www.wimjongman.nl

(homepagina)


ISRAELISCHE SOLDATEN KRIJGEN DIRECT BEVEL: VECHT MET DE DAPPERHEID VAN DE ISRAËLIETEN TOEN ZE EGYPTE VERLIETEN

Door Adam Eliyahu Berkowitz | 13 april 2022

( )

De beenderen van Jozef, die de Israëlieten uit Egypte hadden meegebracht, werden begraven te Sichem, op het stuk grond dat Ja'akov voor honderd kesita had gekocht van de kinderen van Hamor, de vader van Sichem, en dat een erfenis van de Jozefieten was geworden. Jozua 24:32 (De Israël BijbelTM)

In de vroege ochtenduren van woensdag trokken IDF-troepen Sichem binnen in een operatie om de schade te herstellen die de Palestijnen hadden aangericht aan het Graf van Jozef.

"MET OPGEHEVEN HAND."

De commandant van de Samaria Brigade, kolonel Roi Zweig-Lavi, gaf aan het begin van de operatie het volgende bevel aan zijn soldaten:

"Aan alle posten, dit is de Kodkod (commandant). Vandaag gaan we op pad voor een operatie om de vernieling van het grafcomplex van Jozef te herstellen. Op deze plaats werd het land beloofd aan Abraham, onze vader."

De officier citeerde vervolgens de belofte die God aan Abraham deed toen Hij voor het eerst aan hem verscheen in Sichem, zoals het is opgetekend in Genesis:

Hashem verscheen aan Avram en zei: "Ik zal dit land toewijzen aan je nakomelingen." Genesis 12:7

" En wij werken vandaag, met een 'yad ramah,'" zei de officier, opnieuw de Bijbel citerend

Hashem verhardde het hart van Farao, koning van Egypte, en hij zette de achtervolging in op de Israëlieten. Terwijl de Israëlieten uitdagend vertrokken (Exodus 14:8).

Yad Ramah betekent letterlijk "een opgeheven hand". De Israël Bijbel vertaalde yad Rama als 'uitdagend', maar Rashi definieert het als 'met grote moed'.

"Net zoals onze voorvaderen deden bij hun vertrek uit Egypte op het Pesach dat over drie dagen gevierd zal worden," zo vervolgde de officier, opnieuw de Bijbel citerend.

Aan het einde van het vierhonderddertigste jaar, tot op de dag zelf, vertrokken alle gelederen van Hashem uit het land Egypte. Exodus 12:41

"Eigenlijk bij daglicht. Niet als dieven in de nacht, maar als koningen. Dit is hoe we het verdienen om de waardigheid van het land en het volk van Israël te herstellen. Strijders, begin met het gaan naar de stad Nablus."

De site werd vervolgens gerepareerd door burgers, wat de eerste Israëlische renovaties aan de site markeert sinds premier Ehud Barak deze in de steek liet na het uitbreken van de Tweede Intifada in 2000.

Het hoofd van de regionale raad van Samaria, Yossi Dagan, zei in een verklaring: "Dit is een historische dag. We zijn hier bij dageraad en op klaarlichte dag, vlak voor de Feestdag van de Vrijheid, aangekomen om de nationale eer van het Volk van Israël en de ontheiligde eer van Jozef te herstellen. De door de Palestijnse Autoriteit geschoolde barbaarse relschoppers wisten heel goed waarom zij het graf van Jozef de rechtvaardige in brand staken en vernielden. Zij weten dat zolang het Volk van Israël dat in Israël en daarbuiten woont - aangevoerd door de nederzettingen in Samaria - hun heilige plaatsen en nationaal erfgoed blijft bezoeken, zij ons niet kunnen verslaan."

Ongeveer 100 Palestijnen vernielden de heilige plaats op zondag en maandag.

Twee Joden werden 's nachts van zondag op maandag neergeschoten en verwond toen zij probeerden de compound te bereiken.

DE BIJBEL VERMELDT UITDRUKKELIJK DAT SICHEM DOOR DE JODEN WERD GEKOCHT

De stad Sichem wordt in de Bijbel genoemd als de plaats die Abraham voor Jozef had gekocht:

De beenderen van Jozef, die de Israëlieten uit Egypte hadden meegebracht, werden in Sichem begraven op het stuk grond dat Ja'akov voor honderd kesita had gekocht van de kinderen van Hamor, de vader van Sichem, en dat een erfenis van de Jozefieten was geworden. Jozua 24:32

De Genesis Rabba (geschreven ca. 400-450 CE) stelt dat een begraafplaats in Sichem één van de drie is waarvan de volkeren van de wereld niet kunnen beweren dat de Joden die gestolen hebben, omdat de Bijbel expliciet zegt dat Jakob die gekocht heeft. Ook de Islamitische traditie, die de Bijbelse Jozef als een belangrijke en zeer gerespecteerde figuur beschouwt, stelt dit, evenals het Nieuwe Testament.

De Palestijnen betwisten deze beweringen en beweren dat de plaats de begraafplaats is van Yūsuf Dawiqat, een sjeik die twee eeuwen geleden is begraven. Zij beweren ook dat het verhaal over de begrafenis van Jozef op deze plaats een "zionistisch verzinsel" is.

DE GRAFTOMBE VAN JOZEF IN HET EINDE DER DAGEN

De Bijbelse persoonlijkheid van Jozef is een integraal onderdeel van het messiaanse proces. Volgens de Joodse traditie zijn er twee aspecten van de Messias: de Messias uit het Huis van David en de Messias uit het Huis van Jozef.

