www.wimjongman.nl

(homepagina)


Wat is de "Grote Reset"? Een ontmaskering van het Wereldwijde Beest Systeem

door The Torahhouse - 9 maart 2021

Het Wereld Economisch Forum kwam op 25-29 januari 2021 bijeen in een online wereldwijd forum. Het thema voor deze bijeenkomst van globale elites uit zowel de private als de publieke sector is "The Great Reset."

Wat is deze Grote Reset waarover zij discussiëren, en waarover zij zullen beslissen en waarvoor zij plannen zullen maken?

Laat ik beginnen met een korte geschiedenis en achtergrond. Klaus Schwaub, een Duitse ingenieur en econoom, richtte in 1971 het Wereld Economisch Forum op.

In een artikel uit The Hill, getiteld "Introducing the Great Reset, World Leaders Radical Plan to Transform the Economy," [Introductie van de Grote Reset - Radicaal Plan van wereldleiders om de economie te transformeren] door Justin Haskins, begint het met deze verklaring:

"Tijdens een virtuele bijeenkomst eerder in juni 2020, georganiseerd door het World Economic Forum, kondigden enkele van de machtigste bedrijfsleiders, regeringsfunctionarissen en activisten voor de planeet een voorstel aan om de wereldeconomie te "resetten". In plaats van het traditionele kapitalisme zou de wereld volgens deze high-profile groep een meer socialistisch beleid moeten voeren, zoals vermogensbelasting, extra regelgeving en massale Green New Deal-achtige overheidsprogramma's."

Laat me dit aanvullen met een citaat van oprichter Klaus Schwab, zoals in een artikel gepubliceerd op de website van het WEF:

"Elk land, van de Verenigde Staten tot China, moet meedoen, en elke industrie, van olie en gas tot technologie, moet worden omgevormd," "Kortom, we hebben een 'Grote Reset' van het kapitalisme nodig."

Een van de belangrijkste thema's van de bijeenkomst in juni 2020 was dat de coronavirus-pandemie een belangrijke "kans" heeft gecreëerd voor veel van de leden van het World Economic Forum om hun radicale agenda in praktijk te brengen om het kapitalisme te transformeren (en te elimineren).

( )

Afbeelding: Unsplash
In elke crisis schuilt een kans
Gedecodeerd: "Laat een goede crisis nooit verloren gaan"

Een serieuze crisis laat je nooit verloren gaan. En wat ik daarmee bedoel: het is een kans om dingen te doen waarvan je denkt dat je ze eerder niet kon doen. Rahm Emanuel

Laat me hier even op de pauzeknop drukken voordat we verder gaan en wat woorden voor u decoderen.

De term "Nieuwe Wereld Orde" en "Deep State Globalisten" is bij veel mensen in beeld gekomen en deze termen hebben nu een zeer negatieve bijklank.

Dus nu hebben we dezelfde agenda met dezelfde wereldwijde actoren, maar ze hebben "het huis opnieuw geschilderd" met een frisse laag verf en gebruiken een aantal nieuwe termen voor hetzelfde eindspel en einddoel.

Grote Reset = Elimineer het Kapitalisme = Start een Globaal Socialisme = Implementeer Globale Tirannie = Start een Eén Wereld Digitale Economie

Onze wereld opnieuw uitvinden en inrichten = Kapitalisme afbreken en vernietigen, vervangen door globaal socialisme/tirannie

Oké, laten we verder kijken naar de plannen & agenda van het World Economic Forum voor de conferentie in januari 2021.

Dit komt van de website van het Wereld Economisch Forum:

De COVID-19-pandemie heeft aangetoond dat geen enkele instelling of individu alleen de economische, ecologische, sociale en technologische uitdagingen van onze complexe, onderling afhankelijke wereld kan aanpakken. De pandemie zelf zal de wereld niet veranderen, maar zij heeft systemisch de veranderingen versneld die al zichtbaar waren voordat de pandemie uitbrak.

