www.wimjongman.nl

(homepagina)


Columbus en de wederkomst

Door Hal Lindsey 17 oktober 2922

()

We hebben zojuist gevierd wat wel eens een van de laatste Columbusdagen ooit zou kunnen zijn. Christoffel Columbus was een complex man - noch een perfecte held, noch een monster. Hoe je persoonlijk ook over hem denkt, het is onmogelijk om zijn invloed op de wereldgeschiedenis volledig te doorgronden. Toen hij op 12 oktober 1492 op de Bahama's aankwam, botsten twee werelden, en geen van beide zou ooit nog hetzelfde zijn. Zijn reis leidde tot onuitsprekelijk lijden en onrecht, maar ook tot een verbluffende vooruitgang in een verbazingwekkend aantal menselijke inspanningen. Maar dat alles is klein vergeleken met een van zijn doelen. Ik heb het niet over het vinden van een westelijke zeepassage van Europa naar Azië. Ik heb het over zijn verlangen om de terugkeer van Jezus Christus te vergemakkelijken.

Volgens de bekende historica Carol Delaney, auteur van Columbus and the Quest for Jerusalem, "weet iedereen dat Columbus goud probeerde te vinden, maar men weet niet waar het goud voor diende: om een kruistocht te financieren om Jeruzalem terug te veroveren op de moslims voor het einde van de wereld. Veel mensen in die tijd dachten dat de apocalyps eraan kwam, vanwege alle tekenen: de pest, hongersnood, aardbevingen, enzovoort. En men geloofde dat Jeruzalem voor het einde weer in christelijke handen moest zijn, zodat Christus in het oordeel kon terugkeren."

Columbus geloofde vurig in de wederkomst van Jezus, maar de katholieke kerk leerde dat zij Israël had vervangen in Gods plannen. Dat betekende dat Christenen, en niet Joden, Jeruzalem moesten controleren om de oude profetieën uit te laten komen.

Als je daarentegen kijkt naar wat de Bijbel precies zegt, kom je tot een andere conclusie. Als je gelooft dat God Zijn woord houdt aan het volk aan wie Hij het gaf, dan weet je dat Israël Jeruzalem moet beheersen om de profetieën in vervulling te laten gaan. God deed specifieke beloften aan de fysieke afstammelingen van Abraham, Izaäk en Jakob. En Hij zal Zijn woord houden.

Stel, je belooft iemand een nieuwe auto te kopen. Zou uw belofte worden vervuld als u ervoor koos om die auto aan iemand anders te geven? Natuurlijk niet. Romeinen 11:1 (NKJV) zegt: "Heeft God zijn volk verstoten? Zeker niet!"

Kijk naar Jeremia 31:37 in de New Living Translation. "Dit is wat de Heer zegt: 'Zoals de hemelen niet kunnen worden gemeten en de fundamenten van de aarde niet kunnen worden onderzocht, zo zal Ik niet overwegen hen weg te werpen vanwege het kwaad dat zij hebben gedaan.' Ik, de Heer, heb gesproken!"

Veel Bijbelgeleerden uit het verleden waren er zeker van dat de Kerk Israël verving, omdat Juda noch Israël als een echte natie bestond van 115 na Christus tot 1948. En ze waren er zeker van dat het nooit meer zou bestaan. Geen enkele natie was ooit bijna 2000 jaar verdwenen en dan plotseling weer verschenen met de bloedlijnen intact. Maar dat is wat er met Israël gebeurde. God zei dat Hij Israël zou herscheppen als een natie met de werkelijke afstammelingen van Abraham, Izaäk en Jakob. En dat deed Hij.

De Bijbelprofetie over de terugkeer van Jezus vereist dat niet de christenen Jeruzalem controleren, maar Israël. Dat gebeurde in 1967. God zei dat Hij Jeruzalem aan Israël zou teruggeven. En dat deed Hij.

Columbus heeft wat informatie door elkaar gehaald. Maar het is boeiend te weten dat christelijke mannen en vrouwen door de eeuwen heen uitkeken naar de terugkeer van Jezus. Het is nog spannender om te beseffen dat we leven in een tijd waarin er niet slechts hier en daar een paar tekenen zijn, maar een samenloop van tekenen, waaronder de wedergeboorte van Israël en hun herovering van Jeruzalem.

God houdt zijn woord. In het geval van Israëls wedergeboorte hield Hij Zijn woord in iets groots en schijnbaar onmogelijks. Dat moet ons vertrouwen geven dat Hij ook zijn beloften aan ons zal nakomen - zelfs als ze onmogelijk lijken. Vergeet nooit wat Jezus zei in Mattheüs 19:26. "Bij God zijn alle dingen mogelijk."

Bron: Hal Lindsey