www.wimjongman.nl

(homepagina)


Lapid en vrienden gebruiken demonisering om een burgeroorlog aan te wakkeren

De campagne tegen de nieuwe regering ondermijnt Israël in binnen- en buitenland.

Caroline Glick - 9 december 2022

()

Demissionair premier Yair Lapid is nooit een hooggestemd politicus geweest. Tijdens zijn vijf maanden als demissionair premier probeerde hij het enige niet-linkse televisiestation in het land uit de lucht te krijgen. Hij noemde zijn politieke tegenstanders en hun kiezers "eikels" en "krachten van de duisternis", die niet het recht hebben hun wettelijke recht uit te oefenen om toezicht te houden op de acties van zijn lamme regering.

In de aanloop naar de verkiezingen beschuldigde hij kandidaat-premier Benjamin Netanyahu ervan antidemocratisch te zijn en waarschuwde hij dat Netanyahu de verkiezingsuitslag niet zou accepteren als hij zou verliezen.

Zoals altijd het geval is met progressieve elitisten als Lapid en zijn collega's, blijkt dat zij het zijn die de basisregels van de democratie verwerpen en weigeren de verkiezingsuitslag te aanvaarden. In plaats van te aanvaarden dat zij bij de verkiezingen een pak slaag hebben gekregen en de komende vierenhalf jaar in de oppositie zullen zitten, hebben Lapid en zijn kameraden hun demonisering verdubbeld. Zij gebruiken hun laster tegen Netanyahu en zijn collega's om de barricaden op te trekken en op te roepen tot een burgeroorlog.

Lapid's openingsaanval kwam afgelopen woensdag tijdens de officiële jaarlijkse herdenkingsceremonie voor Israëls eerste premier, David Ben-Gurion. In zijn toespraak gebruikte Lapid Ben-Gurion als middel om zijn uitspraken en acties in de dagen daarna te rechtvaardigen. Lapid deed twee dingen in zijn toespraak: Ten eerste verdraaide hij Ben-Gurion en waar hij voor stond volledig, en ten tweede gebruikte hij zijn denkbeeldige Ben-Gurion als een folie om Netanyahu en zijn coalitiepartners te demoniseren.

Ben-Gurion was natuurlijk de leider van de Zionistische revolutie.

Zoals altijd het geval is met progressieve elitisten als Lapid en zijn collega's, blijkt dat zij het zijn die de basisregels van de democratie verwerpen en weigeren de uitslag van de verkiezingen te accepteren.

-Hij was een Joodse nationalist.

-Hij leidde de vestiging van het Land Israël voor en na de oprichting van de staat.

-Hij bouwde en leidde de IDF in twee oorlogen.

-Hij trotseerde het Amerikaanse Joodse leiderschap en veranderde Israël in de stem van het Joodse volk en het centrum van het Joodse leven wereldwijd.

In zijn toespraak bedacht Lapid een geheel nieuwe Ben-Gurion. Lapid's "Ben-Gurion" was geen Joodse patriot. Hij was een post-zionistische, wakker gemaakte progressief.

In Lapids de historie tartende woorden: "Wat vandaag in de Staat Israël gebeurt, druist in tegen alles waarin [Ben-Gurion] geloofde, tegen alle waarden die hij ons heeft bijgebracht. Momenteel wordt in Israël een nieuwe regering gevormd die niet gelooft in ... gelijkheid voor vrouwen of voor LGBT mensen; niet in diplomatieke gelijkheid; niet in sociale gelijkheid; en zeker niet in gelijkheid voor mensen die niet Joods zijn. Dit is de regering die democratisch gekozen is, maar de democratie wil vernietigen."

Na Netanyahu en zijn coalitiepartners te hebben gestigmatiseerd als antidemocratische bedreigingen voor alles wat goed en zuiver is, besteedde Lapid de dagen die volgden aan het mobiliseren van Israëls diepe staat om het gezag van de nieuwe regering te verwerpen en ertegen in opstand te komen. Volgens een bericht in Haaretz ontmoette Lapid de generale staf van de IDF om Netanyahu en zijn collega's te delegitimeren. In een uitwisseling met een generaal riep Lapid naar verluidt de IDF op in opstand te komen tegen de komende regering-Netanyahu door te voorkomen dat deze "controle krijgt over het leger".

Afgelopen vrijdag stuurde Lapid een open brief aan burgemeesters en hoofden van lokale raden in heel Israël. Hij spoorde hen aan "niet mee te werken" met het onderwijsbeleid van de nieuwe regering.

