www.wimjongman.nl

(homepagina)


Tekenen der Tijden: Deel 3 - Geen tekenen van de Opname

Door Paul J. Scharf - 29 oktober 2022

In onze cultuur is het spreekwoordelijke vijfde wiel nu voor de feestdagen geworden.

Eigenlijk vieren we het niet eens meer. Vroeger stonden we een groot deel van de dag stil om te feesten, tijd met onze familie door te brengen en ja, om voetbal te kijken ... maar vooral om te aanbidden en te danken.

Maar helaas zijn die dagen voorbij. Voetbal is nu de hele dag op TV, maar er is geen reden om thuis te blijven. De winkels zijn volop geopend! Black Friday begint nu op, nou ja ... donderdag! En deze dankdag - ooit zeer betekenisvol - is nu zo goed als onzichtbaar.

Ik bedoel natuurlijk Thanksgiving Day. Het is mijn favoriete feestdag. Ik weet dat ik in de minderheid ben. Probeer maar eens een kerk te vinden die tegenwoordig een dienst heeft op Thanksgiving morgen of zelfs op Thanksgiving avond! Dat is zeldzamer dan een drumstick een uur na het kalkoen diner.

Je hoeft niet naar de kerk om te danken. Thanksgiving is ook een dag voor gezinnen, en dat is ook goed. In feite verheugt het mij dat iedereen de tijd neemt - zelfs alleen - om stil te staan, God te danken en na te denken over de betekenis van deze speciale dag.

Maar je zult er niet veel tekenen van vinden, tenzij je goed kijkt. Misschien zie je meer auto's, op de weg op die woensdagmiddag voor Thanksgiving. Misschien zie je ergens een kerkje met de lichten aan. En je weet dat het heel dichtbij komt als je de kalkoen ruikt.

Verder zijn er geen tekenen. Maar als je de vele borden voor Kerstmis ziet ... weet je dat Thanksgiving zeker dichtbij moet zijn!

* * * * *

"De tekenen der tijden" (Matt. 16:3) die wijzen op Christus' tweede komst in heerlijkheid vormen zich overal om ons heen. Zodra de verdrukking begint, zullen de tekenen tastbaar worden.

De Opname zal echter niet worden voorafgegaan door tekenen. Deze zal plaatsvinden "in een ogenblik, in het knipperen van een oog, bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt, en wij zullen veranderd worden" (1 Kor. 15:52). Dit alles zal zo snel gebeuren, dat er geen tijd zal zijn om te reageren - zelfs niet om na te denken! "De doden in Christus zullen eerst opstaan" (1 Thess. 4:16) voordat iemand zelfs maar weet wat er gebeurt.

Ik dank Dr. Thomas Ice dat hij mij door de jaren heen heeft geleerd dat het woord 'uitzien' meestal verbonden is met het laatste aspect van Christus' tweede komst - Zijn terugkeer in heerlijkheid (zie Matt. 24:42, 43; 25:13; Markus 13:34-37; Lukas 12:37, 39; Openb. 16:15). Wanneer de Schriften ons daarentegen instrueren over het eerste aspect van Zijn tweede komst, de Opname, gebruiken zij gewoonlijk de taal van het 'wachten' (zie 1 Thess. 1:10).[ii].

Een beroemd vers dat die opvatting in twijfel lijkt te trekken is Tit. 2:13. De ESV vertaling is hier echter preciezer: "wachtend op onze gezegende hoop, de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Jezus Christus." [iii] Zoals Ice ooit herhaalde met betrekking tot de Opname - volgens het handgeschreven briefje in mijn Bijbel: "Er is niets om te zoeken." [iv] Het is aanstaande en daarom tekenloos. (Zie ook 1 Kor. 1:7; Fil. 3:20.)

Nu, dat betekent dat dit de tijd is om je voor te bereiden op de Opname! Stel uw vertrouwen op Christus alleen voor verlossing, als u dat nog niet hebt gedaan, en "breng uw huis in orde" (2 Koningen 20:1; Jes. 38:1).

Inderdaad, zodra de tekenen van Kerstmis duidelijk worden, is het zeker tijd om plannen te maken voor Thanksgiving. Wanneer we de tekenen herkennen die wijzen op de tweede komst van Christus, moeten we onze aandacht serieus richten op de pre-verdrukking Opname.

Alle Bijbelgelovigen zijn het eens met het concept van de Opname, of ze die term nu gebruiken (of zelfs leuk vinden) of niet. Het enige probleem is de timing ervan. Ik geloof dat de Opname voorafgaat aan de beproeving, "ons behoedend voor de ure der beproeving, die over de gehele wereld komen zal" (Openb. 3:10), voordat de tekenen van Christus' wederkomst echt beginnen en het oordeel begint te vallen. Het is het volgende punt op de profetische agenda, en het zal de hele wereld treffen.

Elke generatie hoopt degene te zijn die naar de hemel zal gaan zonder te sterven, maar één zal dat daadwerkelijk meemaken. Maar zoek niet naar een teken, en stel je voorbereidingen niet uit. De Opname kan elk moment plaatsvinden.

En daarmee is er nog maar één ding te zeggen: "O Heer, kom!" (1 Kor. 16:22).

-

Paul J. Scharf (M.A., M.Div., Faith Baptist Theological Seminary) is een kerkelijke vertegenwoordiger voor The Friends of Israel Gospel Ministry, gevestigd in Columbus, WI, en werkzaam in het Midden-Westen. Ga voor meer informatie over zijn bediening naar sermonaudio.com/pscharf of foi.org/scharf, of stuur een e-mail naar pscharf@foi.org.

Alle Schriftcitaten zijn, tenzij anders aangegeven, afkomstig uit de New King James Version.

Schriftcitaten gemarkeerd met (ESV) komen uit de ESV Bijbel.


[i] Deze klassieke illustratie, die ik in de loop van de drie afleveringen in deze serie heb aangepast en uitgewerkt, is veel gebruikt en wordt toegeschreven aan Dr. John Walvoord. Ik heb geen specifieke bron gevonden waar Walvoord zelf deze illustratie heeft afgedrukt. Voor de achtergrond ervan, zie John F. Walvoord met Mark Hitchcock, Armageddon, Oil and Terror (Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers, 2007), p. 200. Wat de illustratie specifiek betreft, zie Ron Rhodes, End-Times Super Trends (Eugene, OR; Harvest House Publishers, 2017), p.10; en Thomas Ice; "Signs of the Times;" Pre-Trib Research Center; n.d.; https://www.pre-trib.org/pretribfiles/pdfs/Ice-SignsoftheTimes.pdf; p. 2; Internet; geraadpleegd 6 oktober 2022.

[ii] Zie bijvoorbeeld Thomas Ice; "Imminency and the Any-Moment Rapture;" Liberty University; mei 2009; https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1056&context=pretrib_arch; Internet; geraadpleegd 20 oktober 2022.

[iii] Een ander uitdagend vers met betrekking tot dit basispatroon is 1 Thess. 5:6, dat gericht is aan gelovigen van het kerkelijk tijdperk ("laten wij waken", NKJV). Maar ook hier lijkt de ESV de essentie van het vers goed te vatten in zijn context: "Laten wij dan niet slapen, zoals anderen doen, maar laten wij wakker blijven en nuchter zijn."

[iv] Ik weet dat Dr. Ice dit citaat heeft gedeeld, maar kan me de tijd en plaats niet herinneren of terugvinden.

Bron: Signs of the Times: Part 3 - No Signs of the Rapture :: By Paul J. Scharf - Rapture Ready