www.wimjongman.nl

(homepagina)


Arabieren: 'Amerikaanse president besloot om zonder reden te knoeien met de [Midden-Oosten] veiligheid...'

door Khaled Abu Toameh - 26 juli 2022


  • Arabieren wijzen erop dat een van de grootste fouten van Biden was dat hij Amerika's Arabische bondgenoten voor lief nam terwijl hij een beleid van appeasement tegenover de Iraanse mullahs begon.

  • "Het gedrag van de Obama en Biden regeringen met betrekking tot Iran en Afghanistan diende als een wake-up call voor de landen in de regio." - Ali Hamadeh, Libanese journalist, Annahar, 20 juli 2022.

  • "Egypte, Bahrein, Jemen en Libië waren stabiele landen totdat de Amerikaanse president besloot te knoeien met hun veiligheid om geen andere reden dan zijn fascinatie voor het discours van links en de extremistische [Moslim] Broederschap...." - Saoedisch politiek analist Mohammed Al-Saed, Okaz, 18 juli 2022.

  • "Ik herinner me iets meer dan een jaar geleden hoe Biden zijn betrekkingen met Riyad beschreef toen hij zei dat ze partners waren en geen bondgenoten, vervolgens de [door Iran gesteunde] Houthi's van hun aanwijzing als terroristen schrapte en vervolgens terugkwam op de Iraanse nucleaire overeenkomst." - Mohammed Al-Saed, Okaz, 18 juli 2022.

  • De Arabieren vertellen Biden dat ze zwakke leiders niet waarderen of respecteren en bezorgd blijven over zijn appeasement-beleid ten opzichte van de mullahs en hun proxies in het Midden-Oosten.

( )

Veel Arabieren zijn van mening dat het recente bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan het Midden-Oosten een mislukking was, en wijzen erop dat een van zijn grootste fouten was dat hij Amerika's Arabische bondgenoten voor lief nam terwijl hij een appeasement-beleid voerde ten aanzien van de Iraanse mullahs. Op de foto van links naar rechts: Bahrein's koning Hamad bin Isa bin Salman al-Khalifa, VS-president Joe Biden en Saoedi-Arabië's kroonprins Mohammed bin Salman op de Jeddah Security and Development Summit in Saoedi-Arabië op 16 juli 2022. (Foto door Mandel Ngan/Pool/AFP via Getty Images)

Veel Arabieren zijn van mening dat het recente bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan het Midden-Oosten een mislukking was, vooral omdat de Arabische landen nog steeds geen vertrouwen hebben in het beleid van zijn regering. De Arabieren wijzen erop dat een van de grootste fouten van Biden was dat hij Amerika's Arabische bondgenoten voor lief nam, terwijl hij een beleid van appeasement tegenover de Iraanse mullahs voerde.

De Arabieren zeggen dat Biden er niet in is geslaagd de normalisering tussen Israël en Saoedi-Arabië te bevorderen, de Saoedi's ervan te overtuigen de olieproductie te verhogen, en een veiligheidsalliantie tot stand te brengen om de dreigingen van Iran en zijn proxies het hoofd te bieden. Hij is er ook niet in geslaagd een doorbraak te bewerkstelligen in het vastgelopen Israëlisch-Palestijnse vredesproces, merken zij op.

"De regering Biden maakte grote fouten in haar betrekkingen met haar historische bondgenoten in de regio, die in de context kwamen van de erfenis van het tijdperk van de voormalige president Barack Obama en zijn vreemde vooringenomenheid ten opzichte van de zogenaamde Iran-optie," schreef de Libanese journalist Ali Hamadeh. "De regering Biden maakte van deze optie een prioriteit in haar buitenlands beleid om een nucleair akkoord met Iran te bereiken."

Hamadeh zei dat de geloofwaardigheid van de Amerikaanse regering op het spel blijft staan, vooral in het licht van haar beleid in de regio en haar houding tegenover Amerika's historische en traditionele Arabische bondgenoten wier nationale veiligheid en vitale belangen in het gedrang zijn gekomen.

