www.wimjongman.nl

(homepagina)


Doodsstrijd

Door Daymond Duck - 5 november 2022

()

Op 29 oktober 2022 ontving ik een e-mail van Brighteon waarin stond:

 • "Europa sterft vanaf hier, en het herstelt zich niet voor generaties."
 • "Het is gedaan."
 • "Bijna niemand beseft dit nog, maar de dominostenen vallen al."
 • "Europa stort snel in een continent op ramkoers naar totale instorting: geen industrie, geen toeleveringsketens, geen energie, geen metalen, geen kunstmest en geen voedsel."

Ik googelde "doodsstrijd" en ontdekte dat het Cambridge English Dictionary doodsstrijd definieert als "het proces van sterven of eindigen op een zeer pijnlijke of onaangename manier".

Volgens mijn begrip van Bijbelprofetie heeft Brighteon gelijk, maar in mijn gedachten is het niet alleen Europa; het zijn alle westerse naties. Nee, het is de hele wereld.

Boze mensen doden de vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van koop en verkoop, vrijheid van eigendom, onafhankelijkheid, democratie, christelijke waarden (waarheid, moraal, gebed, de Tien Geboden, enz.) omdat Satan hen ervan heeft overtuigd dat zij zonder deze dingen een betere samenleving kunnen opbouwen (Build Back Better).

Slechte mensen doden de wereld op een zeer pijnlijke en onaangename manier (Jezus zei dat het erger zal zijn dan alles wat ooit is gebeurd of ooit zal gebeuren), en de wereld zal zich niet herstellen totdat Hij terugkomt en het op Zijn manier weer opbouwt.

Volg de feiten (regeringen vernietigen opzettelijk de energieonafhankelijkheid met de winter in aantocht, verminderen opzettelijk het gebruik van kunstmest tijdens voedseltekorten, belemmeren opzettelijk de productie van dieselbrandstof met een dreigend tekort, geven opzettelijk enorme hoeveelheden geld uit terwijl de inflatie woedt, ontwikkelen opzettelijk de technologie en de wetten om al het kopen en verkopen te traceren, creëren opzettelijk een wereldwijde pandemie om mensen op te sporen en de bevolking van de aarde te verminderen, tolereren opzettelijk geweld en misdaad in vele steden, werken opzettelijk aan meer abortussen en euthanasie, proberen opzettelijk Israël te verdelen, enz. ), en het zal duidelijk worden dat de regering de hele wereld nu opzettelijk in haar doodsstrijd heeft gebracht.

Het zal een langzame, zeer pijnlijke dood zijn met als streefdatum 2030 of eerder.

(Meer: Op 27 oktober 2022 was de kop van een artikel "Tucker Carlson zegt dat Canada's euthanasiewetten een 'angstaanjagend' dieptepunt hebben bereikt". Op 28 oktober 2022 luidde de kop van een ander artikel: "Miljoenen baby's gaan dood als de Democraten winnen." Op 29 oktober 2022 was de kop van een ander artikel: "Euthanasie voor kinderen zonder toestemming van de ouders. Canada overweegt dat." Als regeringen nu al bereid zijn om zonder toestemming baby's en ouderen te doden, hoe zal de wereld er dan in de nabije toekomst uitzien? Globalisten noemen het ontvolking. De Bijbel noemt het het Teken van het Beest).

Hier zijn enkele recente artikelen die lijken aan te sluiten bij de Bijbelse profetie.

Eén: over voedseltekorten: op 26 oktober 2022 werd gemeld dat de Australië melkveehouders nu verplicht zijn om hun vee in te enten met het Covid mRNA (messenger RNA) vaccin.

Een kudde van ongeveer 200 melkkoeien werd onlangs gevaccineerd, en 35 stierven onmiddellijk.

Sommige ambtenaren vragen nu of het veilig is om melk te drinken die afkomstig is van gevaccineerde koeien.

(Vraag: Als de vaccinatie 35 koeien doodde, bijna 20% van een kudde, onmiddellijk nadat ze waren geprikt, is het dan mogelijk dat het ook enkele mensen doodde die kort nadat ze waren gevaccineerd stierven)?

Twee: op 30 oktober 2022 publiceerde World Net Daily (WND) een artikel van Art Moore waarin stond dat een Zwitserse studie verhoogde niveaus van troponine vond (een eiwit dat in hartspieren wordt gevonden, maar niet in iemands bloedbaan, tenzij er hartschade is opgetreden) bij iedereen (27 mensen) die was gevaccineerd met mRNA Covid-19. Volgens het artikel heeft een Zwitserse studie een verhoogd gehalte aan troponine gevonden.

