ga ik door het dal van de schaduw des doods, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; Uw stok en Uw staf vertroosten mij.
Gij bereidt een tafel voor mijn aangezicht voor mijn vijanden; Gij zalft mijn hoofd met olie; mijn beker loopt over.
Goedheid en barmhartigheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; en ik zal in het huis des HEEREN wonen tot in eeuwigheid.
(Psalm 23:1-6 KJV / nadruk toegevoegd)


Geniet hiervan: Ik ben trouwens dol op vers 5. Als de HEER een tafel bereidt waaraan je kunt zitten en feesten in het bijzijn van je vijanden, wat zegt dat dan? Dat zegt mij dat Hij meer heeft gedaan dan alleen die vijanden verslaan en hen machteloos maken om jou kwaad te doen - Hij laat hen daar staan en toekijken hoe Hij jou zegent!

De regel waar de Heer mij echter zachtjes in wreef, is vers 4:

"Ja, al loop ik door het
dal van de schaduw van de dood, zal ik
geen kwaad vrezen, want Gij zijt bij mij; Uw
stok en uw staf vertroosten mij."

Zoals ik al zei, komt dit thema steeds weer terug in bijna alle eerste 21 psalmen, en dan is er een pauze voor de kruisiging in Psalm 22. Dan verschijnt ditzelfde thema - het thema van God die beschermt en vecht voor zijn volk en zijn volk dat vrede en zegeningen vindt onder zijn bescherming - opnieuw in Psalm 23.

Dan hebben we in Psalm 24 een psalm die spreekt over het Duizendjarig Rijk dat volgt op de Verdrukking. Hier is een stukje ervan:


Dit is het geslacht van hen die Hem zoeken, die uw aangezicht zoeken, o Jakob. Selah [Dit is zeker van toepassing op het Joodse overblijfsel, dat levend wordt binnengehaald in het koninkrijk].
Hef uw hoofden op, gij poorten; en wees opgeheven, gij eeuwige deuren; en de Koning der heerlijkheid zal binnenkomen [Christus die zijn koninkrijk binnengaat].
Wie is deze Koning der heerlijkheid? De HEER sterk en machtig, de HEER machtig in de strijd [Denk eraan - de HEER zal een serieuze schop onder de kont geven in de strijd van Gog Magog en opnieuw op het hoogtepunt van de Verdrukking voor de lancering van het koninkrijk].
Hef uw hoofden op, o jullie poorten; hef ze zelfs op, jullie eeuwige deuren; en de Koning der heerlijkheid zal binnenkomen [Jezus komt in Zijn koninkrijk...en raad eens wie er met Hem meekomt].
(Psalm 24:6-9 AKJV / nadruk & [commentaar] toegevoegd)


Overigens heb ik wel eens mensen gezien die probeerden het nummer van verschillende psalmen in verband te brengen met gebeurtenissen in de corresponderende jaren. Bijvoorbeeld door te proberen Psalm 21 te koppelen aan een gebeurtenis in 2021, enzovoort. Maar ik heb dat nog nooit iemand zien doen op een manier die grote indruk op mij heeft gemaakt; en dus voel ik mij, hoe verleidelijk het ook lijkt, niet gedwongen die weg in te slaan.

Ik kan wel wat speculeren, maar voor mij is dat een brug te ver.

Toch lijkt het me niet onredelijk om deze eerste 24 psalmen te beschouwen als wat je een temporele overlapping zou kunnen noemen, iets van de volgende strekking:

- Psalmen 1 tot 21 lijken verschillende aspecten van Israëls oudtestamentische verbondsrelatie met God te benadrukken en aan te spreken: Hij vecht voor hen en beschermt hen; zij vinden vrede, zegeningen en redding in Hem en in hun verbondsrelatie met Hem.

- Dan hebben we in Psalm 22 de Kruisiging, waar hun Messias komt en aan het kruis het perfecte offer brengt om te boeten voor hun zonde en daarmee het Nieuwe Verbond inluidt. Israël verwierp dat verbond en viel onder Gods oordeel.

- Maar dan zien we in Psalm 23 weer dat God voor zijn volk vecht en hun vijanden verslaat. God is duidelijk nog niet klaar met dat "vechten voor zijn volk" in de tijd van het Nieuwe Verbond. Als het intermezzo van Psalm 22 profetisch spreekt over de inwijding van het Nieuwe Verbond, wat volgens mij duidelijk het geval is, dan zou het "dal van de schaduw des doods" in Psalm 23 ook profetisch spreken over gebeurtenissen in de tijd van het Nieuwe Testament. En aangezien we het hebben over de natie Israël, zou dat in feite de jaren tussen 70 en 1948 uitsluiten... en dat begint de zaken te beperken.

Ik denk dat de belangrijkste gebeurtenis waar het over gaat de aanval van Gog Magog is (Ezech. 38-39). Daarnaast denk ik dat het ook spreekt over de pogingen van de antichrist om de Joden volledig uit te roeien tijdens de Grote Verdrukking in Openbaring 12:13-17. Hij zal tweederde van de Joden uitroeien. Hij zal tweederde van hen te pakken krijgen, maar het gelovige Joodse overblijfsel zal door God worden beschermd.

- In Psalm 24 hebben we Zijn volk - waaronder het Joodse overblijfsel - in hun beloofde koninkrijk na de wederkomst. Dit koninkrijk wordt geregeerd door Christus: de sterke en machtige - de Koning der heerlijkheid, die eindelijk klaar is om de Troon van David op te nemen.

Natuurlijk hebben we het hier over grote lijnen. Maar ik geloof dat deze fundamentele temporele overlapping van de eerste 24 psalmen die ik zojuist beschreef, daadwerkelijk bestaat en enige geldigheid heeft. Zoals ik al zei, denk ik dat het suggereert dat Israëls passage door het dal van de schaduw van de dood in Psalm 23 en Gods bescherming daarin, betrekking heeft op gebeurtenissen in de nieuwtestamentische tijd. Bovendien dient het als profetisch kader voor wat we nu gaan bespreken.

Dus, de vraag op dit punt is deze:

Wat heeft dit te maken met al die Salem/verduistering zaken?

Ik ben blij dat je dat vraagt.

Een verhaal van twee eclipsen

Ik voel me vaak een beetje tegenstrijdig als ik op een punt als dit kom in een artikel, waar ik op het punt sta te delen wat ik geloof dat waar is, en ik ben er 100 procent van overtuigd dat het precies is wat de Heer me heeft laten zien. Ik zeg dat omdat het me altijd een beetje ongemakkelijk heeft gemaakt als mensen dingen zeggen als "de Heer heeft me dit laten zien" of "de Heer heeft me dat laten zien" of "de Heer heeft dit en dat in mijn geest gedownload", enzovoort, uitspraken die ik met een gezonde dosis scepsis bekijk (en dat zou jij ook moeten doen).

Maar zo voel ik het echt. Nou, ik heb lang geleden geleerd dat als ik me in zo'n situatie bevind, ik eigenlijk maar één ding kan doen:

Gewoon uitspugen en het laten voor wat het is.

Ja, ik geloof dat de Heer mij deze dingen heeft laten zien... zozeer zelfs dat ik, telkens als ik proeflees wat ik heb geschreven, mezelf betrap op de ijdele gedachte: "Man, waarom heb ik daar niet aan gedacht?!". Maar ik ga het jullie presenteren als precies dat - wat ik denk. Misschien bent u het ermee eens, misschien vindt u het onzin. Hoe dan ook, ik ben tevreden dat ik voor de Heer mijn best heb gedaan. Het is allemaal goed.

Ik bid alleen dat ik dit alles kan uitleggen op een manier die een beetje zinvol is.

Nu, laat me een ding zeggen voordat we in de bijzonderheden treden:

Ik geloof dat het hele beeld van de paden van de twee eclipsen en alle Salems die ze passeren een samengesteld, gelaagd beeld is, waarvan elementen spreken tot verschillende groepen en verschillende gebeurtenissen op verschillende tijdstippen.