"De Amerikanen beschouwden de bondgenoten slechts als een 'achtertuin' van de VS.... Vandaag de dag is de situatie echter veranderd, en de bondgenoten hebben een uitstekend buitenlands beleid dat is gebaseerd op pogingen om diverse relaties en strategische allianties op te bouwen met verschillende machten in de wereld, zoals Amerika, China en Rusland. De regio is niet langer het monopolie van de westerse besluitvorming, hoewel de landen die bondgenoten van de VS zijn, deze laatste altijd als de eerste en belangrijkste strategische bondgenoot hebben beschouwd. Nu is de VS niet langer de enige strategische bondgenoot of partner."

De bedoeling van Biden, zo wees de Libanese journalist erop, was om de tekortkoming in de betrekkingen met Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en zelfs met Israël te herstellen.

"Biden trof echter leiders van een nieuw type met nieuwe percepties van de belangen van hun landen.... Amerika's geloofwaardigheid in de regio is afgenomen. Het gedrag van de Obama en Biden regeringen met betrekking tot Iran en Afghanistan diende als een wake-up call voor de landen in de regio. Vandaar dat de Arabieren zeer voorzichtig zijn in hun optimisme over de resultaten van het bezoek van Biden."

Hoewel de Arabieren de inspanningen van de regering-Biden om haar fouten te corrigeren "waarderen", zien zij dat deze inspanning te laat kwam, zei Hamadeh.

"De presidentiële termijn is bijna in het midden, de tussentijdse verkiezingen voor het Congres staan voor de deur (november 2022), en de popular approval rating voor president Joe Biden volgens de grote opiniepeilingsinstituten is zeer laag (30 procent)... Deze realiteit weerspiegelt het feit dat de president en zijn regering zwak zijn. Als zodanig is het moeilijk voor grote landen in de regio om het huidige officiële discours van de VS als stabiel te beschouwen."

De Egyptische schrijver en economisch deskundige Mustafa Abdel Salam schreef dat Biden er niet in is geslaagd de twee hoofddoelen van zijn bezoek te bereiken.

"Het bezoek had twee doelen," schreef Abdel Salam.

"Het eerste was politiek, namelijk om Iran te belegeren en de druk op het land te verhogen door de oprichting van een alliantie of een regionale veiligheidsas met als doel Israël veilig te stellen en Teheran te verhinderen wapens voor het nucleaire programma te verwerven. Het tweede was een economisch doel, de prijzen van olie, petroleum en andere energieproducten op de internationale markten te doen dalen. Naar mijn inschatting is Biden er niet in geslaagd beide doelen te bereiken, nog afgezien van de verklaringen van sommige van de landen die aan de top deelnamen, waarin zij het beleid van bondgenootschappen afwezen."

Volgens Abdel Salam keerde de Amerikaanse president met lege handen terug naar Washington omdat hij Iran niet heeft "belegerd" of de prijzen van benzine en olie in zijn land heeft verlaagd. In plaats daarvan, zei hij, gebeurde het tegenovergestelde, want de olieprijzen stegen met 2,5% nadat een Amerikaanse functionaris bevestigde dat Washington niet verwacht dat Saoedi-Arabië de olieproductie onmiddellijk zal verhogen.

Sayed Zahra, adjunct-redacteur van de Golfkrant Akhbar Al-Khaleej, schreef dat de Arabische leiders die samen met Biden de top in de Saoedische stad Jeddah bijwoonden, een boodschap aan de VS en de rest van de wereld stuurden dat alleen de Arabieren kunnen bepalen wat hun belangen zijn en hoe die beschermd en verdedigd moeten worden.

"Niemand anders heeft het recht om ons te vertellen wat we moeten doen," schreef Zahra.

"De top van Jeddah betekent het begin van een nieuw tijdperk in de Arabische regio. De top, met de standpunten die de deelnemende Arabische leiders hebben verwoord, markeert het begin van een nieuw tijdperk van Arabisch-Amerikaanse betrekkingen en de betrekkingen van de Arabieren met de verschillende wereldmachten. Onze positie in de nieuwe wereldorde krijgt vorm...