De Zohar (Vayakhel 220a) leert dat het gebied rond het graf van Jozef als eerste zal worden verwoest in de oorlog van Gog en Magog en daarom als eerste de opstanding van de doden zal meemaken, die zich vervolgens zal verspreiden over de rest van de wereld.

Rabbi Zechariah Wallerstein, de oprichter en directeur van Ohr Naava legde uit waarom de Arabieren de site met brandstichting aanvallen. De rabbi haalde de Zohar aan, waarin staat dat voordat de Messias komt, terwijl hij in de hemel is, God hem kleedt in een gewaad waarop elke naam van elke Jood die ooit is gedood, zou worden geschreven. God zegt tegen de Messias: "Wanneer je jezelf openbaart, is dit het gewaad dat je zult dragen, en elke naam zal worden gewroken". Het vuur dat zal worden gebruikt om degenen die Joden hebben gedood te verbranden, is het vuur van Jozef, zoals verwoord in Amos 5:6: "Zoekt de Here en leeft, opdat Hij niet als een vuur uitbreekt in het huis van Jozef, en het verteert, en niemand om het te blussen voor Bethel," en opnieuw in Obadja 1:18: "Dan zal het huis van Jakob een vuur zijn, en het huis van Jozef een vlam; maar het huis van Esau zal zijn als stoppels, en zij zullen hen in brand steken en verteren."

Rabbi Wallerstein legde de speciale betekenis van Jozefs vuur uit aan Breaking Israel News.

"Jozefs vuur dat hen verbrandt is Moshiach ben Yoseph (de Messias uit het Huis van Jozef), dat is de strijd die komt vóór Moshiach ben David (de Messias uit het Huis van David). Dit conflict over het Graf van Jozef is slechts een volgende stap vóór Moshiach," legde hij uit.

Volgens Rabbi Wallerstein proberen de Arabieren, die verantwoordelijk zijn voor veel van de namen op dat kleed, het vuur te doven voordat het in zijn volle glorie verschijnt om hen te verbranden. Zij vallen vuur met vuur aan, en daarom was één keer verbranden gewoon niet genoeg.

DE STRIJD OM JOZEF'S BEENDEREN

In 1995 werd, in overeenstemming met de Oslo Akkoorden, de jurisdictie van Nablus overgedragen aan de Palestijnse Autoriteit. Israël behield echter de controle over verschillende religieuze plaatsen, waaronder het graf van Jozef. In de interim-overeenkomst werd bepaald dat: "Beide partijen zullen de religieuze rechten van Joden, christenen, moslims en Samaritanen eerbiedigen en beschermen met betrekking tot de bescherming van en vrije toegang tot de heilige plaatsen en de vrijheid van eredienst en godsdienstoefening." In 1996 vermoordden Palestijnse oproerkraaiers zes IDF-soldaten in de buitenpost van het leger op deze plaats en vernielden de religieuze plek. Het terrein werd vervolgens overgedragen aan de veiligheidstroepen van de PA, waarna het doelwit werd van brandstichting en plundering.

De plek kwam uiteindelijk weer in handen van de IDF, maar tijdens de Intifada in 2000 was de plek opnieuw meerdere malen doelwit. De koepel werd groen geschilderd, ten teken van de moslimbezetting, waarna de site opnieuw werd overgedragen aan de PA. De site werd opnieuw in brand gestoken en geplunderd door de Palestijnen.

Na de gebeurtenissen van oktober 2000 verbood het IDF de Israëliërs de toegang tot de tombe. In 2002 werd de tombe heroverd door het IDF, en kort daarna, in antwoord op talrijke verzoeken, werden er opnieuw bewaakte rondleidingen door de tombe georganiseerd. Eén dag per maand, om middernacht, mochten maar liefst 800 bezoekers bidden bij de graftombe. Spoedig daarna echter stelde Israël om veiligheidsredenen opnieuw een verbod in voor Joodse pelgrims om een speciale vergunning te verkrijgen en naar de graftombe te reizen. Enkele maanden later werd de graftombe opnieuw geplunderd. De IDF antwoordde dat het geen plannen had om de site te beveiligen.

In 2007 kreeg een groep Joden op verzoek van verschillende Knessetleden toestemming om de site te bezoeken, en zij meldden dat de koepel geleidelijk aan werd vernield en dat het omliggende gebied in een vuilnisbelt werd veranderd. In 2008 werd de site gerenoveerd.

Vanaf 2009 zijn maandelijkse bezoeken aan de tombe in kogelvrije voertuigen onder zware IDF-bescherming toegestaan. Eind april 2009 vond een groep Joodse gelovigen de grafsteen vernield en hakenkruizen op de muren geschilderd, en laarsafdrukken op het graf zelf.

Op 24 april 2011 openden politieagenten van de PA het vuur op drie auto's met Israëlische gelovigen nadat zij klaar waren met bidden bij het graf van Jozef. Eén Israëlische burger werd gedood, en drie anderen raakten gewond.

Het Palestijnse geweld bij het graf van Jozef is geen reactie op een voortdurende Israëlische militaire aanwezigheid of pogingen om daar een Joodse aanwezigheid te vestigen. Palestijnse oproerkraaiers verzetten zich tegen het Joodse gebed op deze plaats en gingen zelfs zover dat zij in 2000 het gebouw tot de grond toe afbrandden, waarbij zij beweerden dat het beter was de tombe te vernietigen dan een andere godsdienst toegang te verlenen.

Bron: Israeli soldiers receive direct order: Fight with bravery of Israelites leaving Egypt