www.wimjongman.nl

(homepagina)


"Ze werden bedrogen" - Christelijk zendingsbeeld wordt verwijderd van Israëlisch erfgoed, maar waar gaat het heen?

27 juli 2022

( )

Standbeeld met Joodse en Christelijke zendingssymbolen op de Ein Keshatot erfgoedsite op de Golan Hoogvlakte, 25 juli 2022. (Ellen Horowitz)

'Ze werden bedrogen': Christelijk zendingsstandbeeld wordt verwijderd van Israëlische erfgoedsite, maar waar zal het naartoe gaan? Een standbeeld met Joodse en Christelijke zendingssymbolen op erfgoedsite Ein Keshatot in de Golanhoogten, 25 juli 2022. (Ellen Horowitz)

Na wat ophef wordt een monument met christelijke symbolen, geschonken door een actieve zendingsgroep, verwijderd van de Ein Keshatot erfgoedsite, maar niemand lijkt te weten wanneer of waar in het land het zal worden herplaatst.

Door Atara Beck, World Israel News

Veel bezoekers van de Ein Keshatot nationale erfgoedsite in de Golan Hoogten waren verontrust door de aanblik van een monument dat een christelijke zendingsagenda promoot en dat werd geschonken door Curt Landry en zijn netwerk van bedieningen.

Het standbeeld heeft drie symbolen: een menora, een davidster en een vis - de laatste is een christelijk symbool. Op een steen aan de voet staan de woorden gegraveerd: "Dit symbool van de Ene Nieuwe Mens vertegenwoordigt de vriendschap en broederschap tussen christendom en jodendom. Onze gedeelde liefde voor de God van Abraham, Izaäk en Jakob."

Toch vertegenwoordigt de 'Ene Nieuwe Mens'-theologie in feite een samensmelting van christendom en jodendom en een vervaging van de verschillen, in plaats van een vriendschap tussen de volgelingen van twee verschillende geloofsrichtingen.

"Het is zo opvallend dat ze het vissymbool samen met de Davidster gebruiken," vertelde de vooraanstaande anti-missionaire activist Rabbi Tovia Singer aan World Israel News. (WIN).

"De Jezus vis is een zeer oud symbool, veel ouder dan het kruis, om het christendom te vertegenwoordigen. Het vissymbool werd gebruikt en wordt nog steeds gebruikt omdat het woord voor een vis een acroniem is in het Grieks. Het Griekse woord is 'ichthys,' wat een acroniem is voor 'Jezus Christus Zoon van God Redder'.

"Missionarissen gebruiken de term 'Jezus Christus' niet. Ze zeggen 'Jesjoea' om evangelisatie mogelijk te maken.

"Dus, de Jezus vis was een oude christelijke geheime boodschap, als een hondenfluitje, om over te brengen dat dit echt het christendom is, en het is erg populair geworden in de laatste 40 jaar toen de groei van de messianistische beweging opkwam," legde Singer uit.

"Het vermengen van de vis - die op het eerste gezicht onschuldig lijkt, maar in feite Jezus Christus en Zoon van God uitdrukt, wat Goddelijk en de enige verlosser betekent - met de Davidsster is precies wat missionarissen doen om het onderscheid tussen jodendom en christendom te vervagen om Joden te lokken die zich anders zouden verzetten...

"En dat leent zich direct voor de Ene Nieuwe Mens of Nieuwe Mensheid theologie die in het Boek Kolossenzen [het 12e boek van het Nieuwe Testament geschreven door de apostel Paulus] staat," zei Singer. "Het is ontworpen om een samensmelting van Jodendom en Christendom te creëren. Maar theologisch gezien, is het het christendom."

"Toen Michael El-Kohen op Morningstar Ministries was, sprak hij hierover in zijn interview," vervolgde Singer, verwijzend naar Michael Elk, die naar Israël emigreerde met de achternaam El-Kohen, zich presenteerde als een orthodoxe Jood en zich inlijfde in de gemeenschap...

"De reden waarom ze zo geïnteresseerd zijn in het bekeren van Joden is dat ze geloven dat de Joden alleen, door bekering, Jezus' wederkomst zullen brengen."

Verder, "wat er in Israël gebeurt, gebeurt in geen enkel ander land in de wereld. Dat betekent dat nergens anders ter wereld synagogen samenwerken met missionarissen. Joodse gemeenschapscentra hebben geen werkrelatie met evangelische christenen. Het gebeurt alleen hier in Israël. De evangelisten zitten zo diep verankerd in de regering... en die invloed bestaat alleen in Israël. Ze hebben het op ons gemunt."

Over geld praten

De zendingsorganisaties zijn pro-Israël en doneren veel geld aan goede doelen in het land en geven ook politieke steun, onder meer in Judea en Samaria. Vanwege deze steun hebben velen hun zendingsactiviteiten door de vingers gezien.

"Een van de redenen waarom ik Aliyah maakte [naar Israël emigreerde] meer dan drie jaar geleden, is dat ik me realiseerde dat het probleem zo'n kankergezwel is," zei Singer. "Ik kwam op een spreektournee naar Israël en zag de situatie."

Een andere reden dat missionarissen succes hebben gehad in de Joodse staat - er zijn ruwweg 200 messiaanse "synagogen" in het hele land - is dat de meeste Israëli's geen begrip hebben van het christendom en zich niet bewust zijn van de symboliek, met inbegrip van een schijnbaar onschuldig snijwerk van een vis. Sommige bezoekers van Ein Keshatot die het monument zagen, begrepen echter wel de betekenis erachter en protesteerden bij de regionale raad van Golan.