Druk nog eens op de pauzeknop. Laat me dat voor je ontcijferen:

"Met andere woorden, laat een goede crisis nooit verloren gaan. Laten we deze wereldwijde pandemie gebruiken om de wereldeconomie om te vormen tot één digitale wereldeconomie. Laten we deze wereldwijde pandemie gebruiken om het kapitalisme te verpletteren, vooral kleine bedrijven, door middel van strenge lockdowns en quarantaines, en uit de verbrande as van het vrije ondernemerschap kan dan het wereldwijde socialisme verrijzen!"

Verdergaand op de website: "De breuklijnen die in 2020 naar voren kwamen, verschijnen nu als kritieke kruispunten in 2021. De tijd om het vertrouwen te herstellen en cruciale keuzes te maken, komt snel dichterbij nu de noodzaak om prioriteiten te stellen, en de urgentie om systemen te hervormen over de hele wereld sterker zal worden."

Elke dag was gericht op een van de vijf domeinen van het Grote Reset Initiatief.

Maandag 25 januari: Het ontwerpen van samenhangende, duurzame en veerkrachtige economische systemen

Druk weer op de pauzeknop: Laat me dat voor je ontcijferen:

Duurzaam = rechtvaardig = niet voor winst = herverdelen van middelen/activa/kapitaal = marxisme/communisme!

Laten we het Coronavirus gebruiken als een pandemie, en door middel van overheidsbeleid op het niveau van stad, staat en land, door middel van strenge lockdowns en quarantaines, laten we kleine bedrijven en de lokale economie totaal verpletteren. Als die eenmaal vernietigd is, kunnen we "rebooten" naar een nieuwe wereldeconomie, gebaseerd op een wereldwijde digitale munt.

Laten we een internationale "koolstofbelasting" invoeren en door toenemende belastingen en regels, zullen we de rijkdom "herverdelen". Dit is klassiek Karl Marx-communisme, onder een nieuw laagje verf!

Dinsdag 26 januari: Aanjagen van verantwoorde industriële transformatie en groei

Druk weer op de pauzeknop: Laat me dat voor je ontcijferen:

Zij die "verantwoordelijk" zijn = Corporate/Big Tech-elites die op één lijn zitten met onze doelen

Industrie transformatie = vernietig kleine bedrijven maar laat de grote winkelketens en online reuzen zoals Amazon gedijen = vernietig kapitalisme met alle middelen die nodig zijn en vervang het door socialisme/tirannie!

Ze willen markten die van "bovenaf" worden aangestuurd voor meer "rechtvaardige" uitkomsten. Met andere woorden, laten we vrije ondernemingen/kleine bedrijven elimineren met een grass roots [gewone mensen], bottoms-up [van onderaf] benadering gebaseerd op "winst" en vervangen door een socialistische/overheids geleide economie.

Woensdag 27 januari: Verbetering van het rentmeesterschap van ons wereldwijde gemeengoed

Citaat van de WEF-website op de Great Reset pagina: De wereld staat op een historisch kruispunt, nu economieën overal proberen zichzelf uit een door COVID-19 veroorzaakt hiaat te trekken. De toegebrachte schade is afschuwelijk in termen van genomen levens en verloren middelen van bestaan. Het biedt echter ook een kans om de wederopbouw op een meer inclusieve en verantwoordelijke manier te doen verlopen. De sluitingen in verband met het coronavirus hebben een glimp laten zien van wat mogelijk is om de verontreiniging te beperken, en de menselijke tol die de pandemie eist, heeft laten zien wat er kan gebeuren als de gezondheidszorg en de sociale vangnetten worden verwaarloosd. Nu is het aan de leiders in de particuliere en de openbare sector om het moment aan te grijpen en te helpen een meer rechtvaardige en duurzame samenleving tot stand te brengen.

