www.wimjongman.nl

(homepagina)


We zijn nog nooit zo dicht bij geweest

Gary zaterdag, januari 22, 2022

Deze generatie heeft de ergste oorlog in de geschiedenis meegemaakt (de Tweede Wereldoorlog), de vorming van een proto-mondiale regering (de Verenigde Naties), de heroprichting van de natiestaat Israël na een onderbreking van 2.669 jaar, en de verovering van Jeruzalem door het Joodse volk. Deze generatie heeft geleefd tijdens de grootste periode van politieke, maatschappelijke en technologische veranderingen die de wereld ooit heeft gezien.

Maar precies vijf jaar geleden, afgelopen donderdag, werd de vooruitspoelknop op 100X snelheid gezet - Donald Trump werd tot president ingehuldigd, waarmee de weg werd vrijgemaakt voor kolossale veranderingen in het Midden-Oosten en de wereld. "Bij de laatste bazuin," schreef de apostel Paulus ooit, "... zullen de doden onvergankelijk worden opgewekt, en wij zullen veranderd worden." Wat een volstrekt niet toevallige timing van Trump-Pence om de teugels van de macht over te nemen precies op het moment dat de wereld het einde van deze generatie nadert. Deze generatie is de vijgenboomgeneratie - de generatie die aan het einde van het tijdperk in leven zou zijn om getuige te zijn van de wederkomst van Israël en de tweede komst van de Here Jezus Christus.

In de afgelopen vijf jaar hebben we de laatste confrontatie tussen nationalisme en globalisme zien uitspelen; we zijn getuige geweest van formele erkenning van Jeruzalem en de Golan Hoogvlakte; we hebben een monumentaal teken aan de hemel aanschouwd, voorspeld door de apostel Johannes; we hebben toegekeken hoe hoofdrolspelers in de alliantie van Gog en Magog zich verenigden in verzet tegen Israël; we hebben gezien hoe Israël zijn bijbels voorgeschreven identiteit heeft hervat met de Wet op de Joodse Natiestaat; we hebben ons verwonderd toen vier staatslieden aan dezelfde tafel zaten en "vrede" in het Midden-Oosten onthulden via de Akkoorden van Abraham; en we hebben gegriezeld toen een wereldwijde pandemie door gezagsdragers werd gebruikt om een virtuele politiestaat in te luiden, waarmee de weg werd bereid voor de Antichrist en zijn verplichte merkteken.

Broeders en zusters, het staat niet ter discussie dat dit de laatste generatie is. Sterker nog, het is niet eens ter discussie dat we het einde van de laatste generatie hebben bereikt. Gegeven alles wat we weten en met onze eigen ogen hebben gezien, kan ik niet anders dan de mogelijkheid serieus nemen dat de profetie van de vijgenboom hier en nu in het spel is.

In de komende dagen zal ik meer delen over een nieuwe en groeiende consensus over de timing van de Verdrukking en hoe dit zou kunnen overeenstemmen met Psalm 90:10's "zeventig of als met kracht tachtig," het volstaat te zeggen dat deze 15-16 mei, slechts één dag nadat Israël 74 wordt op de Gregoriaanse kalender, er een totale maansverduistering zal zijn die zo perfect geplaatst is dat ze zichtbaar zal zijn in bijna heel Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika, en het Midden-Oosten. Vanuit het gezichtspunt van de aarde, zal het lijken alsof de maan in bloed verandert. Als God niet wilde dat wij ons bewust waren van het belang van Israëls komende verjaardag, dan is dit zeker een vreemd verschijnsel dat Hij vooraf bepaalde om precies op dit tijdstip te gebeuren, zelfs voordat Hij de wereld schiep.

()

In de tussenliggende weken tussen nu en dan, ziet het er naar uit dat er oorlog komt in Europa, het Midden-Oosten, en misschien zelfs Zuidoost Azië. De laatste keer dat we een soortgelijke en gelijktijdige uitbraak van oorlog zagen tussen het Oosten en het Westen in deze drie gebieden was de Tweede Wereldoorlog: de Geallieerden tegen de Fascisten in Europa en het Midden-Oosten, en de Geallieerden tegen het Keizerlijke Japan in Oost- en Zuidoost-Azië. De tijd daarvoor was de Eerste Wereldoorlog: West-Europa tegen Centraal-Europa, de Britten tegen de Ottomanen, en China en Japan aan de kant van de Triple Entente. De geschiedenis herhaalt zich.

Het verschil tussen toen en nu is het bestaan van een piepklein landje, Israël. Je hebt er misschien van gehoord. Het is het decor van een groot deel van de Bijbel. Het volk van dit land heeft de Bijbel geschreven. En bijna alle eindtijd profetieën in de Bijbel zijn afhankelijk van het bestaan van dit kleine landje ter grootte van New Jersey. Dit kleine land bereikt de laatste zeven jaar van zijn houdbaarheid; dat wil zeggen, het was verenigd voor ongeveer 73 tot 74 jaar onder David en Salomo, en voor een vergelijkbare lengte van tijd tijdens zijn pseudo-heroprichting door de Hasmoneeën in de 1e en 2e eeuw voor Christus, maar Israël heeft het nooit verder gebracht dan de 73 tot 80-jaar grens. Wij staan op de drempel van de periode waarin die grens opnieuw zal worden getest.

Bron: We've Never Been Closer - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates