www.wimjongman.nl

(homepagina)


De digitale wereld.

April 2022

( )

Hoe groot is het huis al niet geworden, dat wordt opgetrokken als zijnde onze digitale omgeving? Zelf ben ik van mening dat het al heel groot is geworden en de mensheid gaat overheersen. Heel het internetgebeuren is geen hulp meer maar een overheersing geworden.

In hoeverre zijn we als mensen nu al afhankelijk geworden van deze digitale wereld? Kunnen we nog zonder? Is het nog wel een hulpmiddel om ons leven gemakkelijker te maken of heeft het ons al totaal in beslag genomen? Als ik zie hoe de mensen vastgekleefd zitten aan hun mobiel en andere apparaten denk ik dat dit laatste steeds meer het geval is.

Jezus had een waarschuwing in zijn gelijkenis over het bouwen van het huis waarin men wil leven. Matt. 7:24-27. Dat was geen bouwkundig advies, dat zou in onze streken een onmogelijkheid zijn waar bijna alle huizen op een zanderige ondergrond zijn gebouwd, waar bijna geen rotsbodem te vinden is. Dat hadden we wel begrepen, daarom werden er ook gretig van allerlei geestelijke toepassing op gemaakt.

Als we even nadenken dan was het toch wel een advies van hoe we ons bestaan, onze leefomgeving moesten inrichten en waarop we moesten vertrouwen.

Want wat is namelijk het geval? Onze digitale wereld is gebouwd op een grondstof wat silicium wordt genoemd, wat in feite een element is uit de aardbodem. Deze aardbodem bestaat voor 26% uit silicium. Een belangrijk bestanddeel van moderne processoren is silicium: één van de meest voorkomende elementen op aarde. De bekendste oxide van silicium is silicium(di)oxide, en wordt gebruikt bij de productie van processoren. Zo eenvoudig is dat, onze hele digitale wereld heeft als ondergrond een soort zand. Het hele huis is gebouwd op dit zand en inmiddels al een zandkasteel.

Het hele gebouw is zich nog steeds aan het vermeerderen, het wordt steeds groter, en wanneer het sociale krediet systeem zal worden ingevoerd, zijn we compleet afhankelijk van deze digitale wereld waarin anderen kunnen beslissen of je mag kopen en verkopen. Tenzij we andere betaalmogelijkheden ontwikkelen. Maar dat zie ik nog niet snel gebeuren. Over niet al te lange tijd zullen andere crypto-munten verboden zijn dan alleen die van de overheid.

Het zijn de kooplieden, de grote ondernemingen en organisaties, die dit huis inrichten - is dat dan het geheel wat Openbaring 'Babylon' noemt? Dat zou dan de reden waarom zij treuren als het in elkaar stort, Openb. 18. De engel geeft dan ook de oproep om weg te gaan uit die stad. Zich daar aan te onttrekken. Door een opname in de hemel? Maar dan moet je wel eerst vertrouwen hebben door naar de Rots te gaan. Christus belijden en aannemen.

God zal met spijt toezien hoe deze kooplieden proberen om de schepping te veranderen. Waar God eeuwenlang heeft toegezien hoe de mens leefde in harmonie met de schepping, door gebruik van te maken van wat de schepping biedt om te leven. Maar de wereldleiders over de mensheid zijn nu van mening dat deze schepping niet meer goed werkt en willen het op allerlei manieren beïnvloeden. Ook de mens wil men veranderen door te sleutelen aan zijn genen en op die manier de mens te "verbeteren" naar hun inzicht en voor hun doeleinden.

Mensen - net zoals bij Noach - die hiervoor waarschuwen, worden - net als hij - met de nek aangekeken, uitgelachen en probeert men hen monddood te maken en de toegang tot de media en sociale platforms te ontzeggen. Zij die gewoon doen wat de machthebbers hen voorschrijven zullen geen last ondervinden doordat ze allerlei maatregelen die de overheid hen oplegt, opvolgen. Ze zullen zelfs van harte meewerken aan het inrichten van dit huis.

Andere mensen voelen wel aan dat er iets staat te gebeuren en zoeken naar oplossingen, willen strijd, terwijl de enige oplossing is te schuilen in het huis dat op de rots is gebouwd. Kerken die geen toekomstperspectief bieden lopen leeg, maar vol als de mensen zich keren naar predikers die wel een toekomst bieden die er is in Christus Jezus.

Misschien voelt u zich ontmoedigd doordat niemand uw betoog wil aanhoren en om als wappie te worden weggezet, troost u zich met de gedachte dat Noach vrijwel helemaal alleen stond. Wij hebben nog medestanders, zelfs onder niet-gelovigen.

Jezus heeft u al vertelt hoe deze hele leefomgeving op één moment in elkaar zal storten in het oordeel. Hetzij al voor het oordeel door een opname van de gemeente wat zoveel energie zal vrijmaken dat de elektronische circuits daar niet tegen bestand zijn, hetzij door een geweldige zonnestorm die deze elektronica ook niet kan overleven, of door kernexplosies, maar het zal een keer instorten. En dan? Niemand die weet hoe het er dan voor zal staan. Maar goed zal het niet zijn. Er zal een enorme verwarring komen wanneer niets meer werkt en het zal een hele tijd duren voordat er weer enige organisatie zal zijn.

De anarchie zal hebben toegeslagen en de roep om leiding zal groot zijn, waarbij de wereldleider zich zal opwerpen en een oplossing bieden die de hele wereld zal aanvaarden.

Het zou duidelijk moeten zijn dat deze digitale wereld een onbetrouwbare wereld is. Het enige waar we dan op kunnen vertrouwen is het Huis op de Rots dat Jezus heeft gebouwd. Het Vaderhuis waar Zijn bruid haar intrek mag nemen. Na inspectie van de Vader, of het voldoet aan de eisen, en of het al de gelovigen kan herbergen waarvan de Vader het getal weet, en Hij zijn goedkeuring geeft aan het geheel, dan zal de Bruidegom de toestemming krijgen om de Bruid te halen en kan de bruidsceremonie beginnen.

De gebruikelijke ceremonie in de oudheid was dat de bruidegom de bruid uit haar huis ophaalde en dat ze werd meegevoerd naar het huis van de vader. Waar het huwelijk werd gesloten en een feestmaal aangericht. In de zeven dagen daarna trok het paar zich terug in de bruidskamer en lieten zich niet zien buitenshuis.

Naar dat gebeuren zien we uit, de intocht van de Bruid in het Huis van de Vader. Maranatha kom spoedig Heer Jezus, onze Bruidegom.

W.J. Jongman