Lapid vertelde de lokale leiders "om het liberale ... schoolsysteem dat we tot nu toe hebben gehad te beschermen." Dat zouden ze moeten doen, schreef hij, door "gebruik te maken van het recht van de lokale overheden om het karakter van het onderwijs binnen hun grenzen te dicteren".

"Jullie moeten nu dienen als poortwachters," vertelde hij hen.

Toen Netanyahu uitriep dat Lapid aanzet tot een opstand tegen zijn regering in de IDF en de lokale overheden, antwoordde Lapid: "Je hebt nog niets gezien."

Deze week riep Lapid op om dit weekend met een miljoen mensen de straat op te gaan om de opstand te beginnen.

Lapid opereert niet alleen. Vier voormalige stafchefs van de IDF, waarvan er drie nu in de politiek zitten - Moshe Yaalon, Gadi Eisenkot, Ehud Barak en Dan Halutz - hebben ook opgeroepen tot een miljoen demonstranten. Halutz waarschuwde dat Israël afstevent op een burgeroorlog.

Burgemeesters en hoofden van lokale raden zijn op Lapid's trein gesprongen.

Eisenkots baas in de Staatspartij - aftredend minister van Defensie en voormalig IDF-stafchef Benny Gantz - kondigde aan dat hij een speciaal "forum" opricht om de oppositie tegen de regering te organiseren. Hij beschuldigde Netanyahu's coalitiepartners ervan "privélegers" en "privémilities" te bouwen. De nieuwe regering, benadrukte hij, zou de IDF, het rechtssysteem en het onderwijssysteem van het land "vernietigen", en dat hij en zijn collega's de straat op zullen gaan en een politieke aardbeving zullen veroorzaken.

Ook opperrechter Esther Hayut van het Hooggerechtshof heeft zich aangesloten bij de elitaire menigte die een krachtmeting met de nieuwe regering voorbereidt. Op dinsdag wees Hayut elke juridische hervorming die de bevoegdheden van het Hof zou beperken, van de hand.

De nieuwe regering heeft laten weten dat zij de selectieprocedure voor rechters wil hervormen. Momenteel worden rechters op alle niveaus geselecteerd door een comité dat gecontroleerd wordt door de rechters van het Hooggerechtshof. De plannen van de nieuwe regering zullen die macht afnemen van de rechters en in handen leggen van de verkozen Israëlische leiders, overeenkomstig het beginsel van de scheiding der machten zoals dat in de meeste democratieën wordt toegepast.

Hayut zei: "Onze trouw als rechters is aan het hele Israëlische publiek en aan elk individu dat daar deel van uitmaakt. Maar onze missie als de vertrouwelingen van het hele publiek is onmogelijk te vervullen zonder het behoud van de basisprincipes die het levensbloed zijn van elke gerechtelijke autoriteit in een democratie, en ik bedoel de onafhankelijkheid en de niet-juridische afhankelijkheid - zowel persoonlijk als institutioneel [van politici]."

Dezelfde dag waarschuwden rechtbankverslaggevers die zijn aangesloten bij Israëls juridische broederschap dat Hayut en haar collega's heel wat trucs in hun mouw hebben. En als zij de behoefte voelen om die toe te passen, zal dat zeer onaangenaam zijn voor de regering Netanyahu.

Het hoofd van Israëls Orde van Advocaten, Avi Himi, sloot zich aan bij de oproep aan een miljoen Israëli's om in opstand te komen tegen de nog niet gevormde democratisch gekozen regering om de democratie te redden.

Het is belangrijk op te merken dat er niets racistisch, homofoob of vrouwonvriendelijk is aan de door de regering geplande onderwijshervormingen. De kwesties in kwestie zijn vrijwel identiek aan die welke Amerikaanse ouders hebben gedwongen om in opstand te komen tegen hun lokale schoolbesturen over de wakkere indoctrinatie van hun kinderen.

De vermeende oorzaak van de oproep van links tot een burgeropstand is Netanyahu's regeerakkoord met Noam-partijleider Avi Maoz. Het platform van Noam is bijna volledig gewijd aan het beëindigen van de postzionistische indoctrinatie van Israëlische schoolkinderen. Die indoctrinatie vindt plaats via een weinig bekende afdeling van het Ministerie van Onderwijs, genaamd "De eenheid voor externe programma's en bevordering van partnerschappen".

