www.wimjongman.nl

(homepagina)


De aanbidders van de 'Vax': De opkomst van een nieuwe wereldwijde religie

"Met de opkomst van een nieuwe priesterlijke en evangelische klasse, zijn we ook getuige geweest van de openbaring van een nieuwe klasse aanbidders."

Door Giuliano Bordoni - 1 januari 2022

()

In mijn laatste artikel in deze serie heb ik beargumenteerd waarom ik denk dat, voor velen, de huidige COVID-19 vaccins gemakkelijk kunnen worden gelijkgesteld met een afgodisch modern Gouden Kalf aan wie de macht zou zijn geschonken om te bevrijden, te verlossen en te redden.

Hoewel afgoden, nieuwe en oude, ontelbaar zijn, zijn er niet al te veel van hen die erin geslaagd zijn om in zo'n korte tijd een heel, goed georganiseerd, wereldwijd religieus systeem rond zich te verzamelen. Hoewel de zin hierboven in sommige opzichten een beetje grappig kan klinken, stel jezelf eens de volgende vraag: wat zijn enkele gemeenschappelijke componenten die je in de meeste religies ziet?

  • Een godheid (of godheden) die op specifieke manieren voorziet in de behoeften van de aanbidders.
  • Priesters/profeten/evangelisten/orakels die de verantwoordelijkheid dragen om de mensen te bekeren en hen mee te delen hoe ze verondersteld worden hun leven te leiden volgens de morele code en de leringen van hun religieus systeem. Gewoonlijk zijn het betrouwbare vertegenwoordigers van die godsdienst.
  • Rituelen (initiatie, zuivering, offers, graduatie, enz.) die de aanbidders toegang verlenen tot specifieke gebieden (fysiek en/of spiritueel) in het religieuze leven van de gemeenschap.
  • Een reeks wereldbeelden, morele codes en leringen die zijn ontworpen om diep in te grijpen in de manier waarop aanbidders hun leven leiden en met anderen in de onmiddellijke en bredere gemeenschappen omgaan.

De opkomst van een nieuw wereldbeeld

Een wereldbeeld is een denkproces en een manier om de wereld te begrijpen en er mee om te gaan, die een persoon zowel innerlijk als uiterlijk vormen. Elke persoon op deze planeet heeft, bewust of onbewust, een wereldbeeld dat vrijwel alles bepaalt als het gaat om de manier waarop die persoon de wereld om zich heen waarneemt en ermee omgaat.

Het spreekt voor zich dat religie doordringt in bijna alles, zo niet alles, wat te maken heeft met het wereldbeeld van een aanbidder. Mensen die proberen te leven volgens de leringen en morele codes van hun nieuw gevonden of gevestigde religieuze vereniging zullen zichzelf voortdurend opnieuw beoordelen betreffende hun leven en het maken van de nodige aanpassingen om ervoor te zorgen dat hun dagelijks leven in overeenstemming is met de eisen die door de religieuze orde en zijn godheid worden overgeleverd.

Wij zien die realiteit op een meer dramatische wijze uitgebeeld wanneer iemand een drastische bekeringservaring doormaakt, meestal op latere leeftijd. Bijna ieder van ons herinnert zich minstens één of twee mensen uit zijn of haar leven die na een religieuze bekeringservaring een enorme transformatie ondergingen. Het was alsof we plotseling met een totaal ander persoon te maken hadden.

De verandering is meestal voelbaar en ongemakkelijk voor degenen die de persoon daarvoor kenden. In een oogwenk veranderden oude gewoonten, taalgebruik, interesses, vriendschappen, kleding, enz. Dit is in feite een ervaring die door sommige religieuze groeperingen wordt gezien als een soort nieuwe geboorte, zo revolutionair is de aard van de verandering waarvan men getuige kan zijn.

Nu moet ik bekennen dat ik enorm verbaasd was toen ik ditzelfde religieus-achtige gedrag snel begon waar te nemen in het leven van velen die zo snel besloten om zich op de genade van de vaccins te werpen als redmiddel tegen de dodelijke gevolgen van de pandemie.

