www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE DIGITALE ONTMENSELIJKING VAN DE MENSHEID

Julian Rose - 13 december 2021

Ray Kurzweil heeft geen God om te eren. Hij heeft een machine, en hij wil dat we allemaal overstappen op deze digitale versie van het goddelijke. Hij wil dat we supercomputers worden in alles behalve de naam. Hij noemt het 'de singulariteit', een naam met een quasi-religieuze klank. De singulariteit staat voor 'de versmelting van het reële met het synthetische'.

Kurzweil ziet dit als een opperste daad die een einde zal maken aan de noodzaak van menselijke evolutie door de zin en het doel van het leven over te brengen in een 'real-time' elektro-digitale encyclopedie die bestaat uit triljoenen zielloze elektrische circuits die na-apen op wat wij 'kennis' noemen.

Hij is niet de enige die zo denkt, er zijn Zuckerberg, Schwab, Musk en wie weet wie nog meer. En dan is er nog een heel spoor van volgelingen dat zich achter hem uitstrekt, die allemaal dezelfde weg gaan. Tientallen miljoenen, zo niet miljarden van hen. Ze beschrijven zichzelf niet als gelovigen in 'de singulariteit', ze aanbidden gewoon dezelfde digitale totem en staan toe dat die geleidelijk hun leven overneemt - megabyte voor megabyte, gigabyte voor gigabyte - tot ze niet meer als mens kunnen worden omschreven.

Als je mensen voortdurend naar beneden ziet kijken, besef je dat ze aan het metamorfoseren zijn in iets dat minder dan menselijk is. Aspiratie - het verlangen om te groeien, te leren en meer te zijn dan men is - is een opwaarts gerichte actie. De impuls van aspiratie naar een staat van hoger bewustzijn, is een opwaartse beweging. Zoals een boom of bloem naar het licht reikt, zo doen wij mensen dat ook.

Maar zij die verleid worden door hun mobiele telefoons, I-pods, tabs en dergelijke, kijken altijd naar beneden. Naar beneden, naar een plaats waar het enige licht het LED schijnsel op de voorkant van hun apparaat is.

Langzaam maar zeker worden mensen getransformeerd in datgene waaraan ze verslaafd zijn. Zij verliezen hun vermogen om het eigenlijke Licht te zien en erop te reageren, hun leidende engel en aangeboren verbinding met het universele kosmische bewustzijn. Zij verliezen hun menselijkheid. Hun ziel wordt overruled, kortgesloten, gewist.

Telkens wanneer iemand voor een gloeiend scherm zit, is hij onderhevig aan hypnose. Onbewust wordt men afhankelijk van de technologie die de toegangspoort vormt tot een andere wereld van zijn en waarnemen: "een virtuele wereld".

Kurzweil en die miljarden die hun fascinatie voor een virtueel bestaan overnemen, leggen een grote last op de rest van het leven. Zij zijn dood gewicht dat aan de levende materie wordt opgelegd. Zij zijn de ontvangers en zenders van vervormde energievelden - en deze velden vervuilen de natuurlijke trillingsvelden die verantwoordelijk zijn voor de gezondheid en het welzijn van alle levende materie.

Mensen die alleen maar naar beneden kijken 'werpen' hun negatieve vibraties af op anderen in hun omgeving. Dit is een trillingsrealiteit. En wanneer dit gepaard gaat met de feitelijke EMF-straling die uitgaat van datgene waaraan zij verslaafd zijn, worden de circadiane ritmen van de biosfeer overstemd door een alomtegenwoordige elektrosmog.

De Schumann-resonantie (7,86 Hertz) die de natuurlijke omgeving in evenwicht houdt, met inbegrip van mensen, dieren en planten, wordt naar de achtergrond gedrongen, terwijl de synthetische stralingsfrequenties die worden uitgezonden door 3,4,5G-masten en zenders, het overheersende energieveld worden. Een spanningsveld dat wordt verspreid en geaccentueerd door de kleine zak-tijdbommen waar zo'n 95% van degenen die in Westerse samenlevingen leven en werken, geen afscheid van kunnen nemen.

Maar als je beste vriend een machine is, word je gemakkelijk het slachtoffer van zijn krachten.

De liefdesrelatie van de mens met de technologie is met elk voorbijgaand decennium intenser geworden. Er is altijd een fascinatie geweest voor datgene wat het dagelijks leven overzichtelijker en "handiger" lijkt te maken.

Maar de prijs die moet worden betaald voor de steeds meer hoogtechnologische en "onherstelbare" gedigitaliseerde rekwisieten van de moderne tijd, is veel te hoog. Ze kunnen niet simpelweg worden afgedaan als iets "waar je niet zonder kunt".

Voedsel, water, kleding, onderdak en medicijnen horen in die categorie thuis, maar niet de gemakkelijke technologieën die doden.

Wij mensen zijn geen machines. Wij hebben gevoelige fysieke lichamen, verbluffend briljante hersenen en voortreffelijke vermogens van waarneming en spiritualiteit. De rol van de machine is om deze toestand te ondersteunen, niet om ze te overstemmen. Om een creatief gevoel voor proportie en reactievermogen in het dagelijks leven te accentueren.

Het veelzijdige technische speelgoed van vandaag is bewapend. Ze zijn voortgekomen uit militair onderzoek en ontwikkeling. Ze werden ontworpen en geconcipieerd als opzettelijke wapens en bewakingsinstrumenten, gecombineerd in één.

Er staat geen enkele gezondheidswaarschuwing op, afgezien van wat kleine voorzorgsmaatregelen, die minder voor de hand liggen dan die voor plastic speelgoed. Kinderen worden aangespoord een langdurige relatie aan te gaan met deze giftige elektromagnetische speeltjes, en met de virtuele werelden waarin ze hun eigenaars lokken - als motten naar de vlam. Het zijn militaire accessoires, gezoet en gedomesticeerd tot instrumenten van 'vriendelijke' marteling. Stille wapens die verleidelijk de goddelijke menselijke conditie vervormen.

Nu beginnen we de nare gevolgen te zien van zo'n blind geloof in de valse eenogige god die "vooruitgang" heet, met zijn Faustische belofte om ons steeds dichter bij het beloofde land van technologische perfectie te brengen. De transmutatie van warme, spontane, creatieve menselijke wezens in steriele, zielloze cyborgs.

Dat is de agenda van Kurzweil, Zuckerberg, Gates en Schwab voor de toekomst van de mensheid; deze duistere agenten van de genocide van de menselijke ziel.

Bescherm daarom uw kostbare, ontvankelijke zielen met uw leven. Laat hen nooit technologisch tot slaaf gemaakt worden. Geef ze de ware ademruimte die ze nodig hebben om zich aan u bekend te maken.

Want alleen uw ziel kent de ware richting naar het Beloofde Land.

Over de auteur:

Julian Rose is een vroege pionier en beoefenaar van de biologische landbouw in het Verenigd Koninkrijk, een ondernemer en leider van projecten om zelfvoorzienende gemeenschappen op basis van lokale vraag en aanbod te creëren, een leraar van holistische levensbenaderingen en de auteur van vier boeken - waarvan er één, 'Creatieve oplossingen voor een wereld in crisis', gedetailleerde richtlijnen neerlegt voor de transformatie van de samenleving in zorgzame gemeenschappen, gebouwd op ecologisch en spiritueel bewustzijn, rechtvaardigheid en samenwerking. Zie Julians website voor meer informatie www.julianrose.info

Bron: The Digital Dehumanisation of Mankind | Julian Rose