www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE OPNAME: EEN NOODZAKELIJKE BEMOEDIGING VOOR HACHELIJKE TIJDEN

Jonathan Brentner op 7 maart 2022

( )

De verwoesting van een straat in Oekraïne.

Misschien wel één van de meest over het hoofd geziene aspecten van de opname is hoe het gelovigen bemoedigt in moeilijke en gevaarlijke tijden. En we hebben die troostende zalf nu nodig, misschien wel meer dan ooit tevoren.

Waar ik woon zijn de gasprijzen twee keer zo hoog als vijftien maanden geleden, en de prijs van aardgas is met tachtig procent gestegen. Terwijl de oorlog in Europa voortwoedt, kunnen we verwachten dat deze prijzen hun opwaartse klim zullen voortzetten en het tempo van de stijgende voedselprijzen zullen versnellen.

Een artikel in Prophecy News Watch, The Ukraine Conflict Could Further Breakdown Our Food & Energy Supply Chain, legt deze opkomende crisis veel beter uit dan ik kan. Voedseltekorten zullen waarschijnlijk de meeste mensen treffen tegen het einde van 2022. We leven in gevaarlijke tijden die met de dag donkerder worden.

De dreiging dat de oorlog in Oekraïne zich tot buiten Oekraïne uitbreidt, is een reële mogelijkheid. Kan er later dit jaar een nieuwe wereldoorlog uitbreken? Velen geloven dat dit zal gebeuren.

China heeft de VS onlangs gewaarschuwd weg te blijven van Taiwan en heeft geïmpliceerd dat zijn oorlogsschepen "schroot" zouden worden als Amerika zou proberen zich te bemoeien met hun aanstaande invasie van de eilandnatie.

Ik probeer niemand bang te maken, maar ik wijs er alleen maar op waarom we de troost en bemoediging nodig hebben die we krijgen door ons te richten op onze "gezegende hoop" (Titus 2:13). Alle gelovigen moeten de vreugdevolle hoop die wij in Christus hebben over Zijn spoedige verschijning horen en grijpen.

NIEUW-TESTAMENTISCHE BEMOEDIGING DIE VOORTVLOEIT UIT ONZE BLIJDE HOOP

Vaak, nadat zij de opname hebben genoemd, instrueren de schrijvers van het Nieuwe Testament ons ofwel om de waarheid ervan te gebruiken om anderen te bemoedigen, ofwel om Jezus' aanstaande verschijning te gebruiken als een reden voor standvastigheid in onze wandel met de Heer.

In 1 Thessalonicenzen 4:18 en 5:11 draagt Paulus de Thessalonicenzen op om "elkaar te bemoedigen" en "elkaar op te bouwen" met hun hoop op de opname. De apostel vertelt hen, en ons, dat de verwachting van Jezus' verschijning een belangrijke bron van troost moet zijn in moeilijke tijden.

In het vers dat volgt op de prachtige belofte van een verheerlijkt lichaam in Filippenzen 3:20-21, zien we deze woorden: "Daarom, mijn broeders, die ik liefheb en naar wie ik verlang, mijn vreugde en kroon, houd zo stand in de Heer, mijn geliefde" (Filippenzen 4:1). Wij bezitten een hemels burgerschap en zien uit naar het ontvangen van onvergankelijke lichamen bij Jezus' verschijning.

Deze dingen helpen ons te volharden in ons geloof in woelige tijden. Het is geen doctrine die we in de wereld van vandaag terzijde kunnen schuiven. Het is bedoeld om ons te troosten en onze vastberadenheid te versterken om trouw te blijven aan onze Heer Jezus.

Nadat hij in 1 Korintiërs 15:50-57 over onze glorierijke hoop heeft geschreven, schrijft Paulus in vers 58 deze woorden:

"Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd volhardend in het werk van de Heer, wetende dat uw arbeid in de Heer niet tevergeefs is."

Onze aandacht voor Jezus' aanstaande verschijning herinnert ons eraan dat ons een beloning wacht voor trouwe dienst. Samen met de Opname komt onze verschijning voor de Bema-zetel van Jezus; het is de tijd waarin Hij ons beloont voor trouwe dienst, maar dat is niet alles.

