www.wimjongman.nl

(homepagina)


We staan op het punt getuige te zijn van een belangrijke stap in de richting van een cashloze maatschappij.

11 december 2022 - door Michael Snyder

()

De oorlog tegen contant geld is zojuist naar een geheel nieuw niveau gegaan. Toen ik hoorde dat de Europese Unie van plan was om alle contante transacties van meer dan 10.000 euro volledig te verbieden, kon ik het maar moeilijk geloven. Er doen tegenwoordig zoveel wilde geruchten de ronde op internet, dus ik was niet van plan hierover te schrijven tenzij ik het kon bevestigen. Helaas is dit specifieke gerucht heel reëel. Onder het mom van de bestrijding van "het witwassen van geld en de financiering van terrorisme" zal de Europese Unie alle contante betalingen van meer dan 10.000 euro volledig verbieden. Het volgende komt van de officiële website van de Raad van de Europese Unie...

Door grote contante betalingen te beperken, maakt de EU het criminelen moeilijker om vuil geld wit te wassen. In de hele EU geldt een maximumgrens van 10.000 euro voor contante betalingen. De lidstaten kunnen desgewenst een lagere bovengrens opleggen.

Dit betekent dus dat de bovengrens in sommige landen veel lager zou kunnen liggen dan 10.000 euro.

Maar in plaats van dit als een belangrijke stap in de richting van een cashloze samenleving te zien, probeert de EU te beweren dat het allemaal om terrorismebestrijding gaat.

Zbyněk Stanjura, de minister van Financiën in Tsjechië, heeft het volgende gezegd over deze komende verandering...

Terroristen en degenen die hen financieren zijn niet welkom in Europa. Om vuil geld wit te wassen, moesten criminele personen en organisaties mazen zoeken in onze bestaande regels, die al vrij streng zijn. Maar het is onze bedoeling deze mazen verder te dichten en in alle EU-lidstaten nog strengere regels toe te passen. Grote contante betalingen van meer dan 10.000 euro worden onmogelijk. Proberen anoniem te blijven bij het kopen of verkopen van crypto-activa wordt veel moeilijker. Verstoppen achter meerdere lagen van eigendom van bedrijven zal niet meer werken. Het zal zelfs moeilijk worden om vuil geld wit te wassen via juweliers of goudsmeden.

Ondertussen overweegt de Europese Centrale Bank actief om een "digitale euro" in te voeren. Het volgende komt van de officiële website van de Europese Centrale Bank...

Wij werken samen met de nationale centrale banken van de eurozone om te onderzoeken of het mogelijk is een digitale euro in te voeren. Het zou een digitale munt van de centrale bank zijn, een elektronisch equivalent van contant geld. En het zou een aanvulling zijn op bankbiljetten en munten, waardoor mensen een extra keuze hebben over hoe te betalen.

Is dat niet handig?

Terwijl ze contant geld weghalen bij de bevolking, blijkt dat ze al werken aan de vervanging.

Ongelooflijk, de ECB heeft zelfs het lef om te beweren dat deze nieuwe digitale munt "als contant geld" zal zijn...

Een digitale euro zou een elektronisch betaalmiddel zijn dat iedereen in de eurozone zou kunnen gebruiken. Het zou veilig en gebruiksvriendelijk zijn, zoals contant geld vandaag de dag is. Als centraal bankgeld uitgegeven door de ECB zou het anders zijn dan "privégeld", maar je zou ook een kaart of een telefoonapp kunnen gebruiken om met digitale euro te betalen.

Ja, je zult het net zo kunnen uitgeven als contant geld.

Maar in tegenstelling tot contant geld zullen de autoriteiten met een digitale euro kunnen volgen wat u ermee koopt en verkoopt.

Zou dat niet geweldig zijn?

Trouwens, de Federal Reserve werkt momenteel ook aan een digitale munt.

En dit gebeurt allemaal terwijl de private cryptocurrency industrie om ons heen implodeert.

Velen geloofden dat gedecentraliseerde cryptocurrencies de toekomst van de handel zouden zijn, maar de centrale banken zouden dat nooit toestaan.

In plaats daarvan lijken ze ons allemaal te willen dwingen tot een cashloos raster, waarin iedereen digitale valuta gebruikt die door hen worden uitgegeven.

Het behoeft geen betoog dat veel mensen op hun hoede zijn voor elke stap in de richting van een cashloze maatschappij, omdat zij geloven dat dit deel uitmaakt van het "eindtijdscenario" dat in de Bijbel wordt beschreven. Volgens een recent onderzoek is ongeveer 39% van alle Amerikanen ervan overtuigd dat we nu in de "eindtijd" leven...

Bijna twee op de vijf Amerikanen, waaronder de helft van de zelfbenoemde christenen en een kwart van de niet-gelovigen, zijn het erover eens dat "we in de eindtijd leven", aldus een nieuwe studie.

Dat is ongeveer 39% van de Amerikanen die geloven dat we in de Eindtijd leven, volgens Pew Research, uitgelicht door Lifeway Research.

Andere onderzoeken hebben soortgelijke resultaten opgeleverd.

Dit zou voor niemand van ons een verrassing moeten zijn, want de wereldwijde gebeurtenissen zijn de laatste jaren duidelijk uit de hand gelopen. Op dit moment publiceren zelfs seculiere websites artikelen over de stijgende populariteit van "apocalyptische scenario's"...

Het valt niet te ontkennen dat de apocalyps momenteel een moment heeft, cultureel en politiek gezien. Het kan gedeeltelijk worden gedreven door de pandemie en de angst voor klimaatverandering. Dat zijn actuele, angstaanjagende apocalyptische plagen. De oorlog in Rusland heeft ook alarmbellen doen rinkelen bij bepaalde evangelischen, want er was een traditie in de Koude Oorlog om het land, op verschillende manieren, te vereenzelvigen met Gog of Magog.

Toen ik Slate zulke dingen zag bespreken, moest ik grinniken.

Maar dit is waar we zijn.

Zo ongeveer elke dag vinden er meer gekke dingen plaats die letterlijk nooit eerder zijn gebeurd. Bijvoorbeeld, ik kwam eerder vandaag het volgende verhaal tegen...

De afgelopen 12 maanden hebben wetenschappers een energie-uitbarsting van 50 seconden op meer dan een miljard lichtjaar afstand bestudeerd die de manier waarop we begrijpen hoe sterren leven en sterven kan veranderen.

In december 2021 raakte een enorme energie-uitbarsting de atmosfeer van de aarde. De bron was een gammaflits - een van de krachtigste explosies in het heelal - maar niet zomaar een gammaflits.

Een wetenschapper zei destijds dat de gebeurtenis - genaamd GRB 211211A - "anders lijkt dan alles wat we eerder hebben gezien".

Naarmate de tijd verstrijkt, worden de dingen alleen maar vreemder.

Als je hebt gewacht op een "terugkeer naar normaal" leven, kun je nu stoppen.

Dat gaat gewoon niet gebeuren, en ik geloof dat de wereldwijde gebeurtenissen in het begin van 2023 nog sneller zullen gaan.

Bron: We Are About To Witness A MAJOR Move Toward A Cashless Society