www.wimjongman.nl

(homepagina)


Briljant argument voor de Pre-Verdrukking Opname

Door Gary W. Ritter - 5 juli 2022

Soms kom ik iets tegen wat een ander heeft geschreven en dan zou ik willen dat ik slim genoeg was geweest om het punt zelf te maken. Maar het beste wat ik kan doen is de kwestie onder de aandacht brengen en de eer geven waar die op zijn plaats is.

Er zijn tal van goede, leerstellige redenen voor een Pre-Verdrukking Opname. Ik heb vele daarvan eerder besproken in mijn geschriften en Awaken Bijbelprofetie Update video's. Ik heb eerder dit jaar ook een audioserie van twaalf afleveringen van Rapture Readings gemaakt. Als je geïnteresseerd bent, kun je de eerste van deze commentaren hier... bekijken. Om naar meer afleveringen te luisteren, kijk naar de blauwe achtergrond op de titeldia's op mijn Rapture kanaal in deze link hierboven.

Wat ik vandaag wil vertellen komt uit een post van een andere blogger die een paar jaar geleden geschreven is en die ik gemist heb of niet gewaardeerd heb toen ik haar serie artikelen over dit onderwerp aan het lezen was. De titel van blogger Heather's artikel is Bron: End Times #8: A Pre-Trib Rapture is the Most Merciful Option. Heather is een uitstekende schrijfster en is vooral bekend om haar vurige stellingname tegen het Calvinisme. Gezien haar ervaring met een Calvinistische kerk en haar daaropvolgende onderzoek, zou ik haar zeker in de categorie deskundigen plaatsen en haar tegenover elke toegewijde Calvinist plaatsen. Omdat ze een denker is die ook benaderingen van de Schrift buiten de kaders beschouwt, kan ze zeer overtuigend zijn.

De zaak die Heather in de gelinkte post aanvoert gaat over degenen die achter zullen blijven als de opname plaatsvindt met Jezus die in de wolken komt voor Zijn ware gemeente - Zijn ekklesia van geroepene gelovigen.

Hier is de vraag: Wat is het dat na de Opname ervoor zorgt dat onnoemelijk veel miljoenen zich tot geloof in Jezus wenden? Dit is een van de belangrijkste zaken voor gelovigen in de verschillende Opname timing-opties om te overwegen. Hier is Heather:

"Als de opname halverwege of ná de verdrukking is (wat mogelijk is als de theologen die dit geloven correct zijn), dan zullen de gelovigen van het kerktijdperk te maken krijgen met vreselijke vervolging door toedoen van de mens en Satan. Maar als dit waar is, welke stimulans zou er dan voor ongelovigen zijn om zich in die tijd tot God te keren, terwijl de christenen vervolgd worden? Waarom zouden mensen de kant van christenen kiezen als er niets is om hen te bewijzen dat de christenen gelijk hebben? Zij zouden geen echte reden hebben om te denken dat de Bijbel al die tijd waar was of om zich tot Christus te willen bekeren in het aangezicht van zulke vervolging.

Maar als de opname vóór de Verdrukking komt en voordat het massale martelaarschap begint, dan zou de wereld de grootste wake-up call ooit krijgen en het grootste bewijs dat de Bijbel waar is, waardoor veel mensen zich tot God zouden keren ondanks het feit dat ze weten dat de vervolging eraan komt. Het bewijs van God, het bewijs dat de Bijbel waar is en het allemaal voorspeld heeft, zou zo schokkend duidelijk zijn dat ze zouden weten dat ze geen andere keuze hebben dan voor God te kiezen of voor de eeuwige dood. En veel mensen zouden dan bereid zijn om voor God te kiezen, om de dood onder ogen te zien, zolang ze maar weten dat ze eeuwig leven zullen hebben."

Verwerk dit eens voor een minuutje. Laten we zeggen dat de opname halverwege of na de verdrukking is, of dat er helemaal geen opname is, zoals sommigen graag hallucineren. Als IEDEREEN in de periode van de Verdrukking komt (in de veronderstelling dat er een gedefinieerde 7-jarige Verdrukking IS, die sommigen ook ontkennen). De VN Agenda 2030 gaat in overleg met de Vierde Industriële Revolutie van het Wereld Economisch Forum vooruit volgens hun schema en wensen. Build Back Better gaat op volle snelheid vooruit.

Dan zijn we dus hier, de volledig toegewijde christenen, halfslachtige, en alle heidenen van de wereld die de toorn van God ervaren door de plagen die Hij begint neer te laten regenen door het openen van de zegeloordelen. Niet alleen dat, maar we zijn ook overgeleverd aan de globalisten met hun slinkse pogingen om de wereld te ontvolken.

Sommigen zeggen dat omdat christenen de Verdrukking zullen meemaken en doorstaan, waarin God ons op bovennatuurlijke wijze zal beschermen, zoals Hij deed met de familie van Jozef toen zij naar Gosen in Egypte gingen, te lang bleven en door de Exodus moesten worden verlost via de tien plagen van God over Farao en zijn volk. Dat is een rooskleurige prognose, maar er is absoluut niets in de Schrift dat dit beeld schetst - niets tekstueel waar men zich aan kan vastklampen om deze hypothese te onderbouwen.

Wat onderscheidt dan de christenen die deze verschrikkelijke tijd doormaken van alle anderen? Wij zitten in dezelfde reddingsboot die wordt overspoeld door de enorme golven van vernietiging en dood die over de zijkanten van ons vaartuig stromen. Hoe komt het, gezien dit scenario, dat zoveel ongelovigen een martelaar in de Heer worden tijdens de Verdrukking? Als de heidenen er niets bovennatuurlijks aan zien dat de Christenen hetzelfde lot ondergaan als zij, waarom zou iemand dan geloof in Christus belijden en daadwerkelijk voor Hem sterven?

Maar, zoals Heather briljant opmerkt, de pre-Verdrukking Opname verandert ALLES. Zeker zullen er vele misleidende verklaringen zijn voor de plotselinge verdwijning van miljoenen mensen wereldwijd, van buitenaardse wezens tot Moeder Gaia die terugslaat tegen hen die zo'n disharmonie op de aarde creëren. Maar het zal bekend worden. Velen van hen die overblijven zullen geëvangeliseerd zijn. Er zullen ook mensen zijn die de chaos en schaarste ontvluchten en terechtkomen in de huizen van Opgenomen gelovigen. Aangezien velen van ons zich op die dag voorbereiden, zullen deze verdrukkingsvluchtelingen de Bijbels vinden, de video's waarin de Grote Verdwijning wordt uitgelegd, de begroetingsbrieven aan "U die bent achtergebleven", evenals de voorraden voedsel, goud en wapens.

Ja, deze laatste zaken zullen welkom en noodzakelijk zijn, maar vanwege de verwarring die zal heersen, zal de geestelijke voeding die wij hebben gegeven velen aantrekken en de nodige antwoorden voor hun leven geven. Om nog maar te zwijgen van de evangelisatie die God geeft via Zijn twee getuigen, de 144.000 Joodse evangelisten, en tenslotte de engel die het Evangelie verkondigt, vliegend over de hele aarde.

De zoekende achtergebleven massa's zullen tot het inzicht komen dat het werkelijk het werk was van onze bovennatuurlijke en liefdevolle God, die ons uit het midden van deze verschrikkingen heeft weggerukt. De Heilige Geest zal hun geweten prikkelen, en zij zullen de dingen van Christus, die Zichzelf opofferde en dit verbazingwekkende geschenk gaf van een toevluchtsoord voor de storm als voorspel tot het eeuwige leven, diepgaand onderzoeken. Deze zoekers zullen weten dat zij, vanwege hun slechte keuze om Jezus te verwerpen, deze straf moeten ondergaan, maar zij zullen ook beseffen dat zelfs als zij hun leven verliezen omwille van Christus, zij het voor eeuwig zullen winnen door Hem te verklaren als hun Verlosser en Heer.

OMDAT wij werden Opgenomen vóór alles wat tijdens de Verdrukking zal komen, zullen vele heidenen zichzelf verlaten en voor Jezus Christus kiezen. Zal het ongelooflijk moeilijk en beangstigend zijn? Absoluut. Maar zij zullen begrijpen dat als zij doorgaan met het verkiezen van de wegen van de wereld en zich onderwerpen aan de leugens van de Antichrist, zij gedoemd zullen zijn tot de dood en Sheol. De opname zal het eerste overweldigende bewijs zijn dat God echt is, dat het geschenk van eeuwig leven door Christus Jezus de moeite waard is, en ook zij kunnen zich in het vertrouwen van het geloof aan die hoop vastklampen.

De genade van de pre-Verdrukking Opname is nog een aspect van de genade van God - nog een kans die Hij geeft aan deze verloren en stervende wereld om de Naam van Jezus te belijden.

Bron: Brilliant Argument for Pre-Trib Rapture :: By Gary W. Ritter - Rapture Ready