www.wimjongman.nl

(homepagina)


Zeven Bazuinen

Door Asher Intrater - 10 september 2021

()

We vieren deze week het Feest van de Bazuinen, dat plaatsvindt op de 1e dag van de 7e maand van de bijbelse kalender (Leviticus 23). Het getal "7" en het blazen op de bazuinen zijn met elkaar verbonden. Er waren 7 dagen bij het omlopen van de muren van Jericho, en 7 engelen bazuinen in het Boek Openbaring.

>Openbaring 8:2 - Ik zag de zeven engelen, die voor God staan, en hun werden zeven bazuinen gegeven.

De 7 bazuinen in de hemel vervullen de betekenis van de dag der bazuinen in de 7e maand. De Torah draagt ons op om een priesterlijke of ceremoniƫle handeling te verrichten; het boek Openbaring beschrijft de profetische vervulling van die ceremonie. Het blazen op een bazuin is een metafoor voor de verkondiging van profetische openbaring. (Het blazen van een shofar zonder de juiste boodschap kan gewoon een hoop gebakken lucht zijn).

Wanneer de bazuin in de hemel wordt geblazen, worden engelen tot actie gemobiliseerd, profetische openbaring wordt vrijgegeven, en de geschiedenis wordt veranderd. Wat wij op aarde binden en losmaken, zal in de hemel gebonden en losgemaakt worden (MattheĆ¼s 18). Wanneer wij op de bazuinen blazen met een waar Schriftuurlijk begrip, dan komen de engelen overeen met het blazen op de bazuinen in de hemel.

Openbaring 10:7 - In de dagen van het blazen van de zevende engel... zal het geheimenis van God voleindigd zijn, zoals Hij aan zijn knechten, de profeten, heeft verklaard.

God heeft een plan voor de verlossing van het menselijk ras. Dat plan staat geschreven in de Schriften; maar omdat het geleidelijk aan ons wordt geopenbaard, blijven delen ervan nog een mysterie. Elke fase van het plan wordt geopenbaard wanneer de tijd komt om ons voor te bereiden op de vervulling van die fase.

In onze tijd ontvangt de internationale christelijke kerk profetisch inzicht in het boek Openbaring. Tegelijkertijd worden sjofars geblazen in Joodse synagogen volgens het priesterlijk gebod. Het is onze taak als Messiaans overblijfsel om het verband tussen de twee te leggen (het priesterlijke en het profetische).

Openbaring 11:15 - Toen klonk de zevende engel; en er klonken luide stemmen in de hemel, zeggende: "De koninkrijken dezer wereld zijn geworden de koninkrijken van onze Here en van zijn Messias, en Hij zal heersen tot in eeuwigheid."

Dus wat is de laatste fase van het geheimzinnige plan van God? - Dat alle regeringen op deze aarde uiteindelijk zullen worden overgenomen door het koninkrijk van de Messias van gerechtigheid, vrede en vreugde. Maar tot die tijd zal de geestelijke oorlogsvoering steeds intenser worden, zowel in de hemel als op aarde.

Het schallen van de bazuinen op de dag der bazuinen in de 7e maand is om het volk van God te waarschuwen voor de bazuinoordelen uit het boek Openbaring, en om ons voor te bereiden om in de overwinning te staan in de geestelijke oorlogsvoering van de eindtijd.

Bron: Seven Trumpets