www.wimjongman.nl

(homepagina)


WAT ZIT ER ECHT ACHTER DE NIEUWE DOCUMENTAIRE "RAGNAROK: De laatste plek voor de mensheid?"

9 juni 2022 - door SkyWatch Editor

HELP ONS ALSTUBLIEFT DEZE DRINGENDE BOODSCHAP TE VERSPREIDEN DOOR DE ZEER BELANGRIJKE ONTHULLINGEN HIERONDER TE BEKIJKEN, TE LEZEN EN TE DELEN!


Door Dr. Thomas Horn

Zoals de meeste lezers waarschijnlijk wel weten, voorzagen zowel profeten uit het Oude als Nieuwe Testament ongewone hemelse activiteit in verband met de komst van de Grote Verdrukkingsperiode en de Wederkomst van Jezus Christus.

In Lukas 21:25 profeteerde Jezus Zelf: "Er zullen tekenen zijn aan de zon, en aan de maan, en aan de sterren." De Grote Verdrukkingsperiode begint feitelijk met het openen van de zegels, onmiddellijk vergezeld van tekenen en wonderen aan de hemel. Openbaring 6:12-14 zegt bijvoorbeeld: "En ik zag, toen Hij het zesde zegel geopend had, en zie, er geschiedde een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed; en de sterren [Griekse aster, asteroïden] des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn ontijdige vijgen afwerpt, als zij door een geweldige wind geschud wordt. En de hemel vertrok als een boekrol, wanneer zij samengerold wordt; en alle bergen en eilanden werden van hun plaats verdreven." In het Oude Testament, profeteerde Joël op dezelfde manier: "En Ik zal wonderen doen in de hemelen en op de aarde, bloed en vuur, en pilaren van rook. De zon zal in duisternis veranderd worden, en de maan in bloed, eer de grote en verschrikkelijke dag des HEREN komt" (Joël 2:30-31).

Met deze feiten in gedachten, bestaat er een specifieke oude profetie over een grote brandende berg die uit de hemel valt (zie Openb. 8:10-11) en verwoesting over de wereld brengt. De profetie zegt niet precies wanneer dit zal gebeuren, maar zij geeft aanwijzingen om de datum van de inslag aan te geven - aanwijzingen die veel lijken op die van onze moderne tijd.

Staan we op het punt deze vernietigende kracht de atmosfeer van de Aarde binnen te zien gaan? Zo ja, is er iets wat we er tegen kunnen doen? Heeft de wetenschap eindelijk bevestigd wat profetische experts en geleerden altijd al hebben gezegd?

De afgelopen maanden heb ik het voorrecht gehad om samen met wetenschappers van CERN en talrijke profetie-experts een werkelijk explosieve documentaire over dit onderwerp te produceren, getiteld Ragnarok: Humanity's Last Stand [Ragnarok = Het lot van de heersende machten: De mensheids laatste stand], waarin antwoorden worden gevraagd en onthuld op indringende vragen als:

 • Zijn NASA en andere ruimtevaartorganisaties betrokken bij een cover-up van werkelijke berekeningen met betrekking tot de Apophis asteroïde en zijn potentieel om de aarde te raken in 2029?
 • Hoe de bijbelse "Alsem Profetie" verbonden kan zijn met dit inkomende monster.
 • De wetenschap, geschiedenis, profetieën, en de meest waarschijnlijke data voor een inslag.
 • Mijn complete 2019-visie betreffende de komst van Alsem.
 • Of de verbazingwekkend nauwkeurige oude Essenen - die het laatste tijdperk van de mens voorspelden die zou beginnen over iets meer dan twee jaar vanaf nu (in 2025) - en die de asteroïde Apophis als Alsem voorzagen.
 • Wat, als het al kan, kan er gedaan worden tegen deze dreiging, en meer.

Bekijk de "Ragnarok: Humanity's Last Stand" Trailer

De nieuwe onderzoeksdocumentaire (en 4-weekse SkyWatch tv-serie die deze week begint) kijkt terug naar april van 2019, toen ik op een nacht naar bed was gegaan, niets ongewoons verwachtend, toen ik de volgende ochtend rond 2 uur "ontwaakte" in een hyperdimensionale realiteit en in de hemelen boven mij zag wat leek op een gehoornde, vurige slang, honderden meters breed, die zich met een onbegrijpelijke snelheid langs de sterren naar de aarde stortte. Dit angstaanjagende monster leek door de hemel te zwemmen, langs de planeten, terwijl het afdaalde naar de aarde.