"Op de Top van Jeddah hebben de Arabische leiders grote beginselen naar voren gebracht die de grondslagen vormen van het nieuwe tijdperk in de regio. Zij hebben laten zien dat de Arabische landen een eigen, onafhankelijke visie hebben op de problemen in de regio, van wat de veiligheid en stabiliteit bedreigt en hoe de uitdagingen het hoofd te bieden en aan te pakken. Op basis van deze visie verwierpen de Arabieren de zogenaamde Arabische NAVO. Dienovereenkomstig moeten de betrekkingen tussen de Arabische landen en Amerika en elke andere wereldmacht gebaseerd zijn op wederzijds respect, uitwisseling van belangen en niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Op basis van deze regels en fundamenten die in Jeddah zijn vastgesteld, kan worden gezegd dat de top het begin is in het verkennen van de toekomst van de Amerikaans Arabisch betrekkingen."

De Saoedische politiek analist Mohammed Al-Saed schreef dat ook hij de mening deelde dat het bezoek van Biden aan de regio te laat kwam. "In de nasleep van het bezoek van Joe Biden rijst een zeer belangrijke vraag: Kwam Biden anderhalf jaar te laat in de regio?" vroeg Al-Saed.

"Het antwoord is ja. Hij arriveerde erg laat. Hij had de enorme kloof kunnen overbruggen, niet alleen tussen hem en Riyad, maar ook met Cairo en Abu Dhabi, de belangrijkste Arabische hoofdsteden die actief zijn en Amerika kunnen helpen in zijn huidige politieke en economische crisis. Hij had weken na zijn aantreden moeten komen in plaats van rookgordijnen het zicht te laten blokkeren en de communicatie te belemmeren."

De Saoedische analist zei dat Biden in de politiek kreupel is geworden. "Hij probeert de linkse extremisten van de Democratische Partij te behagen en in hun voetsporen te treden," betoogde hij.

"Biden kwam met de ernstige fouten die hij en zijn partij tegen de regio hebben begaan sinds 2009, het jaar dat Obama aantrad. Amerika's bondgenoten bleven trouw aan die relatie, en toen Washington eenzijdig besloot hen in de steek te laten, nam niemand het hem kwalijk. De Arabieren zochten alleen naar hun belangen en bouwden strategische betrekkingen op met andere landen. Het Midden-Oosten betaalde een zware prijs in termen van veiligheid, stabiliteit en economie door het afglijden van Amerika naar een vijandig beleid. Egypte, Bahrein, Jemen en Libië waren stabiele landen tot de president van de VS besloot aan hun veiligheid te tornen om geen andere reden dan zijn fascinatie voor het discours van links en de extremistische [Moslim] Broederschap. Het Witte Huis liet het daar niet bij, maar probeerde de veiligheid van zijn traditionele bondgenoten in de Golf aan te tasten, en vandaag wil Biden dat de dingen terugkeren naar hoe ze waren. De Arabische landen bloeden nog steeds. Ik herinner me iets meer dan een jaar geleden hoe Biden zijn betrekkingen met Riyad beschreef toen hij zei dat ze partners waren en geen bondgenoten, vervolgens de [door Iran gesteunde] Houthi's van hun aanduiding als terroristen schrapte en vervolgens terugkwam op de Iraanse nucleaire overeenkomst. Er werd verwacht dat iedereen de terugkeer van de zegevierende leider Biden naar het Midden-Oosten zou vieren, maar de zielen zijn niet meer dezelfde zielen, noch de mensen dezelfde mensen, noch is de sfeer hetzelfde."

Ook het officiële nieuwsagentschap van Jemen bestempelde het bezoek van Biden aan het Midden-Oosten als een mislukking.

"De Amerikaanse president Joe Biden is er niet in geslaagd te bereiken wat hij wilde van de top in Jeddah, die hem samenbracht met de leiders van de landen van de Samenwerkingsraad van de Golf, de Egyptische president, de koning van Jordanië en de Iraakse premier," merkte het agentschap op.

