www.wimjongman.nl

(homepagina)


Zoals nooit tevoren

Door Daymond Duck - 20 augustus 2022

()

Zoals ik het begrijp, onderwees Jezus dat er een generatie zal zijn die alle tekenen zal beginnen te zien gebeuren (Lucas 21:28).

Hij zei dat de generatie die alles ziet gebeuren, moet weten dat hun verlossing (bevrijding; de voltooiing van Gods plan) nabij is.

Veel profetieleraren zijn het erover eens dat de tekenen van de laatste generatie zich voordoen als nooit tevoren.

De volgende berichten lijken dat te bevestigen.

Als u deze berichten leest, realiseert u zich dit:

 • Nooit eerder heb ik gehoord van een IRS die adverteert voor gewapende agenten die bereid zijn Amerikaanse burgers te doden.
 • Nooit eerder had Amerika de diepte van overheidscorruptie die we nu lijken te hebben.
 • Nog nooit heeft de FBI een inval gedaan in het huis van een voormalige president.
 • Nooit eerder heb ik gehoord van naties die boeren dwingen minder kunstmest te gebruiken en minder vee te telen tijdens voedseltekorten.
 • Nooit eerder heb ik gehoord van een wereldleider die mensen kritiekloos nutteloos noemt.
 • Nooit eerder heb ik gehoord dat schoolboeken kinderen vertellen dat ze insecten en onkruid moeten eten.
 • Nooit eerder hebben globalisten gezegd dat mensen niets zullen bezitten en gelukkig zullen zijn.
 • Nooit eerder heb ik gehoord dat scholen leerlingen vertellen dat het slecht is om Amerika een natie onder God te noemen.

De afvallige geesten die de globalistische agenda promoten, leiden de wereld naar de profetische vervulling en een tijd van verdrukking als nooit tevoren.

Eén: vorige week schreef ik dat op 7 augustus 2022 de Senaat van de V.S. de $739 miljard bedrieglijke naam "Inflation Reduction Act" aannam (het Congressional Budget Office, honderden economen, een paar Democraten, en elke Republikein zegt dat het de inflatie niet zal verminderen).

Het wetsvoorstel...

 • ...bevat geen geld voor meer troepen om Amerika te verdedigen.
 • ...bevat geen geld voor meer politie om Amerika's steden veiliger te maken.
 • ...bevat geen geld om de grenzen van Amerika veiliger te maken.
 • ...financiert wel ongeveer 87.000 nieuwe IRS agenten om het kopen en verkopen van Amerikaanse burgers te volgen.

Deze week wil ik daar nog iets aan toevoegen:

Vier dagen later, op 11 augustus 2022, plaatste de IRS een advertentie voor 'hulp gezocht' op USAjobs.gov.

Verschillende zaken baren zorgen over het feit dat de IRS 87.000 extra agenten inhuurt.

 • Een van de taken van de agenten in de advertentie is: "Draag een vuurwapen en wees bereid dodelijk geweld te gebruiken, indien nodig".
 • Een andere plicht is: "Bereid en in staat zijn om deel te nemen aan arrestaties, uitvoering van huiszoekingsbevelen, en andere gevaarlijke opdrachten."
 • In de afgelopen maanden heeft de belastingdienst enkele miljoenen kogels gekocht voor pistolen, jachtgeweren en AR-15 geweren.
 • Veel regeringsfunctionarissen steunen het Wereld Economisch Forum (WEF) dat zegt: "Je zult niets bezitten en gelukkig zijn."
 • Ze willen dat de regering alles bezit voor 2030.
 • Veel regeringsfunctionarissen willen de Amerikaanse burgers ontwapenen.
 • Ongeveer 30 gewapende FBI-agenten deden onlangs een inval in het huis van voormalig president Trump.

De zorg is dat de IRS duizenden agenten in dienst wil nemen die zwaar bewapend zullen zijn en bereid om Amerikaanse burgers te doden; tegelijkertijd willen sommige regeringsfunctionarissen Amerikaanse burgers ontwapenen; en de VS steunt een groep (het WEF) die ieders eigendom wil confisqueren.

Is de regering bang dat de Amerikaanse burgers zullen vechten om hun huizen, boerderijen en andere bezittingen te behouden?

(Update: Op 13 aug. 2022 werd gemeld dat de IRS zojuist de 'hulp gezocht'-advertentie had verwijderd waarin mensen werden gezocht die "een vuurwapen dragen en bereid zijn dodelijk geweld te gebruiken, indien nodig." Ik had het bovenstaande kunnen schrappen, maar denk dat de kiezers moeten weten dat de belastingdienst mensen wilde inhuren die bereid zouden zijn om burgers te doden).

