www.wimjongman.nl

(homepagina)


Een rationeel argument voor de herbouw van de Tempel - Vandaag

Door Rabbi Uri Pilichowski - 25 Nisan 5782 - 26 april 2022

( )

In antwoord op vragen over hoe Israël zal omgaan met het recente geweld door Palestijnen op de Tempelberg in Jeruzalem, zei de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid dat Israël de status quo op de Tempelberg "niet zal veranderen". "Moslims bidden op de Tempelberg, niet-moslims kunnen deze alleen bezoeken. Er is geen verandering, en er zal geen verandering zijn." De heilige status quo moet ten koste van alles blijven bestaan.

Het argument om de status quo op de Tempelberg te handhaven werd uiteengezet in een opiniestuk in Haaretz, "Israel Must Stop Breaching the Status Quo on the Temple Mount." Het opiniestuk stelde: "De poging om gelijkheid van alle plaatsen op te leggen op de enige plaats waar moslims enige autonomie hebben, een plaats die zowel een religieus als een nationaal symbool is voor de Palestijnen, vormt een nodeloze provocatie." Het opiniestuk stelt verder dat het cynisch en manipulatief is om te eisen dat waarden, zoals vrijheid van godsdienst, voor Israëli's worden gehandhaafd door hen die ze zelf niet handhaven voor de Palestijnen.

Tussen de feesten van Pesach en Sjawoe-ot tellen Joden 49 nachten lang de Omer. Na het uitspreken van de zegen en het tellen hebben veel Joden de gewoonte een kort gebed te bidden: "Moge het Uw wil zijn dat de Tempel snel wordt herbouwd in onze dagen," of "Moge de Barmhartige de dienst van de Tempel herstellen op zijn plaats, snel in onze dagen." Onze voorouders stonden in de donkere studiezalen van Polen en de spelonkachtige synagogen van Irak en reciteerden dit gebed in ballingschap, dromend van een terugkeer naar Jeruzalem en een herbouwde Derde Tempel. Zij zouden verbijsterd zijn over een derde gemenebest van het Joodse volk dat Jeruzalem in handen heeft, maar uit eigen beweging weigert de Tempel te herbouwen.

Ik stel me voor dat mijn voorouders me zouden vermanen: "Kijk naar Exodus 25:8, waar G-d schrijft: 'Bouw Mij een heiligdom, opdat Ik in hun midden kan wonen.' Ze zouden een deel van Maimonides' Boek van Mitzvot van mijn bibliotheekplank trekken en wijzen op zijn 20e mitswa: 'De 20e mitswa is dat ons is opgedragen een Heiligdom te bouwen om G-d te dienen. Daarin brengen we offers, branden we de eeuwige vlam, offeren we onze gebeden, en komen we elk jaar samen voor de feesten.'"

Het is tijd om stappen te ondernemen voor de herbouw van de Tempel op de Tempelberg. Ik ben me ervan bewust dat een dergelijk standpunt ertoe zal leiden dat velen mij extremistisch, irrationeel, een religieuze fanaticus en een speler met vuur zullen noemen. Zo dacht ik vroeger ook over mensen die pleitten voor de bouw van de derde tempel. In een recent opiniestuk in de Jerusalem Post, "Als er bloed vloeit op Pesach en Pasen, is het tijd om de Tempel te bouwen", schreef rabbijn Tuly Weisz dat de grootste angst van Hamas en andere Palestijnse terreurgroepen is dat Joden de Tempel zullen bouwen. Een gepast antwoord op de huidige golf van terreur is het bouwen van de Tempel. "Op nationaal niveau zou de herbouw van de Tempel een grote vernedering zijn voor Palestijnse terreurgroepen," schreef Rabbi Weisz. "Al duizenden jaren bidden Joden voor een terugkeer naar het Land Israël. In de afgelopen eeuw zijn we op wonderbaarlijke wijze vanuit de vier hoeken van de aarde teruggekeerd naar ons vaderland, maar we wachten nog steeds op het juiste moment om de Tempel te bouwen. Het Jodendom is niet compleet zonder de Tempel."

In een artikel getiteld, "Dayan's Key Error," schreef Rabbi Chaim Ozer Chait, "Het is het meest schokkend en ontstellend dat na tweeduizend jaar van verlangen en bidden voor het Beit HaMikdash, en alleen bij de gratie van G-d werd het teruggegeven aan het Joodse volk, wij, een Joodse natie, het teruggeven! Dit is een regelrechte afwijzing van G-ds geschenk aan het Joodse volk."

