www.wimjongman.nl

(homepagina)


Gegevens liegen niet: mRNA-vaccins en de correlatie met mortaliteit door alle oorzaken

Marlies Dekkers spreekt met Drs. Robert Malone en Theo Schetters

Door Robert W Malone MD, MS - 2 augustus 2022

Tijdens mijn recente reis naar Nederland, interviewde Marlies Dekkers van De Nieuwe Wereld Podcast Dr. Theo Schetters en mijzelf. Die video, gemaakt voor een Nederlands publiek, staat momenteel (voorlopig) op youtube, maar het is onwaarschijnlijk dat hij op dat platform zal blijven staan [reeds verwijderd]. Daarom heb ik hem ook gedownload en op Rumble geplaatst, omdat ik van mening ben dat het onderwerp dat Theo en ik in dit interview behandelden belangrijk is. De gegevens en analyses die Theo onthult zullen hoogstwaarschijnlijk worden genegeerd door de corporate media, en waarschijnlijk ook worden gecensureerd door de grote tech-reuzen Meta/Facebook, Google/Alphabet, en Twitter. Maar dat betekent niet dat het niet verdient om openbaar gemaakt en besproken te worden. Theo is een zeer serieuze, goed opgeleide, verantwoordelijke viroloog, immunoloog en vaccindeskundige. Hij wordt in Nederland zeer gerespecteerd, en heeft de moed gehad die nodig is om in deze moeilijke tijden de waarheid te zoeken EN te melden.

Ik heb uit het podcast-transcript uittreksels van het laatste gedeelte van het interview hieronder overgenomen. [Vertaling in het Nederlands]

Achtergrond: Dr. Theo Schetters behaalde een PhD in Geneeskunde aan de Universiteit van Nijmegen in Nederland, en ontving een visiting scientist award van de Royal Society (Londen) om te werken aan malaria immunologie aan het National Institute for Medical Research in Mill Hill, Londen (UK). Van 1988 tot 2014 werkte hij bij Intervet International (Boxmeer, Nederland) waar hij een vaccin ontwikkelde tegen coccidiose bij kippen (Nobilis® Cox ATM) en een vaccin tegen Babesia-infecties bij honden (Nobivac® Piro). Hij is uitvinder van een verbeterde vaccinformulering tegen ziekten geassocieerd met Rhipicephalus-teek. Momenteel is hij directeur van ProtActivity, een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van vaccins tegen teken en door teken overgedragen protozoaire infecties. In 2004 ontving hij de Eremedaille van de Faculteit Farmacie van de Universiteit van Montpellier 1 in Frankrijk en werd hij Professeur Invité als erkenning voor zijn bijdrage aan langdurig onderzoek in samenwerkingsverband met het Laboratorium voor Cellulaire en Moleculaire Biologie van de Universiteit (hoofd Prof. Andre Gorenflot). Hij is redactielid van "Veterinary Parasitology, Trials in Vaccinology" (Elseviers Science Publishers) en "Parasitology" (Cambridge University Press).

Dr. Schetters is een uitzonderlijk, begaafd en zeer gerespecteerd vaccinoloog - laten we hopen dat zijn waarschuwingen niet in de wind worden geslagen door zijn regering en de wereldleiders op het gebied van de volksgezondheid.

Dit is een lang interview. Daarom heb ik het onderstaande transcript bewerkt om me te concentreren op zijn laatste studie, die statistisch de mogelijkheid test van een correlatie tussen de boostervaccincampagnes (in het 60+ jaar cohort) in Nederland en een overmatige sterfte door alle oorzaken. De hypothese komt er in feite op neer dat er een tijdelijke (in de tijd) statistische correlatie bestaat tussen de regionale vaccinopname en pieken in de overmatige sterfte aan alle oorzaken in het 60+-cohort van vaccinatieontvangers. De Nederlandse regering heeft een strategie gevolgd waarbij "boost"-doses van de genetische vaccins worden toegediend als regionale vaccinatiegolven, wat de mogelijkheid biedt om mogelijke correlaties te onderzoeken na sortering van de gegevens naar tijd en regio. Dit maakt een vorm van interne controle in de aanpak van de gegevensanalyse mogelijk, die kan worden gebruikt om de kracht van de analyse te vergroten. Theo heeft die gegevens nu naar de regering van Nederland gestuurd. Ik denk dat zijn studie wel eens een van de belangrijkste zou kunnen zijn die dit jaar beschikbaar komen, omdat de correlatie tussen de vaccins en de oversterfte in de geteste (60+ jaar) cohorten bijzonder sterk blijkt te zijn.

Ik kijk uit naar de indiening van deze resultaten, de beoordeling door vakgenoten en de publicatie ervan in een vaktijdschrift, hoewel ik ervoor op mijn hoede ben dat de politieke implicaties van zijn bevindingen het moeilijk kunnen maken om een redacteur te vinden die bereid is om de waarschijnlijke politieke tegenreactie te weerstaan. In de video en de transcripties geeft Theo een voorproefje van de gegevens waar hij nu op zit. Als deze gegevens en analyses verder onderzoek doorstaan, zoals ik denk dat ze zullen doen, zullen de bevindingen ofwel beleidsveranderingen afdwingen ofwel de onafhankelijkheid en integriteit van het mondiale volksgezondheidsbeleid en de beleidsmakers verder in gevaar brengen.

Uittreksels uit het transcript - (vanwege problemen met accent/tweede taal is het transcript niet 100% perfect, vergeeft u mij alstublieft eventuele fouten in zinsbouw en grammatica) - Dr. Theo Schetters

Dr. Theo Schetters: Wat we vanaf het begin wisten, was dat COVID (SARS-CoV-2) een zeer muterend virus was. Dus ik zei altijd, het is alsof je met je spuit achter het virus aan rent, dat van jou weg rent. En dus kun je de mutaties nooit bijhouden. En dat is eigenlijk wat we nu zien.

Dus ook Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid heeft gezegd dat mensen die twee keer gevaccineerd zijn met het originele vaccin, dat er op dit moment geen bescherming meer is. Dus dat is het officiële resultaat, dat aan de werkzaamheidskant (nul bescherming).

Dan zien we aan de veiligheidskant ook problemen. Dat is het moeilijkste deel, omdat men (de overheid) niet over de veiligheid wil praten. Er zijn zoveel mensen die contact met mij opnemen omdat ik in Nederland een soort van beroemdheid ben. Dus ik krijg e-mails en telefoontjes van mensen die zeer slechte ervaringen hebben gehad na vaccinatie.

En het trieste is dat, hoewel deze mensen gehoorzaamden aan de regels van de overheid en hen vertrouwden, nu ze deze vreselijke bijwerkingen hebben, de overheid niet wil luisteren. Weet je, ze zijn gewoon helemaal verwaarloosd. We praten er niet over. En dat is de situatie op dit moment.

Ik maak wel eens de vergelijking dat als er een moord is gepleegd en het lichaam in het meer is gegooid. En na een bepaalde tijd komt dat lichaam boven water, en dat is wat we nu zien gebeuren, en dat is een heel, heel moeilijk verhaal.

Deze vaccins zijn hier nu op de markt. Deze bedrijven verdienen ontzettend veel geld. Waarom doen deze bedrijven niet het onderzoek waar wij om vragen? Omdat nu, zoals we het er nu over, is er enig risico dat het je DNA verandert door deze technologie, dat onderzoek wordt gedaan door academici, door onderzoeksgroepen die het op vrijdagmiddag moeten doen, omdat niemand wil dat ze het doen (ze worden er niet voor betaald). En dat is wat er nu gebeurt. Wanneer zullen al deze bedrijven het geld en de middelen en alles hebben om dat wel te doen?

Dr. Robert Malone: ... Ik heb het allemaal gezien. De regel in de ontwikkeling van geneesmiddelen is dat als je in de farmaceutische industrie zit, je nooit een vraag stelt die je niet gedwongen bent te stellen, omdat je een antwoord kunt krijgen dat je niet leuk vindt.

Dr. Theo Schetters: Precies, ja.

Dr. Robert Malone: En dit is expliciet. De reden waarom de farmaceutische bedrijven het niet doen is dat het niet in hun financieel belang is om het te doen. En de regelgevers hebben gefaald om het te eisen, in het doen van hun werk, in het eisen dat FDA, EMA, vul maar in, dat doen. Oké? De wereldwijde regelgevende gemeenschap heeft gefaald in haar taak om aan te dringen op de juiste toepassing van de richtlijnen van het internationale comité voor harmonisatie en de EMA- en FDA-reglementen om erop aan te dringen dat de farmaceutische industrie haar werk doet. Dat is hoe het ecosysteem werkt. Farma zal die studies niet doen. En regeringen zullen die studies niet financieren tenzij er een dwingende functie is die zegt dat u die studies zult doen omdat we het er allemaal over eens zijn, en we, alle voorschriften en documentatie hebben die zeggen dat deze dingen gedaan hadden moeten worden.

Dr. Theo Schetters: Ja, precies.

Dr. Robert Malone: Er was een bewuste beslissing om de farmaceutische bedrijven niet te dwingen de dingen te doen die de voorschriften vereisen, waar we het allemaal al tientallen jaren over eens zijn...

Dr. Theo Schetters: Gewoon weggegooid.

Dr. Theo Schetters: Dus hoe gaan we deze boodschap aan het publiek brengen? De meeste mensen in Nederland zijn gevaccineerd. Het is iets van 75%. Dus je kunt ze niet bang maken door te zeggen dat je iets in je lichaam hebt dat het einde van je leven zal betekenen. Nee, want dat is wat ik probeer te zeggen. In alle eerlijkheid, het (de waarschijnlijkheid van overlijden toe te schrijven aan vaccin acceptatie) is niet zo sterk.

We weten dat het niet zo is dat iedereen doodgaat binnen een jaar nadat je bent ingeënt, maar een bepaald percentage van de mensen heeft hier grote problemen mee. En het punt is dat ik denk dat we hier open en eerlijk over moeten zijn, niet alleen vanwege de Corona-vaccins, maar omdat wat we zien gebeuren is dat deze technologie wordt geïntroduceerd als, nu we ze in Corona hebben gebruikt, en het is geaccepteerd, iedereen weet dat het mRNA vaccins zijn, weet je?

Dr. Robert Malone: Influenza. Monkeypox (mRNA vaccins komen eraan)

Dr. Theo Schetters: Precies. Dus, en dat is waar we tegen vechten, omdat we zeggen dat deze technologie niet volwassen is en misschien kan het in de toekomst iets doen, maar we zijn nu zeker niet op het punt om al die andere vaccins of varianten te ontwikkelen, zoals een Omicron-variant Corona-vaccin met dezelfde technologie die bekend is, omdat je het probleem niet hebt opgelost. En we hebben dat probleem. We hebben een probleem van mensen die sterven na vaccinatie. En ziek worden.

Dr. Robert Malone: Inclusief de kinderen.

Dr. Theo Schetters: Ja.

Dr. Robert Malone: En het hebben van gevolgen voor de reproductieve gezondheid.

Dr. Theo Schetters: Ja.

Marlies Dekkers: Dus wat weten we nu dan over de bijwerkingen? Dus is dit de toekomst. Klinkt verschrikkelijk voor mij. Maar in het heden, waar kunnen mensen zich bewust van zijn? Wat voor klachten die ze kunnen hebben of voor wat dat ze hier nu naar luisteren en denken 'wat nu?', heeft het misschien met het vaccin te maken.

Dr. Theo Schetters: Ja. Wel, en dat is het probleem met deze technologie omdat dit mRNA door je lichaam reist vanwege de formuleringen die ze gebruikt hebben.

Dr. Robert Malone: Waarvan de artsen te horen kregen dat dit niet het geval was.

Marlies Dekkers: Nee, het zou in de arm blijven.

Dr. Theo Schetters: Dus het heeft potentieel invloed op alle organen. En dat is wat de artsen nu zien, ze zien allerlei symptomen waarvan ze niet weten wat het is. En omdat de bijwerkingen niet slechts één bijwerking zijn, maar van alles kunnen zijn, komen ze op statistisch niveau heel moeilijk boven water. En daarom doen we analyses op de mortaliteit door alle oorzaken, want zeg nou zelf, oké, en als we niet weten wat er precies samenhangt met vaccinatie, natuurlijk, de stollingsproblemen, myocarditis, dat weten we wel, maar er zijn op dit moment veel meer dingen aan de hand. En daarom kijken we naar de sterfte door alle oorzaken, en in Nederland is het nu heel duidelijk dat er een goede correlatie is tussen het aantal vaccinaties dat aan mensen wordt gegeven en het aantal mensen dat binnen een week daarna overlijdt. Dus laten we zeggen dat we in deze week 10.000 vaccinaties hebben gegeven. Dan hebben we in deze week iets van 125 extra sterfgevallen in die week (Mijn opmerking - dat is gelijk aan 800 sterfgevallen per 100.000 of 1/800 in het 60+ cohort).

Marlies Dekkers: En wat voor gegevens gebruikt u dan?

Dr. Theo Schetters: Ik gebruik de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en van ons Rijksinstituut voor de Volksgezondheid. En het punt is dat hoewel zij dat elke week rapporteren, zij niet de grafieken rapporteren die wij maken. Dus wat zij doen is de cumulatieve opbouw van de mensen laten zien, het aantal mensen dat de vaccinatie heeft gekregen, de vierde injectie. Dus dan zie je een curve die omhoog gaat. Je ziet niet de verandering per week, maar als je een verandering per week berekent en je neemt dan de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waar ze je de oversterfte presenteren die dezelfde dynamiek volgt, zie je hetzelfde.

Marlies Dekkers: Dus als je meer vaccins hebt in die week, dan heb je ook meer oversterfte.

Dr. Theo Schetters: Precies. Ja.

Marlies Dekkers: Als je minder vaccins hebt in die week, dan heb je minder...

Dr. Theo Schetters: Minder sterfgevallen.

Marlies Dekkers: Ik krijg kippenvel.

Dr. Theo Schetters: Ja. En het punt is, natuurlijk, we krijgen niet de echte, wat wij noemen de granulaire gegevens, wat betekent dat we dit niet van persoon tot persoon hebben. Dit zijn groepscijfers. Dus die groep kreeg dat aantal vaccins. En in die leeftijdsgroep, zie je dit aantal aan oversterfte. Maar we weten niet of dit echt één op één gecorreleerd is. En daarom hebben we om meer gegevens gevraagd, omdat Ronald Meza zei - Ronald Meza is een professor in de statistiek en we hebben het hier besproken en gezegd, oké, geef ons die gegevens binnen een week.

We weten wat er gebeurt. Simpel. Maar we kunnen de (granulaire) gegevens niet krijgen. Dus dat laat ons achter met een correlatie, met een observatie. Maar ik denk dat het nu zo sterk wordt dat tenminste, als je het hebt over voorzorgsmaatregelen - dat is de manier waarop ze de vaccins verkochten, eigenlijk, ze verkochten ze als voorzorgsmaatregelen. Dus om ons veilig te houden. Dan zou ik zeggen, ik gebruik nu hetzelfde argument. Als ik deze correlaties zie, hoewel ik op dit moment geen causaliteit kan bewijzen, van een voorzorgsmaatregel, dan moet je zeggen laten we dit stoppen.

Dr. Robert Malone: Dus all-cause mortaliteit is de ultieme indicator voor dingen die we niet verwacht hadden. En dat is waarom we het altijd moeten doen in klinisch onderzoek. En toch hebben we weer, zoals zo veel andere dingen, het geleerde van decennia genegeerd en het belang van sterfte aan alle oorzaken ontkend.

Dr. Theo Schetters: Ja. Dus wat we hebben gedaan is dat we een aangetekende brief hebben geschreven aan de directeur van ons Instituut voor Gezondheid en hebben de resultaten gepresenteerd en mijn bezorgdheid hebben geuit. En gewoon met de vraag, uit voorzorg, heroverweeg alstublieft de vaccinatiestrategie omdat ik denk dat dit een echte waarschuwing is. En dus is het niet zo dat iedereen sterft. Eigenlijk doe ik een ruwe berekening het is 1 op 800, maar dan nog, maar ik bedoel, dit zijn dan vooral...

Dr. Robert Malone: 1 op 800 is een behoorlijk groot getal.

Marlies Dekkers: Het is een behoorlijk groot getal.

Dr. Robert Malone: De myocarditis incidentie wordt nu door sommige regeringen publiekelijk erkend als 1 op 5.000.

Dr. Theo Schetters: Ja, dat weet ik. En dus als ik het heb over, natuurlijk, de (booster) vaccinatiecampagne die nu aan de gang is, dat is het mooie in Nederland het wordt gedaan in campagne. Dus als je een gevaarsignaal hebt dat makkelijker naar boven komt... met een ...tijdvenster, dus je kunt makkelijk...

