www.wimjongman.nl

(homepagina)


Arabieren: Biden moedigt Iran aan en schaadt de Amerikaanse belangen

door Khaled Abu Toameh - 18 oktober 2022

 • "Deze relatie [tussen de VS en Saoedi-Arabië] moet gebaseerd zijn op wederkerigheid. Als Washington zijn eigen belangen nastreeft, zoals met de Iraanse nucleaire deal of de annulering van de aanwijzing van de [door Iran gesteunde] Houthi-groep als terroristische groepering, heeft Saoedi-Arabië ook het recht om zijn eigen belangen na te streven...." - Rami Al-Khalifa, Syrische auteur, Elaph, 12 oktober 2022.

 • "Biden was degene die besloot een vijandig beleid te voeren tegenover de [Arabische] bondgenoten. Hij en zijn team waren degenen die toegaven aan Amerika's vijanden en op zoek gingen naar nucleaire overeenkomsten die vol gebreken zitten en veel van Amerika's vrienden schaden." - Abdul Jalil Al-Saeid, Syrisch auteur, Al-Ain, 11 oktober 2022.

 • De Arabische Liga van haar kant veroordeelde de regering Biden voor het voeren van een "negatieve campagne" tegen Saoedi-Arabië.

 • Deze reacties van de Arabische landen geven aan dat de Arabieren de VS niet langer zien als een strategische bondgenoot of zelfs als een vriend. Dit is uitstekend nieuws voor de mullahs in Iran en hun terroristische proxies in het Midden-Oosten, waaronder Hezbollah, Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad en de Houthi's in Jemen.

 • "Achteraf gezien denk ik dat dat een vergissing was," zei Obama, verwijzend naar zijn totale falen om de Iraanse demonstranten te helpen in 2009, toen hij de kant van het regime koos..... Hij eindigde met op te merken dat het belangrijk was "te bevestigen wat zij doen en ik hoop dat het meer ruimte schept voor het soort burgerlijk gesprek dat mettertijd het land op een beter pad kan brengen."

 • "Burgerlijk gesprek"? Met het wrede regime van Iran? Is dat het?

 • Witte Huis woordvoerder John Kirby gaf het spel weg. "De president," zei hij, "gelooft nog steeds dat een diplomatieke weg vooruit de beste manier is...."

 • Het is echter geen geheim dat een diplomatieke weg zonder een geloofwaardige militaire dreiging nutteloos is. Zelfs voorstander van soft power Joseph Nye, voormalig decaan van de Harvard Kennedy School of Government, moest toegeven dat, "om realistisch te zijn, soft power nooit de plaats zal innemen van hard power."

 • De regering Biden lijkt te wachten tot na de tussentijdse verkiezingen in november, wanneer het Congres met reces is voor de kerstvakantie en daarom de overeenkomst niet kan blokkeren.

 • Tot nu toe hebben 50 "zeer bezorgde" leden van het Congres, voornamelijk Democraten uit Bidens eigen partij, Biden een brief gestuurd waarin zij zich verzetten tegen de overeenkomst.

 • De Saudi's en hun bondgenoten in de Golf lijken zich af te vragen waarom Biden hen bedreigt met "consequenties", alleen maar omdat ze zich proberen te beschermen tegen een spoedige vernietiging door Iran, vooral omdat het de VS waren die de dodelijke dreiging tegen de Saudi's introduceerden -- door Iran nucleaire wapens te geven met de JCPOA nucleaire deal van 2015 -- in de eerste plaats.

 • In [2015]... liet Obama zich onthullend ontvallen: "Zelfs voor zijn aantreden maakte ik duidelijk dat Iran tijdens mijn aanwezigheid geen nucleair wapen zou mogen verwerven..." [cursief toegevoegd].

 • De nieuwe Iran-deal voorkomt volgens de berichten ook niet dat Iran over kernwapencapaciteit beschikt, en zou dezelfde ramp alleen maar uitstellen tot na de "wacht" van de regering Biden.

 • "Hoe kunnen we met een goed geweten," zei Obama in zijn verklaring van juli 2015, "een oorlog rechtvaardigen voordat we een diplomatieke overeenkomst hebben getest die onze doelstellingen bereikt, waarmee Iran heeft ingestemd."

