www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het is zonde

Door Daymond Duck - 29 augustus 2021

()

Op 17 aug. 2021 berichtte LifeSiteNews dat de conservatieve bisschop Joseph Strickland waarschuwde dat "we als wereld lijden vanwege onze zonden (het promoten van abortus, homoseksualiteit en het onderdrukken van gewone burgers) en het niet erkennen van God als de Schepper en ware auteur van het leven."

Strickland drong er bij christenen op aan om te staan voor de "waarheden van het geloof" en zei: "Ze (de goddeloze wereldleiders) kunnen ons doden, onze vrijheden ernstig beknotten, maar ze kunnen niet de essentie wegnemen van wie we zijn: vrije wezens die kunnen kiezen om ja te zeggen tegen God of niet."

Deze schrijver is het eens met de bisschop.

Het probleem van Amerika is de zonde: politieke corruptie, justitiële corruptie, morele corruptie, de Kerk is lauw en in verval, enz.

We hebben God uit onze scholen gegooid.

We hebben God uit onze rechtbanken gegooid.

We hebben God uit onze regering gegooid.

We hebben God uit onze huizen gegooid.

We hebben God uit onze kerken gegooid.

We hebben ons land doordrenkt met het bloed van onschuldigen (abortus).

We hebben onze God eeuwenlang openlijk gelasterd, in boeken, films en de media, maar zelfs christenen zijn het als 'normaal' gaan beschouwen.

We hebben ongelovigen gekozen om over ons te regeren, die een goddeloze wereldregering en godsdienst willen vestigen.

Dit zijn niet de kenmerken van een christelijke natie of zonden die een heilige God voor altijd zal tolereren van een natie die onder God geschapen is.

Betaaldag is aangebroken voor Amerika en de wereld, en het is onze eigen schuld.

Er is nog hoop voor individuen die Jezus werkelijk als hun Verlosser hebben aanvaard (de Opname), maar er is geen hoop voor hen die zich bij de Kerk hebben aangesloten zonder werkelijk op Jezus te vertrouwen (tenzij zij dit doen vóór hun dood of vóór de Opname).

Hopelijk heeft deze schrijver het mis, maar het is mogelijk dat Amerika een punt heeft bereikt waar geen weg meer terug is, dat God al heeft besloten onze met zonde vervulde natie ten val te brengen, en het is mogelijk dat Amerika zich nooit meer zal herstellen.

Eén, wat betreft de impact van de val van Afghanistan op de wereldregering en oorlogen en geruchten van oorlogen:

Veel Amerikanen geloven niet dat Biden de leiding heeft, en er gaan stemmen op om hem te verwijderen, maar hem verwijderen zal Amerika's goddeloze schaduwregering (de CFR en hun volgelingen) niet verwijderen of hun pogingen veranderen om een één-wereld regering te vestigen tegen 2030 of eerder. Als de schaduwregering Biden laat verwijderen, zal dat zijn omdat ze bang zijn dat hij hen de controle over het Huis en/of de Senaat zal kosten, en dat willen ze niet riskeren.

Het debacle in Afghanistan heeft veel wereldleiders ervan overtuigd dat men niet langer op Amerika kan vertrouwen om de vrije wereld te leiden (het Amerikaanse leger is nog steeds sterk, maar de Amerikaanse civiele leiders zijn corrupt, onbekwaam en onbetrouwbaar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken gaf toe een telegram te hebben ontvangen van ongeveer twee dozijn diplomaten die waarschuwden dat de Taliban Afghanistan in allerijl zou kunnen overnemen als Biden de troepen zou verwijderen. Een audit die door de groep "Open the Books" aan het licht werd gebracht, vermeldde 600.000 wapens; 75.000 Humvees, gepantserde personeelsvoertuigen, tactische voertuigen, voertuigen bestand tegen mijnen, enz.; 200 miljoen dollar aan drones; 208 vliegtuigen/helikopters in Afghanistan).

China denkt nu dat het Taiwan kan aanvallen en ermee weg kan komen.

