www.wimjongman.nl

(homepagina)


Biden beloont Palestijnen voor terrorisme en opruiing

door Bassam Tawil - 30 november 2022

 • Het recente besluit van de regering Biden om haar betrekkingen met de Palestijnse Autoriteit (PA) op te waarderen is het zoveelste teken van hoe de VS de Palestijnen beloont, net als het Iraanse regime, voor hun voortdurende giftige ophitsing en terrorisme tegen Israël.

 • Het is de eerste keer dat de VS een positie op het State Department [BuZa] heeft gecreëerd die uitsluitend verantwoordelijk is voor Palestijnse zaken.

 • Het besluit viel samen met twee bomaanslagen in Jeruzalem, waarbij een 16-jarige Joodse jongen werd gedood en 14 andere mensen gewond raakten.

 • De Palestijnse Autoriteit biedt de terroristen en hun families in feite stipendia aan als onderdeel van haar "Pay-for-Slay" programma -- dat dient als een stimulans, vooral in een gebied dat niet rijk is, voor haar burgers om hun gewelddadigheid voort te zetten.

 • Verschillende Palestijnse groeperingen gaven afzonderlijke verklaringen uit waarin zij de bomaanslagen in Jeruzalem prezen als "heroïsche operaties" en opriepen tot het vermoorden van meer Joden.

 • Abbas heeft de terreurgroepen nooit opgeroepen hun aanslagen te staken.

 • Men had verwacht dat de regering Biden van de Palestijnse leiders zou eisen dat zij de terreurgroepen die onder hun auspiciën op de Westelijke Jordaanoever opereren, zouden ontmantelen.

 • Men zou hebben verwacht dat de regering Biden zou eisen dat de Palestijnse Autoriteit de maandelijkse betalingen voor terrorisme aan de terroristen en hun families zou stopzetten.

 • Men zou hebben verwacht dat de regering Biden de Palestijnen onder druk zou zetten om terug te keren naar de onderhandelingstafel met Israël en hun aloude beleid om alle aanbiedingen af te wijzen zonder zelfs maar een tegenvoorstel te doen, zou opgeven.

 • De regering Biden, die de financiële hulp aan de Palestijnen heeft hervat - zonder daaraan voorwaarden te verbinden - heeft er voor gekozen de rol van het Palestijnse leiderschap te negeren bij het aanmoedigen van geweld en haat, en pogingen om Israël te elimineren en in zijn plaats weer een islamitische staat op te richten.

 • De betalingen aan de terroristen en hun families moedigen veel Palestijnen met succes aan om aanslagen tegen Israëli's te plegen: zij weten dat zij of hun families op de loonlijst van de Palestijnse Autoriteit komen te staan.

 • De regering Biden heeft het helemaal mis als zij denkt dat het verbeteren van haar betrekkingen met de Palestijnse Autoriteit een matigend effect zal hebben op de Palestijnen of hen ertoe zal aanzetten hun beleid ten aanzien van Israël te verbeteren. Integendeel, deze stap zal waarschijnlijk de onverzettelijkheid van de Palestijnse leiders vergroten, omdat zij nu het gevoel hebben dat de VS aan hun kant staat, ondanks hun ophitsing en steun voor terrorisme.

 • Door de betrekkingen tussen de VS en de Palestijnen te verbeteren geeft de regering Biden ook een boodschap aan deze Arabische landen dat zij achter de afwijzing van normalisatie en vrede tussen de Arabieren en Israël staat.

 • De regering Biden heeft hoe dan ook niets gedaan om de akkoorden van Abraham te steunen of om te proberen meer Arabische landen, waaronder Saoedi-Arabië, aan boord te krijgen. In plaats daarvan heeft de regering Biden er alles aan gedaan om Amerika's traditionele bondgenoten in de Arabische wereld, in de eerste plaats Saoedi-Arabië, tegen zich in het harnas te jagen. Het beleid van de regering Biden om de mullahs in Iran te paaien heeft reeds een aantal Arabieren van zich vervreemd, vooral de Golfstaten.

