www.wimjongman.nl

(homepagina)


Een lange verzameling van korte onderwerpen

()

17 april 2022 - door Victor Rosenthal

Ik wil niet een van die schrijvers zijn die blijft schrijven lang na het punt waarop hij al had moeten stoppen. Dit stuk zal mijn laatste gewone blog zijn. Het kan de schets voor een boek zijn. In ieder geval vat het de onderwerpen samen die mij de afgelopen maanden hebben beziggehouden.

Psychologie, kracht en afschrikking

De menselijke psychologie is niet zo eenvoudig als het lijkt. Er is een donker hoekje, soms meer dan een hoekje, van de menselijke ziel waarin vriendelijkheid verachtelijk is, en wreedheid gerespecteerd wordt. De menselijke gevoeligheid is een product van de evolutie, en de evolutie leert mensen (en andere dieren) dat het het beste is om aan de sterkere kant te staan, de winnende kant. Hamas paste dit principe toe toen zij een Israëlische soldaat ontvoerden, Gilad Shalit, en vervolgens propaganda produceerde waarin te zien was dat hij volledig afhankelijk was van zijn ontvoerders, zwak en zonder enige zeggenschap. Ze hoefden hem niet te martelen - ze hoefden hem, een Israëlische soldaat, alleen maar voor te stellen als een zwakkeling.

Vooral in het Midden-Oosten, waar de heersende ethos die van nomadische volkeren is, is eer een sleutelelement dat bepaalt hoe een persoon of een stam of een natie zal worden behandeld. Eer komt voort uit het zonder compromissen verdedigen van wat van jou is, of dat nu land, eigendom, of - zelfs in deze zogenaamd verlichte tijd - de persoonlijke eer van vrouwen is. De stam die toestaat dat haar land wordt aangetast, haar eigendom wordt gestolen, haar slachtoffers van moord niet worden geëerd, haar godsdienst en geschiedenis worden bespot en haar vrouwen worden onteerd, verliest haar eer. En zonder eer is een volk een doelwit. Het is alsof je een teken op je rug hebt: neem van dit schepsel wat je wilt.

Dit alles en nog veel meer wordt joods Israël dagelijks aangedaan door haar Arabische moslimvijanden. Het is geen toeval. Misdaad is vaak jihad. De Arabieren geloven dat wij hun eer hebben gestolen en zij nemen die terug, vallen onze heilige plaatsen aan, stelen onze auto's (de kamelen van vandaag), vechten om het bezit van onze hoofdstad, koloniseren Gebied C en de Negev, verbranden onze velden en bossen, en natuurlijk vermoorden zij Joden wanneer dat maar mogelijk is.

De vijanden van Israël zijn er tot nu toe niet in geslaagd haar in een directe militaire confrontatie te verslaan. Maar ze zijn er wel in geslaagd haar eer aan te tasten.

Afschrikking heeft twee componenten: de macht om de vijand te verslaan en de wil om die macht te gebruiken. Israël heeft duidelijk de macht om Gaza te ontvolken en Iran te vernietigen als een functionerende natie. De vijanden van Israël zijn nog steeds een beetje bang voor haar militaire capaciteiten. Maar naarmate haar eer verdwijnt, beginnen zij te betwijfelen of zij de wilskracht heeft om die te gebruiken, want de definitie zelf van een volk zonder eer is een volk dat zich laat bestelen.

De beweegredenen van landen

Landen worden soms vergeleken met mensen. Er wordt gezegd dat er "bevriende" landen zijn en "onvriendelijke". Morele concepten worden op hen toegepast: men zegt dat landen "goed" of "slecht" zijn. Dit is een vergissing (wat filosofen een categoriefout noemen), in dit geval een vorm van antropomorfe drogredenen. Het idee van vriendschap en systemen van moraliteit hebben zich evolutionair ontwikkeld uit de interacties van mensen in menselijke samenlevingen. Maar landen zijn geen mensen, en het wereldtoneel waarop zij interageren is geen menselijke samenleving. Natuurlijk hebben landen leiders, en morele concepten kunnen op hen worden toegepast. Er kunnen moreel goede of slechte leiders zijn. Maar moraliteit is niet relevant voor de effectiviteit van leiders, als leiders.

