www.wimjongman.nl

(homepagina)


Arabieren 'gefrustreerd' over Bidens Iran-beleid

door Khaled Abu Toameh - 11 januari 2022

  • Het standpunt van de regering-Biden "doet vragen rijzen over de ernst van de Amerikaanse inspanningen om de wereld te redden van Iraanse bedreigingen.... Het Iraanse regime staat erop terroristische entiteiten aan te nemen, te steunen en te bewapenen om door te gaan met het plegen van misdaden en schendingen die de veiligheid en stabiliteit... in de regio destabiliseren." - Al-Yaum, Saudi-Arabië, 23 december 2022.

  • "Irans interventies in buurlanden... Irak, Syrië, Jemen, Libanon, Bahrein en Koeweit, zijn duidelijk en tastbaar geworden..." - Adnan Salman, Irakees militair deskundige, Azzaman, 8 januari 2022.

  • Iran pochte dat het vier Arabische hoofdsteden bezet: Bagdad, Beiroet, Sana'a en Damascus. "De Iraniërs hebben deze Arabische hoofdsteden veranderd in bases voor hun gewapende milities, en voorzien hen van geld, wapens en alles wat ze nodig hebben om Irans hegemonie over de regio te laten gelden." -Abdel Aziz Khamis, Saoedisch schrijver en politiek analist, Sky News Arabia, 6 januari 2022.

  • "De Ansar Allah groep in Jemen [de Houthi's], Hezbollah in Libanon, de Hezbollah Brigades en Sayed al-Shuhada Brigades en andere bendes in Irak, evenals andere brute bendes in de Syrische en Palestijnse gebieden, hebben gediend als instrumenten die Teheran in staat stelden zich te mengen in de zaken van deze landen en anderen te bedreigen." - Abdel Aziz Khamis, Sky News Arabia, 6 januari 2022.

  • "Wat Iran doet, komt neer op een open oorlog tegen de Arabieren." - Saleh Al-Qallab, voormalig Jordaans minister van informatie, Al-Sharq Al-Awsat, 6 januari 2020.

  • "Iran mengt zich in de regio met als doel het te domineren... Het huidige Libanese model van Iraanse hegemonie via Hezbollah is het model dat Iran nastreeft en plant in alle Arabische landen." - Voormalig Koeweitse minister van Informatie en Cultuur Saad Bin Tefla Al-Ajami, Independentarabia.com, 31 december 2021.

  • De regering Biden weigert informatie vrij te geven over de onderhandelingen die "ernstige gevaren" zouden kunnen opleveren voor de VS. "De regering-Biden voert aan dat het beschikbaar stellen van deze informatie de Amerikaanse nationale veiligheid kan schaden en inlichtingenbronnen kan onthullen. Dit excuus is flinterdun en zwak. Hier is de duidelijke waarheid: de zwakke regering Biden streeft naar een overeenkomst [met Iran] tegen elke prijs om haar imago te verfraaien tegenover de Amerikanen." - Emil Amin, Egyptische schrijver, Al-Arabiya, 7 januari 2022.

  • Kortom, deze Arabieren zeggen dat zij Iran en de Verenigde Staten, en niet Israël, zien als de grootste bedreigingen voor hun veiligheid en stabiliteit.

  • Het valt nu te bezien of de regering Biden en de andere partijen die met de mullahs onderhandelen, acht zullen slaan op de stemmen die uit de Arabische wereld komen -- of zullen blijven toestaan dat de mullahs hen om de tuin leiden door de VS-sancties te laten opheffen terwijl Teheran doorgaat met het bevorderen van hun plannen om kernwapens te verkrijgen en hun controle uit te breiden naar meer Arabische landen.

Het valt nog te bezien of de regering Biden en de andere partijen die met de Iraanse mullahs onderhandelen, acht zullen slaan op de stemmen die uit de Arabische wereld opgaan -- of zullen blijven toestaan dat de mullahs hen om de tuin leiden door de VS-sancties te laten opheffen terwijl Teheran doorgaat met het bevorderen van de plannen om kernwapens te verkrijgen en hun controle uit te breiden naar meer Arabische landen.

De in Syrië geboren tv-presentator Faisal Al-Kasim vroeg zijn 5,9 miljoen volgers op Twitter onlangs het volgende: "Wat is beter, de reputatie van Israël of de reputatie van Iran in de [Midden-Oosten] regio?" Het resultaat van de peiling toonde aan dat 74,8% Israël een betere reputatie vond hebben, dit tegenover de 25,2% in het voordeel van Iran.