Eerst de eclips van 21 augustus 2017. Deze eerste slag van de "X" die Amerika markeert is het waarschuwingsschot voor het komende oordeel - een oordeel dat volgens mij kort na de tweede slag in 2024 zal vallen, maar daar komen we zo op terug.

Vervolgens de Zeven Salems. Het woord "salem" verwijst naar Jeruzalem en betekent "vrede". Toen ik me voor het eerst ging verdiepen in de etymologie van het woord "salem", stuitte ik meteen op allerlei ingewikkelde taalkundige argumenten over van alles en nog wat, en een deel van mij kreunde inwendig. Dat wil zeggen, totdat ik me een van de basisregels van bijbeluitleg herinnerde:

Laat de Schrift de Schrift interpreteren (evenals dingen die met de Schrift te maken hebben).

Oh, ja...laten we dat doen:


Voor deze Melchizedek, koning van Salem, [dit staat vast als een verwijzing naar Jeruzalem] priester van de allerhoogste God, die Abraham ontmoette toen hij terugkeerde van de slachting der koningen, en hem zegende; 2Aan wie Abraham ook een tiende deel van alles gaf; eerst door uitlegging koning van de gerechtigheid<, en daarna ook koning van Salem, dat is, koning van de vrede;
(Hebreeën 7:1-2 AKJV / nadruk & [opmerkingen] toegevoegd)


Afgesproken. En gelukkig hoefde ik me ook niet door een hoop ingewikkelde taalkunde te worstelen om daar te komen.

De Salems spreken dus duidelijk tot Jeruzalem, en bij uitbreiding tot de natie Israël. En aangezien zeven het getal van goddelijke voltooiing is, spreken de zeven Salems tot heel Israël samen als één natie in de eerste eclips.

Dit is het "dal van de schaduw des doods" waar Israël doorheen zal gaan bij de aanval van Gog Magog. Het is ook de eerste streep van de "X" die het komende oordeel over Israëls sterkste vriend, Amerika, aankondigt - een oordeel dat volgens mij aan die aanval vooraf zal gaan.

Maar zoals Psalm 23:4 zegt, hoeft Gods volk "geen kwaad te vrezen". Waarom?

Omdat U bij hen bent; Uw stok
en uw staf troosten hen.

Met betrekking tot Israël en de aanval van Gog Magog, zijn de woorden dat de HEER met hen is en Zijn stok en Zijn staf hen troosten, diepe understatements. De HEER zal Israëls vijanden met Zijn machtige arm op bovennatuurlijke wijze verpletteren en Zijn volk redden van een overweldigende existentiële bedreiging. Daardoor zal Hij Zijn volk terugbrengen in hun verbondsrelatie met Hem en zowel Zijn volk als de volken van de wereld laten zien dat de God van Israël de HEER is - met een uitroepteken.

Alles ingepakt: Merk op dat deze eerste eclips en zijn passage over de Zeven Heiligen spreken over gebeurtenissen die zich minstens zeven jaar later voordoen voor Amerika en Israël. Dit is een deel van wat ik bedoelde met een samengesteld, gelaagd beeld: Sommige elementen van het beeld hebben betrekking op Amerika, andere elementen op Israël, en verschillende elementen spreken over verschillende gebeurtenissen die op verschillende tijdstippen plaatsvinden - allemaal verpakt in één beeld.

Met betrekking tot de tweede eclips op 8 april 2024 geloof ik dat deze tweede streep van de "X" aangeeft dat de tijd voor het oordeel over Amerika is aangebroken, en ik geloof dat de grote val niet lang na deze eclips komt.

Ik geloof dat de genadeslag wordt toegebracht door de Opname, die de hamer zal laten vallen op een natie die al belaagd wordt door de duivelse waanzin van liberaal links, die van plan is deze natie te veranderen in een zwak, verlamd omhulsel van zichzelf, dat gedwee zal meegaan met de rest van de wereld in haar waanzinnige stormloop naar een wereldregering, een wereldeconomie en een wereldreligie.