( )

Het recente besluit van de regering Biden om haar betrekkingen met de Palestijnse Autoriteit (PA) op te waarderen is weer een teken hoe de VS de Palestijnen beloont, net als het Iraanse regime, voor hun voortdurende giftige ophitsing en terrorisme tegen Israël. Afgebeeld: VS-president Joe Biden ontmoet PA-president Mahmud Abbas in Bethlehem op 15 juli 2022. (Foto door Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

Het recente besluit van de regering Biden om haar betrekkingen met de Palestijnse Autoriteit (PA) op te waarderen, is het zoveelste teken van hoe de VS de Palestijnen beloont, net als het Iraanse regime, voor hun voortdurende giftige ophitsing en terrorisme tegen Israël.

Het besluit stuurt een boodschap aan de PA en haar president, Mahmoud Abbas, dat het de regering Biden niet kan schelen dat de Palestijnen doorgaan met het verheerlijken en omarmen van terroristen die Joden en anderen vermoorden en verwonden.

Een hoge ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken werd geciteerd zegende dat de regering Biden het Congres heeft meegedeeld dat zij Hady Amr heeft benoemd tot nieuwe "speciale vertegenwoordiger voor Palestijnse zaken".

De zet is een opwaardering van de Amerikaans-Palestijnse betrekkingen. Het is de eerste keer dat de VS een functie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gecreëerd die uitsluitend verantwoordelijk is voor Palestijnse zaken.

Het besluit viel samen met twee bomaanslagen inJeruzalem, waarbij een 16-jarige Joodse jongen werd gedood en 14 andere mensen gewond raakten.

meegenomen uit een ziekenhuis in de stad Jenin op de Westelijke Jordaanoever. Pero werd naar het ziekenhuis gebracht nadat hij ernstig gewond was geraakt bij een auto-ongeluk in de buurt van Jenin. Zijn familie "https://www.jpost.com/breaking-news/article-723220">zei dat de schutters die het ziekenhuis bestormden Pero van de beademingsapparatuur afkoppelden toen hij nog in leven was. De schutters hielden zijn lichaam meer dan 24 uur vast voordat ze het overdroegen aan de Palestijnse Autoriteit.

De PA heeft de twee bomaanslagen in Jeruzalem niet veroordeeld. In feite zijn haar leiders lang geleden gestopt met het veroordelen van terreuraanslagen tegen Israël. In plaats daarvan prijzen Palestijnse leiders terroristen die Joden vermoorden vaak als "helden" en "martelaren".

In feite bieden zij de terroristen en hun families stipendia aan als onderdeel van het "Pay-for-Slay" programma van de PA -- dat dient als een stimulans, vooral in een gebied dat niet rijk is, voor haar burgers om hun geweld voort te zetten.

Het besluit van de regering Biden om de Amerikaans-Palestijnse betrekkingen op te waarderen kwam ook op het moment dat de Palestijnen de terreuraanslagen in Jeruzalem vierden door snoepjes uit te delen en de terroristen te prijzen. Sommige van de vieringen vonden plaats in gebieden die worden gecontroleerd door de Palestijnse Autoriteit, die geen maatregelen nam om deze praktijk te stoppen - een praktijk die na bijna elke terreuraanslag tegen Israël plaatsvindt.

Verschillende mogelijke groeperingen gegeven afzonderlijke verklaringen uit waarin zij de bomaanslagen in Jeruzalem loofden als "heroïsche operaties" en opriepen tot de moord op nog meer Joden. Twee van de groepen, het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) en het Democratisch Front voor de Bevrijding van Palestina (DFLP) maken deel uit van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), die wordt geleid door Mahmoud Abbas. De president van de Palestijnse Autoriteit heeft deze groepen niet bekritiseerd toen zij de terreuraanslagen hebben geprezen.

De ontvoering van de Israëlisch-Druzische tiener vond plaats in Jenin, een stad die onder de exclusieve controle staat van Abbas' veiligheidstroepen. In de afgelopen jaren is Jenin een knooppunt geworden van verschillende terreurgroepen die verantwoordelijk zijn voor een reeks aanslagen tegen Israëlische soldaten en burgers. Deze groepen hebben in Jenin vrij kunnen opereren omdat de Palestijnse Autoriteit er niet in slaagt of niet bereid is het terrorisme aan te pakken.

Een van de terreurgroepen, de Al-Aqsa Martelaren Brigades, is openlijk verbonden met de regerende Fatah-factie onder leiding van Mahmoud Abbas. Deze groep blijft de verantwoordelijkheid opeisen voor >schietaanvallen

Men zou verwachten dat de regering Biden zou eisen dat de Palestijnse leiders de terreurgroepen die onder hun auspiciën opereren op de Westelijke Jordaanoever zouden ontmantelen.