Twee: betreffende corruptie: op 11 augustus 2022 werd gemeld dat Senator Ron Johnson zei: "We hebben een corrupt medisch systeem in dit land. Van de farmaceutische bedrijven, via de federale gezondheidsinstanties tot aan de onderzoeksbureaus en de medische tijdschriften."

De corruptie zit in verschillende lagen van onze regering, en dat is zeer verontrustend:

 • Het presidentschap van de V.S.
 • Het Centrum voor Ziektebeheersing en Preventie (CDC)
 • De Nationale Instituten van Gezondheid (NIH)
 • De voedsel- en geneesmiddelenadministratie (FDA)
 • Het ministerie van Justitie (DOJ)
 • Het federaal bureau van de recherche (FBI)
 • De Belastingdienst (IRS)

Het is gemakkelijk te geloven dat de regering van de V.S. de komende bedrieglijke Nieuwe Wereld Orde zal steunen.

(Meer: Op 12 aug. 2022 zei Dave Hodges het als volgt op The Common Sense Show: "De vijand staat niet bij de poort. De vijand is al binnen de poort).

Drie: met betrekking tot corruptie: op 12 augustus 2022 rapporteerde William Koenig in Koenig's Eye View dat sommige mensen geloven dat president Trump documenten heeft die wijzen op de betrokkenheid van hooggeplaatste FBI- en DOJ-functionarissen bij de Russische samenzweringshoax en andere listen.

Er wordt gespeculeerd dat deze hoge ambtenaren van de FBI en DOJ FBI-agenten naar Mar-a-Lago hebben gestuurd om het bewijs dat Trump heeft te vinden en in beslag te nemen.

Enkele Republikeinen zijn op zoek naar klokkenluiders die dit kunnen bevestigen, en Koenig merkte op dat er klokkenluiders zijn die naar voren komen.

Sceptici moeten zich herinneren dat FBI-agenten betrapt zijn op het liegen tegen rechters en de media over de Russische samenzweringshoax, en dat DOJ-functionarissen ouders ten onrechte terroristen hebben genoemd omdat ze klaagden over CRT dat op scholen wordt onderwezen, enz.

(Meer: Speculaties dat dit een vuile truc was om Trump ervan te weerhouden zich weer verkiesbaar te stellen voor het presidentschap vieren ook hoogtij).

(Meer: Op 15 aug. 2022 werd gemeld dat Rep. Jim Jordan zei dat 14 FBI-klokkenluiders Republikeinse leden van de House Judiciary Committee hebben bezocht die wangedrag van leiders van de FBI beweren).

Vier: betreffende de terugkeer van de Joden naar het Beloofde Land aan het einde van dit tijdperk (Jer. 31:8-9): op 11 aug. 2022 werd gemeld dat er dit jaar al 31.066 Joden zijn teruggekeerd uit Rusland (18.891) en Oekraïne (12.175).

Bijna 74% van de 16- tot 80-jarige Joden die uit Oekraïne zijn teruggekeerd, zijn vrouwen, omdat mannen in de gevechtsleeftijd het land niet mogen verlaten zolang de oorlog woedt.

Dit doet denken aan het feit dat oorlog een tekort aan mannen zal veroorzaken tijdens de Verdrukkingstijd, waardoor zeven vrouwen bereid zullen zijn om met één man te trouwen, zodat ze een kind kunnen krijgen (Jes. 4:1).

Vijf: betreffende voedseltekorten en hongersnood: op 9 aug. 2022 werd gemeld:

 • Er zijn ongeveer 54.000 boerderijen in Nederland.
 • 11.200 boerderijen (bijna 21%) worden gedwongen te sluiten om aan de emissiedoelstellingen van de klimaatverandering te voldoen.
 • 17.600 landbouwbedrijven (bijna 33%) worden gedwongen hun veestapel in te krimpen om te voldoen aan de normen inzake stikstofverontreiniging door de klimaatverandering.

Boeren verliezen hun middelen van bestaan, voedseltekorten zullen toenemen, en in eerdere rapporten is gezegd dat dit beleid zal worden opgedrongen aan naties over de hele wereld.

Ze maken deel uit van de "Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development" doelstellingen.

(Meer: op 13 augustus 2022, op The Common Sense Show, zei Dave Hodges dat deze kwestie van vee dat de lucht vervuilt, wordt genoemd in Biden's "Inflation Reduction Act". Hodges zei niet wat er in de wet over staat, maar hij zei wel dat het in Biden's wet staat, en hij zei dat er voedseltekorten aankomen.).

Zes: betreffende voedseltekorten en hongersnood: op 14 aug. 2022, werd gemeld:

 • De Canadese regering bereidt zich voor om Canadese boeren te dwingen de hoeveelheid stikstofkunstmest die ze gebruiken om gewassen te verbouwen, te verminderen.
 • Door boeren te dwingen minder stikstofkunstmest te gebruiken, zal er minder voedsel worden geproduceerd.
 • Het terugdringen van de honger in de wereld tegen 2030 is een VN-doelstelling, maar door minder stikstofhoudende meststoffen te gebruiken, zal de honger in de wereld toenemen, niet afnemen.