Met andere woorden, het kortstondige koninkrijk van de Antichrist.

En het is speculatie van mijn kant, maar ik ben geneigd de Opname te zien plaatsvinden ergens niet al te lang na deze tweede eclips op 8 april 2024, mogelijk ergens later in datzelfde jaar.

Schudden, rammelen en rollen: Nu, dit is ook speculatie van mijn kant, maar naast de Opname is het ook mogelijk dat de Verenigde Staten rond dezelfde tijd een krachtige aardbeving meemaken die enorme dood en verderf zal zaaien. Met andere woorden, iets dat zal worden gezien als een daad van God. Ik denk dat dit de wereld een heel eind op weg zou helpen om te begrijpen dat de recente verdwijning van enkele honderden miljoenen mensen ook een daad van God was, in plaats van een of andere Hollywood-soap met buitenaardse wezens.

(De seismische zone van New Madrid)

Voordat je met je ogen begint te rollen, bedenk: Het gebied waar deze twee verduisteringen elkaar kruisen omvat een deel van de seismische zone van New Madrid, dat langs de Mississippi ligt in het gebied tussen St. Louis en Memphis. Dit is waar een reeks van drie krachtige aardbevingen (en even krachtige naschokken) de jonge Verenigde Staten in het begin van de negentiende eeuw deed schudden (de drie sterkste bevingen ooit in de VS ten oosten van de Rocky Mountains). Deze drie bevingen vonden plaats op 16 december 1811, 23 januari 1812 en 7 februari 1812, en werden geschat op magnitudes van respectievelijk 7,2-8,2, 7,0-8,0, en 7,4-8,6.

Even voor de duidelijkheid:

Twee eeuwen later, het gebied waar deze enorme
aardbevingen plaatsvonden toevallig op het...
precies op het kruispunt van twee zonsverduisteringen die zeven jaar
na elkaar op de vooravond van Gods oordeel gebeuren.

Ooo-kay. Sorry, maar ik hoop dat je het ermee eens bent dat het een beetje moeilijk is om te geloven dat dit gewoon een bizar toeval is.

Natuurlijk worden grote aardbevingen op verschillende plaatsen in het boek Openbaring genoemd - vijf om precies te zijn:

1. Bij het vrijkomen van het zesde zegel (Openb. 6:12).
2. Bij het vrijkomen van het zevende zegel (Openb. 8:5).
3. Wanneer de twee getuigen ten hemel worden opgenomen (Openb. 11:13).
4. Bij het vrijkomen van het zevende bazuin-oordeel (Openb. 11:19).
5. Bij het vrijkomen van het zevende schaaloordeel (Openb. 16:18).

Dit gezegd zijnde, ben ik echter geneigd te geloven dat als de Verenigde Staten zouden worden getroffen door een zware beving in de seismische zone van New Madrid in de nasleep van de Opname, als onderdeel van de body slam die het land machteloos maakt vóór de aanval van Gog Magog, het niet één van deze vijf kan zijn. Ik ben van mening dat de ondergang van Amerika iets is dat de weg helpt vrijmaken voor de Verdrukking, niet iets dat tijdens die Verdrukking plaatsvindt, zoals de bovengenoemde vijf aardbevingen in het boek Openbaring.

Wat betreft de tweede eclips, we hebben nogal een heleboel Salems in zijn pad van totaliteit.

Dat zeg ik onder meer omdat we in Ezechiël 38:13 Amerika, een van de "jonge leeuwen", machteloos zien jammeren terwijl de coalitie van Gog Magog zich opmaakt om op Israël af te dalen om het te vernietigen en van zijn rijkdommen te beroven (d.w.z. "buit") - in plaats van enige moeite te doen om Israël te verdedigen, zoals we normaal zouden doen. Dus, wanneer de aanval van Gog Magog zal plaatsvinden, is Amerika al uit zijn supermachtstatus geslagen. En een grote beving, in aanvulling op de Opname, zou zeker de rekening vullen voor wat Amerika uiteindelijk reduceert tot een jankend, impotent wicht van een natie die is veroordeeld door een heilige God.