Openbaring 3:10-11 is een passage die ook verwijst naar de Opname. Merk op dat Jezus het heeft over "geduldig volharden" voorafgaand aan de belofte dat Zijn kerk "de ure der beproeving die over de gehele wereld komt" zal missen. (Let op: dit "uur van beproeving" is geen vervolging van de kerk, maar iets dat de hele wereld zal treffen en allen die "op de aarde wonen").

Ik denk aan Jezus' woorden over "geduldige volharding" wanneer ik ongeduldig word van het wachten op de Opname.

Na de belofte dat Hij voor deze wereldwijde beproeving voor ons zal komen, zegt de Heer: "Houdt vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon grijpt." Net zoals Paulus schrijft in 2 Timotheüs 4:8, is er een beloning voor hen die "zijn verschijning" liefhebben.

Dus niet alleen moedigen de waarheden van de opname ons aan en motiveren ze ons om standvastig te blijven in onze wandel met de Heer, maar er is ook een speciale "kroon" of beloning voor gelovigen die ze op deze manier gebruiken.

ONZE GEZEGENDE HOOP IS EEN BROODNODIGE BRON VAN TROOST

Nu onze wereld steeds gevaarlijker wordt en veel gevaren in onze toekomst opdoemen, hoe kan onze glorieuze verwachting van Jezus' spoedige verschijning ons helpen troosten en bemoedigen?

1. ONZE GEZEGENDE HOOP TROOST ONS

Ik vind veel opluchting in de wetenschap dat de stormwolken die we aan de horizon zien samenpakken ons vertellen dat we spoedig bij Jezus zullen zijn. Als we realistisch kijken naar wat er op ons afkomt, is het zeker geen goed nieuws. Maar o, het Evangelie bevat het best denkbare nieuws voor juist zo'n tijd als deze.

Paulus verwijst naar onze blijde verwachting van de ontmoeting met Jezus in de lucht als onze "gezegende hoop" (Titus 2:11-13). Het evangelie is bedoeld om onze harten op te leiden om omhoog te kijken in afwachting van Jezus' verschijning. Als zodanig biedt het ons troost wanneer de wereld op zijn kop staat, zoals nu.

Hoe reageerde Jezus op de verontruste harten van Zijn discipelen die diep verontrust raakten bij de gedachte aan het vertrek van de Heer van hen? Hij deed hun deze troostrijke belofte, die ook voor ons geldt:

In het huis van mijn Vader zijn vele kamers. Als dat niet zo was, zou Ik u dan gezegd hebben dat Ik heenga om u een plaats te bereiden? En als Ik heenga en u een plaats bereid, zal Ik wederkomen en u tot Mij nemen, opdat waar Ik ben, ook gij zult zijn.

Ik vind grote troost in de wetenschap dat Jezus mij niet alleen heeft gered, maar ook zoveel van mij houdt dat Hij een speciale plaats voor mij aan het bereiden is in het huis van Zijn Vader. Wij hebben een heerlijk eeuwig tehuis voorbij het geweld en de wetteloosheid van onze huidige wereld.

2. ONZE GEZEGENDE HOOP KALMEERT ONZE ANGSTEN

Onze "gezegende hoop", samen met de andere details die we in de Schrift vinden over onze toekomst, kalmeert onze angsten zoals niets anders dat kan. Wanneer we deze profetische teksten vergelijken met de gebeurtenissen in de wereld, zien we dat God nog steeds soeverein de controle heeft over alles in onze wereld. Hij zei dat de wereld er zo uit zou zien nu we het einde naderen van de menselijke geschiedenis zoals we die kennen, en dat is ook zo.

Vladimir Poetin kan briesen en blazen wat hij wil en misschien in de toekomst zijn toevlucht nemen tot kernwapens, maar hij kan Gods plannen voor ons of de wereld niet dwarsbomen. Alles zal gebeuren zoals God's Woord zegt dat het zal gebeuren. De Heer zal al Zijn beloften aan ons nakomen!