 • Deze diplomatieke overeenkomst is nu getest. Het is mislukt. Daarom moet deze of elke andere overeenkomst met Iran een waardige dood sterven, vooral tijdens het kerstreces van het Congres.

( )

De Amerikaanse president Joe Biden heeft gedreigd dat "er gevolgen zullen zijn" voor de betrekkingen van de VS met Saoedi-Arabië, nadat de OPEC+ had aangekondigd zijn olieproductie te zullen verlagen. Uit reacties van Arabische landen blijkt dat de Arabieren de VS niet langer zien als een strategische bondgenoot of zelfs als een vriend. Dit is uitstekend nieuws voor de mullahs in Iran en hun terroristische proxies in het Midden-Oosten. Op de foto: Biden en de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman op de Jeddah Security and Development Summit in Jeddah, Saoedi-Arabië, op 16 juli 2022. (Foto wikimedia commons)

De Saoedi's en andere Arabieren die ooit werden beschouwd als Amerika's belangrijkste bondgenoten in het Midden-Oosten hebben hun kritiek op de regering Biden hervat en beschuldigen haar ervan de Amerikaanse belangen te schaden en de vrienden van Washington van zich te vervreemden.

De kritiek kwam nadat de Amerikaanse president Joe Biden dreigde dat "er gevolgen zullen zijn" voor de betrekkingen van de VS met Saoedi-Arabië nadat de OPEC+ had aangekondigd zijn olieproductie te zullen verlagen. Het kwam ook nadat perschef Karine Jean-Pierre van het Witte Huis zei dat een beleidsevaluatie van de betrekkingen tussen de VS en Saoedi-Arabië zou worden uitgevoerd als reactie op de aankondiging van OPEC+.

De Saoedi's namen de verklaringen van Washington niet licht op.

In een reactie op de verklaringen bevestigde Saudi-Arabië dat het "alle dictaten, acties of pogingen om zijn nobele doelstellingen om de wereldeconomie te beschermen tegen de volatiliteit van de oliemarkt, afwijst".

Het Koninkrijk sprak zijn totale afwijzing uit van verklaringen die niet op feiten zijn gebaseerd, maar bedoeld zijn om het OPEC+-besluit uit zijn zuiver economische context af te schilderen.

"Dit besluit is unaniem genomen door alle lidstaten van de OPEC+ groep," las een verklaring van het Saudische ministerie van Buitenlandse Zaken.

"Het Koninkrijk bevestigt dat de resultaten van de OPEC+-vergaderingen worden aangenomen door middel van consensus tussen de lidstaten, en dat zij niet gebaseerd zijn op de eenzijdige beslissing van één enkel land. Deze uitkomsten zijn louter gebaseerd op economische overwegingen die rekening houden met het handhaven van het evenwicht tussen vraag en aanbod op de oliemarkten, en zijn tevens gericht op het beperken van volatiliteit die de belangen van consumenten en producenten niet dient, zoals altijd het geval is geweest binnen OPEC+."

Hoewel de Saoedische verklaring relatief afgezwakt klinkt, zijn een aantal Saoedische en Arabische schrijvers en politieke analisten minder diplomatiek in hun kritiek op de regering Biden. Volgens hen lijkt Biden meer te geven om het winnen van de komende tussentijdse verkiezingen en het herkozen worden dan om het veiligstellen van Amerika's belangen en betrekkingen in het Midden-Oosten.

"Ik kan het gedrag en het beleid van president Biden niet begrijpen," merkte de Saoedische schrijver Abdo Khal op.

"Hij staat haaks op de belangen van zijn land en compliceert veel zaken, vooral wat betreft zijn houding tegenover Saoedi-Arabië. Hij heeft een beleid opgesteld dat gebaseerd is op vijandigheid tegenover Saoedi-Arabië."

Khal zei dat hij niet kan begrijpen waarom de regering Biden zo vastbesloten is om de betrekkingen tussen de VS en Saoedi-Arabië te ondermijnen.

"Als Biden de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad heeft opgedragen de relatie tussen beide partijen opnieuw te evalueren, dan kan Saoedi-Arabië ook zijn relatie met de VS evalueren. Dit is een legitiem recht."

