www.wimjongman.nl

(homepagina)


De regering-Biden en de tweestaten-waan

door Bassam Tawil - 19 december 2022

  • De resultaten van verschillende publieke opiniepeilingen, waaronder de meest recente, tonen aan dat Blinken en zijn team ofwel aan zelfbedrog doen ofwel gewoon niet begrijpen en zien wat de meeste Palestijnen willen: Meer Joden vermoorden en Israël vernietigen.

  • Dit is niet de eerste peiling waaruit blijkt dat een meerderheid van de Palestijnen tegen de "tweestatenoplossing" is. Dat komt omdat ze schreeuwen om een Palestijnse staat, niet naast Israël, maar in plaats van Israël.

  • De stijgende populariteit van Hamas onder de Palestijnen is een duidelijk teken dat de meesten van hen zich identificeren met het doel van de islamistische groepering om Israël te vernietigen.

  • Volgens de laatste peiling zou, als vandaag nieuwe presidentsverkiezingen zouden worden gehouden, de favoriete Palestijnse gesprekspartner van de regering-Biden, Mahmoud Abbas, 36% krijgen en Hamas-leider Ismail Haniyeh 54%. Bovendien zegt 75% te willen dat de 87-jarige Abbas aftreedt.

  • Kortom, de Palestijnen vertellen Blinken en de regering Biden dat ze kunnen blijven dromen van de tweestatenfantasie zolang ze willen, maar dat ze "gewapende strijd" en terrorisme verkiezen boven vredesonderhandelingen met Israël.

  • Het zou een goed idee zijn geweest als Blinken had geluisterd naar wat de leiders van Hamas de afgelopen dagen duidelijk hebben gezegd tijdens bijeenkomsten ter gelegenheid van de 35e verjaardag van de oprichting van hun groep.

  • Ter gelegenheid van deze verjaardag gaf Hamas op 14 december een verklaring uit die in feite de beweringen van sommige westerlingen weerlegt dat het een "gematigde" groepering is geworden die bereid is de "tweestatenoplossing" te aanvaarden.

  • Iedereen die de oprichting van een Palestijnse staat steunt, zou de weg vrijmaken voor de Palestijnen om de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook te gebruiken als lanceerplatforms om Israël aan te vallen en te vernietigen.

  • De manier voor de internationale gemeenschap - te beginnen met de VS - om het probleem te keren is door erop aan te dringen dat alle hulp strikt gekoppeld wordt aan de voorwaarde dat de Palestijnen hun oproepen tot terrorisme staken... Bij niet-naleving moeten de betalingen worden ingehouden. Anders wordt alle hulp die niet "verdwijnt" openlijk gebruikt om terrorisme, jihad en het doden van Joden te financieren.

De resultaten van verschillende opiniepeilingen, waaronder de meest recente, tonen aan wat de meeste Palestijnen willen: Meer Joden vermoorden en Israël uitroeien. De stijgende populariteit van Hamas onder de Palestijnen is een duidelijk teken dat de meesten van hen zich identificeren met het doel van de islamistische groepering om Israël te vernietigen. Afgebeeld: Hamas-schutters paraderen op vrachtwagens met raketten in een straat in Khan Yunis, in de zuidelijke Gazastrook op 27 mei 2021. (Foto door Thomas Coex/AFP via Getty Images)

Dagen nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken de inzet van de regering Biden voor de "tweestatenoplossing" opnieuw bevestigde, reageerden de Palestijnen door hun afwijzing van het idee en hun steun voor meer terrorisme tegen Israël te herhalen.

De Palestijnse reactie kwam via een opiniepeiling die op 13 december werd gepubliceerd door het Palestijnse Centrum voor Beleids- en Enquêteonderzoek en verklaringen van de Palestijnse islamistische groepering Hamas die de Gazastrook controleert.

Uit de peiling bleek dat 69% van de Palestijnen van mening is dat de "tweestatenoplossing" niet langer praktisch of haalbaar is. Nog eens 72% gelooft dat de kans op de oprichting van een Palestijnse staat naast Israël in de komende vijf jaar klein of onbestaande is.

