www.wimjongman.nl

(homepagina)


ZONSVERDUISTERING IN JUNI: WAARSCHUWING AAN DE VIJANDEN VAN ISRAËL DAT DE VERLOSSING AL BEGONNEN IS

Door Adam Eliyahu Berkowitz | 26 mei 2021

()

Vervolgens bracht hij mij naar de ingang van de noordelijke poort van het Huis van Hashem; en daar zaten de vrouwen die Tammuz beweenden. Jeremia 8:14 (De Israël BijbelTM)

Over een paar weken zal een zonsverduistering, een waarschuwing voor de naties met Joodse traditie, komen met een specifieke boodschap. Een van de meest prominente mystici in Israël verklaarde vandaag dat de boodschap duidelijk is: de uiteindelijke verlossing is al begonnen.

RINGVORMIGE ECLIPS 10 JUNI

De ringvormige fase van deze zonsverduistering zal in de ochtend van 10 juni zichtbaar zijn vanuit delen van Rusland, Groenland, het noorden van Canada, en het noordoosten van de VS. Als het weer het toelaat, zal men in Noord-Azië, Europa en het oosten van de VS een gedeeltelijke eclips zien.

Een ringvormige eclips doet zich voor wanneer de zon en de maan precies op één lijn staan met de aarde, terwijl de schijnbare grootte van de maan kleiner is dan die van de zon. Daardoor verschijnt de Zon als een zeer heldere ring, of annulus, die de donkere schijf van de Maan omringt. Dit is in wezen het tegenovergestelde van een supermaan, wanneer de maan dicht bij de aarde staat waardoor ze groter lijkt. De ringvormige verduistering van zondag is bijzonder zeldzaam omdat hij nu in de zomer plaatsvindt. De baan van de aarde rond de zon is elliptisch, waardoor de afstand van de aarde tot de zon in de loop van het jaar varieert. Dit beïnvloedt de schijnbare grootte van de zon.

Het is interessant om op te merken dat onderzoekers van de Cambridge University in Engeland in 2017 in een verslag dat werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Astronomy and Geophysics, een theorie bevestigden dat Jozua's wonderbaarlijke 'stoppen van de zon' tijdens een veldslag om de Israëlieten meer tijd te geven om hun vijanden te verslaan, in feite een ringvormige zonsverduistering was die identiek is aan die welke in juni zal verschijnen. Op de Hebreeuwse kalender vond deze zonsverduistering plaats op de 3e van Tammoez, twee dagen na de verduistering op 10 juni.

"WE ZIJN AL IN DE LAATSTE VERLOSSING"

De zonsverduistering komt op Rosj Chodesj, de eerste dag van de Hebreeuwse maand Tammoez. Kabbalisten beschouwen Tammoez als een van de drie gevaarlijke maanden vanwege zijn extreme energieën. Het was in deze maand, de 17e van Tammoez, toen de muren van Jeruzalem in 69 n.C. doorbroken werden door de Romeinen.

Rabbi Yosef Berger, de rabbi van het graf van Koning David op de berg Sion, benadrukte dat eclipsen, zowel zons- als maansverduisteringen, in de Joodse traditie worden beschreven als krachtige voortekenen.

"De maand Tammoez begon de spirituele ballingschap van de shechina (heilige aanwezigheid) en het is ook het einde van de ballingschap," zei Rabbi Berger. "De ballingschap begon met een vuur op de Tempelberg en het zal eindigen met een vuur, aangestoken door de Arabieren, op de Tempelberg, precies zoals de profetie ons vertelde."

Rabbi Berger haalde een recente boodschap aan die hij persoonlijk kreeg van Rabbi David Abuchatzeira, een vooraanstaand Kabbalist van deze generatie.

"De rabbi zei dat we niet in de dagen zijn die leiden naar de uiteindelijke verlossing," zei Rabbi Berger. "Rabbi Abuchatzeira zei dat we al in de dagen van de uiteindelijke verlossing zijn. Dit is duidelijk uit wat er in de wereld gebeurt, en dit was wat hij zag met zijn innerlijke visie."

"Wanneer de ballingschap eindigt, is er geen goddelijke bescherming meer over de Joden die ervoor kiezen om in ballingschap te blijven. Dit gebeurde toen de Joden Egypte verlieten en opnieuw toen zij terugkeerden uit Babylon. De Joden die achterbleven waren verloren. Dit is wat er op dit moment buiten Israël gebeurt."

In zijn bespreking van zonsverduisteringen beschreef de Talmoed (Sukkot 29a) zonsverduisteringen specifiek als een slecht voorteken voor de naties die hun kalenders baseren op de zonnecyclus. Inderdaad, de volledige zonsverduistering die in augustus 2017 het vasteland van de Verenigde Staten doorkruiste, luidde het meest verwoestende orkaanseizoen in de geschiedenis van de VS in.

Aan het einde van deze sectie waarin de voortekenen worden beschreven die in eclipsen besloten liggen, stelt de Talmoed een disclaimer: "Wanneer Israël de wil van de plaats (God) doet, hebben zij van dit alles niets te vrezen," waarbij de profeet Jeremia als bron wordt aangehaald.

Aldus heeft Hashem gezegd: Leer niet de weg der volken te gaan, en laat u niet ontmoedigen door voortekenen aan de hemel; Laat de volken erdoor ontmoedigd worden! Jeremia 10:2

"Deze eclips is duidelijk een waarschuwing aan de naties dat de Joden bevolen werd om in heel Israël te leven," zei Rabbi Berger. "De Palestijnen willen dit land niet voor zichzelf. Ze haten God zo erg dat ze de Joden willen dwingen te vertrekken. Dit zal natuurlijk nooit gebeuren."

"De mitzvoth (Torah geboden) werden gegeven om in Israël te worden uitgevoerd," zei Rabbi Berger. "Ze zijn een aspect van het land Israël. De enige hoop voor Joden om nu veilig te zijn in de ballingschap is om zichzelf te versterken in de mitzvoth, en zo vast te houden aan een aspect van Israël. Maar dit is, en is altijd, een tijdelijke methode geweest voor een Jood om veilig te zijn in de ballingschap. De enige zekere manier voor Joden om veilig te zijn, is om onmiddellijk naar Israël te komen."

"De verwoesting van de Tempel in Tammoez was afschuwelijk, maar nog erger was het dat Israël met de verspieders het Land van Israël afwees," zei Rabbi Berger. "Joden die weigeren naar Israël te komen ondanks de duidelijke voordelen van het land, spelen deze zonde elke dag dat ze blijven opnieuw uit. De oorlog die we net hebben meegemaakt was omdat de regering opnieuw de zonde van de spionnen, die de prinsen waren, deed. Zij deden dit door Gush Katif op de vuilnishoop te gooien, door de heilige Tempelberg af te wijzen, en door te weigeren te verklaren dat Judea en Samaria een essentieel deel van Israël zijn."

"Deze zonsverduistering is duidelijk een waarschuwing aan de naties dat de Joden bevolen werd om in heel Israël te wonen," zei Rabbi Berger.

Bron: Solar eclipse in June: Warning the enemies of Israel that the Redemption has already begun