Op dat moment veranderde mijn gezichtspunt en werd ik boven het massieve object getild. Ik realiseerde me dat het helemaal geen draak was, maar eerder een heel groot rotsblok, en door de manier waarop het door de ruimte rolde, gleed het licht van de zon over zijn contouren, waardoor het leek op iets dat door de ruimte golft als een levend wezen.

Het volgende wat ik wist, was dat ik ergens op een hoge heuvel of berg stond, omringd door duizenden mensen. We renden, doodsbang, en mensen schreeuwden tot God om ons te verlossen van de dreiging die door de lucht naar deze planeet raasde.

Even later hoorde ik een oorverdovend geluid. Het was alsof de aarde uit elkaar spleet, de grond onder onze voeten schokte heftig, waardoor we op de grond terechtkwamen, waar we venijnig tegen de rotsen stuiterden, wanhopig reikend naar alles waar we ons aan konden vastklampen voor stabiliteit.

Op de een of andere manier wist ik dat er een asteroïde in de Stille Oceaan was neergestort, die met zijn enorme vorm een reeks tsunami's honderden meters de lucht in had gestuurd.

Toen ik over mijn schouder keek, kon ik een overweldigende muur van water zien opkomen over de heuvel achter ons. Ik dacht dat we niet zouden kunnen ontsnappen.

Maar toen was het alsof twee hele grote handen onder mijn armen gleden en me hoog in de lucht tilden, waar ik, terwijl ik naar beneden keek, geschokt toekeek hoe overal mensen werden meegesleurd door verbazingwekkend grote golven die in de kustgebieden insloegen zo ver als ik kon zien. De atmosfeer werd tegelijkertijd overspoeld met verschroeide deeltjes van aerosol en damp terwijl een zinderende culminatie van vocht en extreme hitte vervolgens ontbrandde in een reeks orkanen van hoge snelheid. Tornado's, vulkanen en aardbevingen leken af te gaan als vuurwerk, waarbij waarschijnlijk de elf dodelijkste vulkanen op aarde - die van de Cascadia-regio van de Verenigde Staten - als dominostenen werden geactiveerd, waarbij zoveel puin in de lucht vrijkwam dat gedurende ongeveer een week duisternis de hemel wereldwijd bedekte terwijl het hele landschap werd verpletterd door orkanen en atmosferische vernietiging die binnen de straalstroom circuleerden. Toen dagen later het water eindelijk was gezakt, de stormen waren gaan liggen en de lucht helder werd, was veel van het leven op aarde dood.

Toen ik wakker werd, viel ik bijna uit bed.

Ik greep naar pen en papier om op te schrijven wat ik had gezien, maar werd onverwacht onderbroken door wat een hoorbare stem leek te zijn. Het kan gewoon in mijn hoofd hebben gezeten, maar het leek alsof het tot mij sprak. De stem sprak één enkel woord uit: Apophis.

Nu wist ik dat er een oude Egyptische god van de chaos en de vijand van het licht was, bekend onder die naam.

Ik wist ook dat de NASA (National Aeronautics and Space Administration) een asteroïde Apophis had genoemd, maar ik wist er geen details over.

Toen ik uit bed stapte en naar mijn computer ging om onderzoek te doen naar deze specifieke ruimtesteen, had ik niet verwacht dat er een meerjarig onderzoek zou volgen dat er uiteindelijk toe zou leiden dat ik bewijzen zou ontdekken van een doofpotaffaire door NASA, ESA (European Space Agency), en andere ruimtevaartorganisaties met betrekking tot de waarschijnlijkheid van een inslag van Apophis op de aarde in minder dan zeven jaar vanaf nu: vrijdag 13 april 2029.