De volgende dag hield Al-Kasim, die een populaire debat-show presenteert op het Qatari-owned Al-Jazeera netwerk genaamd The Opposite Direction, een nieuwe enquête op Twitter. Deze keer vroeg hij zijn volgers: "Steunt u de Israëlische bombardementen op Iran en zijn milities in Syrië?"

Volgens de resultaten van de peiling, zei 77,8% dat ze de Israëlische militaire aanvallen steunden, terwijl slechts 22,2% er zich tegen uitsprak.

De bevindingen van Al-Kasim kwamen niet als een verrassing voor veel Arabieren, vooral niet over diegene in de Golfstaten, die hun grote bezorgdheid blijven uiten over de voortdurende inmenging van Iran in hun binnenlandse aangelegenheden.

Deze bezorgdheid wordt geuit nu in Wenen de besprekingen plaatsvinden tussen Iran en de wereldmachten die de overeenkomst hebben ondertekend, om de nucleaire overeenkomst van 2015, het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), te herstellen.

De Iraniërs eisen de volledige opheffing van de sancties die de VS hebben opgelegd na hun eenzijdige terugtrekking uit de deal in 2018, als voorwaarde voor het bereiken van een nieuwe overeenkomst met de wereldmachten.

Veel Arabieren maken zich echter zorgen over het feit dat de Europeanen en de regering-Biden de mullahs in Teheran als vrienden zien.

Verwijzend naar opmerkingen van de speciale gezant van de VS voor Iran Robert Malley, die CNN vertelde dat "op een gegeven moment in de niet zo verre toekomst, we zullen moeten concluderen dat de JCPOA er niet meer is, en we zouden moeten onderhandelen over een geheel nieuwe andere deal," beschreef de Saoedische krant Al-Yaum de uitspraken als "frustrerende berichten die het algemene Amerikaanse standpunt ten aanzien van de Iraanse escalatie weerspiegelen."

De krant zei dat het standpunt van de regering Biden "een vraagteken oproept over de ernst van de Amerikaanse inspanningen om de wereld te redden van Iraanse bedreigingen."

"Het Iraanse regime staat erop terroristische entiteiten aan te nemen, te steunen en te bewapenen om door te gaan met het plegen van misdaden en schendingen die de veiligheid en stabiliteit destabiliseren en de verslechtering van de humanitaire situatie in de regio."

Volgens de Iraakse militaire deskundige Adnan Salman:

"De interventies van Iran in buurlanden zoals Irak, Syrië, Jemen, Libanon, Bahrein en Koeweit zijn duidelijk en tastbaar geworden... Iran heeft in deze landen veel medestanders voor zich gecreëerd om het oude beleid van export van de [islamitische] revolutie uit te voeren."

De Saoedische schrijver en politiek analist Abdel Aziz Khamis wees erop dat sinds de Amerikaanse invasie van Irak in 2003, de "expansionistische stappen" van Iran in de regio toenamen. De Iraanse interventie, zo zei Khamis, bereikte zijn hoogtepunt toen Iran pochte dat het vier Arabische hoofdsteden bezet houdt: Bagdad, Beiroet, Sana'a en Damascus:

"De Iraniërs hebben deze Arabische hoofdsteden omgevormd tot bases voor hun gewapende milities, en voorzien hen van geld, wapens en alles wat ze nodig hebben om Irans hegemonie over de regio te doen gelden... De Ansar Allah groep in Jemen [de Houthi's], Hezbollah in Libanon, de Hezbollah Brigades en Sayed al-Shuhada Brigades en meerdere bendes in Irak, evenals andere brute bendes in de Syrische en Palestijnse gebieden, hebben gediend als instrumenten die Teheran in staat stelden zich te mengen in de zaken van deze landen en andere te bedreigen."

Net als andere Arabische commentatoren zei Khamis dat hij de stilte en onverschilligheid van de internationale gemeenschap ten opzichte van de "verergerende situatie van Iraans geknoei met de regio" niet begrijpt.

Saleh Al-Qallab, een prominente Jordaanse schrijver en voormalig minister van informatie, waarschuwde dat de "Iraanse penetratie van de Arabische regio alle grenzen heeft overschreden."

"De situatie in deze regio is helemaal niet comfortabel," zei hij. "Wat Iran doet, komt neer op een open oorlog tegen de Arabieren."

Al-Qallab wees erop dat de door Iran gesteunde Houthi-militie in Jemen raket- en drone-aanvallen heeft uitgevoerd op Saoedi-Arabië. Hij riep de Arabieren op om zich achter Saoedi-Arabië te scharen nu het nog steeds wordt bedreigd door deze vazal van Iran.

De voormalige Koeweitse minister van Informatie en Cultuur Saad Bin Tefla Al-Ajami zei dat de wereldmachten die momenteel in Wenen met de Iraniërs onderhandelen, zich niets aantrekken van het "vijandige beleid" van Iran ten opzichte van de Arabieren. "Iran mengt zich in de regio met het doel deze te domineren," merkte Al-Ajami op.

"Iran wordt gedreven door een combinatie van racistische ideologie en de afwezigheid van een Arabisch of internationaal afschrikmiddel om zijn schaamteloze inmenging in de [Arabische] regio te stoppen. Iran streeft ernaar een staat binnen een staat te creëren in de Arabische landen. Het huidige Libanese model van Irans hegemonie via Hezbollah is het model dat Iran nastreeft en plant in alle Arabische landen."

Al-Ajami toonde zich teleurgesteld over het falen van de internationale gemeenschap om "de Iraanse indringers af te schrikken". De internationale gemeenschap, waarvan de vertegenwoordigers in Wenen met de Iraniërs onderhandelen over het nucleaire programma van Teheran, "is niet bezorgd over het agressieve beleid van [Iran] tegen ons," voegde hij eraan toe. "De prioriteiten en belangen van de wereldmachten zijn anders dan de onze, hoewel zij zich bewust zijn van het destabiliserende beleid van Iran voor de hele regio.

De Egyptische schrijver Emil Amin, die de groeiende bezorgdheid van de Arabische landen over het huidige beleid van de VS ten opzichte van Iran vertolkte, zei dat het besluit van de regering-Biden om met de Iraniërs te onderhandelen "gevaarlijk en intrigerend" was.

De regering Biden, voegde Amin eraan toe, weigert informatie over de onderhandelingen vrij te geven die "ernstige gevaren" voor de VS zou kunnen opleveren.

"De regering Biden voert aan dat het beschikbaar stellen van deze informatie de Amerikaanse nationale veiligheid kan schaden en inlichtingenbronnen kan onthullen. Dit excuus is flinterdun en zwak. Hier is de duidelijke waarheid: de zwakke regering Biden streeft naar een overeenkomst [met Iran] tegen elke prijs om haar imago te verfraaien tegenover de Amerikanen."

Dergelijke waarschuwingen van de kant van de Arabieren over de kwaadwillige bedoelingen van Iran duiken telkens op wanneer de wereldmachten en de Iraniërs de besprekingen over het nucleaire akkoord in Wenen hervatten.

Deze waarschuwingen weerspiegelen de toenemende bezorgdheid in de Arabische wereld over een overeenkomst die de Iraanse mullahs zou versterken en hen zou aanmoedigen hun "expansionistisch en vijandig" beleid tegen de Arabieren voort te zetten. De waarschuwingen, die in de Arabische media gemeengoed zijn geworden, zijn hoofdzakelijk gericht aan het adres van de regering-Biden.

Het is niettemin bemoedigend om de groeiende steun onder de Arabieren te zien voor de militaire aanvallen van Israël op de door Iran gesteunde milities in Syrië. De Arabieren lijken te begrijpen dat de Iraanse interventie in Syrië heeft geleid tot meer geweld en bloedvergieten aldaar.

Ook de betere reputatie van Israël in vergelijking met Iran bij veel Arabieren, zoals blijkt uit de enquête van de in Syrië geboren tv-persoonlijkheid, is een lichtpuntje.

Deze Arabieren zeggen, kortom, dat zij Iran en de Verenigde Staten, en niet Israël, zien als de grootste bedreigingen voor hun veiligheid en stabiliteit.

Het valt nu te bezien of de regering Biden en de andere partijen die met de mullahs onderhandelen, acht zullen slaan op de stemmen die uit de Arabische wereld komen -- of zullen blijven toestaan dat de mullahs hen om de tuin leiden door de Amerikaanse sancties te laten opheffen terwijl Teheran doorgaat met het bevorderen van zijn plannen om kernwapens te verkrijgen en zijn controle uit te breiden naar meer Arabische landen.

Khaled Abu Toameh is een bekroonde journalist die in Jeruzalem woont.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2021 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Arabs 'Frustrated' With Biden's Iran Policy :: Gatestone Institute