Marlies Dekkers: ... het opvolgen.

Dr. Theo Schetters: (De booster) Dat wordt alleen gegeven aan mensen van 60 plus leeftijd. Ja? Dus dat verklaart misschien waarom je een relatief hoog aantal hebt, omdat je ook de zeer oude hebt die (in hogere aantallen sterven door het vaccin).

Dr. Robert Malone: Dus dit is cruciaal, en dit was iets dat minstens een jaar geleden uit de vroege gegevens werd gehaald, en het was een van de logische fouten die ik had gemaakt en anderen hadden gemaakt, we bekritiseerden de CDC en deze andere openbare instanties voor het niet stratificeren van het risico van het virus, wat betekent dat de waarheid is dat vrijwel al het risico voor overlijden aan het virus is geïsoleerd in een zeer klein leeftijdsvenster van echt 65 jaar en ouder.

Ik heb samen met Peter Navarro opiniestukken geschreven waarin ik zei dat we onze vaccinatie alleen zouden moeten richten op die mensen die het het meest nodig hebben en dat we de rest van de bevolking meer weg zouden moeten laten doen wat Zweden uiteindelijk heeft gedaan, namelijk natuurlijke immuniteit verwerven en het vaccin sparen in plaats van de evolutie van ontsnappingsmutanten van het vaccin te stimuleren voor die mensen die dit het meest nodig hebben.

En toen kwamen de gegevens aan het licht dat niet alleen het risico van het virus gestratificeerd is naar leeftijd, maar dat ook het risico van het vaccin gestratificeerd is naar leeftijd. En als je die leeftijdsstratificatie analyse doet, wat normaal gesproken wordt gedaan, maar voor ons verborgen is gehouden, dan ontdek je dat de bijwerkingen zich ook concentreren bij deze mensen die ouder zijn, die onderliggende aandoeningen hebben. En dat lijkt erop, van wat ik van u leer, dat dit signaal van oversterfte dat u ontdekt en dat correleert met de inentingscampagnes, ook gestratificeerd kan zijn naar leeftijd. En dat zou volledig consistent zijn met alle andere gegevens.

Dr. Theo Schetters: Dat is waar. Dus als ik het opsplits in drie leeftijdsgroepen, dan zie je dat het grootste deel van de sterfte in de plus 80 is.

Dr. Robert Malone: Wat jammer is want zij hebben het het meest nodig.

Dr. Theo Schetters: Precies.

Dr. Robert Malone: Maar we kunnen niet wegkijken van de waarheid,

Dr. Theo Schetters: Maar, Robert, op dit moment, hebben ze nog steeds vaccinatie nodig? Omdat we praten over Omicron, we praten over een goed niveau van kudde immuniteit hier. En dus wat is het risico nu voor de mensen van die leeftijden?

Dr. Robert Malone: Dat is de reden waarom (onder andere dingen die ik vertegenwoordig) ik sta als de voorzitter van de Internationale Vereniging van Artsen en Medische Wetenschappers. Dus wij zijn een 17.000 die alleen artsen en medische wetenschappers zijn, allemaal geverifieerd, geen verpleegkundigen, niet omdat we niet van verpleegkundigen houden, maar het heeft te maken met de positionering ten opzichte van de pers en de berichtgeving. Dus dat is de basis voor onze organisatie.

Maanden geleden hebben we een persconferentie gegeven met een duidelijke, ondubbelzinnige verklaring die te vinden is op www.globalcovidsummit.org, waarin we een duidelijke, ondubbelzinnige verklaring aflegden. Naar onze mening, als organisatie, moeten deze vaccins worden teruggetrokken. Ze zijn niet langer gerechtvaardigd op basis van een risico-batenverhouding. En als de persoon die verantwoordelijk is voor het ontstaan van deze technologie, word ik vaak bekritiseerd. Heb ik niet beseft wat ik aan het doen was? En ik kon op geen enkele manier weten dat de normale normen voor reglementaire ontwikkeling, testen en klinische tests zouden worden omzeild.

Maar ik sta hier als iemand die intieme, gedetailleerde kennis heeft van de technologie en de risico's en voordelen, de aard van de formuleringen, de rol van de pseudouridine, al die dingen.

