www.wimjongman.nl

(homepagina)


Wat voor regering vormen Lapid en Bennett?

De gemakkelijkste manier om uit te vinden welke kant de waarheid spreekt, is het lezen van de coalitieakkoorden die zijn ondertekend door de partijen die deel zullen uitmaken van de regering Lapid-Bennett.

Door Caroline B. Glick - 6-6-2021

De storm van controverse die Israël nu overspoelt, draait om één vraag: Wat voor regering zijn Yair Lapid en Naftali Bennett van plan om te vormen?

Volgens Lapid en Bennett en hun mediakoor staat Israël op het punt een "eenheidsregering" te krijgen. Zodra die is gevormd, zal alles zoet en licht zijn. De politieke gevechten die ons hebben geteisterd zullen vervagen, terwijl de natie een collectieve therapiesessie ondergaat.

De andere kant - politiek rechts - houdt vol dat de twee mannen een linkse regering vormen die bereid is het zionisme op te offeren om hun hoogste doel te bereiken: Benjamin Netanyahu uit het kantoor van de premier verdrijven.

De gemakkelijkste manier om erachter te komen welke kant de waarheid spreekt, zou zijn om de coalitieakkoorden te lezen die zijn ondertekend door de partijen die deel gaan uitmaken van de regering Lapid-Bennett. Die akkoorden zouden ons vertellen wat Lapid en Bennett hebben beloofd te doen in hun "eenheidsregering". Helaas weigeren Lapid en Bennett de inhoud van die akkoorden te publiceren tot na de beëdiging van hun regering.

Afgelopen vrijdagavond berichtte journalist Sharon Gal op Channel 13 News hoe de Islamitische Ra'am Partij het door hen ondertekende akkoord in het Arabisch aan haar kiezers voorlegt. In haar schriftelijke verklaringen en in televisie-interviews op Arabischtalige kanalen door Ra'am Knesset-leden, beweert de Islamitische partij dat Lapid en Bennett zijn overeengekomen dat hun "eenheids"-regering een einde zal maken aan de handhaving van bouw- en bestemmingsplannen in Arabisch-Israëlische dorpen en steden. Bevelen om illegale bouwwerken te vernietigen zullen worden bevroren. Boetes voor illegale gebouwen zullen worden geannuleerd.

Volgens Ra'am zijn Bennett en Lapid overeengekomen om de Bedoeïenen in de Negev daadwerkelijk autonomie te verlenen. In de afgelopen 15 jaar hebben de Bedoeïenen illegaal grote stukken staatsgrond in beslag genomen en er illegale nederzettingen op gebouwd. Ra'am beweert dat Lapid en Bennett hebben ingestemd met de bevriezing van de zogenaamde "Kaminitz-wet", die de overheidsinstanties de bevoegdheid geeft om de controle van de 'Israel Land Authority' over in beslag genomen land opnieuw te bevestigen, onder meer door de vernietiging van illegale bouwwerken.

Wat Ra'am betreft, is de inschatting van politiek rechts van de regering Lapid-Bennett dus juist. De regering van Lapid en Bennett zal het zionisme aan de kant schuiven.

De weigering van Lapid en Bennett om Ra'am's beweringen te ontkennen, of de feitelijke overeenkomsten te onthullen, verhindert het publiek om de waarheidsgetrouwheid van Ra'am's beweringen te controleren, terwijl ze deze geloofwaardig maken.

Lapid en Bennett en hun vrienden in de media en de permanente bureaucratie verbergen niet alleen informatie voor het publiek over wat zij hebben afgesproken te doen zodra zij aan de macht zijn, maar doen ook hun best om hun critici het zwijgen op te leggen.

In het weekend legde Shin Bet-directeur Nadav Argaman, met een grove overschrijding van zijn bevoegdheden, de duim op de weegschaal voor Lapid-Bennett en hun controversiële regering. Resonerend met linkse propaganda die alle kritiek van rechts op het linkse beleid delegeert als "opruiing", gaf Argaman zaterdag een verklaring uit waarin hij benadrukte dat "het opruiende gesprek [rond de regeringscoalitie van Lapid-Bennett] fysieke schade kan veroorzaken".

Al meer dan een jaar roepen linkse activisten en leiders openlijk op tot de dood van Netanyahu en zijn familie. Herhaalde doodsbedreigingen tegen de familie Netanyahu zijn publiekelijk geuit door linkse activisten. Ondanks herhaalde smeekbeden van de Netanyahu's en hun aanhangers, heeft Argaman geweigerd een verklaring af te leggen tegen de massale ophitsing door links.

Evenzo hebben Israëlische Arabische politici en religieuze leiders de afgelopen anderhalf decennium een gestage stroom van opruiende en vaak openlijk antisemitische verklaringen afgelegd waarin het bestaansrecht van Israël wordt afgewezen en het Israëlische volk wordt gedemoniseerd. In de aanloop naar de Israëlisch-Arabische pogroms tegen Israëlische Joden in gemengde Joods-Arabische steden in het hele land vorige maand, zijn die verklaringen geëscaleerd. Maar Argaman had nooit iets te zeggen over dit alles.

Dus de eerste keer dat de veiligheidschef besloot te waarschuwen voor politiek geweld is nu, op het hoogtepunt van een verhit en volkomen legitiem publiek debat over de vorming van een regering die wordt gedomineerd door linkse partijen, die niet willen onthullen of zij al dan niet hebben toegezegd effectief een einde te maken aan de Israëlische soevereiniteit over de niet-joodse burgers van Israël en de Negev af te staan aan grondtoevoegende Bedoeïenen die openlijk streven naar de vernietiging van de staat en op één lijn zitten met extreme islamistische elementen.

Als Lapid en Bennett werkelijk een eenheidsregering zouden vormen, zouden hun aanhangers op Twitter en Facebook geen rechtse stemmen verbieden, of rechtse opiniestukken censureren en verbieden. En toch, sinds vorige week hebben Facebook en Twitter informatie over een gepland protest voor het huis van Yamina MK Nir Orbach verboden. Ze hebben ook de accounts van Netanyahu's zoon Yair Netanyahu en verschillende andere bekende rechtse schrijvers en activisten geschorst. Whatsapp bande de accounts van een hele gemeenschap van rechtse politieke activisten.

Als ze een eenheidsregering zouden vormen, zou Yamina Knessetlid Ayelet Shaked het vorige week niet nodig hebben gevonden om Orbach op te sluiten in een kamer in de Knesset en hem te verbieden te spreken met iedereen die zich verzet tegen wat zij en Bennett doen met Lapid en de rest van hun coalitiepartners.

Als dit een eenheidsregering zou zijn, zouden we redelijkerwijs mogen verwachten dat Bennett en Lapid gretig al hun akkoorden op tafel zouden leggen en aan het publiek zouden laten lezen. En we zouden kunnen verwachten dat de massa's zich zouden haasten om zich aan te sluiten en hun grote zionistische inspanning te steunen om de rust, het geluk, de zoetheid en het licht te herstellen voor het volk van Israël.

Bron: What sort of government are Lapid and Bennett forming? - www.israelhayom.com