De Saoedische columnist Mashari Althaydi hekelde de regering Biden vanwege haar "bedreigingen en intimidatie".

Althaydi wees erop dat hij niet kon begrijpen waarom de regering Biden Saoedi-Arabië uitkoos voor kritiek, terwijl het OPEC+ besluit niet alleen door het Koninkrijk werd genomen, maar door alle leden van de groep.

"Een groep landen (OPEC+) heeft een besluit genomen dat de belangen dient van de oliegrondstof, de pijlers van deze markt, de producent en de consument.... Biden en zijn mannen zijn boos op Saoedi-Arabië alleen, en niet op de rest van de landen, ook al was het een collectieve beslissing. Het is waar dat Saoedi-Arabië het belangrijkste land is in deze organisatie, maar het is een collectieve beslissing. Wij herinneren ons dat er eerder een opeenstapeling van spanningen was tegen Saudi-Arabië. Deze spanning hield verband met de ideologische illusies van [de toenmalige Amerikaanse president] Obama."

Althaydi voegde eraan toe dat de reactie van de Saoedische regering op de verklaringen uit Washington "beslissend was tegen de onzin van de Obama-Biden-campagne."

"Het is slim en sterk om de bron van de woede van Biden en zijn team te identificeren. Het is een tijdelijke opportunistische electorale politieke woede. Ik denk dat de Amerikanen moeten wennen aan deze duidelijke toespraak met Washington. Dit is helemaal geen vijandige toespraak noch een opstand tegen de historische strategische belangen tussen Saoedi-Arabië en Amerika. Het is slechts een herinnering dat Saoedi-Arabië geen bananenrepubliek is."

De Syrische schrijver Rami Al-Khalifa beschreef de verklaringen van de regering Biden als hysterisch en kinderachtig. De VS, zei hij, "is veranderd in een tienerkind dat irrationele redenen toont om de OPEC+ groep te veroordelen, in het bijzonder Saoedi-Arabië."

"Washington wil de Saoedische logica niet begrijpen en verstoort de taal van de rede in de omgang met de Saoedische belangen. De Amerikaanse regering is van mening dat de OPEC-landen, geleid door het Koninkrijk Saoedi-Arabië, moeten werken om de Amerikaanse belangen te verwezenlijken, ongeacht hun eigen belangen."

Al-Khalifa merkte op dat de regering Biden de productie wil verhogen om de olieprijzen te verlagen aan de vooravond van de midterm verkiezingen:

"De Saoedische logica is heel eenvoudig en is gebaseerd op drie basispijlers: Saoedi-Arabië maakt geen deel uit van het Westers-Russische conflict en ziet deze oorlog als een negatief effect op de veiligheid en stabiliteit... Saudi-Arabië vindt dat niemand het recht heeft te eisen dat het zijn belangen opoffert om de belangen van andere partijen te dienen. Saudi-Arabië begrijpt de aard van zijn relatie met de VS, die een strategische relatie is. Maar tegelijkertijd moet deze relatie gebaseerd zijn op wederkerigheid. Als Washington zijn eigen belangen nastreeft, zoals met de Iraanse nucleaire deal of de annulering van de aanwijzing van de [door Iran gesteunde] Houthi-groep als terroristische groepering, heeft Saoedi-Arabië ook het recht zijn eigen belangen na te streven via een netwerk van relaties met diverse partijen. De relatie tussen de VS en Saoedi-Arabië is een strategische relatie die gebaseerd moet zijn op wederzijds begrip voor elkaars belangen en dat Washington moet ophouden zich te gedragen als een arrogante tiener die alleen zichzelf en zijn eigen belangen ziet en wil dat anderen voor hem werken ongeacht hun belangen."

Een andere Syrische schrijver, Abdul Jalil Al-Saeid, schreef dat de anti-Saudische uitspraken van de regering Biden bedoeld waren om "zijn [Biden's] kiezers te plezieren, net zoals hij deed tijdens zijn campagne voor de presidentsverkiezingen."