Kortom, de Palestijnen vertellen Blinken en de regering-Biden dat zij kunnen blijven dromen van de tweestatenfantasie zolang zij dat willen, maar dat zij "gewapende strijd" en terrorisme verkiezen boven vredesonderhandelingen met Israël.

Gevraagd naar het meest effectieve middel om een onafhankelijke staat op te bouwen, koos 51% van de Palestijnen voor de "gewapende strijd". Nog eens 55% steunde een terugkeer naar gewapende confrontaties en een intifada (opstand) tegen Israël.

Nog verontrustender is dat 72% van het Palestijnse publiek zei voorstander te zijn van de vorming van terreurgroepen zoals de Lions' Den, waarvan de leden de afgelopen maanden schietaanvallen hebben uitgevoerd op Israëlische soldaten en burgers op de noordelijke Westelijke Jordaanoever.

Eerder deze maand zei Blinken in een toespraak voor de J Street National Conference dat de regering Biden zal blijven streven naar "de verwezenlijking van het blijvende doel van twee staten". Hij voegde eraan toe:

"Wij steunen deze visie omdat ze pragmatisch is. Wij blijven geloven, zoals de president tijdens zijn reis naar het Heilige Land deze zomer zei, dat twee staten - op basis van de lijnen van 1967, met wederzijds overeengekomen ruilingen - de beste manier blijft om ons doel te bereiken dat Israëli's en Palestijnen in vrede en veiligheid naast elkaar leven."

Vorige maand bevestigde Blinken de tweestatenfantasie van de regering-Biden opnieuw - vooral langs de notoir onverdedigbare wapenstilstandslijnen van 1949, waar de gevechten destijds toevallig ophielden --- in een telefoongesprek met de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas.

De resultaten van verschillende opiniepeilingen, waaronder de meest recente, tonen aan dat Blinken en zijn team ofwel aan zelfbedrog doen ofwel gewoon niet begrijpen en zien wat de meeste Palestijnen willen: Meer Joden vermoorden en Israël vernietigen.

Dit is niet de eerste peiling waaruit blijkt dat een meerderheid van de Palestijnen tegen de "tweestatenoplossing" is. Dat komt omdat ze schreeuwen om een Palestijnse staat, niet naast Israël, maar in plaats van Israël.

Bovendien is dit niet de eerste peiling die aantoont dat de meeste Palestijnen Hamas blijven steunen, de terreurgroep waarvan het handvest openlijk oproept tot jihad (heilige oorlog) en de eliminatie van Israël.

Het handvest van Hamas citeert de geestelijke stichter van de Moslim Broederschap, Hassan al-Banna, die zei: "Israël zal bestaan en blijven bestaan totdat de islam het zal uitroeien, net zoals het anderen voordien heeft uitgewist."

De stijgende populariteit van Hamas onder de Palestijnen is een duidelijk teken dat de meesten van hen zich identificeren met het doel van de islamistische groepering om Israël te vernietigen.

Net als Hamas willen deze Palestijnen Israël vervangen door een islamitische staat waarvan de grenzen zich uitstrekken van de Jordaan tot aan de Middellandse Zee.

Volgens de laatste peiling zou, als er vandaag nieuwe presidentsverkiezingen van de Palestijnse Autoriteit zouden worden gehouden, de favoriete Palestijnse gesprekspartner van de regering Biden, Mahmoud Abbas, 36% krijgen en Hamas-leider Ismail Haniyeh 54%. Bovendien zegt 75% te willen dat de 87-jarige Abbas aftreedt.

Het zou een goed idee zijn geweest als Blinken had geluisterd naar wat de Hamasleiders de afgelopen dagen duidelijk hebben gezegd tijdens bijeenkomsten ter gelegenheid van de 35e verjaardag van de oprichting van hun organisatie. De Hamas-leiders herhaalden hun dreigementen om "de zionistische vijand" uit Israël te verdrijven door middel van terrorisme. Ook prezen zij de terreurgroepen in de door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebieden op de Westelijke Jordaanoever die aanslagen plegen tegen Israëli's.