"Het Amerikaanse buitenlands beleid is al enige tijd getuige van een voortdurende neergang doordat Amerika zijn belangen oplegt aan de landen van de wereld zonder rekening te houden met de nationale belangen van elk land. Biden keerde met lege handen terug naar zijn land. Het mislukken van het bezoek was te wijten aan internationale variabelen die op internationaal niveau een voldongen feit zijn geworden. Deze variabelen zijn opgelegd door Rusland en China, die zich hebben gepositioneerd om een prominente plaats in te nemen in een wereld die niet langer wordt geregeerd door een unipolair beleid."

Het Jemenitische agentschap wees erop dat de Arabische leiders die de top in Jeddah bijwoonden, het idee om een veiligheidsalliantie tegen Iran op te richten, verwierpen.

De Libanese auteur Hassan Hardan schreef dat de regering Biden "de omvang van het verval van Amerika's prestige en macht heeft laten zien." Biden, zei hij, "kwam over als een zwakke president die de Saoedische kroonprins gunstig gezind was en hem concessies aanbood in de moordzaak op [de gedode Saoedische journalist Jamal] Khashoggi."

"De toetreding van de Golfstaten tot de OPEC Plus-overeenkomst weerspiegelde hun aandrang om afstand te nemen van het conflict tussen de VS en Rusland, wat de transformatie weerspiegelde die plaatsvindt in de internationale betrekkingen en het toenemende gevoel van de regeringen van de Golfstaten dat ze neutraal moeten staan in dit conflict en rekening moeten houden met hun oliebelangen."

Professor Abdullah Shayji van het Departement Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van Koeweit schreef dat het moeilijk is om te spreken over grote verwezenlijkingen en doorbraken tijdens het bezoek van Biden aan de regio.

"Het is duidelijk geworden dat er geen grote veranderingen hebben plaatsgevonden of op weg zijn om te worden bereikt, of het nu gaat om de Palestijnse kwestie, het oplossen en het Iraanse nucleaire dossier, of het verkrijgen van toezeggingen van de Arabische en Golfstaten om de expansie van China en Rusland te stoppen... Heeft het bezoek van Biden, een onwillige bondgenoot, zijn doelstellingen in de regio bereikt? De Amerikaanse president presenteerde geen gedurfde initiatieven, wat zijn kansen op succes bemoeilijkt."

Shayji merkte op dat Biden een aantal doelen had gesteld, waaronder het integreren van Israël en het uitbreiden van de reikwijdte van de normalisatie, het herstellen van het vertrouwen met de Golfbondgenoten, het verbeteren van de betrekkingen van de VS met Saoedi-Arabië, het verhogen van de olieproductie, het indammen van de expansie van Rusland en China, en het oplijnen tegen Iran.

"De bottom line is dat Biden slechts gedeeltelijke en bescheiden successen had, en meer mislukkingen dan successen in het bereiken van die doelen tijdens zijn bezoek," schreef hij.

"De belangrijkste mislukking van Biden's bezoek is het falen om Israël te integreren in de Arabische regio. De echte uitdaging voor de VS blijft om gedurfde strategische initiatieven te presenteren, zijn Golf-bondgenoten gerust te stellen en vertrouwen op te bouwen, doorbraken te bereiken in de crises in de regio, het vredesproces tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit in beweging te brengen, de veiligheid in de Golf te garanderen, een einde te maken aan de oorlog in Jemen, en Iran en zijn proxies in toom te houden."

Te oordelen naar de reacties van de Arabieren op het bezoek van Biden, is het duidelijk dat de Arabische landen vinden dat de Amerikaanse president meer moet doen als hij hun vertrouwen wil herwinnen en Amerika's geloofwaardigheid bij zijn traditionele en historische bondgenoten wil herstellen.

De Arabieren laten Biden weten dat zij zwakke leiders niet waarderen of respecteren en dat zij bezorgd blijven over zijn verzoeningspolitiek ten aanzien van de mullahs en hun proxies in het Midden-Oosten.

Khaled Abu Toameh is een bekroond journalist die in Jeruzalem woont.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2022 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Arabs: 'US President Decided to Tamper with [Middle East] Security for No Reason...' :: Gatestone Institute