Volgens het artikel zijn er andere studies geweest die hartschade hebben gevonden bij sommige mensen die de mRNA-prik hebben gekregen.

(Opmerking: Ik kan de informatie niet bewijzen, maar een lezer stuurde me informatie die zegt dat klokkenluider-verpleegkundigen in Canada zeggen dat artsen in het ziekenhuis van Ontario patiënten inenten voor Covid-19 zonder hun toestemming terwijl ze onder narcose zijn. Volgens de informatie zeggen de artsen dat ze elke behandeling kunnen bevelen waarvan ze denken dat die goed is voor de patiënt, maar ze vertellen de verpleegsters er niet over te praten).

Drie: betreffende voedseltekorten en hongersnood: op 27 oktober 2022 werd gemeld dat BASF ('s werelds grootste producent van kunstmest en chemicaliën) zijn activiteiten in Europa "zo snel mogelijk en permanent" zal inkrimpen vanwege hoge energieprijzen en belastende regelgeving.

Vier: onlangs waarschuwden energieambtenaren in het VK onlangs burgers zich voor te bereiden op herhaalde stroomonderbrekingen tussen 16.00 en 19.00 uur in januari en februari 2023. (Overigens, op 26 oktober 2022 trok de nieuwe premier van het VK een verbod in op fracking in het VK).

>Vijf: betreffende de wereldregering: in 2017 pochte Klaus Schwab, hoofd van het World Economic Forum (WEF), dat zijn organisatie verschillende regeringen had geïnfiltreerd, en hij noemde specifiek Canada en Duitsland.

Op 25 oktober 2022 zei de nieuwe premier van Alberta, Canada, Danielle Smith: "Ik denk dat ik het onsmakelijk vind als miljardairs opscheppen over hoeveel controle ze hebben over politieke leiders, zoals het hoofd van die organisatie heeft gedaan. En ik denk dat dat beledigend is."

Smith zei ook: "De mensen moeten de regering sturen of de mensen die op hen stemmen. En de mensen die op mij en mijn collega's stemmen zijn mensen die in Alberta wonen en die beïnvloed worden door onze beslissingen."

God zegene haar.

Degenen in machtsposities in Canada, de VS, etc., moeten mensen zijn die de burgers van die landen hebben gekozen, niet de rijke ongekozen globalistische elites die in het buitenland wonen.

Zes: betreffende de werldregering: op 27 oktober 2022 plaatste The New American een artikel van Alex Newman over de 27e Conferentie van de Partijen (COP27) die medio november in Egypte wordt gehouden.

Geselecteerde vertegenwoordigers van de klimaatverandering uit bijna 200 landen, het World Economic Forum (WEF), grote bedrijven en anderen zullen aanwezig zijn, en de drie grootste kwesties zullen waarschijnlijk zijn:

 • Wie gaat hoeveel betalen om de klimaatverandering wereldwijd te bestrijden?

 • Hoe de oorlog tegen klimaatverandering kan worden gebruikt om de wereldregering te bevorderen?
 • Hoe de oorlog tegen de boeren te bevorderen om de wereldwijde controle over de voedselproductie te vergroten?

Ten eerste lijkt het een wereldwijde herverdeling van rijkdom om enorme hoeveelheden geld van ontwikkelde landen naar onderontwikkelde landen over te hevelen.

President Biden's Climate Change Czar, John Kerry, heeft al aangegeven dat de Amerikaanse belastingbetaler een grote hoeveelheid geld zal overmaken.

Kerry liet ook doorschemeren dat er Amerikaanse industrieën zijn (bijvoorbeeld de fossiele brandstoffenindustrie) die de globalisten en de VN willen vernietigen.

Hoewel sommige landen al te kampen hebben met inflatie, voedseltekorten, energietekorten, verlies van banen, enz. hebben veel landen leiders die het lijden van hun bevolking negeren en beloven hun oorlog tegen klimaatverandering op te voeren.

Het is te vroeg om te voorspellen welke beslissingen zullen worden genomen, maar men kan verwachten dat alles in het voordeel van de mondiale elite zal zijn en niets in het voordeel van de Amerikaanse belastingbetalers.

