www.wimjongman.nl

(homepagina)


De Covid-cultus en de Tien Geboden

Wie is je ultieme Heer en meester - en beschermer?

3 februari 2022 - door Rabbi Chananya Weissman

In juni van 2020 schetste ik hoe zelfbenoemde "progressieven" 0 tegen 10 staan als het aankomt op de Tien Geboden (Bron: zie het artikel hier). De opkomst van de covid-cultus sindsdien smeekt om een blik op hoe het de volgelingen vergaat met deze fundamentele mitswa's. (Degenen die lid zijn van beide groepen kunnen gaan voor een dubbele whammy.)

1) Ik ben de Heer uw God.

Dit gebod is eenvoudigweg een verklaring. Het bestaan en de heerschappij van God is zo duidelijk dat het beneden Hem zou zijn om ons zelfs maar te gebieden het te erkennen. God identificeert Zichzelf eenvoudigweg, en de verplichting om deze meest fundamentele waarheid te erkennen is zelfbegrepen.

Geïntroduceerden in de covidische cultus moeten hun erkenning van God bij de deur achterlaten, ervan uitgaande dat zij Hem ooit herkend hebben om mee te beginnen. Er zijn zeker "religieuze" mensen die zich bij de sekte hebben aangesloten, maar zij erkennen andere autoriteiten als hun uiteindelijke heren en meesters, terwijl zij God terzijde schuiven. Deze andere autoriteiten beweren namens God te spreken, maar in werkelijkheid trachten zij Hem te verdringen als de scheidsrechter van objectieve waarheid en moraliteit. Zij beslissen wie zal leven en wie zal sterven. Zij beslissen wiens recht om in zijn levensonderhoud te voorzien "essentieel" is, en wie een nutteloze eter is.

Covide sekteleden zijn misleid om te geloven dat zij in deze wereld niet kunnen overleven tenzij zij zich voor altijd onderwerpen aan medische dictaten. God zal hen niet op een andere manier beschermen. Het prachtige lichaam waarin Hij onze ziel heeft geplaatst kan op geen enkele andere manier gezond blijven. Daarom heeft niemand het recht om te vertrouwen op God en het prachtige lichaam dat Hij in Zijn oneindige wijsheid voor ons heeft geschapen. Wij moeten andere heren hebben die over ons waken en te allen tijde over ons heersen om te kunnen overleven.

Voor covid-cultisten heeft God geen praktische rol in ons leven, en kan hij net zo goed God Emeritus worden genoemd.

2) Gij zult geen andere goden hebben. Gij zult geen beeld maken en het aanbidden.

Zelfs degenen die nog een greintje vertrouwen in God hebben, hebben zich ook aan andere goden ondergeschikt gemaakt. Naast de bovengenoemde heren en meesters, aanbidden zij de god van de "wetenschap". Dit is niet de wetenschap van de natuur van God, maar de wetenschap van het vervangen van de natuur door kunstmatige vervangers. Het is de wetenschap van het zingen van hymnen aan vaccins en het uitvoeren van heidense rituelen.

Dan zijn er de maskers, die ook hun wortels hebben in oude afgoderij. Hovaardige sekteleden geloven dat maskers ziekten kunnen afweren, hoewel zij dat duidelijk niet kunnen en in feite mensen op vele manieren schaden. Alleen al het beeld van maskers op de gezichten van mensen geeft covïde sekteleden een gevoel van veiligheid en zekerheid. Ze dragen maskers zelfs als dat volgens hun eigen science fiction geen zin heeft. Ze gillen van angst en koken van woede als ze een bloot menselijk gezicht tegenkomen - het gezicht dat geschapen is naar het beeld van God.

3) Gij zult Mijn naam niet vals/ijdel aanroepen.

Covidische sekteleden roepen Gods naam alleen aan om hun sektarisch gedrag te vergoelijken. Hun geloof in God is gecoöpteerd door charlatans die hen met religieuze retoriek bestoken en weigeren vragen te beantwoorden. God wil dat zij luisteren naar alles wat de "deskundigen" zeggen, en de valse profeten verkondigen die op de loonlijst van diezelfde "deskundigen" staan. Deze ellendige nepperds hebben gezegd dat zelfs als de crapcines tientallen miljoenen mensen doden - meer dan wij in de Holocaust verloren - wij het toch moeten pikken, want de grote rabbijnen hebben gesproken! Dat is de wil van God!

Wie werkelijk met God verbonden is, deinst onmiddellijk terug voor deze verbastering van Zijn woord. Als God onze Heer is, hebben wij geen blinde gehoorzaamheid, voor niemand, zeker niet voor hen die ons bevelen de waarheid en het leven in Gods naam te laten varen.

4) Neem de Sjabbat in acht.