Wat de tweede eclips betreft, we hebben nogal wat Salems in het pad van totaliteit. Toen er maar zeven waren, was dat makkelijk.

Maar 12?? Hmmm...

Nou, zoals ik al zei: Spuug het uit en laat het zo.

Zoals ik al zei, zal deze tweede eclips in 2024 een teken zijn van het naderende oordeel over Amerika in de vorm van de Rapture (en mogelijk een grote aardbeving). Ik zie deze tweede groep Salems ook als Israël; maar nu, in plaats van de goddelijke volledigheid van het getal zeven, zie ik deze 12 Salems als vertegenwoordigers van een Israël dat in twee groepen is verdeeld:

Een groep van één en een groep van elf.

De groep van één bestaat uit Salem, Kentucky, en ik geloof dat dit eenzame Salem, waar beide verduisteringen overheen gaan, nu het gelovige Joodse overblijfsel voorstelt, dat tot geloof is gekomen in hun echte Messias tijdens Daniëls 70e week en door God beschermd zal worden tegen de antichrist gedurende de Grote Verdrukking. Het getal één is de ultieme uitdrukking van eenheid, en het Joodse overblijfsel is dat deel van Gods uitverkoren volk dat na ruwweg 4000 jaar eindelijk de ultieme eenheid met hun God en hun Messias heeft gevonden.

De groep van 11 overgebleven Salems is de rest van Israël - ongelovige Joden, die ook lijden onder de vervolging van de Antichrist.

Maar in plaats van beschermd te worden, komen zij om.

Dit werd voorafschaduwd in de dagen van Mozes, toen ieder van hen die aan God twijfelden en weigerden het Beloofde Land binnen te gaan, in de daaropvolgende 40 jaar in de woestijn omkwam als gevolg van hun weigering God te vertrouwen, zelfs nadat Hij hen op wonderbaarlijke wijze uit de slavernij had bevrijd (Deut. 1:34-40).

(Het getal 11)

Het getal 11 staat voor chaos, wanorde en zonde, en dit is het deel van Israël dat slaaf blijft van de zonde, heeft geweigerd de waarheid lief te hebben, en Gods genade en barmhartigheid en het verbond dat Christus voor hen heeft gesloten met zijn bloed, hardnekkig heeft afgewezen. En ik denk dat ik de Heilige Geest de gedachte voor mij laat afmaken:


Hoeveel ergere straf denkt u dat hij waardig zal worden geoordeeld die de Zoon van God onder de voet heeft gelopen en het bloed van het verbond waarmee hij geheiligd is tot een onheilige zaak heeft gerekend en de Geest der genade heeft beledigd? Want wij kennen Hem die gezegd heeft: "Mij komt de wraak toe. Ik zal vergelden," zegt de Heer. Opnieuw: "De Heer zal zijn volk oordelen." Het is een vreselijke zaak om in de handen van de levende God te vallen.
(Hebreeën 10:29-31)


Dit is het "dal van de schaduw des doods" waar Israël doorheen zal gaan tijdens de Grote Verdrukking, wanneer het gelovige Joodse overblijfsel door God zal worden beschermd en de verharde, ongelovige rest van Israël zal omkomen door toedoen van de antichrist. Deze tweede eclips vertegenwoordigt ook de laatste slag van de "X" die de op handen zijnde val van het oordeel over Amerika aangeeft, die volgt op de Opname - de gebeurtenis die in feite het hele gebeuren in gang zet.

Nadat de antichrist halverwege de Verdrukking beweert God te zijn en als zodanig aanbidding eist, zendt God een sterke misleiding over deze mensen om hen te misleiden tot het aanvaarden van een niet-Joodse antichrist als hun Messias (Johannes 5:43). Met andere woorden, God laat hen een leugen geloven omdat zij geweigerd hebben de waarheid lief te hebben (2 Thess. 2:10-12). Niettemin keert de antichrist zich wraakzuchtig tegen hen, omdat Satans doel niet is om de Joden zover te krijgen dat zij hem aanbidden - maar om ze allemaal te doden, zodat ze de Heer niet kunnen smeken hen te redden (Hos. 5:15), waarvan hij weet dat dit de terugkeer van Christus naar de aarde teweeg zal brengen en een vernietigend einde zal maken aan zijn prille koninkrijk.