Nu, je hebt misschien onlangs gezien dat NASA zegt dat Apophis waarschijnlijk de aarde niet zal raken op die datum, maar in plaats daarvan veilig langs de wereld zal scheren terwijl hij enkele satellieten in een baan rond onze planeet uitschakelt. Dat gezegd hebbende, zoals je zult leren in de nieuwe documentaire Ragnarok, zijn er wetenschappers die waarschuwen dat NASA's baanberekening van Apophis er wel zeshonderdduizend mijl naast zit, wat wiskundige Harry Lear impliceert dat Apophis heel goed op aarde zou kunnen neerstorten over ongeveer zeven jaar vanaf nu. Lear stuurde een open brief aan de president van de Verenigde Staten en wetenschappers van de Amerikaanse regering, waarin hij hen smeekt deze berekeningen onmiddellijk te controleren, ook al eindigt hij zijn bericht met de onheilspellende waarschuwing dat we misschien al in tijdnood zitten.

Zoals ik vorig jaar al meldde, weerlegt, naast Lear, ook topwetenschapper Nathan Myhrvold, in een recent peer-reviewed artikel, "An Empirical Examination of WISE/NEOWISE Asteroid Analysis and Results," ook veel van de gegevens van NASA, en beschuldigt hen er in feite van dat zij opzettelijk onjuist rapporteren over bedreigingen door bijna-aarde-rakende-objecten en dat zij zich "uiterst bedrieglijk" gedragen met opzettelijk "wetenschappelijk wangedrag" in een doofpot van zeer reële en mogelijk dreigende ruimtebedreigingen.

Zelfs de beroemde planetaire wetenschapper en astrofysicus Neil deGrasse Tyson geeft toe dat op 13 april 2029...

()

Apophis zo dicht bij de aarde komt, dat hij onder onze communicatiesatellieten duikt. Het zal het grootste ding zijn dat we ooit hebben waargenomen om langs de aarde te komen... maar de baan die we er nu voor hebben IS ONBETROUWBAAR ...omdat deze dingen moeilijk te meten zijn en moeilijk om er een exacte afstand voor te krijgen - we kunnen je niet precies vertellen waar die baan zal zijn." (Nadruk toegevoegd)

Maar het mysterie van deze openbaringen met betrekking tot Apophis - en mijn stelling dat het de Alsem-asteroïde van Openbaring hoofdstuk 8 voorstelt - is veel dieper geworden sinds ik de best-selling boeken The Alsem Prophecy en daaropvolgend The Messenger heb geschreven. In feite was het pas nadat deze boeken gedrukt waren en ik media-interviews deed over hun beweringen dat de grootste inzichten betreffende Apophis aan het licht kwamen, wat het volledige Ragnarok-onderzoek vereiste. En dat onderzoek leverde op zijn zachtst gezegd buitengewone feiten op.

Van Openbaring tot Openbaring

Het was 2 uur 's nachts toen ik plotseling rechtop in bed zat. Een moment eerder, tijdens wat misschien de REM-slaap was (dat mysterieuze mechanisme dat door God is geschapen en "snelle oogbewegingen" wordt genoemd) wanneer de meeste dromen of "nachtvisioenen" zich voordoen, had een glimp van de inslag van Alsem op aarde en de nasleep daarvan mijn onderbewustzijn opgeschrikt, waardoor ik uit mijn sluimering werd geschud.

Ik had geworsteld in dat spectaculaire visioen enkele ogenblikken daarvoor, terwijl ik probeerde te begrijpen wat er om me heen gebeurde en wat ik over de hele wereld zag gebeuren. Maar pas toen ik wakker werd, hoorde ik het woord "Apophis" door de kamer fluisteren, en iets diepers - niet te onderscheiden - verontrustte me. Het was alsof de onheilspellende stem alleen maar gepauzeerd had om later te volgen met meer onthullingen van gene zijde. Wat in het volle zicht verborgen was geweest, zou plotseling en onverwacht live in de studio worden blootgelegd en precies op het moment dat we de eerste SkyWatch TV-uitzendingen aan het opnemen waren (die in november-december 2019 werden uitgezonden) met betrekking tot mijn Alsem-visioen en bovennatuurlijke ervaring. Het gebeurde toen ik beschreef hoe evangelische dispensationalisten (en sommige katholieke profetie gelovigen) de timing van de Apophis-Alsem inslagdatum (13 april 2029) onheilspellend zouden kunnen vinden met betrekking tot een mogelijke "Opname" van de Kerk als zijnde spoedig aanstaande. (De Opname is de eschatologische, of eind-tijden, gebeurtenis wanneer alle ware Christenen die nog in leven zijn in een oogwenk zullen worden getransformeerd in glorieuze lichamen en zullen worden vergezeld door de opstanding van dode gelovigen die met hen zullen opstijgen naar de hemel). Tijdens de opname van dat programma, terwijl ik aan het beargumenteren was dat, afhankelijk van iemands positie, de datum van de inslag van de asteroïde, zoals voor het eerst vastgesteld door NASA, de laatste mogelijke timing van een pre-Verdrukking Opname zou kunnen plaatsen rond 13 oktober 2025, was Derek Gilbert - de gastheer van die show - iets aan het bestuderen op zijn MacBook. Zonder dat ik het wist, was hij, terwijl ik aan het praten was, een Hebreeuwse kalender aan het doorzoeken en aan het controleren of er iets interessants zou gebeuren drie en een half jaar vóór de datum waar ik het over had met betrekking tot wanneer Apophis de aarde zal treffen. Hij deed dat omdat profetie-geleerden zeggen dat Alsem op aarde zal vallen in het midden van de zevenjarige Grote Verdrukkingsperiode, dus pre-Verdrukking Opname gelovigen plaatsen deze plotselinge "wegvoering" van de heiligen drie en een half jaar voor die tijd.

Wat Derek ontdekte deed ons de haren in de nek rijzen.

Zijn ogen waren gevallen op een prominente tijdlijn. Precies drie en een half jaar voor de oorspronkelijke datum die door NASA is vastgesteld voor Apophis om op deze planeet neer te storten, zullen de hoogheilige dagen van het Loofhuttenfeest zich op aarde ontvouwen. Slechts een paar dagen daarvoor zal het Bazuinenfeest zijn. Beide feesten zijn door eschatologen sterk verbonden met de Opname van de Gemeente.

Bijvoorbeeld, Jezus zei: "In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; indien het niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u een plaats te bereiden. En als Ik heenga en u een plaats bereid, zal Ik wederkomen en u tot Mij nemen, opdat waar Ik ben, ook gij zult zijn" (Johannes 14:2-3). Toen Hij deze woorden sprak, zouden Zijn Hebreeuwse volgelingen onmiddellijk het verband hebben gezien tussen het Loofhuttenfeest en Zijn wederkomst (of de opname), want dit jaarlijkse feest was een van de gelegenheden waarbij de Israëlieten een pelgrimstocht moesten maken naar de tabernakel in de woestijn en later naar de tempel in Jeruzalem om voor God te verschijnen, waar zij tijdelijke tenten-kamers zouden opzetten in "het huis van de Vader". Dit is de gebeurtenis die zich op aarde zal voltrekken precies drie en een half jaar voordat Apophis-Alsem op deze planeet neerstort. Is dit louter toeval, of wijst het op een op handen zijnde opname of wederkomst?

Het Bazuinenfeest is eveneens verbonden met de Wegvoering en/of Wederkomst omdat de apostel Paulus in 1 Korintiërs 15:51-52 zegt: "Zie, ik zeg u een geheimenis: wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt, en wij zullen veranderd worden." Tijdens het Feest van de Bazuinen wordt een reeks van Shofars geblazen totdat "de laatste bazuin" geblazen wordt.

Echter, precies 120 dagen voor het begin van het Loofhuttenfeest in 2025 is het Pinksterfeest. En het getal 120 staat in de Bijbel voor "het einde van alle vlees" (bijvoorbeeld Genesis 6:3 zegt: "En de HEERE zeide: Mijn geest zal met den mens niet altijd twisten, want ook hij is vlees; doch zijn dagen zullen honderdtwintig jaren zijn." Mozes is een ander voorbeeld. Hij was 120 jaar oud toen hij stierf (Deuteronomium 34:7).

Het getal 120 is ook verbonden met het Pinksterfeest:

En in die dagen stond Petrus op in het midden der discipelen, en zeide: (het getal der namen tezamen was ongeveer honderdtwintig) Mannen en broeders, deze Schrift moet vervuld zijn. (Handelingen 1:15-16)

En Pinksteren is ook verbonden met de vervoering, omdat tot op de dag van vandaag orthodoxe Joden geloven dat ergens tijdens dit feest een venster in de hemel wordt geopend waardoor de hemel voor een zeer korte periode wordt betreden.

Deze verbanden blijven bestaan, maar toen Derek mij daar tijdens de show op wees, kon je me met een veer omver slaan, zoals ze zeggen. Waarom had ik dit niet gezien voordat ik De Alsem Prophecy naar de drukker stuurde?

Zelfs toen zouden de dingen nog veel meer verhelderd worden. We hadden slechts een tipje van de sluier opgelicht van een veel grotere openbaring die Apophis-Alsem verbond met profetie, Joodse feesten, en het oude idee dat asteroïden en kometen "boodschappers" van de goden zijn en voortekenen van belangrijke komende gebeurtenissen. Bijvoorbeeld, toen de Wijzen in Mattheüs 2:2 de "ster" [Grieks aster, waarvan het Engelse woord asteroïde is afgeleid] zagen, interpreteerden zij deze als een "boodschapper" dat de "Koning der Joden" was geboren. Zij hadden "zijn ster (aster) in het oosten gezien, en waren gekomen om hem te aanbidden" (Mt.2: 1-2). Evenzo zou de Apophis-Alsem-Feesten-connectie kunnen impliceren dat er nu een klok aan het aftellen is - een aftelling waarvan de wereld en de georganiseerde Kerk zich niet bewust zijn - en net zoals een asteroïde de eerste komst van Christus aankondigde, zou Apophis ingesteld kunnen zijn om de tweede komst van Jezus aan te kondigen en zou zelfs in verband kunnen staan met Matt.24:30, waarin staat: "De wereld zal rouwen als zij het teken van de zoon des mensen in de hemelen ziet komen."

IS NASA DEEL VAN EEN DOOFPOT MET CATASTROFALE GEVOLGEN?! NIEUWE DOCUMENTAIRE "RAGNAROK" VERTELT ALLES!

Natuurlijk is het slechts mijn mening, maar gezien al het bovenstaande heb ik dus een sterke intuïtie (die al eerder zeer accuraat is geweest; bijvoorbeeld toen ik meer dan een jaar van tevoren publiekelijk het exacte moment voorspelde waarop paus Benedictus zou aftreden) - dat de mensheid waarschijnlijk het laatste decennium van de geschiedenis is ingegaan zoals het bekend was - wat profetie leraren het Kerktijdperk noemen. In de Ragnarok documentaire en in mijn nieuwste boek Zeitgeist 2025 onderzoeken we hoe zelfs de Essenen van de Dode Zee Rollen (verbazingwekkend nauwkeurige Hebreeuwse profeten) meer dan 2000 jaar geleden voorspelden dat de mensheid haar laatste tijdperk (Jubeljaarcyclus) zou ingaan in 2025, 3,5 jaar voordat Apophis waarschijnlijk de Alsem Profetie van Openbaring hoofdstuk 8 vervult.

Het is duidelijk dat de wegvoering op elk moment kan plaatsvinden, maar deze feiten intrigeren wanneer ze ook vergeleken worden met de profetisch geïnspireerde Joodse feesten die verbonden zijn met de Alsem Profetie en de datum van de aankomst van de asteroïde in 2029.

Dus... bedenk wat ik zeg: Precies drie en een half jaar voordat Apophis-Alsem op deze planeet zal inslaan, zal het Loofhuttenfeest op aarde plaatsvinden, een paar dagen na het Trompettenfeest, en 120 dagen eerder het Pinksterfeest. Deze zullen zich allemaal afspelen in hetzelfde jaar dat de Essenen voorspelden dat de mensheid haar laatste tijdperk-2025 zal ingaan.

En waarom zouden we ons zorgen maken over wat de Essenen voorspelden? Vanwege hun nauwkeurigheid tot op heden. Zij hebben bijvoorbeeld honderden jaren vooruit correct voorspeld (naast vele andere dingen die ik beschrijf in Zeitgeist 2025):

 • Dat een man genaamd Herodes koning zou worden, maar slecht zou worden.
 • Dat de Messias zou komen precies op het moment dat Jezus kwam.
 • Dat de Messias de doden zou opwekken, wat niet in het Oude Testament staat.
 • Dat de Messias zou sterven in 32 na Christus, precies de juiste datum.
 • Dat de Messias zowel voor heidenen als voor Joden zou zijn.
 • Dat de Messias een tijdperk van genade zou beginnen.
 • Dat een Benjamiet alles over deze Messias aan de heidenen zou uitleggen en dat zijn kennis in de synagogen zou zijn, wat duidelijk Paulus en het Nieuwe Testament is.

Deze lijst gaat maar door en roept de serieuze vraag op: Aangenomen dat ik gelijk heb, en dat al deze hemelse tekenen, profetieën en feesten insinueren dat de asteroïde Apophis het bijbelse Alsem is en dat 2029 daarom een tijd rond het midden van de Grote Verdrukkingsperiode vertegenwoordigt, wanneer de bazuin-oordelen beginnen, dan zou maandag 13 oktober 2025 (13 april 2029, min drie en een half jaar), bij benadering de begindatum zijn van de zeven jaren van Verdrukking die in de Schrift worden voorzien (zie Mattheüs 24: 21; Openbaring 7:14; en Daniël 12:1), precies de tijd die de Essenen voorspelden voor het laatste tijdperk van de mens.

En het zijn niet alleen oude profeten en Joodse feesten die vreemd verbonden schijnen te zijn met dit idee en het jaar 2025.

Deze zelfde tijdsperiode is ook de periode die tien jaar geleden werd voorzien in een reeks studies, gezamenlijk georganiseerd door de Atlantische Raad en regeringsorganisaties uit Europa, de VS, Peking, Tokio, Dubai en andere partnerlanden, die de Amerikaanse National Intelligence Council en het Instituut voor Veiligheidsstudies van de EU ertoe brachten een rapport op te stellen met de titel Global Governance 2025: At A Critical Juncture. In dat document stelden de hoogste inlichtingendiensten ter wereld vast dat rond 2025 een wereldregering zou kunnen ontstaan uit "een ongekende dreiging" die alle naties ertoe zou nopen hun verschillen neer te leggen en elkaar wederzijds te verdedigen tegen een ongekende "bedreiging". In het bijzonder voorzagen zij een inkomende asteroïde, een nieuwe pandemie (die Apophis volgens mij met zich meebrengt via een extremofiel micro-organisme met een virus), evenals een biotech-gecreëerde "nieuwe vorm van de mens" die existentiële bedreigingen vormen.

WAAROM ZOU JE AANDACHT BESTEDEN AAN DE "RAGNAROK" ONTMASKERING? HOE ACCURAAT ZIJN DR. THOMAS HORN'S VISIOENEN IN HET VERLEDEN EIGENLIJK GEWEEST? BEKIJK HET CBN INTERVIEW HIERONDER!

Maar de lijst houdt daar niet op. Naast deze profeten en inlichtingendiensten verscheen in 1997 een werk dat zichzelf omschreef als een proefschrift "dat geschiedenis in profetie verandert" door de professoren William Strauss en Neil Howe. Het was getiteld, De Vierde Omwenteling, en onderzocht Westerse historische paradigma's over de laatste vijf eeuwen. Het onthulde levenscycli en generatie-archetypen die een verbluffend vooruitziend patroon van incidenten onthullen die uiteindelijk leiden tot chaos en een zogenaamde Vierde Ommekeer.

De auteurs beschrijven deze "Keerpunten" als "een tijdperk met een karakteristieke sociale stemming (een tijdgeest), een nieuwe kijk op hoe mensen over zichzelf en hun natie denken. Het is het resultaat van de veroudering van de generatie [ervoor]."[i] Een samenleving gaat ongeveer eens in de twintig jaar een Ommekeer in, wanneer alle levende generaties beginnen door te dringen tot hun volgende levensfasen. De levende generaties, of saeculae, bestaan uit vier cyclische Omkeringen, die als volgt worden gekarakteriseerd:

 • De Eerste Omkering (DE HOOGTE): Een tijdperk van enthousiaste collectieve versterking en burgerlijke ontwikkeling, na het verbranden en het weg vegen van de as van voorgaande structuur.
 • De Tweede Omkering (DE WAKENING): Gebouwd op de energieën en verwezenlijkingen van het Hoge, maar krijgt een toenemend verlangen naar introspectie met een hoge tolerantie voor spirituele expressie buiten de parameters van vooraf bepaalde normen.
 • De Derde Omkering (DE ONTWIKKELING): Begint als de "maatschappij-brede omarming van de bevrijdende culturele krachten", losgemaakt door het Ontwaken, tekenen vertoont van burgerlijke wanorde en verval, een verhoogd gevoel van zelfredzaamheid, en een toenemend afnemen van publiek vertrouwen. Dit bouwt zich op tot een bijna-crisis van teneergeslagen pessimisme en een voelbare versluiering die alleen kan worden verholpen door toe te geven aan de volgende.
 • De Vierde Omkering (DE CRISES en het tijdperk dat we nu zijn binnengetreden): Verreweg de meest hachelijke, aangezien de samenlevingen door de grootste en gevaarlijkste poorten van de geschiedenis gaan. Terwijl wanhopige oplossingen worden gezocht voor "plotselinge bedreigingen" op meerdere culturele fronten, is de confrontatie hartstochtelijk en zijn beslissingen vaak reactief, agressief. "De overheid regeert, maatschappelijke obstakels worden uit de weg geruimd, en wetten en gebruiken die zich decennialang tegen verandering hebben verzet, worden snel terzijde geschoven. Een grimmige preoccupatie met burgerlijk gevaar zorgt ervoor dat spirituele nieuwsgierigheid afneemt .... De openbare orde wordt strenger, het nemen van privé-risico's vermindert, en...de opvoeding van kinderen bereikt een verstikkende graad van bescherming en structuur. De jongeren richten hun energie op wereldse prestaties, en laten waarden over aan de ouderen. Oorlogen worden uitgevochten met woede en met maximaal resultaat."[ii]

Door het bestuderen van een enorme hoeveelheid politieke en culturele geschiedenis, verwerkten Strauss en Howe meer dan vijfhonderd jaar van dergelijke Anglo-Amerikaanse culturele wendingen in opmerkelijke en goed georganiseerde en voorspelbare cycli, en het was vanuit dit reservoir dat zij uiteindelijk een griezelige claim legden op Amerika en de toekomst van de wereld (vergeet niet dat zij deze voorspellingen bijna vijfentwintig jaar geleden deden, lang voor de aanslagen van 11 september 2001 op Amerika, de pandemie van vandaag, of de rellen bij het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021 en de daaropvolgende vervolging van Donald Trump). Onder de scenario's die zij voorzagen waren:

 • Een terroristische aanval met een vliegtuig, een militaire reactie, toestemming voor huis-aan-huis huiszoekingen, en valse-vlag beschuldigingen tegen de regering.
 • Een eco-milieu malaise met de Centers for Disease Control die de verspreiding van een nieuw besmettelijk virus aankondigt (COVID-19) met quarantaines en verhuizingen.
 • Groeiende anarchie in de wereld, grotendeels gegenereerd langs raciale scheidslijnen die leiden tot een ongekende onderdrukking van persoonlijke vrijheden door de overheid.

Bij het beschrijven van deze inzichtelijke scenario's meenden Strauss en Howe dat zich een katalysator zou ontvouwen als gevolg van een specifieke dynamiek, en "een eerste vonk zal een kettingreactie van onwrikbare reacties en verdere noodsituaties teweegbrengen."[iii]

Zij voorzagen verder:

Net na het millennium zal Amerika een nieuw tijdperk binnengaan dat zal culmineren in een crisis vergelijkbaar met de Amerikaanse Revolutie, de Burgeroorlog, de Grote Depressie, en de Tweede Wereldoorlog. Het voortbestaan van de natie zal vrijwel zeker op het spel staan.

Strauss en Howe stelden vast dat de Verenigde Staten van dat moment (1997) zich in een Derde Wending bevonden, "halverwege een Ontrafeling":

Amerika voelt zich alsof het aan het ontrafelen is. Hoewel we in een tijdperk van relatieve vrede en comfort leven, hebben we ons genesteld in een stemming van pessimisme over de toekomst op lange termijn, bang dat onze supermacht natie op de een of andere manier van binnenuit aan het rotten is.

De volgende Vierde Omwenteling zal kort na het nieuwe millennium beginnen.... Echte ontberingen zullen het land teisteren, met ernstige nood die te maken kan hebben met kwesties van klasse, ras, natie en rijk...

Het voortbestaan van de natie zal op het spel staan.

Ergens voor het jaar 2025, [dit hebben ze 25 jaar geleden voorspeld!] zal Amerika door een grote poort in de geschiedenis gaan, vergelijkbaar met de Amerikaanse Revolutie, de Burgeroorlog, en de dubbele noodtoestanden van de Grote Depressie en de Tweede Wereldoorlog.

Het risico van een catastrofe zal zeer groot zijn. De natie zou kunnen uitbarsten in opstand of burgergeweld, geografisch uiteenvallen, of bezwijken onder autoritair bewind [vet toegevoegd].[v]

Hoewel de auteurs van De Vierde Omwenteling opmerken dat de gebeurtenissen die in hun proefschrift worden beschreven niet absoluut zijn, houden zij er ook aan vast dat de cycli, deze Wendingen, niet kunnen worden onderbroken. Zoals de zomer op de lente volgt, gaat een Ontrafeling vooraf aan een crisis van Faustiaanse proporties:

Het zal ons dwingen een nieuwe seizoensgebonden interpretatie te geven aan onze vereerde Amerikaanse droom. En we zullen moeten toegeven dat ons geloof in lineaire vooruitgang vaak neerkwam op een Faustiaanse overeenkomst met onze kinderen.

Faust verhoogt altijd de inzet, en elke weddenschap is dubbel of niets. Gedurende een groot deel van de Derde Omwenteling zijn we erin geslaagd de afrekening uit te stellen. Maar de geschiedenis waarschuwt dat we het niet kunnen uitstellen tot na de volgende bocht in de tijd.

In de visie van Strauss en Howe omvat Faust's "deal met de duivel" uiteindelijk de komst van een onverwachte nationale leider die tijdens de huidige Vierde Omwenteling uit een oudere generatie zou opstaan en de wereld naar een Nieuwe Wereldorde zou leiden, die zich volgens hen tegen 2025 zou ontwikkelen. Deze bevelhebber - die zij de "Grijze Kampioen" noemen (en die sommigen van ons vrezen als wat zou kunnen zijn - of de weg zou kunnen vrijmaken voor - de Antichrist) - zou aan de macht komen als gevolg van het feit dat de natie het vertrouwen in de bestaande regering verliest en wanhopig op zoek is naar een politieke redder die de zenuwen "bedaart" door aan te bieden een socialistisch bestuur met welzijn voor de massa's "Build Back Better" oftewel weer beter op te bouwen". Dit leiderschap zou voor iets warm lopen wat alleen kan worden omschreven als een cancel-cultuur kruistocht in het afkondigen van onderdrukking van niet-goedgekeurde dialoog om alle uitdagingen aan de nieuwe sociale constructie te beteugelen.

Tegen het einde van zijn ambtstermijn en de inauguratie van een nieuwe president (2025?), zouden Amerika en de wereld de komst van een totalitaire leider en wereldregering omarmen.

Begint dit bekend te klinken? Moet je niet zelf het overweldigende bewijs zien over wat komen gaat zoals gepresenteerd in: Ragnarok: Humanity's Last Stand?

Eindnoten:

[i] Ibid.

[ii] Ibid.

[iii] Sue Bradley, “The Fourth Turning: The Protocols and the Gray Champion,” The Sue Bradley Archives. Last accessed May 25, 2013, http://suebradleyarchives.com/have-we-entered-the-fourth-turning/.

[iv] Ibid.

[v] Ibid.

[vi] https://www.foxnews.com/media/aoc-commission-truth-rein-in-media-slammed-unamerican.

Bron: WHAT’S REALLY BEHIND THE NEW DOCUMENTARY “RAGNAROK: HUMANITY’S LAST STAND?” » SkyWatchTV