Het is mijn mening en die van de organisatie die ik vertegenwoordig, dat de gegevens nu voldoende duidelijk zijn dat, naar onze mening, de voortdurende campagne voor vaccinatie niet langer gerechtvaardigd is.

Dr. Theo Schetters: Mee eens.

Dr. Robert Malone: En verder is het onze mening dat vroegtijdige (multi-drug) behandeling levens redt. Dat we nu een breed spectrum van vroege behandelingsopties hebben. Alle aanvallen in de pers over ivermectine of hydroxychloroquine. Zelfs als je die allemaal buiten beschouwing laat, zijn er genoeg andere middelen. De nieuwe middelen, monoklonale antilichamen. Veel dingen. Waar het om gaat is dat onze ouderen, onze mensen met een hoog risico onmiddellijk toegang hebben tot geneesmiddelen.

Dr. Theo Schetters: Precies.

Dr. Robert Malone: Als ze symptomen ontwikkelen. Net als de President. Net als Tony Fauci. Dezelfde standaard zou moeten gelden voor elk van onze hoog risico individuen. Maar evenzo moeten we niet doorgaan met dit 'alles verdient dezelfde hamer'.

Marlies Dekkers: One size fits all.

Dr. Robert Malone: Zoals Paxlovid, waarmee een recente Science magazine op-ed duidelijk schetst dat deze protease inhibitor strategie tegen de belangrijkste protease, die het mechanisme van Paxlovid is, zeer vatbaar is voor virale evolutionaire ontsnapping.

Dr. Theo Schetters: Drug escape.

Dr. Robert Malone: En wij nemen dat waar. En het was een bekend risico met protease remmers. Het is een bekend risico met HIV protease inhibitors. We weten dat we al deze wetenschap kennen. Ik zat in het comité van het NIH, de Stichting van het NIH genaamd het ACTIV Comité, gedurende de tijd dat deze medicijnen werden getest, de ACTIV proeven. En het werd toen expliciet erkend dat deze één-agent strategie een totale opzet was voor evolutionaire ontsnapping van het virus. Je weet dit als viroloog. En wat dat betekent is niet dat we de drugs niet als enkelvoudige agent zouden moeten gebruiken.

Dr. Theo Schetters: Nee, maar in combinatie.

Dr. Robert Malone: We moeten ze in combinatie gebruiken en we moeten ze selectief gebruiken voor de mensen die ze het meest nodig hebben. En we hebben Pfizer, de fabrikant, die de klinische proeven met Paxlovid bij mensen met een normaal risico stopzette omdat het niet werkte. Het was niet effectief bij mensen met een gemiddeld risico. Oké? Dus we hebben meerdere lijnen van bewijs dat men niet blindelings dit medicijn moet gebruiken elke keer als iemand geïnfecteerd raakt, we moeten deze dingen verstandig gebruiken.

Dr. Theo Schetters: Ja. Zoals je moet doen met vaccins.

Dr. Robert Malone: Gewoon zo.

Marlies Dekkers: Oké. Dank u beiden enorm. Ik denk dat het voor mij een heel leerzaam gesprek was. Dat was het ook. En dank u voor uw tijd en dank u voor uw komst naar Nederland.

Dr. Robert Malone: Mijn genoegen, en dank u voor de gelegenheid om hier te zijn en van u allen te leren. En ik ben zo dankbaar om te leren van uw moed en uw werk. Ik voel zeker mee met de academische tegenwerking en de tegenwerking van de media en de censuur en propaganda en laster en misleiding die zo velen van ons hebben ervaren, maar ondanks dat alles blijft u moedig. En daar dank ik u voor. Ik eer u.

Dr. Theo Schetters: Dank je, Robert. Dat is wederzijds hetzelfde. Je bent een inspiratie voor een heleboel van ons.

Dr. Theo Schetters: Ja, inderdaad.

Marlies Dekkers: Dank u beiden.

Dr. Theo Schetters: Dank u zeer.

Nu ook op Rumble met Nederlandse ondertiteling: https://rumble.com/v1ehjxn-dr-robert-malone-and-dr-theo-schetters-mrna-vaccins-and-the-rise-of-the-all.html

Bron: Data doesn't lie: mRNA-vaccines and correlation to all-cause mortality