www.wimjongman.nl

(homepagina)


Iraanse mullahs richten zich op vrouwen en het Westen - Palestijnen op Joden

door Bassam Tawil - 4 oktober 2022

  • Deze laatste golf van terrorisme is het directe resultaat van de massale ophitsingscampagne tegen Israël en de Joden door vele Palestijnen, met inbegrip van degenen die behoren tot de Palestijnse Autoriteit onder leiding van president Mahmoud Abbas.

  • De Palestijnen hebben al duidelijk gemaakt dat hun werkelijke doel is om Israël te vervangen, niet om er naast te leven. Het plan is om Israël te vervangen door een fundamentalistische islamitische staat, gecontroleerd door de mullahs in Iran, die er geen moeite mee hebben om een Iraanse vrouw dood te slaan omdat ze haar haar niet bedekt heeft.

  • Als Irans mullahs zulke wreedheden begaan tegen hun eigen volk, is het niet moeilijk voor te stellen wat ze met hun zo gehate vijanden zullen doen... Iraanse raketten, uiteindelijk met kernkoppen, worden duidelijk niet alleen voor Israël ontwikkeld.

  • Denk aan de "nieuwe as van het kwaad", Rusland en Iran, compleet met Iraanse drones die nu door Rusland worden ingezet tegen Oekraïne. Stel je voor dat die drones in plaats daarvan ballistische raketten met kernkoppen uit Iran waren -- vooral omdat Rusland naar verluidt de leiding krijgt over de "naleving" en het "teveel" aan verrijkt uranium van Iran. Een Iran met kernwapens zou ongetwijfeld een zeer welkome aanvulling zijn op Ruslands proxy-arsenaal.

  • De regering Biden zou zowel Joden als Arabieren een grote dienst bewijzen door de Palestijnen aan te spreken op hun voortdurende campagne van aanzetten tot geweld tegen Joden.

( )

De laatste golf van terrorisme is het directe resultaat van de massale ophitsingscampagne tegen Israël en de Joden door vele Palestijnen, inclusief diegenen die behoren tot de Palestijnse Autoriteit onder leiding van president Mahmoud Abbas. "De Al-Aqsa Moskee en de Kerk van het Heilig Graf zijn van ons. Ze zijn allemaal van ons, en zij [Joden] hebben geen recht om ze te verontreinigen met hun smerige voeten. Wij groeten elke druppel bloed die is vergoten omwille van Jeruzalem. Dit bloed is zuiver, puur bloed, vergoten ter wille van Allah. Elke martelaar zal in het paradijs worden geplaatst, en alle gewonden zullen door Allah worden beloond." - PA-president Mahmoud Abbas. (Beeldbron: MEMRI)

De afgelopen jaren hebben de Palestijnen er een gewoonte van gemaakt om aan de vooravond van Joodse feestdagen hun gefabriceerde ophitsing tegen Israël en Joden op te voeren. Dit jaar was geen uitzondering.

In de dagen voorafgaand aan de Joodse Nieuwjaarsdag, die half september wordt gevierd, voerden Palestijnse leiders, woordvoerders en facties een uitzinnige campagne van bedreigingen, leugens en valse informatie, die een golf van geweld en terrorisme tegen Joden teweegbracht.

Kern van de Palestijnse campagne is de valse bewering dat Joden van plan zijn de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem te "bestormen" en te "ontheiligen". De moskee staat op de Tempelberg, de heiligste plaats voor joodse gelovigen, waar Abraham de binding van zijn zoon Isaac uitvoerde. Het was ook, in de oudheid, de plaats van de twee Joodse tempels.

Joodse gelovigen bezoeken de Tempelberg al jaren vreedzaam. In tegenstelling tot wat de Palestijnen beweren, hebben deze bezoekers geen voet gezet in de al-Aqsa moskee of in de nabijgelegen Rotskoepel, een andere heilige plaats voor moslims.

Bovendien hebben de Joden tijdens hun rondleidingen op de Tempelberg geen gewelddaden gepleegd tegen de moslimaanbidders. In feite zijn de Joden en de politieagenten die hen begeleiden meestal het slachtoffer van verbaal en fysiek geweld.

De Palestijnen, die Israël er vaak ten onrechte van hebben beschuldigd hen de vrije toegang tot de islamitische religieuze plaatsen in Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever te ontzeggen, hebben duidelijk gemaakt dat zij niet willen dat ook maar één jood de Tempelberg bezoekt. De Palestijnen blijven ook, ondanks massaal bewijs in de archeologie en oude teksten zoals de Bijbel, elke Joodse geschiedenis in Jeruzalem of elders in het Heilige Land ontkennen.

Deze ontkenning maakt deel uit van het algemene Palestijnse verhaal dat in feite Israëls bestaansrecht in het Midden-Oosten ontkent als soeverein en onafhankelijk thuisland voor het Joodse volk.

De Palestijnen vrezen kennelijk dat als zij of de rest van de wereld de historische en religieuze gehechtheid van de Joden aan Jeruzalem en andere delen van Israël en de Westelijke Jordaanoever erkennen, dit zal worden uitgelegd als aanvaarding en legitimering van Israël.

Het Palestijnse geweld dat vorige week voor, tijdens en na de Joodse feestdag losbarstte, liet eens te meer zien dat de Palestijnen meer geïnteresseerd zijn in de vernietiging van Israël dan in het bereiken van een eigen staat.

De meeste verklaringen van Palestijnse functionarissen, activisten en terreurgroepen van de afgelopen twee weken onderstreepten de wens om het terrorisme tegen Joden op te voeren en de noodzaak om de strijd tegen de Joden voort te zetten totdat zij uit het hele land Israël zijn verdreven.

