www.wimjongman.nl

(homepagina)


Dank God voor Yeshua! - Jom Kippoer

Door Howard Bass - 3 oktober 2022

Dank God voor Jezus/Yeshua/Yasua, want Hij redt ons van [Gods] komende toorn! (Handelingen 2:38-40; 1Thes 1:9-10)

Wij leren van de moedim, de aangewezen heilige dagen en tijden die YHVH, de Schepper en Verlosser, aan Israël gaf, dat zij getuigen en spreken van het verlossende plan van de Heer voor alle mensen uit elke natie en etnische groep.

Tenzij wij onze geest vernieuwen om ons naar Zijn wil en Zijn doel te voegen, zullen wij schuldig zijn voor Hem en Zijn oordeel ontvangen. Er is veel lijden in de wereld, vaak ook onder onze eigen mensen en geliefden.

Jezus kwam om onrechtvaardig te lijden voor ons, die Zijn vijanden waren. Hij is ook de onschuldige zondebok van Jom Kippoer, die "schuldig" werd vanwege onze zonden en goddeloosheid. (Lev 16; 2Cor 5:21) Hij krijgt de schuld van alles wat niet goed is in de wereld door onze eigen beoordeling. Nu wij uitverkoren zijn om kinderen van onze Vader in de hemel te worden (Joh 1:10-13), moeten wij ons hart en onze geest ervoor hoeden ontrouw te zijn aan Hem, die alleen rechtvaardig is.

Wij zijn pelgrims en reizigers in deze wereld, terwijl wij op weg zijn naar het eeuwige thuis in het huis van onze Vader. Dan en daar... zal grote vreugde zijn met onze Heer en Heiland voor altijd! Onze missie van de Messias/Christus is om dit goede nieuws met anderen te delen, zodat ook zij zich bekeren van hun ongeloof en gered worden.

Voordat we Yeshua/Jezus kenden, zagen we de dingen vanuit ons perspectief. Nu, als we Hem kennen, moeten we de dingen leren zien vanuit Gods perspectief.

Laten we in deze tijd van Yom haKippurim/Dag van Verzoening, die getuigt van de komende Dag van de HEER, bidden dat meer Joden, meer Arabieren, meer wie dan ook de enige ware God zullen vrezen, en in Hem zullen geloven, en hun zonden vergeven zullen krijgen.

Op die komende Dag zal YHVH God degenen die de Zijnen zijn, scheiden van degenen die dat niet zijn. Hij zal onderscheid maken tussen de kinderen van het licht en de kinderen van de duisternis. Laat ieder van ons ervoor zorgen wie we zijn.

Loof God voor Jezus!

Bron: Thank God for Yeshua! — Yom Kippur » Kehila News Israel