Al-Saeid wees erop dat de Amerikaanse senator Ted Cruz veel van de recente ontwikkelingen in Amerika heeft samengevat door te zeggen dat de oorzaak van de financiële crisis in de VS het destructieve beleid van Biden is.

"Biden was degene die besloot een vijandig beleid te voeren tegenover de [Arabische] bondgenoten. Hij en zijn team waren degenen die toegaven aan Amerika's vijanden en op zoek gingen naar nucleaire overeenkomsten die vol gebreken zitten en veel van Amerika's vrienden schaden."

Nog een teken van de schade die de vijandigheid van de regering Biden jegens Saoedi-Arabië heeft aangericht, is dat de Samenwerkingsraad van de Golf (GCC) en de Arabische Liga hun steun aan het Koninkrijk hebben betuigd.

Nayef Al-Hajraf, secretaris-generaal van de GCC, verklaarde dat de kritiek van de regering-Biden op Saudi-Arabië "feiten ontbeert". De Arabische Liga van haar kant veroordeelde de regering-Biden voor het voeren van een "negatieve campagne" tegen Saudi-Arabië.

Deze reacties van de Arabische landen geven aan dat de Arabieren de VS niet langer zien als een strategische bondgenoot of zelfs als een vriend. Dit is uitstekend nieuws voor de mullahs in Iran en hun terroristische proxies in het Midden-Oosten, waaronder Hezbollah, Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad en de Houthi's in Jemen. Onder de huidige omstandigheden lijkt het duidelijk dat de schade aan de betrekkingen van Amerika met de Arabische wereld onherstelbaar is, althans tijdens de regering Biden.

Als de regering Biden zo verontrust is, zoals zij beweert, over de moord op de journalist Jamal Khashoggi, waarom is er dan nooit enig medeleven getoond over de drie weken durende marteling van Marc Bennett, een Brits staatsburger, door de "geheime politie" van Qatar en zijn daaropvolgende dood door ophanging - volgens de lijkschouwer geen zelfmoord - op eerste kerstdag 2019? Bennett werd negen maanden lang door Qatar vastgehouden op grond van twijfelachtige beschuldigingen, kort nadat hij ontslag had genomen uit een hoge functie bij Qatar Airways. Vreemd genoeg sloot het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken de zaak in 2021, "slechts één week nadat" de huidige Britse premier Liz Truss tot minister van Buitenlandse Zaken was benoemd.

Hoewel het voor zich spreekt, is het de moeite waard om duidelijk te stellen: De belangen van Amerika in het Midden-Oosten zullen ook worden aangetast nu haar Arabische bondgenoten steeds meer gedesillusioneerd raken over de daden en uitspraken van de huidige regering, en haar voortdurende onvermogen om de enorme existentiële bedreiging te zien die zij voor de Arabische wereld creëert door ijverig te proberen nucleaire capaciteit en een triljoen dollar te verlenen aan een Iraans regime dat zelfs haar eigen bevolking niet langer kan verdragen.

Iran, met zijn sjiitische regime, lijkt onverbiddelijk vastbesloten zijn soennitische olieconcurrenten in het Midden-Oosten te vernietigen (hier en hier); "de kleine satan" Israël, en "de grote satan" de Verenigde Staten via zijn verwaarloosde onderbuik in Venezuela, Cuba en in toenemende mate een groot deel van Zuid-Amerika.

Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en voormalig president Barack Obama legden beiden verklaringen af alsof ze de anti-regime demonstranten in Iran steunden, maar beiden leken doorzichtige zwakke, valse, Potemkin verklaringen.

"Ik denk dat we iets zien wat vrij opmerkelijk is in het hele land," zei Blinken, zonder enige praktische hulp te bieden.

"Achteraf gezien denk ik dat dat een fout was," zei Obama, verwijzend naar zijn totale falen als president om de Iraanse demonstranten in 2009 te helpen, terwijl hij de kant van het regime koos. "Elke keer als we een flits zien, een sprankje hoop, van mensen die verlangen naar vrijheid, denk ik dat we daar op moeten wijzen," zei hij, even onbehulpzaam.

Obama eindigde met de opmerking dat het belangrijk was "te bevestigen wat zij doen en ik hoop dat het meer ruimte schept voor het soort burgergesprek dat het land mettertijd op een betere weg kan brengen".

