www.wimjongman.nl

(homepagina)


Open brief aan de Canadese truckers.

Dit zijn mijn waarheden, en ik geloof dat ze vanzelfsprekend zijn.

Robert W Malone MD, MS - 10 februari 2022

Mijn naam is Robert Malone, en ik ben een in de Verenigde Staten gevestigde arts en wetenschapper.

We staan allemaal op de schouders van reuzen [die vóór ons gedacht hebben]. De simpele waarheden zijn het belangrijkst. Eerlijke woorden, gesproken vanuit het hart, kunnen de wereld veranderen.

We hadden de volksgezondheidsreactie op SARS-CoV-2 en COVID-19 niet moeten politiseren.

En Justin Trudeau had zich moeten concentreren op het beheersen van de feitelijke grondwaarheid van COVID-19 in plaats van het script te volgen dat hem werd aangereikt door de leiding van het World Economic Forum.

Ik ben nu een arts en een wetenschapper, en ik ben hoog opgeleid en ervaren in het ontwikkelen van vaccins en andere medicijnen.

Maar ik ben ook timmerman en boerenknecht geweest, en ik werk nog steeds op mijn boerderij. Ik rijd op een GMC dually diesel dieplader, een Kubota landbouwtractor, en kan een schranklader besturen of een team Percheronpaarden drijven. Ik heb mijn Percheron veulens getoond op de Royal Winter Fair. Volgens de oorspronkelijke betekenis ben ik een wegvervoerder.

Ik kom naar je toe met een open hart, toegewijd aan genezing, en breng drie eenvoudige woorden.

Integriteit. Waardigheid. Gemeenschap.

Dit zijn drie eenvoudige woorden die als bellen rinkelen in het hart van eerlijke mensen.

Benito Mussolini zei ooit: "Fascisme zou beter corporatisme genoemd kunnen worden, omdat het de fusie is tussen de staat en de macht van bedrijven."

In de acties van de regeringen van Ottawa en Canada kunnen we nu duidelijk het voorheen verborgen gezicht zien van het wereldwijde fascistische totalitarisme, waarmee ik de fusie bedoel van de macht van grote bedrijven met de macht van de Staat - zoals het facisme door Mussolini is gedefinieerd.

We zien nu schokkende signalen van wanhoop van onze globalistische, corporatistische tegenstanders. De incompetentie van de Partij van Davos wordt voor iedereen duidelijk.

1) Voor de eerste keer kunnen we duidelijk zien dat ze bereid en in staat zijn samen te spannen met Silicon Valley om het banksysteem te bewapenen tegen ons.

10 miljoen US dollar uit een politieke fondsenwervingscampagne halen is iets wat de meesten van ons zich twee jaar geleden niet hadden kunnen voorstellen.

Het is duidelijk dat dit averechts heeft gewerkt, omdat het aan iedereen heeft laten zien dat er een onnatuurlijke coördinatie bestaat tussen de overheid, de informatietechnologiesector en de banken.

En nu hebben we direct videobewijs van deze samenspanning van de beruchte Zoom call opname die de betrokkenheid van de regering en de burgemeester van Ottawa documenteert.

2) De censuur neemt toe, en onze tegenstanders proberen het niet langer echt te rechtvaardigen.

De aanvallen op Joe Rogan zijn echt een wanhoopsdaad.

De aanval op het meest geliefde media-icoon in Noord-Amerika heeft zoveel keerzijde en toont opnieuw aan dat ze coördineren.

WIST JE DAT SPOTIFY EN MODERNA DEZELFDE GROOTSTE INVESTEERDER HEBBEN? "BAILEY GIFFORD" ASSET MANAGEMENT BEZIT 11.5% VAN BEIDE BEDRIJVEN.

En nu weten we dat Neil Young een financieel belangenconflict heeft vanwege de grote investeringsbank die ongeveer de helft van de financiële rechten voor zijn liedjescatalogus bezit.

Deze strategie werkt averechts - Joe Rogan is nog steeds sterk, en de centrale farmacie en het banksysteem haatten meer dan ooit. Er is meer voor nodig dan Neil Young om Joe Rogan de mond te snoeren.