Druk op de pauzeknop: Laat me dat voor u ontcijferen:

Een meer rechtvaardige en duurzame samenleving = elimineer/verpletter/vernietig het kapitalisme, vervang het door socialisme/tirannie!

De globale elites willen de "Nieuwe Groene" Deal implementeren. Laten we de koolstofuitstoot en de koolstofvoetafdruk verminderen. Laten we een wereldwijde "koolstofbelasting" invoeren en rijkdom herverdelen van rijke landen naar arme landen. Rijd nergens meer heen! Lockdowns zijn GEWELDIG! Minder vervuiling! Blijf gewoon in lockdown en rijd nergens heen, zodat wij elites schone en ongerepte lucht hebben om in te ademen!

Donderdag 28 januari: Gebruik maken van de technologieën van de vierde industriële revolutie

Druk op de pauzeknop: Laat me dat voor u ontcijferen:

Wat is de Vierde Industriële Revolutie? Het omvat: Kunstmatige Intelligentie (AI), Diep Inzicht, Drones, Contact- en volg-apps, sociale credit puntenkaart, nanobots in hydrogel ingebed in de Coronavirus-vaccins die je zuurstof & suikergehalte in je bloed kunnen monitoren, en God weet wat nog ze meer kunnen doen.

Met andere woorden, "Big Brother" zal te allen tijde gegevens in de gaten houden en verzamelen over uw verblijfplaats, uw bankrekening, uw gezondheidsinformatie, uw koopgewoonten, in een poging om elk aspect van uw leven te controleren! Het is een politiestaat op steroïden!

Vrijdag 29 januari: Bevorderen van wereldwijde en regionale samenwerking

Druk op de pauzeknop: Laat me dat voor je ontcijferen:

Laten we alle nationale grenzen opheffen, en overgaan naar een één-wereld geo-politiek systeem. Laten we de macht consolideren bij een paar, bij de elite. Laten we een wereldwijde tirannie hebben.

Klinkt dat als het Beest-systeem? Wel dat is het ook!

()

"En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien hoorns. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag."
Openbaring 17: 3-6

"En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.." Openbaring 17: 11-14

Wat eist dit Beest van alle mensen op deze planeet? Het antwoord is te vinden in Openbaring 13:

"En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam."
Openbaring 13:15-17

Vereisten voor een verplicht vaccin, met verplichte "digitale ID's" (ook uitvoerig behandeld op de website van het Wereld Economisch Forum) zullen ons in de richting voeren van het anti-christelijke merkteken van het beest systeem waarvan gesproken wordt in Openbaring 13.

Hoe zullen we dan bidden?

Gebedspunten

Bid met Openbaring 12:10-11, Openbaring 15:2 ~ Abba, help ons te overwinnen en de overwinning te behalen over het beest en het beestsysteem met het bloed van het lam en het woord van ons getuigenis! Laat ons vrijmoedig en moedig zijn! Laat ons een ruggengraat van TITANIUM hebben! Laat ons niet terugdeinzen vanwege angst, en ons eigen leven niet liefhebben, zelfs niet tot de dood!

Bid met Openbaring 20:4 ~ Abba, help ons om ons oog op de prijs gericht te houden, dat we ons eigen leven niet liefhebben tot de dood, zodat we 1000 jaar met Yeshua zullen heersen en regeren! Laat ons bereid zijn om de prijs te betalen, en het offer te brengen!

Bid met 2 Thessalonicensen 2:9-12 ~ Abba, wij weten dat een sterke misleidende geest is losgelaten op de aarde. Abba, wij staan in de leemte voor onze geliefden die onder deze misleidende geest zijn gekomen. Abba, laat hen de WAARHEID LIEFHEBBEN ! Laat hen de WAARHEID ZOEKEN! Laat hen YESHUA en ZIJN TORAH zoeken! Red, verlos, bevrijd en red alstublieft degenen die wij liefhebben!

Bron: What is the “Great Reset?” An UnMasking of the Global Beast System | The Torah House