Minder stikstofmest gebruiken maakt ook deel uit van de "Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development" doelstellingen.

(Meer: Terwijl de huidige Amerikaanse regering valselijk beweert dat de VS nul inflatie heeft, waarschuwt de VN dat de voedselprijzen zullen blijven stijgen omdat de prijs van kunstmest zal blijven stijgen, en de oogstopbrengsten zullen afnemen).

(Opmerking: het inflatiecijfer is nog steeds 8,5%, niet nul.)

Zeven: wat betreft een wereldwijde bevolkingsafname: op 12 aug. 2022 werd gemeld dat Yuval Noah Harari, hoofdadviseur van het hoofd van het Wereld Economisch Forum (WEF) Klaus Schwab, heeft gezegd dat de wereld het grootste deel van de huidige bevolking niet nodig heeft.

Volgens Harari vervangt Artificiële Intelligentie (AI; Robots, etc.) mensen, neemt de verschuiving naar AI toe, en worden steeds meer mensen nutteloos.

Harari en het WEF hechten meer waarde aan het milieu en duurzaamheid dan aan het leven van mensen.

Acht: over Amerika's afkeer van God: op 12 augustus 2022 werd gemeld dat het schoolbestuur van Fargo, North Dakota, heeft besloten dat het illegaal is om de gelofte van trouw aan de vlag van de VS te reciteren, omdat het God noemt en niet "aansluit bij de waarden van het district op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie".

Volgens de vice-voorzitter van het schoolbestuur moest de eed weg omdat hindoes, moslims en atheïsten erdoor van streek zouden kunnen raken.

Negen: betreffende pestilentie en bedrog: op 15 augustus 2022 testte Jill Biden, de vrouw van president Joe Biden, positief op Covid, ook al is ze dubbel gevaccineerd en heeft ze twee booster shots gehad (4 keer geprikt voor Covid).

Inmiddels zou iedereen moeten weten dat vaccinaties en boostershots mensen er niet van weerhouden Covid op te lopen.

Gevaccineerde en geboosterde mensen kunnen een milder geval van Covid hebben (of ze kunnen een gevaarlijke of levensbedreigende bijwerking van de vaccinaties hebben), maar ze kunnen nog steeds Covid krijgen.

De mensen zouden zich zorgen moeten maken over het feit dat Big Pharma miljoenen dollars doneerde aan politici en miljarden dollars verdiende aan verplichte vaccinaties.

Helaas moeten we het geld volgen, want er wordt gesproken over het verplichten van mensen om zich te laten vaccineren tegen apenpokken en andere paniekzaaierij bij pandemieën.

De veiligheid van het publiek zou voorrang moeten hebben op politieke donaties en winsten van Big Pharma.

Tien: over voedseltekorten: op 8 augustus 2022 werd gemeld dat door de overheid gefinancierde propagandisten in sommige westerse landen nu kinderboeken gebruiken om kinderen te leren insecten en onkruid te eten om de planeet te redden van natuurrampen en klimaatverandering.

Volgens het rapport kan dit gevaarlijk zijn voor kinderen.

Elf: betreffende wereldregering en een mogelijke opkomst van Tien Koningen: op 16 aug. 2022 zei de Russische president Vladimir Poetin (in mijn woorden met mijn uitleg):

 • De VS en haar bondgenoten domineren de wereld op een unipolaire manier (Amerika en haar bondgenoten treden op als één macht en hebben te veel invloed in de wereld).
 • Deze unipolaire dominantie is gedoemd te verdwijnen en zal worden vervangen door een multipolaire wereld (de huidige internationale orde kan geen stand houden en zal worden vervangen door een nieuwe internationale orde met meer naties die de macht en invloed delen).
 • Het tijdperk van de unipolaire wereldorde behoort tot het verleden (Een nieuwe wereldorde en een herverdeling van de macht is aangebroken).

Volgens de Bijbel zijn de Tien Koningen (leiders, tsaren, enz.) een voorspel van de Antichrist, en zullen zij hun macht en gezag overgeven aan de Antichrist.

Ik weet niet of Poetins opvatting van een multipolaire wereld Tien leiders van groepen naties is, maar ik geloof dat we het begin daarvan zouden kunnen zien.

Tenslotte, bent u klaar voor de Opname?

Als u klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet u opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van u, en als u dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat u een zondaar bent; geloof dat Jezus de uit een maagd geboren, zondeloze Zoon van God is, die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en uit de dood werd opgewekt; vraag Hem om uw zonden te vergeven, u te reinigen, in uw hart te komen en uw Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat u dit hebt gedaan.

Bron: Like Never Before :: By Daymond Duck - Rapture Ready