Ook hier is het belangrijk te verduidelijken dat deze religieuze euforie zich niet heeft voorgedaan in het leven van iedereen die zich uiteindelijk heeft laten vaccineren, maar zeker wel in het leven van velen die uiteindelijk die weg zijn ingeslagen. We hebben het niet over mensen die gewoon dankbaar een vaccin ontvingen en verder gingen met hun leven - zoals het geval was met vrijwel alle andere vaccins in de wereld tot voor deze pandemie - maar we hebben het over mensen die zich begonnen te organiseren rond deze nieuwe identiteit, 'gevaccineerd', die vorm begon te geven aan veel van wat er in het leven van die mensen zou gaan gebeuren in de toekomst.

Toen begonnen we de Facebook-avatars te zien verschijnen, de vele selfies met maskers en opgestroopte mouwen, de toenemende vijandigheid tegenover degenen die ervoor kozen zich niet te laten vaccineren, enzovoort. Het is niet alleen zo dat er een nieuw evangelie in de stad was dat zei dat als je een toekomst wilt die de moeite waard is, je je moet laten vaccineren, maar het is ook zo dat mensen snel naar die boodschap luisterden en erin geloofden, tot het punt waarop ze steeds minder in staat waren zichzelf en de wereld te begrijpen en te begrijpen los van deze nieuwe reeks informatie die bijna elk uur werd vrijgegeven en waarin werd gepleit voor de wonderen van deze pas ontdekte schat: de vaccins. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

De opkomst van een nieuwe priesterlijke en evangelische klasse

Zowel de Protestantse Reformatie als het tijdperk van de Verlichting betekenden een belangrijke breuk in de manier waarop westerse, en zelfs tot op zekere hoogte, oosterse individuen zich verhouden tot een van de meest altijd aanwezige klassen op aarde: de priesterlijke klasse.

Hoewel priesters tot op de dag van vandaag in de meeste samenlevingen nog steeds als een belangrijke klasse worden beschouwd, is het belangrijk op te merken dat, vooral in het westen, de dingen absoluut niet meer zijn wat zij ooit waren. Priesters hadden vroeger het monopolie op de kennis van het goddelijke en werden in de meeste gevallen zelfs gezien als de feitelijke bemiddelaars tussen God en het volk, maar dat is nu nog maar zelden het geval.

In een postmoderne wereld presenteert spiritualiteit zich meer en meer als een privé-aangelegenheid, waarbij ieder individu verantwoordelijk is voor de interpretatie van de goddelijke aanwijzingen met de door hem of haar gewenste mate van hulp van een lid van de "officiële" geestelijkheid. De tijd dat men placht te zeggen "vertrouw op de religieuze deskundigen en doe gewoon wat je gezegd wordt" ligt achter ons.

Nou ja, de bovenstaande alinea was wat ik dacht tot het begin van deze pandemie. O, wat zijn de dingen snel veranderd!

Met de opkomst van een nieuwe priesterlijke en evangelische klasse, zijn we ook getuige geweest van de openbaring van een nieuwe klasse van aanbidders. Het probleem is niet alleen dat we een handjevol mensen hebben die "bevoegd" zijn om deel te nemen aan gesprekken over de vaccins, maar vooral dat elke vraag van de "onwetende" bevolking als kwaadaardig wordt beschouwd, en er lijkt bij velen een verlangen te bestaan om terug te keren naar die mentaliteit uit de donkere tijden die een intellectuele emasculatie van de algemene bevolking teweegbrengt.

Er mogen geen vragen worden gesteld zonder dat de persoon die de vraag stelt wordt gezien als een soort ketter die moet worden verbannen. De inquisitievuren van HTML branden heet en verdelgen iedereen die zich tegen deze nieuwe katholieke technocratische godsdienst wil uitspreken. Zelfs gewone mensen werden, zonder een speciaal seminar bij te wonen over "hoe deel je je geloof over de 'vax' met behulp van vier eenvoudige stappen", een van de meest georganiseerde, uitgesproken en volhardende evangelisatieklassen die onze moderne wereld ooit heeft gezien.

Bron: The Worshipers of the Vax: The Rise of a New Global Religion · Caldron Pool