Landen handelen (of zouden moeten handelen) in overeenstemming met de werkelijke belangen van hun bevolking. Het is de taak van hun leiders om erop toe te zien dat zij dat doen. Dat is de inhoud van het contract tussen het volk en zijn regering. Doeltreffende leiders stemmen het beleid van hun land af op de belangen van het volk. Ineffectieve leiders doen dat niet; en echt verrotte leiders streven hun eigen persoonlijke belangen en die van hun vrienden na, ten koste van hun volk. Ik geloof dat de regering van Israël ineffectief is.

>Offensief of defensief?

Israël heeft een officiële militaire doctrine ontwikkeld die haar leger oproept het initiatief te nemen, en vanwege Israëls beperkte strategische diepte, preventief op te treden en de strijd naar het grondgebied van de vijand te brengen. Maar in de afgelopen jaren lijkt het erop dat haar feitelijke strategie precies het tegenovergestelde is geweest. In plaats van preëmptief op te treden, heeft zij haar vijanden laten aanvallen, en pas daarna gereageerd. Sinds de ramp aan het einde van de Tweede Libanonoorlog in 2006 zijn haar grondtroepen slechts zelden vijandelijk gebied binnengedrongen, en zelfs dan hebben zij niet getracht door te dringen tot het hoofdkwartier van de vijand en het te vernietigen. Zij heeft tegen hoge kosten uitgebreide verdedigingssystemen ontwikkeld, zoals de raketafweersystemen Iron Dome en David's Sling, alsmede krachtige laserwapens die meerdere aanvalsvormen, waaronder mortiervuur, raketten met lage projectie en drones, kunnen afslaan. Zij heeft enorme sommen geld geïnvesteerd in barrières aan de grenzen van Gaza, Libanon en Egypte, en zelfs aan de niet-grens met Judea en Samaria.

Deze strategie is comfortabel geweest voor de Israëlische regeringen, die liever niet de risico's nemen die inherent zijn aan een meer pro-actief beleid, waaronder slachtoffers onder onze soldaten en veroordeling en mogelijke sancties van Europese naties en de regering-Biden. Maar er zijn verschillende belangrijke problemen met dit beleid. Een ervan is dat het slechts tijdelijk effectief is. Verbeteringen in verdedigingswapens worden beantwoord met verbeterde aanvalsmethoden. De vijanden van Israël zijn nooit definitief verslagen, dus na elke afstraffing komen zij sterker terug, met nieuwe ideeën en mogelijkheden. Zoals vaak wordt gezegd, kunnen zij het zich veroorloven oorlogen te verliezen, opnieuw op te bouwen en het opnieuw te proberen, terwijl Israël het zich niet kan veroorloven ook maar één keer te verliezen. Bijzonder problematisch is het geval van Hezbollah, waar het uitblijven van een preventieve reactie op de opbouw in Libanon een louter gevaarlijke situatie heeft laten uitgroeien tot een existentiële bedreiging.

Maar van even groot belang is de psychologische factor: wij worden gedwongen ons in ons getto terug te trekken, achter onze muren, koepels en lasers, terwijl onze vijanden ons met doodsverachtende wapens bestoken. Het wordt gewoonte, en dan zelfs aanvaardbaar, om te proberen Joden te doden; per slot van rekening slagen ze maar in een paar procent van de gevallen, dus waarom zouden we ons zorgen maken? Wat hier wordt gemist is het verlies van eer dat inherent is aan het laten schieten van je vijanden zonder een gelijkwaardige reactie, en de aanmoediging aan onze vijanden om het te blijven proberen.

Hetzelfde geldt - hoewel de situatie hier aan het verbeteren is - voor onze reactie op terrorisme. Tot voor kort, toen de gevechtsregels werden gewijzigd, werd zelden dodelijk geweld gebruikt tegen degenen die brandbommen gooiden, of stenen van gebouwen (of de Tempelberg) lieten vallen, of ze uit rijdende auto's gooiden. Dit zijn allemaal gevallen van poging tot moord met dodelijke wapens en moeten als zodanig worden behandeld. Wanneer terroristen hun moordpogingen overleven, is hun opsluiting een milde straf, en zij ontvangen royale salarissen van de Palestijnse Autoriteit. Helaas heeft de regering ervoor gekozen de PA door te laten gaan met het betalen van terroristen, en haar zelfs absurd genoeg geld te lenen ter compensatie van wettelijk verplichte inhoudingen op belastinginkomsten die aan de PA verschuldigd zijn.