Ellen Horowitz, een schrijfster en consulente over de Israëlisch-Evangelische relatie, die in de Golan Hoogten woont, onderzocht de situatie en vertelde WIN wat zij ontdekte.

Ze vroeg de kunstenaar, Sam Philipe, die bekend staat om zijn beelden van bijbelse en nieuwtestamentische figuren, waarom het enorme gebied rond het standbeeld was ontdaan van alle puin, en "hij zei dat het een parkeerplaats wordt."

"Dus, het eerste wat bezoekers van het nationale erfgoed zullen zien is een messiaans symbool," zei ze.

De meeste Israëli's begrijpen de christelijke symboliek niet, zei ze. Curt Landry geeft veel geld overal in Israël gestoken, en dat vergroot natuurlijk zijn invloed... Hij geeft veel aan het IDF, aan ziekenhuizen - allemaal goede doelen, maar hij is zeker een actieve missionaris.

'Ze werden bedrogen'

Horowitz gelooft dat de leden van de Golan Regionale Raad werden misleid om het standbeeld als een geschenk te aanvaarden, en zich niet bewust waren van het "sinistere" plan.

"Ze erkennen nu dat er een missionaire bedoeling achter het beeld zit. Ze zijn bedrogen. Er zit een echt giftige agenda achter, om de barrières tussen het jodendom en het christendom af te breken.

"Het is een ingewikkelde puinhoop. Het waren heel goede mensen in de Golan Hoogvlakte - religieus, seculier, over het hele politieke spectrum - die de Raad onder druk hebben gezet.

"Maar zelfs als ze een vriendelijker monument hadden neergezet, dan nog is er de samenwerking tussen de Raad en een missionaire organisatie," klaagt ze.

Horowitz wordt woedend van mensen die geld aannemen van hen die "rode lijnen overschrijden" en "een flagrante belediging van het Joodse volk en van de Torah en van het Land Israël" toestaan.

"Dat is echt wat hier gebeurt. Wanneer er zoiets verkeerds gebeurt als dit, moeten mensen eerlijk en transparant zijn en zeggen: 'U kunt daar niet heen meneer Landry, Rabbi, Pastor - wie u ook bent. Je hebt zojuist een rode lijn overschreden die niet overschreden mag worden."

Historische, voortdurende bedreiging voor Joodse continuïteit

"B'nai B'rith strijdt al sinds 1888 tegen zendingsactiviteiten in het Land van Israël, vertelde B'nai B'rith World Center Jerusalem directeur Alan Schneider aan WIN.

"Proselytisme gericht tegen Joden, onder meer door pogingen van missionarissen om zichzelf en hun geloof als Joods te vermommen, vertegenwoordigt een van de grootste historische en voortdurende bedreigingen voor de continuïteit van het Joodse volk en zijn religie, het Jodendom. Joden zijn in het algemeen eensgezind in het zien van dergelijke praktijken - ook wanneer deze gepaard gaan met ogenschijnlijke daden van steun aan kwetsbare en behoeftige Joodse bevolkingsgroepen - als vijandig," aldus Schneider.

"Helaas behoort Curt Landry tot degenen die een 'Messiaans Judaïsme' promoten waarin Joden in feite het christendom overnemen. In de afgelopen jaren hebben sommige verklaarde vrienden van Israël, gebruikmakend van zowel vrijgevigheid als misleidende tactieken, toezicht gehouden op een alarmerende escalatie van pogingen om te infiltreren en bekeerlingen te winnen in Israëlische Joodse gemeenschappen. De openbare plaatsing, naast de oude synagoge van Ein Keshatot, van een Messiaans monument dat aan Landry is verbonden, is slechts één bijzonder brutaal signaal van deze geïntensiveerde evangelisatie."

Op zoek naar een 'geschikte' locatie

WIN vroeg dinsdag aan woordvoerder Limor Holtz van de Raad waarheen het standbeeld zou worden verplaatst.

( )

Standbeeld met missionaris-symbolen op Ein Keshatot erfgoedlocatie bedekt na ophef, 26 juli 2022. (Anoniem)

"Ik weet niet waar de nieuwe locatie is, het moet nog worden bepaald" zei ze," eraan toevoegend dat "het niet de bewoners van Golan waren die er last van hadden"....

"We hadden geen volledig begrip van wat het standbeeld betekent toen we het verzoek kregen om het daar te plaatsen, maar voor nu is het bedekt."

( )

Vanaf woensdagmiddag is de bedekking verwijderd om de zendingsboodschap te onthullen. (Anoniem)

Hoewel het beeld nog niet is verwijderd, was het in feite al enige tijd volledig bedekt, zoals te zien is op foto's die dinsdag door waarnemers zijn opgestuurd. Sinds woensdagmiddag is echter de gegraveerde sokkel met het geschrift over Een Nieuwe Mens blootgelegd en duidelijk zichtbaar.

Het is aan degenen in samenwerking met de kunstenaar en de schenker om een locatie te vinden, maar "maar geen erfgoedlocatie," zei Holtz. "Ik kan niet namens iemand anders spreken, maar ik heb gemerkt dat er gesprekken zijn gevoerd over een nieuwe locatie waar iedereen blij mee zal zijn."

Op de vraag of het problematisch zou kunnen zijn om het ergens anders in het land te plaatsen dan bij een kerk of een andere christelijke locatie, zei ze: "Ik weet het niet zeker. We zijn het nog aan het onderzoeken."

"We wisten pas een paar dagen geleden dat iemand er aanstoot aan nam, en nu zoeken we een plek die voor iedereen geschikt is. Het zal even duren, maar ik denk dat er wel een oplossing gevonden zal worden."

Bron: 'They Were Duped': Christian missionary statue to be removed from Israeli heritage site, but where will it go? | World Israel News