Nog verontrustender was dat gevaccineerde peuters in de proef van Pfizer meer kans hadden om ernstig ziek te worden van Covid dan degenen die een placebo kregen. Pfizer beweerde dat de meeste ernstige gevallen niet "klinisch significant" waren, wat dat ook moge betekenen, maar dit was des te meer een reden dat de FDA een langere follow-up had moeten eisen voordat zij het vaccin goedkeurde.

Ook zorgwekkend: De meeste kinderen die tijdens de proef meerdere infecties opliepen, waren gevaccineerd. Dit verdient nader onderzoek, omdat experimentele vaccins voor andere ziekten soms de vatbaarheid voor infecties verhogen.

Wetenschappers ontdekken ook dat drievoudig gevaccineerde volwassenen die eerder besmet waren met de Wuhan-variant een zwakkere immuunrespons hebben op Omicron, waardoor ze vatbaarder zijn voor herinfectie. Dit fenomeen, dat "immunologische inprenting" wordt genoemd, zou kunnen verklaren waarom kinderen die drie Pfizer-vaccinaties hebben gekregen, meer kans hebben om opnieuw te worden besmet.

De FDA negeerde het risico dat het inenten van kinderen tegen een variant die niet langer circuleert, hun immuunreacties tegen Omicron en zijn uitlopers zou kunnen afzwakken. Er is een reden waarom proeven met vaccins meestal een decennium duren. Sommige stappen kunnen worden versneld, maar een langere follow-up is vaak noodzakelijk om ervoor te zorgen dat potentiële bijwerkingen niet over het hoofd worden gezien.

De norm van de FDA voor de goedkeuring van vaccins bij verder gezonde mensen, met name kinderen, wordt geacht hoger te zijn dan voor medicijnen die zieken behandelen. Maar de FDA heeft haar normen opvallend verlaagd om Covid-vaccins voor peuters goed te keuren. Waarom? Misschien voelde de FDA druk van het Witte Huis en van bezorgde ouders. De Covid-coördinator van het Witte Huis, Ashish Jha, heeft ouders herhaaldelijk verteld dat hij verwachtte dat de vaccins voor peuters in juni zouden worden goedgekeurd en beschikbaar zouden zijn. Herinnert u zich hoe de heer Biden Donald Trump beschuldigde van het uitoefenen van druk op de FDA om de goedkeuring van Covid-vaccins te bespoedigen door te suggereren dat ze beschikbaar zouden kunnen zijn vóór de verkiezingen van november 2020.

De hypocrisie van de heer Biden is moeilijk te verteren. De FDA heeft, tot haar eer, Covid behandelingen en vaccins versneld toen ze wanhopig nodig waren. Maar kinderen zouden beter af zijn geweest als de FDA meer tijd had genomen om ervoor te zorgen dat de vaccins echt veilig en effectief zijn, zelfs als dit zou betekenen dat Amerika niet de eerste zou zijn.

Ms. Finley is lid van de redactieraad van de Journal.

Bron: News Round-up - by Robert W Malone MD, MS