Er is gesuggereerd dat Israël terugkeert naar de strategie van represailles voor terrorisme, zoals die werd uitgevoerd door de beroemde Eenheid 101. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de huidige Israëlische regering iets dergelijks zou doen.

Antisemitisme

De juiste reactie op antisemitisme - zowel het grootschalige antizionisme van de VN en andere instellingen, als de alledaagse vorm die overal in de diaspora explodeert - vereist overweging van de principes die in het eerste deel van dit artikel zijn besproken. Voor zover Joden en Joodse gemeenschappen worden gezien als zwak en als slachtoffers, zullen zij het slachtoffer worden. Persoonlijke en gemeenschappelijke zelfverdediging zal niet alleen antisemitische daden afschrikken, maar zal ook het beeld van de Jood veranderen van dat van een aanvaardbaar slachtoffer in dat van een persoon die respect verdient.

Dit kan zeer moeilijk zijn in de diaspora, waar Joden een kleine minderheid vormen en de wettelijke en sociale structuren onvriendelijk zijn voor het idee van gewapende zelfverdediging. Men kan opmerken dat leiders van de Jewish Defense League, Meir Kahane en Irv Rubin, werden vermoord (Rubins dood werd officieel bestempeld als zelfmoord in de gevangenis, net als die van Jeffery Epstein).

Een krachtig argument voor het zionisme is inderdaad de moeilijkheid voor een kleine minderheid in een vijandige diaspora-omgeving om zich effectief te verdedigen. Hoewel een Jood in New York City misschien geen vuurwapen kan dragen, kunnen landen - zelfs de Jood onder de Volkeren - gewapend zijn om zichzelf en hun volk te beschermen.

Een groot deel van de reactie op antisemitisme is van oudsher holocausteducatie, die vaak precies het tegenovergestelde effect heeft van wat gewenst is. De Joden worden voorgesteld als zwak, niet in staat om zichzelf te verdedigen, en smekend aan de naties om hen te beschermen of hen op te nemen. De nazi's - hoewel veroordeeld als slecht - worden voorgesteld als sterk en bekwaam. Normale mensen die hieraan worden blootgesteld, zijn weliswaar geschokt door de wreedheid van de nazi's en hebben medelijden met de Joodse slachtoffers, maar voelen toch, in de donkere hoeken van hun hersenen, minachting voor de slachtoffers, die zichzelf "lieten" vermoorden. Er is ook een gevoel van voldoening dat zij er niet bij zijn, wat leidt tot een identificatie met de slachtofferdragers.

Antisemieten vinden het gewoon leuk om te horen dat de Joden krijgen wat ze volgens hen verdienen, ze vinden steun voor hun overtuigingen - Hitler zou toch niet gedaan hebben wat hij deed zonder reden, of wel? - en krijgen ideeën voor de beste manier om zijn werk af te maken.

Het beste onderwijsantwoord op de Holocaust is niet te proberen medelijden en tranen op te wekken, maar de geschiedenis van de stichting van de staat Israël te onderwijzen, en hoe de ternauwernood overlevende overblijfselen van het Europese Joodse volk hun vijanden versloegen tegen grote verwachtingen in, om ervoor te zorgen dat er nooit meer een Holocaust zou zijn.

Het Joodse probleem

Het Joodse volk heeft in 1948 voor het eerst sinds de kortstondige Hasmoneese dynastie van 142-63 v. Chr. (of misschien de nog kortstondiger Bar Kochva staat van 132-135 n. Chr.) een soevereine entiteit opgericht. Gedurende het grootste deel van de Joodse geschiedenis leefden zij in verschillende landen onder de heerschappij van heersers die sterk verschilden in de mate van tolerantie jegens hun Joodse onderdanen. Zij vormden altijd een minderheid en hadden te lijden onder de grillen van de plaatselijke bevolking, en over het algemeen moesten zij de heersers of vorsten smeken om hen te verdedigen wanneer dat nodig was. Vaak moest daarvoor losgeld of beschermingsgeld worden betaald. Wanneer de heersers genoeg van hen hadden, werden de Joden uit de provincie verdreven, vaak met geweld, of gewoon vermoord.