3) Deze samenzweerders zijn zo wanhopig, dat ze nu letterlijk het Amerikaanse Ministerie van Defensie hebben gevraagd een misdrijf te begaan: het veranderen van gegevens in de Medische Epidemiologische Database van Defensie.

Stom genoeg was het al vrijgegeven, en wordt het nu bestudeerd door de medische gemeenschap. ZE WERDEN BETRAPT MET HUN BROEK OP DE ENKELS, DOOR ACHTERAF GEGEVENS TE WIJZIGEN. Mijn gok is dat dit een strafrechtelijk onderzoek verdient.

Dit zal ook averechts werken, want nu zijn mensen persoonlijk blootgesteld en ik denk dat ze de heuvels in zullen vluchten of klokkenluiders zullen worden. Ik hoor dat advocaat Thomas Renz overspoeld wordt met nieuwe klokkenluidersacties en informatie uitgaven.

4) Het is tijd om een einde te maken aan de FAKE-noodtoestand-bevoegdheden die zijn gebruikt om uw grondwettelijke en natuurlijke rechten op te schorten.

Er is geen noodtoestand. Behandelingsstrategieën voor het genezen van COVID-19 met behulp van hergebruikte geneesmiddelen zijn ontdekt tegen maart 2020. Omicron is geen moordenaar. De censuur moet stoppen.

Lezend uit het diep academische boek van Dr. Mattias Desmet getiteld "De psychologie van het totalitarisme":

"Alternatieve stemmen worden gestigmatiseerd door een waar Ministerie van Waarheid, dat overladen is met "fact checkers". De vrijheid van meningsuiting wordt beknot door verschillende vormen van censuur en zelfcensuur; en het recht van mensen op zelfbeschikking wordt geschonden door dwingende vaccinatiestrategieën, die de samenleving sociale uitsluiting en segregatie opleggen die tot dan toe ondenkbaar waren."

Dan nu Integriteit, Menselijke Waardigheid, en het belang van Gemeenschap.

Integriteit is een streven naar waarheid in wat je zegt, hoe je leeft en hoe je anderen behandelt.

De heilige Augustinus, de doctor van de rooms-katholieke kerk, heeft de beroemde uitspraak gedaan: "De waarheid is als een leeuw. Je hoeft het niet te verdedigen. Laat het los. Hij zal zichzelf verdedigen."

Waardigheid vloeit voort uit respect, voor onszelf, voor elkaar, en voor de wereld waarin we leven.

Gemeenschap is wat ons samenbindt, aan elkaar bindt, en ons leven zin en betekenis geeft.

Wat betreft de genetische COVID vaccins, de wetenschap staat vast.

Ze werken niet om infectie, replicatie en verspreiding naar anderen te voorkomen, en ze zijn niet volledig veilig. In ons dagelijks leven, met onze vrienden, met onze families, met onze collega's weten we allemaal dat dit waar is.

Ze zijn niet volledig veilig, en de volledige aard van de risico's blijft onbekend. Daarentegen is de natuurlijke immuniteit die gezonde immuunsystemen ontwikkelen na infectie en herstel van COVID-19 langdurig, breed, en zeer beschermend tegen ziekte en dood veroorzaakt door dit virus.

Nu hebben we Omicron. Deze vaccins zijn ontworpen voor de oorspronkelijke Wuhan-stam, een ander virus. Deze vaccins voorkomen geen Omicron-infectie, virale replicatie of verspreiding naar anderen, en er zijn gegevens die erop wijzen dat zij het risico van infectie en ziekte groter maken.

Deze genetische vaccins zijn lek, hebben een slechte houdbaarheid, en zelfs als iedere man, vrouw en kind in de Verenigde Staten en Canada gevaccineerd zou zijn, kunnen deze producten geen massa-immuniteit bereiken en COVID stoppen.

Als er risico is, moet er een keuze zijn.

Dit is de fundamentele basiswaarheid van de moderne bio-ethiek.

Alle medische procedures, vaccins en medicijnen hebben risico's.

Ieder van ons heeft het recht die risico's te begrijpen, en zelf te beslissen of we die risico's willen aanvaarden.

Dit ontkennen is het ontkennen van menselijke waardigheid.