De terreuraanslagen tegen Joden in Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever in de afgelopen week omvatten schietpartijen, autokraken, het gooien van molotovcocktails en bakstenen, en steekpartijen. Deze laatste golf van terrorisme is het rechtstreekse gevolg van de massale ophitsingscampagne tegen Israël en de Joden door vele Palestijnen, waaronder die welke behoren tot de Palestijnse Autoriteit onder leiding van president Mahmoud Abbas.

Abbas zelf bespeelt de VS en andere westerlingen al lange tijd met zorgvuldig bedachte dubbelzinnigheden. Enerzijds vertelt hij hen dat de Palestijnen "verlangen" naar vrede met Israël en gekant zijn tegen geweld en terrorisme, zoals hij onlangs deed in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Aan de andere kant blijven Abbas en zijn hoge functionarissen terroristen prijzen en verheerlijken die Joden vermoorden of verwonden. Abbas en de Palestijnse Autoriteit blijven opruiende valse beschuldigingen uiten tegen de Joden en hen beschuldigen van het plegen van "bloedbaden", terwijl zij tegelijkertijd de Palestijnen aanmoedigen om terroristische aanslagen tegen Israël te plegen onder het volstrekt valse voorwendsel dat de Joden islamitische heilige plaatsen "ontheiligen".

Het was de verklaring van Mahmoud Abbas in 2015 dat Joden "niet het recht hebben om de Al-Aqsa Moskee met hun smerige voeten te verontreinigen" die een golf van anti-Joodse terreuraanslagen ontketende die bekend werd als de "Mes Intifada". Abbas' antisemitische opmerking kwam destijds als reactie op de gebruikelijke vreedzame tochten van Joden naar de Tempelberg. Veel Palestijnen interpreteerden de uitspraak van hun leider echter als een groen licht om Joden te gaan afslachten. Het resultaat: tussen 2015 en 2016 werden 34 Joden vermoord en tientallen gewond.

Abbas en de Palestijnse top houden sindsdien standvastig vast aan hun kwaadaardige beleid ten aanzien van Israël.

De Palestijnse leiders gaan door met dezelfde ophitsing tegen Israël en Joden terwijl hun nieuwe medereizigers in de regering Biden de andere kant opkijken.

De ambtenaren van de regering Biden negeren niet alleen de gevaarlijke ophitsing en het terrorisme door de Palestijnen, zij praten zelfs over het voordeel van de oprichting van nog een mislukte en corrupte terreurstaat voor de Palestijnen naast Israël. De regering Biden en anderen noemen deze fantasie "de tweestatenoplossing".

De Palestijnen hebben al duidelijk gemaakt dat hun ware doel is om Israël te vervangen, niet om er naast te leven. Het plan is om Israël te vervangen door een fundamentalistische islamitische staat, gecontroleerd door de mullahs in Iran, die er geen moeite mee hebben om een Iraanse vrouw dood te slaan omdat ze haar haar niet bedekt heeft.

Als de Iraanse mullahs zulke wreedheden begaan tegen hun eigen volk, is het niet moeilijk voor te stellen wat zij zullen doen met hun zo gehate vijanden in Israël, Europa en de Verenigde Staten. Iraanse raketten, uiteindelijk met kernkoppen, worden duidelijk niet alleen voor Israël ontwikkeld.

Overweeg de "nieuwe as van het kwaad", Rusland en Iran, compleet met Iraanse drones die nu door Rusland worden ingezet tegen Oekraïne. Stel je voor dat die drones in plaats daarvan ballistische raketten met kernkoppen uit Iran waren -- vooral omdat Rusland naar verluidt de leiding krijgt over de "naleving" en het "teveel" aan verrijkt uranium van Iran. Een Iran met kernwapens zou ongetwijfeld een zeer welkome aanvulling zijn op Ruslands proxy-arsenaal.

De regering Biden heeft ervoor gekozen de dreigementen van verschillende Iraanse leiders om de "Zionistische entiteit" te elimineren volledig te negeren. De regering Biden negeert ook volledig de Palestijnse ophitsing tegen Joden.

De Iraanse mullahs kunnen het idee niet verdragen dat een vrouw in het openbaar verschijnt zonder haar haar volledig te bedekken. Palestijnse leiders, zoals Abbas, kunnen het idee niet verdragen dat een Jood zijn of haar heilige plaats bezoekt. De mullahs willen zogenaamd "onbescheiden" moslimvrouwen doden; de Palestijnen willen Joodse gelovigen doden omdat ze Joden zijn.

Dezelfde mensen die nu waarschuwen voor het optreden van het Iraanse regime tegen demonstranten, moeten ook hun stem verheffen tegen de Palestijnse leiders die hun jonge mannen en vrouwen aanmoedigen en ze naar de Tempelberg in Jeruzalem sturen of het Graf van Jozef in Nabloes om de Joden die ze bezoeken, aan te vallen en te vermoorden. De mullahs zijn de vijanden van Israël, van hun eigen vermorzelde vrouwen en het Westen. De Palestijnse leiders zijn de vijanden van alle Joden, vooral van degenen die in Israël wonen.

De regering Biden zou zowel Joden als Arabieren een grote dienst bewijzen door de Palestijnen aan te spreken vanwege hun voortdurende campagne van aanzetten tot geweld tegen Joden. Als de regering Biden de Palestijnen daarmee niet van streek wil maken, moet zij tenminste haar mond houden en Israël zijn niet aflatende strijd tegen het terrorisme laten voortzetten, een reële bedreiging niet alleen voor Israëli's en Palestijnen, maar voor alle landen in het Westen.

Bassam Tawil is een Arabische moslim die in het Midden-Oosten woont.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2022 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Iranian Mullahs Target Women, the West; Palestinians Target Jews :: Gatestone Institute