De lessen die zij uit dit bestaan leerden, waren niet geschikt voor een vrij volk in een soevereine staat. In de periode die voorafging aan de oprichting van de staat Israël, en in de oorlog en de moeilijke tijden die daarop volgden, moesten ze worden afgeleerd. Het Joodse volk moest opnieuw leren hoe het moest vechten, en hoe het zichzelf moest besturen. Na het ontstaan van de staat moesten zij leren onderhandelen als een soevereine staat met andere soevereine staten, en niet als een zwakke minderheid met een veel machtigere heerser. En zij moesten leren hoe zij een staat moesten besturen die een grote en enigszins vijandige minderheid omvatte, een minderheid die haar nationaliteit deelde met de externe vijanden van de staat.

Sommige van deze nieuwe lessen werden goed geleerd, andere niet zo goed. We zijn te veel bereid om te proberen onze problemen op te lossen door losgeld te betalen: aan Hamas, aan de PA, en aan onze eigen Arabische minderheid. En waar een hoofdzakelijk defensieve strategie passend is voor een kleine minderheid in een vijandige omgeving, zou een soevereine staat als de onze een meer pro-actieve, preventieve aanpak moeten hanteren om onze vijanden te overwinnen.

Een ander probleem dat voortkomt uit onze geschiedenis is wat Kenneth Levin het "Oslo-syndroom" noemde: onze eigen internalisering van antisemitische ideeën, die ertoe leidt dat we aanvallen tegen ons proberen te stoppen door "betere" mensen te worden, volgens diezelfde antisemitische normen. Dus accepteren we de Palestijnse klacht dat we onderdrukkers zijn en doen we gevaarlijke concessies aan hen; en dan slaan we onszelf nog verder voor het hoofd als zij reageren met meer geweld. Lijders aan het joodse Oslo-syndroom zijn geobsedeerd door wat zij zien als de morele zwakte, zelfs als de kwade aard, van de staat die het thuisland is van het joodse volk, en worden aangetroffen onder de meest gemene en leugenachtige antizionisten. Men heeft het gevoel dat geen andere groep een zo groot percentage interne antagonisten heeft als het Joodse volk. Bestaat er een Arabische versie van de krant Ha'aretz of van haar columnist Gideon Levy? Ik betwijfel het.

De Palestijnse Arabieren

De Palestijnse Arabieren worden door ons militair establishment niet als een serieuze bedreiging beschouwd, maar naar mijn mening vormen zij de grootste bedreiging waarmee de staat vandaag wordt geconfronteerd. Onze externe vijanden kunnen militair worden verslagen - zelfs Iran zal dat doen, als het niet vanzelf instort - maar de Arabieren die tussen de rivier en de zee leven, vormen een uitdaging die veel moeilijker is. Zij zijn fysiek met ons verweven, maar in hun geesten zijn zij verknocht aan het Palestijnse verhaal, een verhaal waarin de Joden hun land en hun eer hebben gestolen en dat alleen met geweld kan worden verzoend. De vromen geloven bovendien dat er een religieuze verplichting bestaat om het land terug te geven aan de islamitische soevereiniteit. Natuurlijk zijn velen van hen zelf niet tot geweld geneigd, en velen - vooral de Arabische burgers van Israël - geloven dat hun economische en sociale belangen, althans op dit ogenblik, door de staat Israël worden gediend, en zouden zich sterk verzetten tegen een poging om hen onder de Palestijnse Autoriteit of Hamas te plaatsen.

Desalniettemin geloven vrijwel al deze mensen (enkele christelijke Arabieren vormen hierop een uitzondering) - met inbegrip van de Arabische artsen en verpleegkundigen in onze ziekenhuizen, waar we voor ons leven van afhankelijk zijn, evenals de bouwvakkers die onze huizen bouwen - dat de Joden hier tijdelijke overweldigers zijn, en steunen zij de strijd om ons uit de weg te ruimen en een Arabische staat te stichten in de plaats van Israël. Dit geloof is essentieel voor de Palestijnse cultuur, waarvan de enige specifiek Palestijnse (in tegenstelling tot Arabische) componenten die zijn zijn ontstaan in oppositie tegen de Joodse staat.