"Burgerlijk gesprek"? Met het wrede regime van Iran? Is dat het?

Het was Witte Huis woordvoerder John Kirby die het spel weggaf. "De president," zei hij, "gelooft nog steeds dat een diplomatieke weg vooruit de beste manier is...."

Het is echter geen geheim dat een diplomatieke weg zonder een geloofwaardige militaire dreiging nutteloos is. Zelfs voorstander van soft power Joseph Nye, voormalig decaan van de Harvard Kennedy School of Government, moest toegeven dat, "om realistisch te zijn, soft power nooit de plaats zal innemen van hard power."

De regering Biden lijkt te wachten tot na de tussentijdse verkiezingen in november, wanneer het Congres met reces is voor de kerstvakantie en daarom de overeenkomst niet kan blokkeren.

Tot nu toe hebben 50 "zeer bezorgde" leden van het Congres, voornamelijk Democraten uit Bidens eigen partij, Biden een brief gestuurd waarin zij zich verzetten tegen de overeenkomst.

De Saoedi's en hun bondgenoten in de Golf lijken zich af te vragen waarom Biden hen bedreigt met "gevolgen", gewoon omdat ze zich proberen te beschermen tegen een spoedige vernietiging door Iran, vooral omdat het de VS waren die de doodsbedreiging tegen de Saoedi's introduceerden -- door Iran kernwapens te geven met de JCPOA nucleaire deal van 2015 -- in de eerste plaats.

In augustus 2015 kondigde Obama aan:

"Na twee jaar onderhandelen hebben we een gedetailleerde regeling bereikt die Iran permanent verbiedt een kernwapen te verkrijgen..... Iran zal ook niet in staat zijn het verrijkte uranium te verkrijgen dat gebruikt kan worden voor een bom..... Nou, hier is de waarheid: Inspecteurs krijgen dagelijks toegang tot de belangrijkste nucleaire locaties van Iran. Als er een reden is om een verdachte, niet-aangegeven locatie in Iran te inspecteren, krijgen de inspecteurs die toegang, zelfs als Iran bezwaar maakt..... Ik herhaal: Het verbod voor Iran om een kernwapen te hebben is permanent. Het verbod op wapengerelateerd onderzoek is permanent. Inspecties zijn permanent."

In dezelfde toespraak liet Obama zich echter onthullend ontvallen:

"Zelfs voor mijn aantreden heb ik duidelijk gemaakt dat Iran onder mijn toezicht geen kernwapen zou mogen verwerven....[cursief toegevoegd].

Hoewel Obama beweerde dat zijn overeenkomst "Iran permanent verbiedt een kernwapen te verkrijgen", werd zijn verklaring onmiddellijk als een leugen ontmaskerd door de "vervalclausule" van de overeenkomst, die Iran verzekerde dat het na slechts vijftien jaar alle kernwapens kon hebben die het wilde - zonder verbod op de raketten om ze af te leveren.

Obama had de wereld een paar weken eerder in een andere officiële verklaring verteld dat "het Iran krachtens het Nucleaire Non-Proliferatie Verdrag permanent verboden is een kernwapen na te streven".

De wereld kan zien hoeveel goed dat heeft gedaan.

De nieuwe Iran-deal voorkomt volgens de berichten ook niet dat Iran over kernwapencapaciteit beschikt, en zou diezelfde ramp alleen maar uitstellen tot na de "wacht" van de regering Biden.

"Hoe kunnen we met een goed geweten," zei Obama in zijn verklaring van juli 2015, "een oorlog rechtvaardigen voordat we een diplomatieke overeenkomst hebben getest die onze doelstellingen bereikt, waarmee Iran heeft ingestemd."

Deze diplomatieke overeenkomst is nu getest. Het is mislukt. Dat is waarom deze of elke andere overeenkomst met Iran een waardige dood mag sterven, vooral tijdens het kerstreces van het Congres.

Khaled Abu Toameh is een bekroond journalist uit Jeruzalem.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2022 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.


Voor meer zie Arabs: Biden Emboldening Iran, Harming US Interests :: Gatestone Institute