www.wimjongman.nl

(homepagina)


Tekenen der Tijden: Deel 2 - Tekenen van de wederkomst

Door Paul J. Scharfop - 19 oktober 2022

Voor we het weten is het zover! 25 December, dat is....

Maar lang voor die grote dag voelen we de beelden, geluiden en geuren al.

Kerstmis - in feite doordringt het onze cultuur zo grondig dat het zich bijna vermengt met alle dingen die in verband staan met de herfst - het koelere weer, een warme trui, het verlangen om binnen te blijven, voetbal op televisie, een warme kop cacao, en het knetteren van de open haard.

()

Maar we nemen wel twee weken lang een grote pauze. Die kerstverlichting die we binnenkort zullen zien, maakt eerst plaats voor onze favoriete herfstkleuren - oranje en zwart. Die ruimte in de voortuin waar de Kerstman binnenkort op zijn slee troont, samen met Rudolph, nog een paar rendieren en - hoe kon ik het vergeten - het kindje Jezus... die is eerst gevuld met spoken en kabouters. Als die trick-or-treaters op 31 oktober langskomen, wil je klaar zijn om ze de stuipen op het lijf te jagen!

Maar daarna gaat het naar Kerstmis. Met nog één lampje iets hoger op het dak, win je dit jaar misschien wel de kerstversieringswedstrijd.

Nu zie je al de tekenen van Kerstmis!

* * * * *

Zijn er ook tekenen van de tweede komst van Christus? Dat is zonder twijfel het geval.

Toen de discipelen Jezus vroegen naar "het teken van Zijn komst en van het einde der tijden" (Matt. 24:3), ging Hij verder met het beschrijven van talrijke handelingen die het begin van de zevenjarige verdrukkingsperiode zullen markeren, vóór Zijn uiteindelijke terugkeer.

Christus gebruikte het woord "teken" opnieuw in v. 30 met verwijzing naar Zichzelf om meer van de verbazingwekkende gebeurtenissen weer te geven die gepaard gaan met Zijn terugkeer.

Jezus beeldde deze tijd verder uit in Lucas 21:11: "Er zullen ... grote tekenen uit de hemel komen." En in Lucas 21:25 voegde Hij eraan toe: "Er zullen tekenen zijn in de zon, in de maan en in de sterren".

Wie tijdens de dagen van de verdrukking naar tekenen zoekt, hoeft niet ver te zoeken. De genade van God zal prominent worden getoond door tekenen die iedereen zullen wijzen op de terugkerende Christus en Zijn voorziening van genade - zelfs als de mensheid wordt geconfronteerd met Zijn ontzagwekkende "toorn" (Openb. 6:16-17).

Maar kunnen wij "de tekenen der tijden" (Matt. 16:3) die vooruitwijzen naar de verdrukking en de tweede komst, nu al zien? Ik geloof ongetwijfeld dat we dat kunnen.

De terugkeer van Christus in heerlijkheid bij zijn tweede komst is zo schitterend dat het licht ervan als het ware weerkaatst in onze tijd. Verder zijn sommige gebeurtenissen die tussen hem en ons in staan zo enorm dat we hun profetische schaduwen nu op ons kunnen zien neerkomen. Ik geloof dat we met recht kunnen spreken van zulke voorwaarschuwingen als "tekenen der tijden".

Merk op dat er een kwalitatief verschil is tussen de tekenen die iedereen op aarde zal zien tijdens de verdrukking en deze "tekenen der tijden" die wij nu alleen kunnen waarnemen met de kennis van de profetische Schriften. Die tekenen uit de tijd van de verdrukking zijn specifiek voorspeld; de "tekenen der tijden" niet. Maar wanneer wij actuele gebeurtenissen zien die lijken op die welke voor de beproeving zijn voorspeld, mogen wij ze met recht beschouwen als "tekenen der tijden" - een voorproefje van wat er gaat gebeuren.

Een andere manier om dit alles te beschrijven is "de weg bereiden voor gebeurtenissen in de eindtijd". [[ii]]

Mijn theologieprofessor, Dr. Myron Houghton, legde het als volgt uit: Als je vroeg komt voor een toneelstuk, kun je zien hoe het toneel wordt voorbereid voor de voorstelling - achter het gordijn. Het toneel wordt voorbereid. Wanneer je dan de acteurs op het toneel begint te zien bewegen, weet je dat de voorstelling zich binnenkort zal afspelen.

Maar er is nog een profetische manifestatie van monumentale betekenis, die geen voortekens kent. We zullen daarover nadenken in de laatste aflevering van deze serie.

-

Paul J. Scharf (M.A., M.Div., Faith Baptist Theological Seminary) is een kerkelijke vertegenwoordiger voor The Friends of Israel Gospel Ministry, gevestigd in Columbus, WI, en werkzaam in het Midden-Westen. Ga voor meer informatie over zijn bediening naar sermonaudio.com/pscharf of foi.org/scharf, of stuur een e-mail naar pscharf@foi.org.

Geschriften uit de New King James Version.


[i] Deze klassieke illustratie, die ik in de loop van de drie afleveringen in deze serie heb aangepast en aan het ontwikkelen ben, is veel gebruikt en wordt toegeschreven aan Dr. John Walvoord. Ik heb geen specifieke bron gevonden waar Walvoord zelf deze illustratie heeft afgedrukt. Voor de achtergrond ervan, zie John F. Walvoord met Mark Hitchcock, Armageddon, Oil and Terror (Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers, 2007), p. 200. Wat de illustratie specifiek betreft, zie Ron Rhodes, End-Times Super Trends (Eugene, OR; Harvest House Publishers, 2017), p.10; en Thomas Ice, "Signs of the Times;" Pre-Trib Research Center; n.d.; https://www.pre-trib.org/pretribfiles/pdfs/Ice-SignsoftheTimes.pdf; p. 2; Internet; geraadpleegd 6 oktober 2022.

[ii] Thomas Ice, "Prophetic Stage Setting;" Pre-Trib Research Center; n.d.; https://www.pre-trib.org/pretribfiles/pdfs/Ice-PropheticStageSetting.pdf; p. 1; Internet; geraadpleegd 13 oktober 2022.

Bron: Signs of the Times: Part 2 - Signs of the Second Coming :: By Paul J. Scharf - Rapture Ready