www.wimjongman.nl

(homepagina)


Vrouwen in Iran worden de agenten van een transformatie

24 juni 2021

()

Wist je dat Iran het enige land is waar meer vrouwen zelfmoord plegen dan mannen? Een alarmerend aantal van die zelfmoorden is door zelfverbranding - het doden van zichzelf door je in brand te steken.

Stel je voor dat je je hele leven te horen krijgt dat je minder bent dan een man. Je man kan je slaan, zonder reden van je scheiden en je kinderen afnemen. Dit is de cultuur die de vrouwen van Iran moeten verdragen en zij worden vaak wanhopig, hulpeloos en alleen achtergelaten.

Vrouwen in Iran laten van zich horen. De huidige politieke opstand en protesten in Iran zijn drie jaar geleden begonnen door een groep vrouwen, toen zij de islamitische wet trotseerden en zonder hoofdbedekking de straten van Iran opgingen. Velen werden gearresteerd, maar dat inspireerde alleen maar meer vrouwen om hetzelfde te doen.

De situatie voor Iraanse vrouwen onder de onderdrukking van de Islam is duister. Maar we weten dat Jezus een speciale genade heeft voor de onderdrukten! Bij Iran Alive Ministries zijn we getuige van een recordaantal vrouwen die tot Christus komen en zij behoren tot de moedigste werkers in de Iraanse ondergrondse kerk.

( )

Yasman Aryani: Veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf voor het afdoen van haar Hijab (hoofdbedekking).

Een kernleer van de Bijbel is dat zowel mannen als vrouwen even waardevol zijn voor God. Jezus stierf voor beiden in gelijke mate. Er is geen man of vrouw in Christus (Galaten 3:28). Dat is wat wij bij Iran Alive benadrukken in de programma's op ons kanaal, en dat is de reden waarom we steeds meer vrouwen tot Christus zien komen.

Stel je nu eens voor hoe vrouwen reageren als ze leren van de liefde van Christus, en dat ze in Zijn ogen gelijk zijn aan een man? Zij worden gewaardeerd, niet 50%, maar 100%! Hoe meer de onderdrukking van de Islam, hoe zoeter de liefde en genade van Jezus.

Iraanse vrouwen hebben Christus diep lief en hechten veel waarde aan hun identiteit als kind van God. Zij beseffen nu dat zij waardevol zijn omdat Christus Zijn leven gaf om hen terug te kopen uit de handen van Satan en de onderdrukking van de Islam. Ze voelen zich voor het eerst in hun leven door God geaccepteerd, gewaardeerd en geliefd en zijn veranderd van timide en angstig in brullende leeuwen van God die geloven dat ze Iran kunnen veranderen - en dat doen ze ook!

Bid deze maand met ons in het bijzonder voor de vrouwen van Iran. Bid voor hen die onderdrukt worden door de Islam, en voor hen die misschien zelfmoord overwegen.

Bron: via e-mail van Iran Alive Ministries