www.wimjongman.nl

(homepagina)


Moslims het antwoord geven dat de Islam niet kan bieden

11 januari 2022

Atefe groeide op in een moslimgezin, maar in plaats van vrede te vinden in de islam, droeg ze een hoop schuld en schaamte met zich mee omdat haar geloof haar het gevoel gaf dat ze nooit goed genoeg kon zijn. Atefe gaf toe dat ze in die tijd kortzichtig en opvliegend was en dat het kleinste meningsverschil al tot een woede-uitbarsting kon leiden.

Atefe wist dat ze emotionele steun nodig had. Ze wist dat ze met iemand moest praten die ze kon vertrouwen. Maar ze had geen idee waar ze die hulp kon vinden.

Op een van haar dagen vol woede kreeg Atefe plotseling zin om de Bijbel te lezen. Ze had over de Bijbel gehoord en was nieuwsgierig naar wat erin stond. Het is moeilijk om in Iran een Bijbel te vinden, omdat het onveilig is om er een in huis te hebben. Dus begon Atefe christelijke sites op het internet te doorzoeken. Ze stuurde een paar berichten met vragen. Terwijl ze wachtte op antwoord, leidde een "kleine stem of een gevoel" haar naar de satellietkanalen op haar televisie.

Atefe kwam op een christelijke zender waar een prediker aan het woord was. De eerste paar minuten wilde ze het kanaal veranderen. Maar iets in haar zei haar om te blijven kijken. Ze begon te genieten van wat ze zag en hoorde. Daarna werd haar verlangen om de Bijbel te lezen sterker.

Ze maakte een afspraak met Jezus: Als U echt bent, stuur me dan een Bijbel.

Op een dag gaf een goede vriend Atefe een Bijbel cadeau. Atefe begon te lezen, en ondanks enige scepsis over wat ze las, zei ze tegen zichzelf: "Ik heb mijn weg gevonden, en ik geloof in Jezus."

Atefe merkte dat haar kijk op het leven verbeterde. De hopeloosheid en ontmoediging die haar hadden overschaduwd verdwenen. Ze had niet langer te kampen met depressie, verwarring en het gevoel verloren te zijn. Haar leven was vreugdevoller, maar ze erkende dat ze nog steeds haar aanhoudende woedeprobleem moest oplossen. Ze was vastbesloten om de oorzaak van haar woede te vinden.

Toen stuurde Atefe een bericht naar Iran Alive en vroeg om hulp. We brachten haar in contact met pastors in haar omgeving, die eerst lieten zien dat ze van Atefe hielden en om haar gaven. Daarna leidden ze haar in het gebed van verlossing. Atefe had berouw van haar zonden en verklaarde Jezus als haar Heer en Heiland.

"Nu is mijn woedeprobleem onder de onderwerping van de Heilige Geest!" vertelde Atefe ons. "Vandaag voel ik me gelukkig, vrij en in volmaakte vrede. Ik wil zijn wat God wil dat we zijn."

Een andere opmerking die Atefe tegen ons maakte, springt eruit. Toen ze de slavernij beschreef waaronder ze leefde vanwege de Islam, zei ze: "Ik had geen idee wat ik moest doen om mezelf te helpen." In tegenstelling tot de Islam, gaat het Evangelie niet over jezelf helpen. Jezus Christus kwam naar de aarde in menselijke gedaante, leefde een zondeloos leven, stierf aan het kruis en droeg de zonden van de hele mensheid, en herrees uit het graf als overwinnaar van de dood. De boodschap van het Evangelie vertelt ons dat wij geen manier hoeven te vinden om onszelf te helpen, omdat Christus het werk voor ons heeft volbracht. Het enige wat wij moeten doen, zoals Atefe deed, is berouw hebben van onze zonden en Hem belijden als Heer en Verlosser.

Dat is een weg die de Islam niet biedt. Dat is de weg die wij elke minuut van elke dag verkondigen aan hen die vrijheid zoeken.

Via e-mail van Iran Alive Ministries