Jesaja 46:8-13 vertelt ons dat het Gods karakter is om ons ver, ver van tevoren te vertellen wat er gaat gebeuren. Kalmeert het onze angsten niet als we weten dat God duizenden jaren van tevoren kan voorspellen wat er gaat gebeuren? Hij is absoluut soeverein en als zodanig zal Hij Zijn belofte houden om ons te bewaren voor de toorn van de dag des Heren (1 Thessalonicenzen 5:9-10) die we gedetailleerd vinden in Openbaring 6-18.

ONZE GEZEGENDE HOOP VERSUS DE OORLOG IN OEKRAÏNE

Ik weet niet wat de gevolgen op lange termijn (of zelfs maar op korte termijn) zullen zijn van de Russische invasie in Oekraïne. Afgezien van waarheden die te maken hebben met onze "gezegende hoop", kan ik me niet voorstellen rustig te blijven temidden van Poetins impliciete dreigement kernwapens te gebruiken.

Ik weet niet hoeveel lijden op mijn weg kan komen voordat Jezus verschijnt, maar ik weet dat toekomstige voedseltekorten en oorlogen mijn vreugdevolle verwachting niet kunnen wegnemen dat ik Jezus spoedig zal zien met een onsterfelijk en onkreukbaar lichaam!

Hoewel de verwijzing naar "Gog" in Ezechiël 38 mogelijk zou kunnen verwijzen naar een toekomstige leider van Rusland, geloof ik persoonlijk dat het Poetin betreft. In vers 4 zegt de Heer tegen Gog dat Hij "je zal omkeren, haken in je kaken zal zetten". Ik weet niet wat er daarna in Europa zal gebeuren, maar op een gegeven moment zal Rusland zich bij Iran voegen in hun invasie van Israël.

In deze korte video legt Jimmy Evans het mogelijke verband uit tussen de huidige oorlog in Oekraïne en China's invasie van Taiwan, evenals de komende Gog/Magog oorlog. Ik geloof dat hij een geloofwaardig scenario presenteert. Als zijn analyse juist is, kan de wereld veel dichter bij de gebeurtenissen van Ezechiël 38 zijn dan de meeste mensen zich zelfs kunnen voorstellen.

Bedenk ook dat in slechts de afgelopen week vanaf het moment dat ik dit artikel schreef, Poetin openlijk Israëls bezit van de Golanhoogte heeft veroordeeld en gevechtsvliegtuigen en extra militair materieel naar Syrië heeft gestuurd.

Tenzij een groot aantal wereldgebeurtenissen die de voorbode zijn van de komende Verdrukking een zeer onverwachte en dramatische wending nemen, zal de wereld haar snelle opmars voortzetten naar de tijd waarin de oordelen van Openbaring 6-18 beginnen. Onze wereld kan voor die tijd donkerder worden, maar we weten dat Jezus voor ons komt voordat de Verdrukking begint.

Het goede nieuws voor ons komt niet voort uit het feit dat de dingen in deze wereld beter worden, maar uit onze gezegende hoop op Jezus' verschijning om ons naar de plaats te brengen die Hij voor ons bereidt. Te midden van de chaos en onzekerheid van onze wereld kunnen wij veel troost en kracht vinden in de woorden van de Schrift die ons vertellen over Jezus' spoedige wederkomst voor ons en ons een toekomst beloven waarin wij met Jezus zullen regeren en voor eeuwig in de eeuwige staat zullen vertoeven.

Ik geloof dat de instructies van Paulus om "de dingen te zoeken die boven zijn" en onze gedachten daarop te richten (Kolossenzen 3:1-2) van toepassing zijn op het concentreren op de hoop die voor ons ligt. Zo'n gerichtheid volhouden vergt soms een hevige strijd, dat is zeker, maar een strijd die de moeite waard is.

Ik vind veel bemoediging en vrede in mijn verwachting van Jezus' verschijning; ik hoop dat jij dat ook vindt.

Maranatha! Kom snel, Heer Jezus!

Bron: The Rapture: Needed Encouragement for Perilous Times — Jonathan Brentner