De essentie van Sjabbos is de erkenning dat God de wereld schiep en de Meester is van de hele schepping. Het is duidelijk dat dit onverenigbaar is met de covidische cultus.

Valse profeten zijn nog een stap verder gegaan en hebben Joden aangemoedigd om Shabbos te schenden om de opnamen te maken. De Joodse wet staat toe dat men Shabbos schendt om een leven te redden. De valse profeten sporen ons aan om Shabbos te schenden om een leven te saboteren.

5) Eer je vader en moeder.

Covid sekteleden gooiden dit zo uit het raam. Het is niet genoeg dat ze hun ouders hebben overgehaald en onder druk gezet om een doodsprik te nemen. De meest toegewijde sekteleden hebben de banden verbroken met ouders die weigerden de injecties te nemen. Dit is geen harde liefde, maar wreed emotioneel misbruik. (Ze zullen op hun beurt verraden worden door hun eigen kinderen, als ze allemaal lang genoeg leven).

6) Niet doden.

Geen commentaar nodig.

7) Pleeg geen overspel.

Dit is weliswaar een beetje vergezocht, maar niet te veel. Sjmoeël I 2:22 stelt dat de zonen van Eli, de Kohen Gadol, sliepen met de vrouwen die offers brachten naar het Misjkan. Chazal leren ons dat zij niet letterlijk zo'n zware zonde begingen. Zij vertraagden echter de offers van vrouwen die pas bevallen waren, waardoor de vrouwen zonder rechtvaardiging gescheiden bleven van hun echtgenoten. De Torah veroordeelt hen daarom alsof zij overspel pleegden.

De hogepriesters van de covidische cultus hebben op vele manieren huwelijken verwoest en gezinnen uiteen doen vallen. Als de zonen van Eli vergeleken kunnen worden met overspeligen, dan zijn de sekteleden als serieverkrachters.

8) Steel niet.

De hogepriesters hebben onze vrijheden gestolen, inclusief de mogelijkheid van zovele mensen om in hun levensonderhoud te voorzien. Ze hebben boetes opgelegd voor het overtreden van hun tirannieke regels, belastingen verhoogd om het volk leeg te laten bloeden, en zelfs mensen op eigen kosten gevangen gezet in "hotels" en "kampen". Ze hebben ook tekorten aan basisvoorzieningen gecreëerd en een extreme inflatie veroorzaakt. Ze hebben het onmogelijk gemaakt voor de gemiddelde mens om rond te komen, en ze hebben het met opzet gedaan.

Er is nog een ander niveau. Chazal leren dat dit gebod in werkelijkheid niet verwijst naar het stelen van geld, maar het stelen van mensen - ontvoering, slavernij, en mensenhandel. De hogepriesters van de covidische cultus hebben in wezen ons land veranderd in grote gevangenissen, waar al onze bewegingen beperkt zijn. Ze hebben gewone burgers en normaal menselijk gedrag veranderd in criminele overtredingen. Is het arresteren van gewone mensen voor het uitvoeren van normaal menselijk gedrag, hen met geweld wegvoeren, en hen opsluiten geen overtreding van dit gebod?

Chazal leren ons dat dit een halsmisdaad is.

Dit staat los van de geloofwaardige beschuldigingen dat de hogepriesters van de covidscultus zich bezighouden met echte mensenhandel, met een speciale interesse in kinderen...

9) Wees geen valse getuige tegen uw medemens.

Samenzweringstheoreticus. Anti-vaxxer. Anti-wetenschap. Niet luisteren naar de rabbijnen. Onwetend. Egoïst. Gek. Leugenaar. Niet geloofwaardig. Ongegrond. Verspreidt verkeerde informatie. Moordenaar. Terrorist.

Heb ik iets gemist?

10) Begeer de bezittingen van uw medemens niet.

U zult niets bezitten, en zij zullen gelukkig zijn.

*

Samenvattend, covidistische sekteleden overtreden alle Tien Geboden. Dit zijn de meest fundamentele misdaden tegen God en de mens, waar de hele beschaving op rust. Zij die verstrikt zijn geraakt in deze sekte moeten deze verlaten en terugkeren tot God. Degenen die de sekte leiden moeten ontmaskerd en ten val gebracht worden.

Dan zal er ware vreugde op aarde zijn.

Rabbi Chananya Weissman is de auteur van honderden artikelen en zeven boeken over een breed scala van onderwerpen. Hij is ook de regisseur en producent van een documentaire, Single Jewish Male, en een serie korte films. Zijn werk is te vinden op chananyaweissman.com en rumble.com/c/c-782463. Hij kan gecontacteerd worden op endthemadness@gmail.com.

Bron: The Covid Cult and the Ten Commandments | Frontpagemag