Men zou verwachten dat de regering Biden zou eisen dat de Palestijnse leiders zouden stoppen met hun massale campagne om Israël te delegitimeren en Joden te demoniseren via moskeeën, de media en officiële toespraken.

Men zou verwachten dat de regering Biden zou eisen dat de Palestijnse Autoriteit de maandelijkse betalingen voor terrorisme aan de terroristen en hun families zou stopzetten.

Bovendien zou men hebben verwacht dat de regering Biden druk zou uitoefenen op de Palestijnen om terug te keren naar de onderhandelingstafel met Israël en hun aloude beleid van het afwijzen van alle aanbiedingen zonder zelfs maar een tegenvoorstel te doen, op te geven.

De regering Biden, die de financiële hulp aan de Palestijnen heeft hervat - zonder daaraan voorwaarden te verbinden - heeft ervoor gekozen de rol van het Palestijnse leiderschap te negeren bij het aanmoedigen van geweld, haat en pogingen om Israël te elimineren en in zijn plaats weer een islamitische staat op te richten.

De betalingen aan de terroristen en hun families moedigen veel Palestijnen met succes aan om aanslagen tegen Israëli's te plegen: zij weten dat zij of hun families op de loonlijst van de Palestijnse Autoriteit zullen worden bijgeschreven. De dagelijkse ophitsing tegen Israël door de PA en haar leiders is wat jonge mannen en vrouwen ertoe aanzet een mes bij zich te dragen om de eerste Jood die ze tegenkomen neer te steken.

De regering Biden heeft het helemaal mis als zij denkt dat het verbeteren van haar betrekkingen met de Palestijnse Autoriteit een matigend effect zal hebben op de Palestijnen of hen ertoe zal aanzetten hun beleid ten aanzien van Israël te verbeteren. Integendeel, deze stap zal waarschijnlijk de onverzettelijkheid van de Palestijnse leiders vergroten, omdat zij nu het gevoel hebben dat de VS aan hun kant staan, ondanks hun ophitsing en steun voor terrorisme.

Het beleid van de regering Biden belooft weinig goeds voor de toekomst van een vredesproces tussen Israël en de Palestijnen.

De regering Biden gaat ook voorbij aan het feit dat de Palestijnse leiders de eerste waren om de Abraham-akkoorden tussen Israël en vier Arabische landen - de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Soedan en Marokko - te veroordelen.

Door de betrekkingen tussen de VS en de Palestijnen op te waarderen, geeft de regering Biden ook een boodschap af aan deze Arabische landen dat zij achter de afwijzing van normalisatie en vrede tussen de Arabieren en Israël staat.

De regering Biden heeft hoe dan ook niets gedaan om de akkoorden van Abraham te steunen of om te proberen meer Arabische landen, waaronder Saoedi-Arabië, aan boord te krijgen. In plaats daarvan heeft de regering Biden er alles aan gedaan om Amerika's traditionele bondgenoten in de Arabische wereld, in de eerste plaats Saoedi-Arabië, tegen zich in het harnas te jagen. Het appeasementbeleid van de regering Biden ten aanzien van de mullahs in Iran heeft sommige Arabieren, met name de Golfstaten, al van zich vervreemd.

Sommige van deze Arabische landen hebben de Palestijnen de rug toegekeerd en beschuldigen hen ervan ondankbaar te zijn en te bijten in de hand die hen decennialang heeft gevoed. Door hun retorische aanvallen op de Arabieren die vredesverdragen met Israël hebben ondertekend, hebben de Palestijnen de financiële en politieke steun van verschillende Arabische landen verloren, vooral van de rijke Golfstaten.

Terwijl de Arabieren eindelijk hebben ingezien dat de Palestijnen vastbesloten zijn om hun jihad (heilige oorlog) voort te zetten om Israël te elimineren, haast het Biden-team zich om Mahmoud Abbas en zijn medewerkers te omarmen, die elk vredesaanbod van Israëlische leiders in de afgelopen twee decennia hebben afgewezen>, en die hun volk blijven aansporen om in Joods bloed te baden.

Bassam Tawil is een Arabische moslim die in het Midden-Oosten woont.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2022 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Biden Rewards Palestinians for Terrorism, Incitement :: Gatestone Institute