Mensen zullen aanvoeren dat de herbouw van de Tempel oorlog zal brengen met de moslimwereld en Palestijnse terreuraanslagen zal uitlokken. Ik twijfel er niet aan dat de moslimwereld woedend zal zijn over de plannen om de Tempel te bouwen, maar laten we eerlijk zijn, Arabische naties hebben niet de macht om ons kwaad te doen - kijk om je heen, niemand heeft de macht om Israël aan te vallen. De Palestijnen proberen nu al drie tot zes aanslagen per dag, elke dag. Israël is beter geworden in het voorkomen van aanslagen, en er is geen reden om te vrezen voor een realiteit waarin we nu al leven. Net zoals Israël maatregelen kan nemen om de schade van terrorisme te beperken, kan het ook maatregelen nemen om de diplomatieke gevolgen van de herbouw van de Tempel te beperken.

Seculiere Joden die niet regelmatig naar de synagoge gaan, zien de noodzaak niet in om een Tempel te bouwen met het risico van een internationale verontwaardiging en een mogelijke toename van gewelddadig terrorisme. Israël zou de Tempel moeten herbouwen, al is het niet vanwege de religieuze voordelen, want als Israël niet opkomt voor zijn rechten op ons eigen land, hoe kunnen we dan voor onszelf en onze kinderen opkomen? Waar is onze nationale trots? Bovendien, zoals het Haaretz-redactioneel opmerkte, "hebben Joden die op de Tempelberg willen bidden één hoofdargument, dat liberale seculieren noodgedwongen moeten steunen: Vrijheid van godsdienst is een basisprincipe van de democratie."

In datzelfde Haaretz-redactioneel werd een belangrijk punt gemaakt: "Het recht van Joden om ook op de Tempelberg te bidden moet deel uitmaken van een alomvattende overeenkomst tussen Israël en de Palestijnen. Stiekem bidden, door middel van sluipende annexatie, brengt de fragiele rust in gevaar, niet alleen in Jeruzalem maar in de hele regio." Ik ben het daarmee eens en breid het argument uit tot de bouw van de Tempel. De volgende stappen naar de bouw van de Tempel moeten niet eenzijdig zijn, maar samen met de Arabische wereld worden gezet.

Tijdens het laatste geweld op de Tempelberg sprak de Jordaanse premier Bisher al-Khasawneh in een vergadering van het Jordaanse parlement de Palestijnse oproerkraaiers toe: "Ik groet elke Palestijn, en alle medewerkers van de Jordaanse Islamitische Waqf, die trots als minaretten staan en hun stenen in een volley van klei gooien naar de zionistische sympathisanten die de Al-Aqsa Moskee bezoedelen onder bescherming van de Israëlische bezettingsregering."

Als reactie op de Jordaanse lofzang op het geweld hield minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid een vergadering in zijn kantoor, waarin hij verklaarde dat "strenge maatregelen" moeten worden genomen. Naar mijn mening zou de eerste stap moeten zijn dat Jordanië de voogdij over de Tempelberg wordt ontnomen en dat die wordt overgedragen aan de VAE of Saudi-Arabië in ruil voor diplomatieke banden. Door aan te zetten tot geweld heeft Jordanië zijn voorrecht verspeeld om de Tempelberg vreedzaam te beheren. Onderdeel van de overdracht van de voogdijmacht moet zijn dat Israël een begin maakt met de herbouw van de Tempel.

Tijdens de volgende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zou premier Bennett moeten aankondigen dat Israël van plan is de Gouden Koepel te verplaatsen, maar de Al-Aqsa Moskee op zijn huidige plaats te laten. Israël zal beginnen met de bouw van de Derde Tempel, maar zich houden aan zijn belofte van vrijheid van godsdienst voor moslims en christenen op de Tempelberg. Net zoals joden, moslims en christenen de Grot van de Patriarchen in Hebron delen, zo zullen zij ook de Tempelberg delen. Premier Bennett zou moeten benadrukken dat geen enkele democratie kan rechtvaardigen dat haar eigen bevolking wordt verboden te bidden op haar heiligste plek, en er is geen enkel legitiem argument dat een dergelijk standpunt kan rechtvaardigen.

Hoewel het idee om de Tempel te herbouwen fantastisch kan lijken voor een generatie die is opgevoed om het als onmogelijk te beschouwen of als een stap die moet worden voorbehouden aan een Messiaans tijdperk, dient men zich te herinneren dat hetzelfde werd gezegd over de zionistische droom om het Joodse volk terug te brengen naar Eretz Yisrael om een Joodse staat te stichten. Toch hielden de zionisten vol en de "onmogelijke Staat" werd geboren. De tijd is gekomen om hetzelfde te doen met de droom van de Derde Tempel.

Bron: A Rational Argument For Rebuilding The Temple – Today | The Jewish Press - JewishPress.com | Rabbi Uri Pilichowski | 25 Nisan 5782 – April 26, 2022 | JewishPress.com