Noord-Korea denkt nu dat het Zuid-Korea kan aanvallen en kan winnen omdat de leider van Amerika zwak en besluiteloos is.

Rusland, Iran en Turkije denken nu dat zij Israël kunnen binnenmarcheren en dat de VS niets zullen doen.

China, Rusland en Iran hebben nu gezamenlijke militaire oefeningen in de Perzische Golf gepland voor later dit jaar of begin volgend jaar.

Israël weet nu dat zijn vijanden niet langer bang zijn voor zijn belangrijkste bondgenoot (de VS), en Israël moet nu handelen in zijn eigen belang.

De EU weet nu dat er iets mis is in Amerika, en de EU moet haar leger opbouwen als de EU vrij wil blijven.

Amerika is niet langer 's werelds nummer één supermacht, en de ondergang van Amerika is precies wat de globalisten nodig hadden om hun goddeloze één-wereld regering en religie in te voeren. (George Soros gaf miljoenen aan de campagnes van de Clintons, Obama en anderen die voorstander waren om Amerika te verzwakken om uiteindelijk de NWO in te voeren. George H. W. Bush, George W. Bush, en de Rockefellers waren ook grote voorstanders van de NWO).

Zoals Jan Markel zo vaak zegt: "Dingen vallen niet uit elkaar; dingen vallen op hun plaats" (precies op de manier zoals de Bijbel zegt dat ze zullen zijn aan het einde van dit tijdperk).

Update één: Op 18 augustus 2021 heeft het Britse parlement president Biden minachtend toegesproken over zijn terugtrekking uit Afghanistan en noemde zijn besluit "catastrofaal" en "beschamend". Dit weerspiegelt het denken van een van Amerika's sterkste bondgenoten.

Fase 1 van het Globalistische plan om de Nieuwe Wereld Orde te vestigen was het creëren van handelsblokken van naties, en vele handelsblokken bestaan nu.

Fase 2 van het globalistische plan om de Nieuwe Wereld Orde te vestigen is het verwijderen van Amerika als de onbetwiste leider van de vrije wereld en het te vervangen door leiders uit tien groepen naties (Tien Koningen). Het is de mening van deze schrijver dat Amerika opzettelijk te schande is gemaakt, wereldleiders zullen binnenkort zeggen dat Biden mentaal niet in staat is om de vrije wereld te leiden, de VS moet worden vervangen - zij zullen tien leiders selecteren uit tien handelsblokken van naties, en de VS zal deel uitmaken van het handelsblok dat bekend staat als de USMCA (Verenigde Staten, Mexico, en Canada).

Fase 3 van het globalistische plan om de Nieuwe Wereld Orde te vestigen is voor de Tien Koningen om één man te machtigen om over de hele wereld te heersen. Dit zal gebeuren na de Opname.

Naast het zien van de wereldwijde ontwikkeling en vooruitgang van technologie en beleid dat zal leiden tot het Merkteken van het Beest - gedwongen naleving, ontwikkeling van paspoorten, een vraag naar overheidsdatabases om mensen te volgen, een vraag om te voorkomen dat niet-gevaccineerden winkels binnengaan om te kopen of te verkopen, de verspreiding van anti-christelijke retoriek, enz. - we zien de ontwikkeling van de regering die die technologie zal gebruiken en het Merkteken aan de wereld zal opdringen.

Onthoud dat het doel is om het in 2030 operationeel te hebben, of eerder indien mogelijk.

Het is waarschijnlijk dat Satans man met een plan op dit moment al springlevend is.

Een.Deze schrijver gelooft ook dat God ons deze dingen laat zien om ons te herinneren aan wat Jezus zei in het Boek Openbaring, dat Hij het einde kent van het begin, en dat er een grote noodzaak voor ons is om ons te bekeren van onze zonden.

Twee, de Bijbel leert ons dat de Koningen (meervoud) van het Oosten het Midden-Oosten zullen binnenvallen tijdens de Verdrukkingsperiode (Openb. 16:12).

De Bijbel identificeert de koningen van het Oosten niet, maar veel profetie-experts hebben lang de mening geuit dat zij China, Noord-Korea, en andere naties zullen omvatten.