De eenheid houdt toezicht op het uitbesteden van verrijkingsprogramma's aan NGO's. Volgens een onderzoek van Channel 14, houdt de overgrote meerderheid van deze NGO's zich bezig met programma's gerelateerd aan gender, feminisme, LGBT kwesties, Arabische minderheidsgemeenschappen, illegale immigranten, milieukwesties en andere rode knop onderwerpen voor woke organisaties. Een kleine minderheid van de NGO's houdt zich bezig met joodse of zionistische geschiedenis, religie of identiteit.

Volgens de coalitieovereenkomst tussen Likud en Noam heeft Netanyahu de eenheid overgedragen aan het kabinet van de premier, waar Maoz als onderminister verantwoordelijk zal zijn voor het toezicht op de programmering. Er zij op gewezen dat, volgens het rapport van Channel 14, onder de vertrekkende regering het aantal programma's van NGO's is gestegen van ongeveer 3300 tot meer dan 23000.

Het plan van Maoz is om de informatie over de betrokken organisaties openbaar te maken, zodat ouders weten wie betrokken is bij de opvoeding van hun kinderen en wat hun doelstellingen zijn. Netanyahu van zijn kant heeft sinds de verkiezingen herhaaldelijk verklaard dat de wettelijke rechten van Israëls LGBT-gemeenschap onder zijn regering ongewijzigd zullen blijven.

Met andere woorden, de hysterie die links aanwakkert is gebaseerd op valse beschuldigingen aan het adres van Netanyahu en zijn partners. Het doel is de regering te demoniseren en te delegitimeren nog voor zij is beëdigd en het land te destabiliseren voor de duur van haar ambtstermijn, terwijl het vermogen van de regering om beleid te maken of uit te voeren wordt ondermijnd, zowel door publieke actie als door opstand van Israëls bureaucratische elite in het leger, de juridische broederschap, het onderwijssysteem en de gemeenten. Deze inspanningen zullen op hun beurt door de media worden gelegitimeerd. [Inderdaad, ik zie nu alleen nog maar opinieartikelen tegen de regering met uitzondering van Arutz Sheva en IsraelHayom. wj]

De gevolgen van de campagne onder leiding van Lapid zijn in het buitenland al merkbaar. In de VS gebruiken de tegenstanders van Israël in het buitenlands beleid van Washington en in de Joodse gemeenschap de campagne om de regering Biden op te roepen een vijandig beleid jegens Israël te voeren.

In een opiniestuk dat vorige week in The Washington Post werd gepubliceerd, hekelden de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Israël Dan Kurtzer en de voormalige vredesgezant voor het Midden-Oosten Aaron David Miller de nieuwe regering in bewoordingen die identiek waren aan die welke door Lapid, Gantz en hun collega's werden gebruikt. Op basis van deze veroordelingen beschuldigden Kurtzer en Miller de nog te installeren regering als "democratisch verkozen, maar met antidemocratische waarden die schadelijk zijn voor de belangen van de VS."

Als gevolg daarvan riepen ze de VS op om een gedeeltelijk wapenembargo op te leggen aan Israël; Israël voor de antisemitische jakhalzen bij de V.N. en het Internationaal Strafhof te gooien; en Marokko, Bahrein, de VAE en Soedan te straffen voor het ondertekenen van normalisatie-overeenkomsten met Israël in het kader van de Abraham Akkoorden.

Lapid en zijn collega's gedragen zich als pyromanen die aanmaakhout, lucifers en kerosine verdelen. Maar ze lijken nog het meest op verwende kinderen die midden in een driftbui zitten.

Miller en Kurtzer zijn prominent aanwezig in liberale Joodse kringen die het Joodse leven in Amerika domineren. Hun boodschap werd opgepikt door hun collega's. Voormalig ADL Nationaal Directeur Abe Foxman vertelde The Jerusalem Post dat als de komende regering Netanyahu doorgaat met haar wettelijke hervormingsagenda en ander gepland beleid, hij Israël niet langer zal steunen.

De ADL en de Union for Reform Judaism hebben verklaringen uitgegeven waarin zij de komende regering veroordelen langs de lijnen die Lapid en zijn collega's op lasterlijke wijze hebben uitgezet.

Sinds de verkiezingen heeft Netanyahu slechts enkele interviews gegeven - allemaal aan buitenlandse media. In elk van zijn optredens wijdde Netanyahu een aanzienlijk deel van zijn opmerkingen aan het ontkrachten van de volstrekt valse aantijgingen van Lapid en zijn collega's. Zijn regering zal niet fascistisch, homofoob, vrouwonvriendelijk of racistisch zijn.

Bron: Lapid and friends use demonization to incite a civil war | Israel National News - Arutz Sheva