In een notendop:

  • - Allereerst geloof ik dat de Psalmen 1-24 ons een soort profetische temporele overlay geven die aangeeft dat het "dal van de schaduw des doods" waar Psalm 23 naar verwijst, hoewel het kan verwijzen naar bepaalde gebeurtenissen in het Oude Testament, ook spreekt over gebeurtenissen die zich voordoen voor Israël in nieuwtestamentische tijden, met name na hun heroprichting als natie in 1948.
  • - Ik zie de eerste eclips in 2017 als een waarschuwing voor het komende oordeel over Amerika, en dat heel Israël (de Zeven Heiligen) door God wordt beschermd tegen de aanval van Gog Magog die op dat oordeel volgt.
  • - Ik zie de tweede eclips in 2024 als een teken dat wijst op de op handen zijnde val van Amerika (die in gang wordt gezet door de Opname en mogelijk ook een grote aardbeving inhoudt). Het spreekt ook tot de komende vervolging van Israël door de Antichrist in de Grote Verdrukking, waarin het Joodse overblijfsel (het ene Salem waar beide verduisteringen overheen gaan) door God beschermd zal worden en de verharde, misleide, ongelovige rest van Israël (de andere 11 Salems) zal omkomen.

En nu ik dit artikel af heb, heb ik het gevoel dat ik door het dal van de schaduw des doods ben gegaan.

Ik ben blij dat U nog bij mij bent.

Zoek me op in Salem

Ik geef toe dat ik het leuk vond om de eerste 24 psalmen nog eens door te lezen, en ik krijg zeker nooit genoeg van het lezen van de drieëntwintigste psalm. Toen ik dat voor misschien wel de 900e keer deed, stak de laatste regel me op een manier die ik nog nooit eerder had meegemaakt:


Goedheid en barmhartigheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; en ik zal voor altijd wonen in het huis van de HEER.
(Psalm 23:6 KJV / nadruk toegevoegd)


Die laatste regel klonk voor mij als jongere altijd zo ver weg en dromerig, maar toen ik hem nog eens las, drong het tot me door hoe verbluffend reëel en pijnlijk dichtbij het is. Het staat voor de deur, en dat is precies wat we gaan doen:

Voor altijd wonen in het huis van de Heer.

Natuurlijk heb ik geen idee hoe onze nieuwe woonplaatsen in de hemel eruit zullen zien, of hoe ze zullen worden ingericht. Ik weet niet of we in iets zullen wonen dat lijkt op huizen, of steden, of wat dan ook. Begrijp me niet verkeerd... het zal geweldig zijn, wat het ook is, maar toch - zulke gedachten komen bij me op.

En als ze dat doen, stel ik me een gesprek voor als het volgende op een bepaald moment tijdens het inchecken in de hemel:

Engel: Volgende.

Hoi! Hé, ik vroeg me af... hebben jullie hier steden?

Engel: Steden? Ja, die hebben we zeker.

Ik: Geweldig! Hé, is er een stad in de hemel die Salem heet?

Engel (tikken op zijn laptop toetsenbord): Laat me eens kijken... Ja, die is er zeker.

Ik: Cool! Hé, als het niet teveel moeite is, mag ik dan in Salem wonen?

Engel: Dat kan geregeld worden. Uhh...wat voor soort Salem zou je prefereren? Grootstedelijk, gemiddeld industrieel, klein landelijk...

Ik: Pardon, wat voor soort Salem? Het spijt me, ik begrijp het niet.

Engel: Nou, ik kijk naar Google Heaven hier, en volgens de kaart die ik net ophaalde hebben we er in totaal zeven.

Bron: A Little Strength