www.wimjongman.nl

(homepagina)


De tekenen der tijden: Deel 1 - Het beoordelen van de tekenen

12 oktober 2022 - door Paul J. Scharf

Als je werkt in een handelsomgeving, heb je ze al gezien - misschien al in juli, maar zeker in augustus. Ja, je hebt de tekenen gezien!

Ik heb het natuurlijk over de tekenen van Kerstmis.[i] Ze zijn nu overal om je heen.

()

Het begon met de komst van veel nieuwe koopwaar - meer dan je wist wat je ermee moest doen. En al snel maakte dat plaats voor... nog meer! Nu voelt het alsof er nergens in het magazijn nog een doos staat. Misschien ben je zelfs al begonnen met het bouwen van het huis van de Kerstman. De oude heer zal zeker snel arriveren. Hoe kunnen we anders verwachten dat hij tijd heeft om naar elke winkel in de Verenigde Staten te reizen?

Nee, op dit moment in het jaar, wanneer het net als herfst begint te voelen, heb je al zoveel van Kerstmis gezien dat je er stiekem een beetje moe van wordt. Maar, hou vol; er komt een adempauze en die tekenen zijn er ook. Voor de laatste, overweldigende duw naar Kerstmis, pauzeert onze cultuur om een andere favoriete religieuze feestdag te vieren: Halloween.

Daarna is het een rechte lijn door de sneeuw - geleid door rendieren - recht op Kerstmis af! En u ziet de tekenen zich nu voor uw ogen ontvouwen.

* * * * *

In Mattheüs 16:1-3 berispte Jezus de religieuze leiders van de eerste eeuw, die grote belangstelling toonden voor hun fysieke omgeving, maar tegelijkertijd geen oog hadden voor de voor de hand liggende geestelijke omstandigheden, die profetische implicaties voor de wereld met zich meebrachten:

"Toen kwamen de Farizeeën en Sadduceeën en stelden Hem op de proef en vroegen of Hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. Hij antwoordde en zei tegen hen: "Als het avond is zegt u: 'Het wordt mooi weer, want de lucht is rood'; en 's morgens: 'Het wordt vandaag slecht weer, want de lucht is rood en dreigend.' Huichelaars! Jullie weten het gezicht van de hemel te onderscheiden, maar de tekenen der tijden kunnen jullie niet onderscheiden.""

Waarop doelde Jezus met dit begrip "de tekenen der tijden"? Merk op dat ze in contrast staan met het verzoek om "een teken uit de hemel" (v. 1) - vermoedelijk een ander tekenwonder, waarvan Hij er vele had verricht, waarbij Hij zichzelf als de Messias en Koning van Israël betoonde (Joh. 20:30; zie ook Jes. 35:5-6; Hebr. 6:5).

Jezus wees deze mensen echter liever op "het teken van de profeet Jona" (v. 4) - met andere woorden, de toepassing van de Bijbelse waarheid op de verschijnselen van hun "goddeloze en overspelige generatie" (v. 4).

Wat zijn dan "de tekenen der tijden"? Uit deze tekst lijkt te volgen dat het gaat om tijdelijke gebeurtenissen die, wanneer ze correct worden geïnterpreteerd in het licht van de Heilige Schrift, een voorproefje zijn van de toekomstige profetische vervulling. Zij zijn op zichzelf niet de vervulling. Zij zijn veeleer als het licht van toekomstige profetische gebeurtenissen dat doorschemert naar onze tijd.

Dr. Ron Rhodes geeft deze eenvoudige definitie: "Een 'teken der tijden' is een gebeurtenis van profetische betekenis die wijst op de eindtijd." [ii]

Deze definitie brengt ons tot iets heel belangrijks: Bijbelse profetie moet ons leiden bij het meten of een bepaalde kwestie al dan niet relevant is als een teken des tijds. We lezen dus geen actuele gebeurtenissen in de Bijbelse profetie (de fout van de zogenaamde krantenexegese), maar we beoordelen deze gebeurtenissen in het licht van de profetische waarheid.

Moeten we echt onze tijd besteden aan het zoeken naar "de tekenen der tijden"? De kerk heeft geen specifieke opdracht om dat te doen, maar "de Farizeeën en Sadduceeën" deden dat ook niet. Jezus vermaande hen echter voor hun nalatigheid. Waarom zou Zijn richtlijn niet van toepassing blijven, vooral nu Zijn tweede komst zoveel dichterbij komt?

We zullen in de volgende twee afleveringen verder op dit thema ingaan. Ik wil nu afsluiten met twee criteria die ons kunnen helpen beseffen wanneer een bepaalde kwestie werkelijk een teken des tijds is.

Het eerste is dat een bepaalde overtuiging of handeling werkelijk uniek is in de geschiedenis. Er zijn talloze voorbeelden te geven van dergelijke concepten die momenteel opgang maken. Dit zijn opvattingen die zo vreemd en radicaal zijn dat, als ze nog maar een paar jaar geleden zelfs maar overwogen werden, ze alleen in de marge van de beschaafde samenleving waren. Toch zijn ze zo snel mainstream geworden - zelfs verplicht voor degenen die willen functioneren op de hoogste niveaus van onze verrottende cultuur.

De tweede is dat dergelijke impulsen niet alleen door een of twee extremen binnen onze eigen beperkte ervaring (of zelfs in een of andere schurkenstaat) worden aangewakkerd, maar door talloze gerespecteerde leiders uit de hele wereld die deze voor wereldwijd gebruik willen inzetten.

Wanneer we een trend zien die aan beide beschrijvingen voldoet, moeten we even stilstaan en ons afvragen of we getuige zijn van de lancering van een teken dat de eindtijdomstandigheden voorspelt die Jezus voor de wereld voorspelde.

We zullen dit onderwerp de volgende keer weer oppakken.

Paul J. Scharf (M.A., M.Div., Faith Baptist Theological Seminary) is een kerkelijke vertegenwoordiger voor The Friends of Israel Gospel Ministry, gevestigd in Columbus, WI, en werkzaam in het Midden-Westen. Ga voor meer informatie over zijn bediening naar sermonaudio.com/pscharf of foi.org/scharf, of stuur een e-mail naar pscharf@foi.org.

Schriftgedeelten zijn uit de New King James Version.


[i] Deze klassieke illustratie, die ik heb aangepast en zal ontwikkelen in de loop van de drie afleveringen in deze serie, is veel gebruikt en wordt toegeschreven aan "de 'decaan' van bijbelprofetieleerlingen en -leraren", Dr. John Walvoord (John F. Walvoord met Mark Hitchcock, Armageddon, Oil and Terror [Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers, 2007], p. vii. Zie de bespreking op blz. 200 van dit boek voor de achtergrond van de illustratie). Wat de illustratie specifiek betreft, zie Ron Rhodes, End-Times Super Trends (Eugene, OR; Harvest House Publishers, 2017), p.10; en Thomas Ice, "Signs of the Times;" Pre-Trib Research Center; n.d.; https://www.pre-trib.org/pretribfiles/pdfs/Ice-SignsoftheTimes.pdf; p. 2; Internet; geraadpleegd 6 oktober 2022. Ik heb geen specifieke bron gevonden waar Walvoord zelf deze illustratie in druk heeft gezet.

[ii] Rhodes, p. 8.

Bron: The Signs of the Times: Part 1 - Assessing the Signs :: By Paul J. Scharf - Rapture Ready