Hier is een link naar het artikel van The New American:

Ahead of UN “Climate” Summit, Kerry & WEF Argue U.S. Must Pay “Reparations” - The New American

Zeven: betreffende de vervulling van Bijbelprofetieën kort voor de wederkomst van Jezus: op 28 oktober 2022 plaatste Harbinger's Daily een uitstekend artikel van Ken Mikle dat zegt:

"De Bijbel vertelt ons dat vier dingen op hun plaats zullen zijn vlak voor de wederkomst van Christus... en deze dingen lijken perfect samen te vallen."

 1. Een één wereld regering.
 2. Een wereldwijd economisch systeem/één manier om te kopen, verkopen, handelen (Beestensysteem).
 3. Een wereldwijde dictator die de Bijbel de Antichrist noemt.
 4. Een wereldwijde valse religie die de Bijbel de Valse Profeet noemt.

Volgens Mikle "is dit systeem (hij noemt het het Beestensysteem) al in werking; de enige stap die nog rest is de implementatie ervan."

Ik ben het met Mikle eens en wil daaraan toevoegen dat ik heb begrepen dat elke natie op aarde heeft afgesproken het tegen 2030 of eerder te implementeren.

Dit zijn grote gebeurtenissen (geen kleine dingen) die de mensen zouden moeten doen beseffen dat de wederkomst nabij is.

Ja kom, Heer Jezus (Openb. 22:20).

Acht: betreffende de ondergang van Amerika: op 25 oktober 2022 beschuldigde de minister van Energie van Saoedi-Arabië een niet bij naam genoemde natie (hij had het duidelijk over de VS) van het manipuleren van de markten door de verkoop van olie die opzij was gezet voor in geval van nood.

De Saoedische minister van Energie voegde daaraan toe: "Het is mijn diepe plicht om de wereld duidelijk te maken dat het verlies van noodvoorraden de komende maanden pijnlijk kan worden."

Biden heeft miljoenen vaten olie uit Amerika's Strategische Petroleum Reserves verkocht, en de Saoedische minister van Energie had gelijk: het verkopen van Amerika's noodolie om de benzineprijzen te verlagen en stemmen te winnen in een verkiezing kan Amerika in de toekomst schaden.

(FYI: Biden heeft zijn uiterste best gedaan om de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman te beledigen, en de prins neemt wraak door de banden van zijn land met het communistische China aan te halen).

Negen: over het verval van Amerika: op 1 november 2022 drukte The Christian Post een opiniestuk af van Michael Brown waarin stond: "Travestieten die kleuters voorlezen in bibliotheken en scholen. Drag queens die handelingen verrichten met kinderen in homo bars. Travestieten die optreden in onze kerken. Als er iets een teken was dat God Amerika heeft overgegeven aan verdorvenheid, dan is het dit..... Maar de travestieten-verdorvenheid gaat nog een stap verder. Het viert wat beschamend is en normaliseert wat pervers is. En het doet dit in de meest overdreven, zelfs openlijk demonische vorm, met Drag Queens die Satanische hoorns dragen terwijl ze kleine kinderen voorlezen."

Tien: met betrekking tot natuurrampen en hongersnood: op 26 oktober 2022 werden gegevens vrijgegeven door het National Integrated Drought Information System (NIDIS):

 • 60% van het noorden van de VS verkeert in matige tot uitzonderlijke droogte.
 • 30% van dat gebied verkeert in ernstige droogte of erger.
 • Het waterpeil van de Mississippi, Missouri en Ohio staat op een recorddiepte en de scheepvaart wordt in sommige gebieden gehinderd.
 • In het westen wordt de Colorado rivier beschreven als gevaarlijk laag.
 • Volgens het Amerikaanse ministerie van landbouw zal de tarwe-, maïs- en sojaoogst veel lager uitvallen dan verwacht.

Elf: over nood van naties, inflatie en economische instorting: er is gemeld dat tienduizenden mensen op 30 oktober 2022 in verschillende steden in Duitsland hebben gedemonstreerd om te protesteren tegen de sancties gericht tegen Rusland die een recordhoge inflatie (10,7%) en de vernietiging van de Duitse economie veroorzaken.

Ten slotte, bent u klaar voor de opname?

Als u klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet u opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van u, en als u dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat u een zondaar bent; geloof dat Jezus de uit een maagd geboren, zondeloze Zoon van God is, die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en werd opgewekt uit de dood; vraag Hem uw zonden te vergeven, u te reinigen, in uw hart te komen en uw Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat u dit hebt gedaan.

Bron: Death Throes :: By Daymond Duck - Rapture Ready