www.wimjongman.nl

(homepagina)


PROFETISCHE OVERDRIVE: Wereldleiders bereiden zich voor om de basis te leggen voor de Nieuwe Wereld Orde

Gary Woensdag, 31 Maart, 2021

()

In de afgelopen eeuw of zo, hebben drie belangrijke gebeurtenissen als katalysator gediend voor een zee aan verandering in wereldzaken, en ook voor het bestuur in het Midden-Oosten:

Ten eerste: de Eerste Wereldoorlog en de overgang van uitgestrekte koloniale rijken naar de moderne natiestaat. Dit omvatte de desintegratie van het Ottomaanse Rijk en de afbakening van het Britse Mandaat ter voorbereiding van een toekomstige Joodse natie in het Heilige Land. De belangrijkste verandering die uit de oorlog voortvloeide was het Verdrag van Versailles en de oprichting van de eerste proto-globalistische regering in de vorm van de Volkenbond.

()

Ten tweede: de Tweede Wereldoorlog en het einde van de Europese overheersing. De wereldmacht werd steeds meer multipolair. Drie belangrijke gevolgen van de oorlog waren de oprichting van de veel duurzamere en meer geïntegreerde proto-mondiale regering die we vandaag hebben - de Verenigde Naties, de vorming van het Bretton Woods monetaire systeem dat de internationale financiën de afgelopen 75 jaar heeft beheerst, de opkomst van communistisch China, en de oprichting van de natie Israël in 1948.

()

Ten derde, de COVID-19 pandemie in combinatie met de Abraham Akkoorden in 2020 hebben de basis gelegd voor de ultieme en definitieve overgang naar een echte wereldregering, waarnaar de Bijbel verwijst als een koninkrijk van ijzer en klei - in de volksmond "Het Beest Systeem" genoemd onder studenten van Bijbelprofetie. De wereldbevolking is sinds een jaar grondig geconditioneerd om geen handel te drijven ("kopen en verkopen") zonder een masker te dragen of een bewijs van inenting te tonen. Honderden miljoenen mensen zijn zelfs gescand met infrarode thermometers in hun voorhoofd en rechterhand voordat zij zich mogen bezighouden met normale handelsactiviteiten (vgl. Openb. 13:16-17).

()

De Abraham Akkoorden kwamen in dezelfde tijd. De resulterende vredesakkoorden waren niets minder dan spel-veranderend in termen van de geschiedenis van het Midden-Oosten. Israël heeft nu grotendeels "vrede" met haar naaste buren, hoewel degenen die de Bijbelprofetie bestuderen weten dat de vrede slechts een façade is. Het zal van korte duur zijn. De regering Biden heeft onlangs deze overeenkomsten goedgekeurd en belangstelling getoond om ze uit te breiden. Nog concreter heeft een tweeledige groep senatoren een wetsvoorstel ingediend met het uitdrukkelijke doel "de Abraham Akkoorden te versterken en uit te breiden." Dit wetsvoorstel, genaamd The Israeli Relations Normalization Act of 2021, is bedoeld om de Abraham Akkoorden aan te moedigen, te versterken en uit te breiden voor een periode van vijf jaar. We komen steeds dichter bij een echte zevenjarige overeenkomst die de hele wereld recht van de profetische klif zal werpen.

()

Maar er is meer. Belangrijke globalistische wereldleiders hebben zojuist een brief ondertekend en gepubliceerd waarin wordt opgeroepen tot een nieuw wereldwijd systeem om om te gaan met de realiteit van een post-COVID-19-wereld. De taal in de brief zelf noemt dit een enorme verandering die op gelijke voet staat met het post-Wereldoorlog II systeem dat in het midden van de jaren 1940 werd ingevoerd. Dit systeem, gekoppeld aan de "Grote Reset" van het Wereld Economisch Forum, is niets minder dan een wereldregering van totale Orwelliaanse controle over iedere man, vrouw en kind op de planeet aarde. In totaal hebben 24 wereldleiders de brief ondertekend - een ironisch aantal gezien wat we weten over Gods eigen plan voor Zijn eeuwige wereldregering!

Een vloed van vuur is op komst. Als je nog niet aan boord van de Ark der Verlossing (Yeshua) bent gegaan, dan is het nu de tijd. Het instapticket is al betaald. Het enige wat je moet doen is het aannemen.

Bron: PROPHETIC OVERDRIVE: World Leaders Prepare To Lay The Foundation For The New World Order - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates