www.wimjongman.nl

(homepagina)


De "diplomatie" van de regering-Biden met het Iraanse regime

door Majid Rafizadeh - 18 januari 2022

  • Als onderdeel van "diplomatie" heeft het Witte Huis de Iraanse leiders eerst niet alleen verteld dat het bereid is om nucleair-gerelateerde sancties op te heffen, maar ook dat het overweegt om niet-nucleair-gerelateerde sancties op te heffen.

  • Niet alleen heeft de diplomatieke weg van de regering-Biden een deel van de sancties tegen het Iraanse regime en zijn Houthi-proxy opgeheven, de regering heeft ook de andere kant opgekeken wat betreft de kwaadaardige acties van de Islamitische Republiek in de regio.

  • Terwijl #BloodyFriday [de dodelijke reactie van het Iraanse regime op burgers die protesteerden tegen watertekorten] trending was op Twitter, was er geen woord van veroordeling te horen uit het Witte Huis. De organisatie Iraanse-Amerikanen voor Vrijheid pleitte er bij de regering Biden voor om zich achter de demonstranten te scharen....

  • Jammer genoeg kan "diplomatie" zonder de geloofwaardige dreiging van een militair vervolg (nadruk op geloofwaardig) door de geschiedenis heen gemakkelijk worden beschouwd als slechts een "tandeloze" slapte.

  • Het beleid van "diplomatie" van de regering-Biden ten aanzien van de heersende Iraanse mullahs lijkt in werkelijkheid niets anders te zijn dan een zompige stapel concessies en capitulaties die, in plaats van hun roofzucht een halt toe te roepen, hen alleen maar sterker en krachtiger zal maken.

( )

De regering-Biden houdt het idee in stand dat het Witte Huis in zijn betrekkingen met het Iraanse regime kan vertrouwen op "diplomatie". De "diplomatie" van de regering-Biden met Iran lijkt echter niets anders dan capitulaties aan de heersende mullahs. Afgebeeld: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken

De regering Biden bestendigt het idee dat het Witte Huis vertrouwt op "diplomatie" in de omgang met het Iraanse regime. De "diplomatie" van de regering-Biden met Iran lijkt echter niets anders dan capitulaties aan de heersende mullahs.

Als onderdeel van zijn "diplomatie" heeft het Witte Huis de Iraanse leiders eerst niet alleen verteld dat het bereid is de nucleaire sancties op te heffen, maar ook dat het overweegt de niet-nucleaire sancties op te heffen. Dit werd gevolgd door de eerste concessie aan de proxy-militiegroepering van Iran, de Houthi's. Zelfs toen uit bewijsmateriaal - waaronder een rapport van de Verenigde Naties - bleek dat het Iraanse regime geavanceerde wapens leverde aan de Houthi's in Jemen, schortte de regering-Biden enkele van de antiterreursancties tegen de Houthi's op die de regering-Trump had opgelegd. Kort daarna trok de regering-Biden de aanwijzing in van de Jemenitische Houthi's als terroristische groepering.

Daarnaast hief de regering-Biden in juni 2021 de sancties tegen drie voormalige Iraanse functionarissen en verscheidene energiebedrijven op. Toen, in een klap voor het Iraanse volk en voorstanders van democratie en mensenrechten - een paar dagen nadat het Iraanse regime een vermeende massamoordenaar, Ebrahim Raisi, tot zijn volgende president had gekozen - kondigde de regering-Biden aan dat zij ook overwoog de sancties tegen de hoogste leider van Iran, Ayatollah Ali Khamenei, op te heffen.

Niet alleen heeft de diplomatieke weg van de regering-Biden een aantal sancties tegen het Iraanse regime en zijn Houthi-proxy opgeheven, de regering heeft ook de andere kant opgekeken wat betreft de kwaadaardige acties van de Islamitische Republiek in de regio. Zo lijkt de regering-Biden zich niet bepaald te hebben bekommerd om de geslaagde verbeurdverklaring van twee grote opslagplaatsen van Iraanse wapens, zoals het Amerikaanse ministerie van Justitie op 7 december 2021 bekendmaakte. Deze onderscheppingen omvatten naar verluidt geavanceerde wapens zoals "171 geleide antitankraketten, acht grond-luchtraketten, onderdelen voor landaanvalskruisraketten, onderdelen voor antischipkruisraketten, thermische wapenoptica en andere onderdelen voor raketten en onbemande luchtvaartuigen [drones]". De regering Biden zweeg ook nadat de Amerikaanse marine beslag had gelegd op Iraanse olieproducten van "vier onder buitenlandse vlag varende tankers in of rond de Arabische Zee terwijl ze op weg waren naar Venezuela," wat het Ministerie van Justitie beschreef als "de grootste verbeurdverklaring ooit door de regering van brandstof- en wapenzendingen uit Iran."

De regering-Biden lijkt ook geen ferm standpunt in te nemen tegen de schendingen door Iran van de sancties van de VS en de resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Zo is het Iraanse voornemen om olie naar Syrië en Hezbollah te verschepen een directe schending van de VS-sancties, en is de verscheping van wapens naar de Houthi's in Jemen eveneens een schending van Resolutie 2140 van de VN-Veiligheidsraad door Iran:

"Verplichting tot bevriezing van alle tegoeden, andere financiële activa en economische middelen die direct of indirect in bezit zijn of onder beheer staan van de door het Comité aangewezen personen of entiteiten, of van personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen, of van entiteiten ten aanzien waarvan zij de eigendom of de zeggenschap hebben; er mogen geen tegoeden, financiële activa of economische middelen aan of ten behoeve van bedoelde personen of entiteiten ter beschikking worden gesteld."

De regering-Biden lijkt ook weg te kijken wanneer het Iraanse regime hard optreedt tegen zijn eigen demonstranten. Onlangs kwamen duizenden boeren en andere demonstranten in de provincie Isfahan in opstand tegen de Islamitische Republiek, gingen de straat op en bekritiseerden regeringsfunctionarissen vanwege een ernstig watertekort. Als reactie daarop sneed het regime de toegang af tot het internet; veiligheidstroepen vuurden met jachtgeweren en traangas op de demonstranten, waarbij zij volgens berichten doelbewust mikten op hun hoofden en ogen. Het resultaat was, niet verrassend, dat er doden en honderden gewonden vielen. Terwijl #BloodyFriday trendy was op Twitter, was er geen woord van veroordeling te horen vanuit het Witte Huis. De organisatie Iraanse-Amerikanen voor Vrijheid pleitte er bij de regering Biden voor om zich achter de demonstranten te scharen:

"Wij roepen president Joe Biden, minister Antony Blinken en alle leden van het Congres op om achter het Iraanse volk te staan. Diplomatie met 's werelds grootste sponsor van terrorisme zal nooit een gunstig resultaat opleveren dat het Amerikaanse volk of het Iraanse volk ten goede komt. Diplomatie met de Islamitische Republiek was vanaf dag één voorbestemd om te mislukken."

Jammer genoeg kan "diplomatie" zonder de geloofwaardige dreiging van een militair vervolg (nadruk op geloofwaardig) door de geschiedenis heen gemakkelijk worden beschouwd als niet meer dan een "tandeloze" slapte.

Het beleid van "diplomatie" van de regering-Biden ten aanzien van de heersende Iraanse mullahs lijkt in werkelijkheid niets anders te zijn dan een zompige stapel concessies en capitulaties die, in plaats van een einde te maken aan hun roofzucht, hen alleen maar sterker en krachtiger zal maken.

Dr. Majid Rafizadeh is bedrijfsstrateeg en adviseur, Harvard-geleerde, politicoloog, bestuurslid van Harvard International Review, en voorzitter van de International American Council on the Middle East. Hij is auteur van verschillende boeken over de islam en het buitenlands beleid van de VS. Hij is te bereiken op Dr.Rafizadeh@Post.Harvard.Edu/p>

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2021 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: The Biden Administration's 'Diplomacy' with the Iranian Regime :: Gatestone Institute