Het kwaad heeft vele wortels. De bereidheid om de menselijke waardigheid te ontkennen is een van de grootste. In ons hart en in onze ziel weten we allemaal dat dit waar is.

Wat onze kinderen betreft.

Hoewel ik een arts ben die de eed van Hippocrates is toegedaan, ben ik bovenal echtgenoot, vader en grootvader. Ik verzoek u mij een moment te gunnen om tot u te spreken over onze kinderen, en over onze fundamentele verantwoordelijkheid om hen te beschermen.

Als er niets anders is, moeten we onze kinderen koesteren en beschermen. Dat is onze eerste taak. Het is uw taak. Het is mijn taak. Het is niet hun taak om ons te beschermen. En de laatste twee jaar heeft onze maatschappij en onze gezondheidszorg gefaald om hen te beschermen. Veel dingen die onze gezondheidszorg van ons eiste om onze kinderen aan te doen, heeft hen direct geschaad.

Zelfbeschadiging, zelfmoord en drugsmisbruik bij kinderen hebben over de hele wereld een hoge vlucht genomen. Angst, pesten, intimidatie en dwang zijn de norm geworden. Het gemeten IQ bij de allerkleinsten is gedaald. Fundamentele kindervertragingen zijn gemakkelijk te meten. En fysieke schade aan kinderen door hen in te spuiten met genetische vaccins om ouderen te beschermen tegen een virus doet zich voor.

Als ouder is het uiteindelijk uw verantwoordelijkheid om uw kinderen te beschermen. Als zij schade ondervinden van deze genetische vaccins, bent u degene die voor hen zult moeten zorgen. En u zult die last dragen voor de rest van uw leven en dat van hen. Gemiddeld zal één op de twee- tot één op de drieduizend kinderen die deze vaccins krijgen, op korte termijn in het ziekenhuis worden opgenomen met door vaccins veroorzaakte schade. Pas na verloop van tijd zullen we weten welke schade op lange termijn kan optreden. De vaccins beschermen onze kinderen niet tegen besmetting met Omicron, en voorkomen niet dat besmette kinderen anderen besmetten. Daarentegen zijn de farmaceutische bedrijven en de regering bijna volledig beschermd tegen eventuele schade die deze producten bij hen zouden kunnen veroorzaken. Als uw kind schade oploopt door deze vaccins, blijft u alleen achter met zowel uw verdriet als de last van de zorg.

Deze genetische vaccins kunnen uw kinderen beschadigen. Ze kunnen schade toebrengen aan hun hersenen, hun hart, hun immuunsysteem en hun vermogen om in de toekomst kinderen te krijgen. En veel van dit soort schade kan niet worden hersteld.

Dus ik smeek u, alstublieft, laat u informeren over de mogelijke risico's dat uw kinderen schade kunnen oplopen door deze experimentele medische producten. Laat niemand u vertellen wat u moet doen. Denk voor uzelf. Want het is uw verantwoordelijkheid om hen te beschermen en op te voeden. Als zij beschadigd raken, zal geen regionale autoriteit, geen ambtenaar van de Volksgezondheid, geen televisiearts er zijn om u te helpen. U, uw familie en uw kind zullen de last zelf moeten dragen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Toen ik nog een kind was, zei een briljante jonge Amerikaanse president: "Vraag niet wat uw land voor u kan doen; vraag wat u voor uw land kunt doen".

Canada is jullie land. Jullie bezitten dit geweldige geschenk, maar jullie moeten het verdedigen als jullie het willen behouden, anders zullen de globalisten het van jullie afnemen. Zij beloven dat u in de toekomst niets meer zult bezitten en dat u gelukkig zult zijn. Geloven jullie hen?

Vandaag vraag ik u allen om de woorden van president John F. Kennedy in uw gedachten en harten te houden. We kunnen allemaal leiders zijn, en jullie hebben die taak op je genomen. Dank u voor uw dienst aan Canada en aan de wereld.

We zullen dit overleven, en we zullen deze ontberingen overwinnen, als we deze drie eenvoudige woorden in ons hart kunnen houden.

Integriteit.

Waardigheid.

Gemeenschap.

Bron: Open brief aan de Canadese vrachtwagenchauffeurs.