www.wimjongman.nl

(homepagina)


Rusland, Iran en Turkije vormen een Bijbels bondgenootschap

Door Britt Gillette - 20 juli 2022

"Want het wezen van profetie is een duidelijk getuigenis te geven voor Jezus." Openbaring 19:10 (NLT)

()

Vladimir Poetin zal deze week in Teheran een ontmoeting hebben met Iraanse en Turkse leiders. De reis is pas zijn tweede reis buiten Rusland sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Tijdens zijn vorige reis buiten Rusland bezocht Poetin Tadzjikistan (waar zich de grootste militaire basis van Rusland buiten zijn eigen grenzen bevindt) om de stabiliteit van Afghanistan te bespreken. Daarna woonde hij een top in Turkmenistan bij om het energiebeleid te bespreken met Azerbeidzjan, Kazachstan, Iran en Turkmenistan. Gezien de huidige militaire campagne van Rusland in Oekraïne, benadrukken deze reizen het belang van Ruslands relatie met deze landen - en met Iran en Turkije in het bijzonder.

Dus waarom zou u zich zorgen maken? Omdat de profeet Ezechiël meer dan 2600 jaar geleden waarschuwde voor een toekomstige tijd waarin een grote coalitie van naties Israël zal aanvallen. De leider van deze coalitie is een man die bekend staat als Gog, de heerser van Magog (Ezechiël 38:1). Dit is de reden waarom de invasiemacht bekend staat als de Gog van Magog coalitie. Volgens Ezechiël zal deze alliantie een overweldigende macht sturen om Israël in de laatste dagen binnen te vallen. En vandaag, voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid, zien we deze alliantie zich vormen.

De binnenvallende naties

Welke naties beschrijft Ezechiël? Hij identificeert de binnenvallende naties als "Magog, Rosh, Meschech, Tubal, Perzië, Cush, Put, Gomer, en Beth-togarmah" (Ezechiël 38:1-6). Als je op een kaart van 2022 van de aardbol kijkt, zul je geen van deze naties vinden. Hoe kan ik dan zeggen dat deze alliantie zich aan het vormen is?

Omdat dit de oude bijbelse namen van deze naties zijn, en hoewel hun namen in de loop der jaren zijn veranderd, kunnen we ze vandaag de dag nog steeds op een kaart lokaliseren. Hieronder volgt een lijst van elke natie, gevolgd door haar hedendaagse naam:

Rosh = Rusland
Magog = Kazachstan, Oezbekistan, Turkmenistan, Kirgizië, Tadzjikistan, en Afghanistan
Perzië = Iran
Cush = Soedan
Put = Libië Meshech, Tubal, Gomer
Beth-Togarma = Turkije

Poetins bezoek aan Teheran zal het derde land zijn dat hij bezoekt sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, en alle drie - Tadzjikistan, Turkmenistan, en Iran - maken deel uit van de Gog of Magog alliantie. Bovendien zal Poetin tijdens deze drie bezoeken nog twee andere leden van de Gog van Magog alliantie ontmoeten - Kazachstan en Turkije. Is dit toeval? Ik denk het niet.

Het is eeuwen geleden sinds Ezechiël voor het eerst deze profetieën optekende. Toch heeft deze alliantie nooit bestaan. En ze is Israël zeker niet binnengevallen. Maar nu? Vandaag zien we ze samenkomen.

Een onwaarschijnlijk verbond

Poetins reis naar Teheran om Iraanse en Turkse leiders te ontmoeten zou van bijzonder belang moeten zijn voor hen die bijbel-profetie bestuderen. Waarom? Omdat, tot voor kort, deze drie naties een onwaarschijnlijke alliantie vormden. Ten eerste, deze drie naties zijn nog nooit op één lijn geweest in de geschiedenis van de mensheid. Ten tweede is Turkije lid van de NAVO en streefde tot voor kort actief naar lidmaatschap van de EU. Ten derde hadden Rusland en Iran gedurende het grootste deel van de geregistreerde geschiedenis een turbulente relatie met weinig samenwerking. Tot de dood van Ayatollah Khomeini, die de islam onverenigbaar achtte met het atheïsme van de Sovjet-Unie, had de moderne natie Iran in feite weinig met Rusland te maken.

Maar de laatste jaren zijn de banden van Rusland met beide naties nauwer aangehaald. Na de dood van Ayatollah Khomeini en het einde van de oorlog tussen Iran en Irak in 1989, begon Rusland (toen een deel van de Sovjet-Unie) wapens te verkopen aan Iran. In 1995 tekende het Russische Ministerie voor Atoomenergie een overeenkomst met Iran om de kerncentrale van Bushehr te voltooien. De burgeroorlog in Syrië was een ander terrein van samenwerking tussen de twee landen. Rusland en Iran hebben een gemeenschappelijk belang als het erom gaat de Syrische president Bashar Assad aan de macht te houden. Rusland heeft er belang bij toegang te houden tot de Syrische marinebasis in Tartus en de verspreiding van ISIS een halt toe te roepen. Iran is al lang bondgenoot van Assad en heeft ook militaire troepen in Syrië. Iran is bovendien de voornaamste sponsor van Hezbollah, een radicale terroristische organisatie. Hezbollah is onder Assad openlijk actief geweest in Syrië.

Het is duidelijk dat Rusland en Iran hun diplomatieke, economische en militaire banden hebben aangehaald. Maar hoe zit het met Turkije? Van alle leden van de Gog of Magog coalitie, is Turkije het meest interessant. Waarom? Omdat het een nog onwaarschijnlijker bondgenoot lijkt van Rusland bij een invasie van Israël.

Na de Eerste Wereldoorlog vestigde Turkije een seculiere westerse democratie en werd het een democratische modelrepubliek in het Midden-Oosten. In 1949 was Turkije de eerste natie met een moslimmeerderheid die Israël erkende. In 1952 trad het toe tot de NAVO. In het laatste deel van de 20e eeuw was Turkije een sterke bondgenoot van Israël, de VS en andere westerse naties. Toen de 21e eeuw begon, onderzocht Turkije of het mogelijk was lid te worden van de Europese Unie. Dit zou de westerse banden van het land verder hebben verstevigd. In plaats daarvan vond een gebeurtenis plaats die de toekomst van Turkije een nieuwe wending gaf.

In 2003 koos Turkije Recep Tayyip Erdogan tot eerste minister. Als voormalig lid van een verboden islamistische politieke partij heeft Erdogan zich vijandig opgesteld tegenover de seculiere en democratische instellingen van Turkije. Onder Erdogan heeft Turkije zich afgekeerd van zijn traditionele westerse bondgenoten en relaties gecultiveerd met naties die gekant zijn tegen de westerse democratie. In juli 2016 trad Erdogan hard op tegen zijn politieke tegenstanders na wat volgens hem een poging tot staatsgreep was. Hij zette duizenden burgers gevangen en verstevigde zijn greep op de macht. Een referendum in 2017 breidde die macht verder uit. Erdogan is nu de onbetwiste heerser van Turkije. De natie, ooit geprezen als een model van vrijheid en democratie in de moslimwereld, is snel veranderd in een totalitair regime dat graag bevriend is met de vijanden van Amerika.

In september 2018 ontmoette Turkije de leiders van Rusland en Iran in Teheran om de toekomst van Syrië te bespreken. In februari 2019 ontmoette Turkije de leiders van Rusland en Iran in Sochi om gezamenlijke militaire plannen in Syrië te coördineren. Nu ontmoeten deze naties elkaar opnieuw in Teheran. De relatie tussen Poetin en Erdogan is sterk en groeit. Het enige wat Turkije nog definitief in de Russische bondgenotenkolom moet brengen, is een duidelijke breuk tussen Turkije en de NAVO. Wat kan dat veroorzaken? We zijn er nu misschien getuige van. Turkije heeft te maken met enorme inflatie. Ze rekenden ook op Oekraïne voor een aanzienlijk deel van hun voedselvoorziening. Inflatie en voedseltekorten bedreigen Erdogan's greep op de macht. Waar kan hij een gestage toevoer van energie en voedsel krijgen? Rusland. Het is misschien wat Turkije uiteindelijk in de hoek van Rusland drijft. Als dat gebeurt, zullen de hoofdrolspelers in de Gog van Magog alliantie op hun plaats staan.

Wanneer zal dit allemaal gebeuren?

Dus wanneer zal deze invasie plaatsvinden? De Bijbel zegt dat deze zal komen "in de laatste dagen" (Ezechiël 38:8). Het oorspronkelijke Hebreeuwse woord in dit vers is "acharith", wat betekent "na-deel, laatste deel, laatste, afsluiting of einde". Met andere woorden, dit verbond zal in de laatste dagen ontstaan, vlak voor de wederkomst van Jezus Christus. Ezechiël gebruikt ditzelfde woord "acharith" acht verzen later, wanneer hij zegt dat de invasie zal komen "in de laatste dagen" (Ezechiël 38:16).

Dit wordt opnieuw bevestigd wanneer Ezechiël de gedachten van de Russische leider openbaart. Gog zegt tegen zichzelf: "Ik zal de eens verlaten steden aanvallen die nu bevolkt zijn met de Joden die uit ballingschap onder de volken zijn teruggekeerd" (Ezechiël 38:12). Dit vertelt ons dat Rusland en zijn bondgenoten het land zullen aanvallen wanneer het gevuld is met de ballingen die terugkeren uit de volken. Met andere woorden, het doelwit is het hedendaagse Israël. Dit betekent dat de invasie in onze tijd komt.

Ezechiël benadrukt dit feit keer op keer wanneer Hij zegt dat de invasie zal plaatsvinden "nadat Israëls volk uit vele volken is verzameld" (Ezechiël 38:8) en "wanneer Ik mijn volk thuisbreng uit het midden van de vijandelijke volken" (Ezechiël 39:27). Deze thuiskomst uit het midden van vele volken is slechts eenmaal gebeurd in de geschiedenis van de mensheid - het huidige Israël.

Terwijl wij op dat moment wachten, werken de strijdkrachten van de drie machtigste leden van de alliantie van Gog en Magog - Rusland, Iran en Turkije - nu samen in Syrië. Dit plaatst hun gezamenlijke strijdkrachten direct aan de grens van Israël. En niet zomaar een grens - Israëls noordgrens. Dit is waar Ezechiël zei dat de invasiemacht vandaan zal komen - ten noorden van Israël (Ezechiël 38:15; Ezechiël 39:2). Is dit toeval? Nogmaals, ik denk het niet. Nooit in de geschiedenis hebben deze drie naties een alliantie gevormd. Nu zijn ze allemaal direct ten noorden van Israël gelegerd.

De weg is nu vrij voor de vervulling van de profetieën van Ezechiël 38-39. Turkije heeft een strategische keuze gemaakt om zich aan te sluiten bij Rusland en Iran. Uiteindelijk zullen Rusland, Iran, Turkije en de andere naties in de alliantie van Gog en Magog een overweldigende invasiemacht tegen Israël sturen (Ezechiël 38:8-9). Wanneer zij dat doen, zal God hen vernietigen en Zijn macht en heerlijkheid tonen aan alle volken en zij zullen het zien (Ezechiël 38:23). Het is nog een teken van hoe dicht we zijn bij de wederkomst van Jezus.

Jezus komt

De opkomst van de alliantie van Gog en Magog is een belangrijk teken van de eindtijd en de wederkomst van Jezus Christus. Vergeet niet dat Ezechiël zei dat deze coalitie Israël zal aanvallen "in de laatste dagen" (Ezechiël 38:16) "nadat zij zijn verzameld uit vele volken" (Ezechiël 38:8). De profeet Jeremia sprak over deze zelfde verzameling uit het midden der volken. Hij zei dat God "het overblijfsel van zijn kudde zou verzamelen uit de volken waarheen hij hen had verdreven en hen zou terugbrengen in het land" (Jeremia 23:3-4). En dan? En dan zal God "een rechtvaardige nakomeling van koning David doen opstaan, een koning die het land met wijsheid zal regeren" (Jeremia 23:5-6). Deze rechtvaardige koning is de langverwachte Messias.

Door de profeet Micha beloofde God "zijn ballingen te verzamelen en hen tot een sterke natie te vormen". Daarna beloofde Hij "voor altijd vanuit Jeruzalem als hun koning te regeren" (Micha 4:6-7). De hedendaagse natie Israël is de vervulling van Gods belofte om Zijn volk weer te verzamelen in het land Israël. Het hoeft dus niet te verbazen dat Rusland, Iran, Turkije, en de andere naties die Ezechiël noemde, met elkaar samenwerken. Volgens de Bijbel is het slechts een kwestie van tijd voordat zij Israël zullen aanvallen (Ezechiël 38:8-9). En daarna is het slechts een kwestie van tijd voordat Jezus terugkeert om Zijn eeuwige Koninkrijk te vestigen (Openbaring 22:20). Let op - Jezus komt eraan!

Bron: The End Times Bible Prophecy Newsletter, July 2022