China heeft nu de grootste zeemacht ter wereld; verwacht wordt dat China spoedig de nummer één economie ter wereld zal zijn; China heeft een spoorweg en een snelweg naar het Midden-Oosten aangelegd; China heeft reeds de hand gereikt naar de Taliban-regering in Afghanistan; en China tracht met de Taliban te onderhandelen over een deal om naar schatting voor een biljoen dollar aan essentiële mineralen in Afghanistan te delven.

Drie, op 20 augustus 2021 werd gemeld dat, hoewel de regering Biden zegt dat zij gratis mensen uit Afghanistan evacueert, een ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken toegaf dat zij Amerikaanse burgers tot 2000 dollar per persoon laten betalen om hen eruit te halen (meer voor niet-Amerikaanse burgers).

De Taliban heeft de banken overgenomen en de geldautomaten leeggehaald, zodat sommige evacués gedwongen zijn een lening bij de Amerikaanse regering af te sluiten.

Vier, wat de vervolging betreft, werd op 22 augustus 2021 gemeld dat christenen in Afghanistan de dreigende dood tegemoet gaan, vrouwen en jonge meisjes worden geconfronteerd met verkrachting, afranselingen en gedwongen huwelijken (kandidaat Biden zei dat hij een goed katholiek is en dat hij van vrouwen en kinderen houdt).

Vijf, betreffende vervolging en de dagen van Noach (grote goddeloosheid): op 24 augustus 2021 zei het hoofd van de VN-Mensenrechtenraad dat zij geloofwaardige berichten heeft ontvangen dat de Taliban burgers en leden van de veiligheidstroepen van Afghanistan executeren.

Het bloed van deze slachtoffers kleeft aan de handen van degenen (de schaduwregering en de heer Biden) die de VS opzettelijk hebben verzwakt.

Zes, wat betreft de weigering om mensen te laten kopen en verkopen tenzij zij het Merkteken van het Beest dragen tijdens de Verdrukkingsperiode (Openb. 13:15-18): op 20 augustus 2021 werd gemeld dat sommige zeer grote Franse supermarkten in gebieden waar veel Covid voorkomt, eisen dat mensen een geldig door de overheid uitgegeven Covid-pasje laten zien voordat zij hen binnenlaten om voedsel te kopen.

De enige twee manieren om een geldig door de overheid afgegeven Covid-pasje te krijgen zijn: 1) bewijs van vaccinatie, of 2) bewijs van een negatieve Covid test in de laatste 72 uur.

Bijbel profetie leraren zeggen al jaren dat dit eraan zit te komen.

Sommige Franse burgers weigeren zich te laten vaccineren, en duizenden protesteren door te marcheren en te demonstreren.

Tijdens de periode van Verdrukking zullen zij die weigeren het merkteken te dragen, gedood worden.

Zeven, betreffende vrede, Israël en de Arabieren: op 13 aug. 2021 kondigden Israël en Marokko aan dat zij binnen twee maanden wederzijdse ambassades zullen openen.

Acht, betreffende bedrog:

ons werd verteld dat kandidaat Biden niets wist van Hunters zakelijke transacties met andere naties (Hunters laptop bewijst het tegendeel);

ons is verteld dat Amerika terug is (maar Amerika gaat ten onder);

dat binnenlandse terroristen hebben gepland om het Witte Huis over te nemen op 6 januari 2021 (maar de FBI heeft daar weinig tot geen bewijs voor gevonden);

dat er geen crisis is aan onze grens (maar er zitten kinderen in kooien en Covid wordt van daaruit doelbewust verspreid)

dat er geen crisis is in Afghanistan (maar het is nu een terroristische staat);

dat militaire leiders van de VS Biden hebben afgeraden onze troepen uit Afghanistan terug te trekken voordat hij onze mensen en wapens weghaalde (maar hij vertrouwde de Taliban in plaats van onze militaire leiders te vertrouwen)

dat er geen verkiezingsfraude was (maar de audit in Arizona bewijst dat die er wel was);

dat maskers geen bescherming bieden (maar iedereen zou een masker moeten dragen)

dat een vaccinatie ons zal beschermen tegen Covid (maar dat we een nieuwe prik nodig hebben omdat gevaccineerde mensen Covid krijgen);

Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor Amerika (maar de zonde is de grootste bedreiging voor Amerika);

Biden zal Amerika verenigen (maar hij zegt dat alle blanke Republikeinen racisten zijn), enz.