Dat dit waar is voor onze Arabische burgers kan worden bevestigd door de inhoud van de opmerkingen van de Arabische leden van Israëls Knesset, de geschriften van Arabische Israëlische intellectuelen, en de gewelddadige anti-Joodse rellen in Israëlische steden met gemengde Joods-Arabische bevolkingsgroepen die afgelopen mei plaatsvonden.

De inwoners van Judea/Samaria en Gaza zijn nog openhartiger en laten hun standpunt zien met massale vieringen telkens wanneer er een dodelijke terroristische aanslag in Israël wordt gepleegd, zoals de afgelopen weken drie keer is gebeurd.

Het Palestijnse Verhaal en de Islam, in die volgorde, zijn de grootste hinderpalen voor het samenleven van Joden en Arabieren in het Land Israël. Helaas is er geen gemakkelijke manier om deze ideologisch-religieuze entiteiten, die mettertijd steeds sterker lijken te worden, tegen te werken. Daarom neemt de mogelijkheid tot coëxistentie af.

Israël en de VS

De VS maken een zeer moeilijke periode door, waarin economische verwondingen veroorzaakt door globalisering, mechanisering en enorme schulden, samen met sociale omwentelingen een periode van instabiliteit hebben veroorzaakt zoals ik die in mijn leven niet heb meegemaakt. De sociale problemen werden nog verergerd door externe vijandige spelers die de sociale media manipuleerden om extremisme van zowel rechts als links te bevorderen. De kers op de taart was de verkiezing van een seniele president samen met een incompetente vice-president, wat leidde tot een situatie waarin men het gevoel heeft dat het land naar de hel gaat in een zelfrijdende zeepkist.

Wat er verder ook van de regering-Biden gezegd kan worden, de beleidsbepalende posities die van invloed zijn op de betrekkingen met Israël zijn ingenomen door mensen die ofwel regelrechte tegenstanders van de Joodse staat zijn (Malley) of naïef zijn over de realiteit van de regio (Blinken, Nides). Tot dusver hebben de mensen van Biden het soort botsing vermeden dat de regering-Obama kenmerkte, maar dat kan alleen maar zijn omdat ze bang zijn om de Israëlische coalitie zo hard door elkaar te schudden dat Bibi Netanyahu, Obama's bête noire [zwarte schaap], weer aan de macht komt.

Israël heeft altijd vastgehouden aan het concept dat zij en zij alleen verantwoordelijk kon zijn voor haar verdediging. Niemand kwam de Joden te hulp tijdens de Holocaust, en we konden er ook niet van uitgaan dat andere naties er voor de Joodse staat zouden zijn in haar uur van nood. Maar desondanks hebben we onszelf toegestaan om massaal afhankelijk te worden van de VS voor militair materieel dat niet gemakkelijk vervangen kan worden uit andere bronnen. Onze eigen militaire industrie is daardoor verzwakt. Hoewel we trots zeggen dat geen enkele Amerikaanse soldaat ooit voor ons zal vechten, wat maakt het uit als we niet kunnen vechten zonder voortdurende Amerikaanse logistieke steun?

Het feit dat de jongere bevolkingsgroep van de Democratische Partij steeds meer anti-Israël wordt - en dat het oude leiderschap binnenkort weg zal zijn - is niet bemoedigend. Gecombineerd met de instabiliteit, die lijkt te verergeren, zou het voor iedereen in Israël duidelijk moeten zijn dat voortdurende afhankelijkheid van de VS een slechte zaak is.

De toekomst

Tenzij er iets onverwachts gebeurt met het Iraanse regime, lijkt een oorlog tussen Israël, Iran en Iraanse proxies in Libanon, Syrië, Irak, en misschien Jemen, onvermijdelijk. Dit zal een zeer moeilijke oorlog worden met veel schade aan de thuisfronten van alle deelnemers. Ik verwacht ook dat Hamas zal deelnemen, en mogelijk ook elementen van de Palestijnse Autoriteit. Het is ook waarschijnlijk dat er grote onlusten zullen zijn door de Arabische burgers van Israël, in de voornamelijk Arabische en gemengde steden.

Israël kan Iran verslaan. Maar haar voortbestaan zal afhangen van wat ze doet met de Arabieren tussen de rivier en de zee.

Bron: A Long Collection of Short Topics | Abu Yehuda