Ter gelegenheid van de verjaardag gaf Hamas op 14 december een verklaring uit die in feite de beweringen van sommige westerlingen weerlegt dat het een "gematigde" groep is geworden die bereid is de "tweestatenoplossing" te aanvaarden:

"Op de 35ste verjaardag van haar oprichting bevestigt de Islamitische Verzetsbeweging [Hamas] het volgende: Palestina, van de [Jordaan]rivier tot de [Middellandse] Zee, is het land van het Palestijnse volk. Wij zullen ons er volledig aan blijven vasthouden, en aan ons legitieme recht om het te verdedigen en te bevrijden met alle middelen, waarvan gewapend verzet het belangrijkste is."

Als de Palestijnen echt een eigen staat naast Israël hadden gewild, hadden ze die al vele jaren geleden kunnen krijgen. Maar Mahmoud Abbas en zijn voorganger, Yasser Arafat, hebben alle vredesaanbiedingen die zij de afgelopen 22 jaar van Israëlische leiders kregen, afgewezen zonder zelfs maar een tegenbod.

"Het Palestijnse afwijzingsbeleid won telkens wanneer een concrete verdeling op de agenda stond, zoals het aanbod van voormalig premier Ehud Barak in 2000, of het voorstel van voormalig premier Ehud Olmert in 2007," aldus Efraim Inbar, voorzitter van het Jerusalem Institute for Strategy and Security. "Elke Palestijnse staat zal ontevreden zijn met haar grenzen en van plan zijn geweld te gebruiken om haar doelen te bereiken."

Baraks voorstel aan Yasser Arafat omvatte de oprichting van een Palestijnse staat op ongeveer 92% van de Westelijke Jordaanoever en 100% van de Gazastrook, alsmede de vestiging van een Palestijnse hoofdstad in Oost-Jeruzalem. Arafat zei nee.

Olmert bood aan zich terug te trekken uit 93% van de Westelijke Jordaanoever, de gehele Gazastrook en grote delen van Oost-Jeruzalem. Abbas zei nee.

Blinken en zijn adviseurs zouden veel kunnen leren van de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton, die in 2000 gastheer was van de vredestop in Camp David. Daarin wees Arafat het genereuze aanbod van Barak af. Toen Arafat nee zei, bonkte Clinton op de tafel en zei: "U leidt uw volk en de regio naar een catastrofe."

Sindsdien hebben de Palestijnen hun uiterste best gedaan om Clintons profetie te vervullen. Zij blijven hun toevlucht nemen tot terrorisme, verheerlijken terroristen en steunen hun families financieel, en steunen Hamas in haar jihad om Israël te vernietigen.

Iedereen die de oprichting van een Palestijnse staat steunt, maakt de weg vrij voor de Palestijnen om de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook te gebruiken als lanceerplatforms om Israël aan te vallen en te vernietigen.

Het laatste wat Israël en zijn Arabische buren nodig hebben is een door Iran gecontroleerde terreurstaat op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook, die zou worden gebruikt om aanvallen tegen zowel Israëliërs als Arabieren te lanceren. Zo'n staat zou een recept zijn voor oorlog, niet voor vrede in het Midden-Oosten.

Vandaag is het duidelijk dat het verlangen om Joden te doden en Israël te elimineren voor veel Palestijnen belangrijker blijft dan het opbouwen van een staat die in vrede en veiligheid naast Israël zou leven. Het wordt tijd dat de regering Biden zich bewust wordt van het feit dat Clinton meer dan 20 jaar geleden begreep - dat de afwijzende houding van de Palestijnse leiders het Palestijnse volk en het hele Midden-Oosten meesleurt naar een bloedige en uitzichtloze toekomst.

De manier voor de internationale gemeenschap - te beginnen met de VS - om het probleem te keren is door erop aan te dringen dat alle hulp strikt gekoppeld wordt aan de voorwaarde dat de Palestijnen afzien van hun oproepen tot terrorisme, die nu de hele Palestijnse samenleving teisteren, zelfs in kruiswoordraadsels. Bij niet-naleving moeten de betalingen worden ingehouden. Als men naar een bank gaat en om een lening vraagt, zijn er voorwaarden aan verbonden; waarom niet met hulp? Anders wordt alle hulp die niet "verdwijnt" openlijk gebruikt om terrorisme, jihad en het doden van Joden te financieren.

Bassam Tawil is een Arabische moslim die in het Midden-Oosten woont.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2022 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Biden Administration and the Two-State Delusion :: Gatestone Institute