Er is geen reden om deze whoppers niet te vertellen omdat big tech en het grootste deel van de media ze negeren.

De Satanische Antichrist zal verschrikkelijk moeten zijn om deze regering te slim af te zijn.

Denk er eens over na. De Democraten hebben de vorige president beschuldigd van iets wat hij niet zei in een telefoongesprek.

Negen, hier is wat denkwerk van deze schrijver over wat we misschien gaan zien:

De Islam gelooft in een wereldregering en een wereldgodsdienst, maar de radicale Moslims willen een Islamitische wereldregering en wereldgodsdienst.

Zij vechten en sterven om dat te bereiken.

God zal toestaan dat er een wereldregering en een wereldgodsdienst komen, die zeven jaar lang zullen bestaan (de periode van de Verdrukking), maar die zal niet islamitisch zijn.

Sommige Moslims zullen omkomen in de Ps. 83 oorlog (als dat een eind der tijden profetie is, en deze schrijver gelooft dat het zo is).

Sommige Moslims zullen omkomen in de verwoesting van Damascus (Jes. 17).

Sommige Moslims zullen omkomen bij de poging tot Russisch-Islamitische invasie van Israël (Ezech. 38-39).

Sommige moslims zullen omkomen wanneer de antichrist Egypte, Libië en Ethiopië plundert tijdens de periode van Verdrukking (Dan. 11:43).

Het is waarschijnlijk dat sommigen zullen omkomen wanneer de koningen van het Oosten het Midden-Oosten binnenvallen tijdens de Verdrukkingstijd (Openb. 16:12).

Rusland en China zijn Afghanistan al aan het versieren, en deze schrijver weet niet zeker in welke groep Afghanistan terecht zal komen (de Russisch-Islamitische invasie van Israël of de Koningen van het Oosten), maar deze schrijver is er zeker van dat Afghanistan in de juiste groep terecht zal komen en Jehovah zal niet toestaan dat Allah Zijn (Jehovah's) glorie krijgt.

Jehovah zou zelfs de Taliban in een coalitie kunnen trekken die spoedig verslagen zal worden en een schande voor Allah zal zijn.

Deze schrijver gelooft dat Rusland, China, Iran en andere radicalen nu een kwade gedachte zullen denken (Amerika is zwak; Amerika is in beslag genomen door Covid, Klimaatverandering, de Woke cultuur, etc.; het is tijd om toe te slaan; tijd om Israël te plunderen; tijd om een Islamitisch Kalifaat te stichten, etc.).

De voorspelde oorlogen en geruchten van oorlogen aan het einde van het tijdperk zouden aan de horizon kunnen staan.

Biden heeft miljarden dollars aan high-tech wapens in Afghanistan achtergelaten; sommige vinden reeds hun weg naar Rusland en China, maar zij zijn niets vergeleken met de macht van God.

De globalisten zullen de nederlaag van deze naties gebruiken om een wereldregering en religie te vestigen onder de Antichrist en de Valse Profeet.

Het probleem van Amerika is de zonde, en ik geloof dat wij de enige generatie in de geschiedenis zijn die de laatste generatie zou kunnen zijn.

Tenslotte, bent u klaar voor de Opname?

Als u klaar wilt zijn voor de Opname en naar de hemel wilt gaan, moet u opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van u, en als u het nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat u een zondaar bent; geloof dat Jezus de uit een maagd geboren, zondeloze Zoon van God is, die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en uit de dood werd opgewekt; vraag Hem uw zonden te vergeven, u te reinigen, in uw hart te komen en uw Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat u dit hebt gedaan.

Bron: It's Sin :: By Daymond Duck - Rapture Ready